Aktualności » Kraków » zebranie naukowo szkoleniowe 25.05.2013 wraz z zebraniem sprawozdawczo-wyborczym

Piotr Paluch 10/05/2013 00:00

Zapraszamy na  zebranie naukowo-szkoleniowe Oddziału Krakowskiego PTDL, które odbędzie się dnia 25.05.2013 (sobota) w godz. 9.00. - 11.00. w sali wykładowej Katedry Biochemii Lekarskiej UJ - Collegium Medicum, ul. Kopernika 7.


PROGRAM
1. Sprawy organizacyjne.

2. Wykład: "Krwiolecznictwo w świetle nowych przepisów. Diagnostyka powikłań poprzetoczeniowych - dr Jolanta Raś, dr Beata Mazurek

3. Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze. Rozpoczęcie zebrania w I terminie o godzinie 10:10, w przypadku braku kworum drugi termin zebrania wyznaczony zostaje na godzinę 10:25.

 

Porządek obrad Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej:

 

    • Otwarcie Zebrania przez Przewodniczącego Oddziału,

    • Wybór Przewodniczącego Zebrania,

    • Powołanie Protokolanta,

    • Powołanie Komisji : Mandatowej, Wniosków i Uchwał, Wyborczej, Skrutacyjnej,

    • Zatwierdzenie porządku obrad,

    • Sprawozdanie Komisji Mandatowej dotyczące prawomocności Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego,

    • Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału,

    • Sprawozdanie Skarbnika Oddziału,

    • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,

    • Głosowanie nad absolutorium dla ustępującego Zarządu Oddziału PTDL,

    • Zgłaszanie do Komisji Wyborczej kandydatów na :

    - przewodniczącego Oddziału PTDL,

    - członków Zarządu Oddziału,

    - członków Komisji Rewizyjnej,

    - członków Sądu Koleżeńskiego.

    • Ogłoszenie przez Komisję Wyborczą list kandydatów,

    • Zgłaszanie do Komisji Wyborczej kandydatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PTDL,

    • Ogłoszenie przez Komisję Wyborczą listy kandydatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PTDL,

    • Wybory :

    - przewodniczącego Oddziału PTDL,

    - członków Zarządu Oddziału,

    - członków Komisji Rewizyjnej,

    - członków Sądu Koleżeńskiego,

    - delegatów Oddziału na Walne Zgromadzenie PTDL.

    • Zgłaszanie wniosków i postulatów na Walne Zgromadzenie PTDL,

    • Ogłoszenie wyników wyborów przez Komisję Skrutacyjną.

Copyright © 2004-2023 PTDL