Aktualności » Kraków » UWAGA !!!! Zebranie wyborcze 24 września 2022 r. w Krakowie

Danuta Kozłowska 26/08/2022 08:13

  Zarząd PTDL Oddział w Krakowie zaprasza na zebranie wyborcze Zarządu Oddziału oraz delegatow na Walne Zgromadzenie Delegatów na XX Jubileuszowy Zjazd PTDL. 

 Zebranie odbędzie się 24 września (sobotę)  2022 r. o godz. 09:00 w  sali wykładowej Katedry Biochemii Lekarskiej UJCM przy ul. Kopernika 7

 

Prawo czynnego udziału w wyborach mają  członkowie PTDL z opłaconymi składkami do 2021 r. włącznie.

Prosimy o zabranie dokumentu tożsamości.

Plan spotkania wyborczego

1.Wybór Przewodniczącego Spotkania
2.Wybór komisji skrutacyjnej ,wyborczej i mandatowej
3.Sprawozdanie Zarządu
4.Przedstawienie Zarządu do udzielenia absolutorium przez Komisję Rewizyjną - głosowanie
5.Wybór nowego Przewodniczącego Zarządu
6.Wybór kandydatów do Zarządu Głównego
7.Wybór delegatów na XX Zjazd PTDL
8. Zakończenie spotkania

 

Copyright © 2004-2023 PTDL