Aktualności » Kraków » Nowe wiadomości dotyczące Agendy spotkania w Przegorzałach

Danuta Kozłowska 23/04/2018 10:02

Szanowni Państwo,

Poniżej umieszczone nowe informacje . min Pełny program sesjii onkologicznej. małe przesuniecia w prezentacji wykładów. Dodatkowy element stanowią prezentacje naszych przyszłych specjalistów otwierajace kazdy dzień spotkania.

Poniedziałek 7.05

12.00-12.10 sala wykładowa

Otwarcie Konferencji przez v-ce  Prezesa PTDL   Prof. Dr hab. n. med. Bogdan Solnicę i przewodniczącą Krakowskiego oddziału PTDL Danutę Kozłowską

Przedstawienie firm  biorących udział w Konferencji 

Lunch  12.00 do 13.00

  13.00-13.45        Wykład inauguracyjny

"RODO-czym jest i co zmienia , jakie nowe obowiazki wprowadza w obszarach medycznych." Biuro prawne Radca Prawny Michał Rytel

Wykład firmowy :

13.45 – 14.15 - Wykład firmowy - Analiza profilu hormonów sterydowych z wykorzystaniem spektrometrii mas – nowe   możliwości diagnostyczne – dr Maciej Stopa BioAnalytic

 Prezentacja pracy specjalizacyjnej-

14.15-14.30 – „Cytologia złuszczeniowa w diagnostyce nieżytów nosa" dr hab. Dorota Myszkowska
                              Zakład Alergologii Klinicznej i Środowiskowej UJ CM Centrum Alergologii                                                             Klinicznej                              i Środowiskowej SU

    I  Sesja     Hematologiczna  przewodniczący prof. dr hab. n. med. Aleksander Skotnicki

 14.30- 15.00  "Małopłytkowość - możliwości diagnostyczne analizatorów hematologicznych".

                                  Pracownia Badań Hematologicznych ZDH SU- mgr Anita Starzec-Zagól

15.00 -15.30  „Parametry opisujące retikulocyty i ich znaczenie diagnostyczne". 

                           Pracownia Badań Hematologicznych ZDH SU  - mgr Katarzyna Bulińska

15.30-16.00  „Zastosowanie metod biologii molekularnej w diagnostyce hematologicznej”  

                            Zakład Diagnostyki Hematologicznej SU - Dr n. med. Magdalena Zawada 

16.00-16.15    Czy znasz odpowiedź ? , Test

  przerwa kawowa – 16.15 do 16.30

II    Sesja    Onkologiczna  przewodniczący prof. dr hab. Jan Kanty Kulpa

16.30: 17.00  „ Marker nowotworowy CEA jako czynnik prognostyczny i predykcyjny w raku jelita grubego Mgr Joanna Kowalik- Szpital. Bonifratrów  - Laboratorium

17.00 -17.30 „Co zmieniło w leczeniu raka jajnika badanie mutacji genów BRCA1/2?”- prof. nadzw. dr

                      hab.  n. med. Kierownik Paweł Blecharz:  Klinika Ginekologii Onkologicznej - Centrum Onkologii

                       Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie

17.30 -18.00 „ Rola mutacji BRCA1/2 w diagnostyce, leczeniu i nadzorze nad chorymi na raka piersi”.

                            Dr   Maksymilian Kruczała – Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w

                            Krakowie

 18.00-18.10 -  Podsumowanie Pana Profesora Jan K. Kulpy

 Wykład  firmowy

 

18.10-18.40      Wykład firmowy  Color Trading–  „Trudności diagnostyczne w interpretacji wyników

                       badania ogólnego  moczu „ - dr n. med Joanna Kamińska z  Zakładu Laboratoryjnej

                       Diagnostyki Klinicznej Wydziału Farmacetucznego z oddziałem Medycyny Laboratoryjnej 

                       Białostockiego Uniwersytetu  Medycznego

                      

 Wieczór  majowy w okolicznościach pięknego obiektu Domu Gościnnego  UJ Przegorzały,

 

19.00 -  Wiosna , Miłość - wieczór teatralno-poetycki

  Około 20.00  -  Kolacja w plenerze

 

Wtorek  8.05.2018

 

Prezentacja pracy specjalizacyjnej

9.00 -9.15 - "Diagnostyka, czynniki ryzyka i konsekwencje cukrzycy w ciąży"  dr n. farm Urszula Grudzień Specjalista
                    ds. Technologii i Badań Laboratoryjnych  Dział Technologii i Badań Laboratoryjnych Diagnostyka sp. z o .o
 

III Sesja      Kontrola jakości w MEDYCYNIE LABORATORYJNEJ –

                                       Przewodnicząca dr n med Barbara Przybył-Hac

 9.15  - 9.45  „Program oceny zewnętrznej kontroli jakości  badań markerów wirusologicznych metodami

                           Immunochemicznymi” dr n. farm Wiesław Gaździk  Copernicus Diagnostics Spółka z 

                            ograniczoną odpowiedzialnością 

 9.45 -  10.15  „Wpływ suplementacji diety biotyną na wiarygodność badań laboratoryjnych”- dr n. med

                       Małgorzata Czygier - Zakład Diagnostyki Biochemicznej Uniwersyteckiego szpitala Klinicznego  

                        w Białymstoku – Wykład firmowany przez  Firma  ABBOTT Laboratories 

10.15 – 11.00   „Nowe koncepcje funkcjonowania Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce

                                  Laboratoryjnej" dr n. med. Barbara Przybył-Hac Dyrektor COBJwDL

 

Przerwa kawowa  11.00 -11.30

 IV sesja    Nowości w  Medycynie Laboratoryjnej  Technologie i Badania – Przewodnicząca Danuta

                                                                                                                                  Kozłowska 

11.30 - 12.00  „Alinity – najmłodsze dziecko Firmy   Abott Laboratories” –Przedstawiciel firmy Abott

                                       Laboratories

12.00 - 12.30  „Diagnostyka nabytej hemofilii  - dr n med. Teresa  Iwaniec” – adiunkt  w Zakładzie

                            Diagnostyki Biochemicznej i Molekularnej  w II Katedrze Chorób Wewnętrznych UJ CM im.

                             Prof. Andrzeja  Szczeklika Szpital Uniwersytecki w Krakowie

12.30 -13.15  „Profil TORCH 10 – nowe narzędzie do oceny statusu immunologicznego kobiety

                             planującej  ciążę” dr Katarzyna Buska Euroimmun Polska

13.15-14.00   „ Diagnostyka niepłodności o podłożu autoimmunologicznym” – Paweł Krzemień Euroimmun

                                                                                                 Polska

14.00  -  ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI I ROZDANIE CERTYFIKATÓW

14.30- Lunch  pożegnalny      

Copyright © 2004-2019 PTDL