Aktualności » Kraków » Możliwośc wpłaty składki na konto bankowe

Danuta Kozłowska 06/03/2014 11:46

   Uruchamiamy możliwość wpłaty składki (100zł) na konto bankowe. Obowiązkiem członka PTDL jest przkazanie naszemu Skarbnikowi na najbliższym zebraniu dowodu wpłaty . Można również zawiadomić nas o dokonaniu wpłaty przez  przesłanie PDF-u dowodu na sdres mailowy  danuta.kozlowska@diag.pl

Nr Konta - 34 1020 3352 0000 1102 0079 7928  bank PKO BP

Przypominamy o tym ,że marzec to ostatni m-c ,w którym dokonanie wpłaty gwaratuje czasowe otrzymywanie  kwartalnika Diagnostyka Laboratoryjna

Copyright © 2004-2023 PTDL