Aktualności » Kraków » Składki PTDL - IFCC

Danuta Kozłowska 02/04/2014 05:01

       Przypominam, że mija termin opłacania skladek za rok 2014 . Proszę wszystkich Skarników o przesyłanie list członków z danego regionu najdalej do 4 kwietnia.

      Jeśli ktoś zapomniał lub nie było spotkania w oddziale  to umożiwiamy przesłanie składki na konto :

                             34 1020 3352 0000 1102 0079 7928  bank PKO BP

      W tytule wpłaty koniecznie prosze podać oddział do którego Państwo należycie

                PDF dowodu wpłaty proszę przesłać na  adres :  danuta.kozlowska@diag.pl

Na najbliższym zebraniu oddziału proszę przekazać  dowód wpłaty swojemu Skarbnikowi.

Z poważaniem

Danuta Kozłowska  Skarbnik Zarządu Głównego PTDL


Copyright © 2004-2023 PTDL