Aktualności » Kraków » Kondolencje

Anna Ząbek-Adamska 31/01/2023 15:10

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 20 stycznia 2023 r. zmarł

Dr hab. med., prof. UJ Marek Stępniewski

emerytowany pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, Instytutu Pediatrii, a także Katedry Medycyny Pracy i Chorób Zawodowych Akademii Medycznej. Wieloletni kierownik Samodzielnej Pracowni Radioligandów Katedry Farmakobiologii Wydziału Farmaceutycznego i Członek wielu Towarzystw Naukowych.

W osobie Zmarłego społeczność diagnostów laboratoryjnych utraciła wybitnego specjalistę z zakresu medycyny laboratoryjnej, wspaniałego nauczyciela, naukowca i wychowawcę wielu pokoleń diagnostów laboratoryjnych.

Rodzinie Zmarłego i Jego najbliższym wyrazy głębokiego współczucia składa Zarząd Oddziału krakowskiego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej

Copyright © 2004-2023 PTDL