Aktualności » Kraków » Agenda Majowego spotkania w Przegorzałach 07-08.05 2018

Danuta Kozłowska 11/04/2018 14:59

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu szkoleniowym : zasady udziału opublikowano w poprzedniej wiadomości .

Poniedziałek 7.05.2018
12.00-12.10 sala wykładowa
Otwarcie Konferencji przez v-ce Prezesa PTDL Prof. Dr hab. n. med. Bogdan Solnicę i przewodniczącą regionalnego oddziału PTDL Danutę Kozłowską
Przedstawienie firm biorących udział w Konferencji
Lunch 12.00 do 13.00


13.00-13.45 Wykład inauguracyjny
RODO - czym jest i co zmienia, jakie nowe obowiązki wprowadza w obszarach medycznych - Biuro prawne Michał Rytel


I Sesja Hematologiczna Przewodniczący prof. dr hab. n. med. Aleksander Skotnicki
13.45- 14.15 "Mało płytkowość - możliwości diagnostyczne analizatorów hematologicznych".
Pracownia Badań Hematologicznych ZDH SU- mgr Anita Starzec-Zagól
14.15 -14.45 „Parametry opisujące retikulocyty i ich znaczenie diagnostyczne".
Pracownia Badań Hematologicznych ZDH SU - mgr Katarzyna Bulińska
14.45-15.15 „Zastosowanie metod biologii molekularnej w diagnostyce hematologicznej”
Zakład Diagnostyki Hematologicznej SU - Dr n. med. Magdalena Zawada
15.15-15.30 Czy znasz odpowiedź ? , Test


przerwa kawowa - 15.30 do 16.00


II Sesja Onkologiczna Przewodniczący prof. dr hab. Jan Kanty Kulpa Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie
16.00: 16 :30 „ Marker CEA jako czynnik prognostyczny i predykcyjny” Szpital. Bonifratrów -
Laboratorium Mgr Joanna Kowalik –
16.30 -17.00 Diagnostyka raka jelita grubego - (czekamy na informację) Laboratorium Centrum Onkologii Instytut im Marii Skłodowskiej –Curie Kraków
17.00-17.15 Podsumowanie Pana Profesora Jan K.Kulpy

Wykłady firmowe

17.15-17.45 Analiza profilu hormonów sterydowych z wykorzystaniem spektrometrii mas – nowe
możliwości diagnostyczne – dr Maciej Stopa BioAnalytic

17.45-18.15 Wykład firmowy „Color Trading– Trudności diagnostyczne w interptacji wyników
badania ogólnego moczu dr n. med Joanna Kamińska


Wieczór majowy w okolicznościach pięknego obiektu Domu Gościnnego UJ Przegorzały,
18.00-18.30 - Wiosna , Miłość wieczór teatralno-poetycki
19.00 - Kolacja w plenerze

Wtorek 8.05.2018


III Sesja Kontrola Jakości w MEDYCYNIE LABOARATORYJNEJ – Przewodnicząca dr n. med. Barbara Przybył-Hac
9.00 - 9.30 Program oceny zewnętrznej kontroli jakości badań markerów wirusologicznych metodami
Immunochemicznymi dr n. farm Wiesław Gaździk Copernicus Diagnostics Spółka z ograniczona odpowiedzialnością

9.30 - 10.15 - Wpływ suplementacji diety biotyną na wiarygodność badań laboratoryjnych – dr n. med
Małgorzata Czygier - ABBOTT LABORATORIES
10.15 – 11.00 Nowe koncepcje funkcjonowania Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce
Laboratoryjnej" dr n. med. Barbara Przybył-Hac Dyrektor COBJwDL


Przerwa kawowa 11.00 -11.30
IV sesja Nowości w Medycynie Laboratoryjnej Technologie i Badania – Przewodnicząca Danuta
Kozłowska

11.30 - 12.00  Alnity – najmłodsze dziecko Firmy Abott Laboratories
12.00 - 12.30 Diagnostyka nabytej hemofilii  - dr n med. Teresa Iwaniec z firmy NOVO NORDISC PHARMA
12.30 -13.15Profil TORCH 10 – nowe narzędzie do oceny statusu immunologicznego kobiety planującej
ciążę dr Katarzyna Buska Euroimmun Polska
13.15-14.00 Diagnostyka niepłodności o podłożu autoimmunologicznym – Paweł Krzemień Euroimmun
Polska

 14.00 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI I ROZDANIE CERTYFIKATÓW

14.30 Lunch pożegnalny

Copyright © 2004-2023 PTDL