Aktualności » Kraków » 22 kwietnia Wybory w oddziale Krakowskim

Danuta Kozłowska 08/04/2017 18:45

             Szanowne Koleżanki i Koledzy

Oficjalnie powiadamiam , że w dniu   - 22 kwietnia od godz. 9.00  odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Oddziału , w czasie którego nastąpią, wybory Delegatów na XIX zjazd PTDL i wybory nowych władz w oddziale  Krakowskim . Proszę pamiętać , że prawo wyborcze mają członkowie aktywni  z opłaconą aktualną składką członkowską .W razie braku quorum ponowne zebranie odbędzie sie po 15 min przerwie.

ZAPRASZAMY  do   LICZNEGO UCZESTNICTWA .

w imieniu Zarządu  Oddziału

Danuta Kozłowska

Część  szkoleniową rozpoczniemy o godz. 10.30 wykładem

"Techniki oceny aktywności proliferacyjnej, nadekspresji HER-2 i receptorów steroidowych"

dr Anna Kruczak- Kierownik Pracowni Immunohistochemii i Technik  Specjalnych  
                                                                                          

  

Copyright © 2004-2023 PTDL