Aktualności » Kraków » Krakowski oddział PTDL po wyborach Delegaci na XIX Zjazd proszeni o kontakt

Danuta Kozłowska 09/06/2017 08:38

Szanowne Koleżanki i Koledzy 

22 kwietnia wybraliśmy nowy Zarząd i Delegatów na XIX zjazd PTDL . Wszystkie dane opublikowane są w odpowiedniej zakładce , ale dla ułatwienia zapoznania się publikuję to w naszych aktualnościach.

 Serdecznie dziękujemy za  okazane zaufanie :

Przewodnicząca : Danuta Kozłowska
V-ce Urszula Rychlik
V-ce Anna Ząbek- Adamska
Sekretarz Joanna Kowalik
Skarbnik – Katarzyna Brandys
Członkowie Zarządu:
Krystyna Słowińska- Solnica
Aleksandra Maleszka
Artur Sokalski
Z-cy Członków Zarządu:
Bernadetta Jakubowicz
Bogdan Solnica
Komisja rewizyjna:
Bożena Sokołowska
Elżbieta Ziemichód
Zuzanna Bzduła
 
Delegaci na  XIX Zjazd PTDL - proszę pamiętać o rejestracji poprzez stronę internetowa Zjazdu
•Bogdan Solnica
•Krystyna Słowińska-Solnica
•Jan Kanty Kulpa
•Rychlik Urszula
•Kozłowska Danuta
•Ziemichód Elżbieta
•Maleszka Aleksandra
•Anna Ząbek Adamska
•Jonna Kowalik
•Katarzyna Brandys
•Bernadetta Jakubowicz
•Bogusław Żegleń
•Artur Sokalski

Copyright © 2004-2023 PTDL