Aktualności » Kraków

 • Anna Ząbek-Adamska 06/02/2023 18:46

  Szanowni Państwo, w imieniu Zarządu Oddziału krakowskiego PTDL, mamy zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję pt: Mikrobiom jelitowy, żywienie pozajelitowe w kacheksji

   Komitet organizacyjny: dr n.med Urszula Rychlik, mgr Danuta Kozłowska, dr n.biol. Anna Ząbek-Adamska

  Agenda konferencji:

  * (9.00-9.15) Dr n. biol. Anna Ząbek-Adamska- przewodnicząca Oddziału Kraków- powitanie

  • (9.15-10.00)  Prof. dr hab. n. med. Tomasz Gosiewski, specjalista mikrobiologii "Mikrobiom człowieka - charakterystyka, zaburzenia i badania". 

  Katedra Mikrobiologii, Zakład Molekularnej Mikrobiologii Medycznej, Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum 

  Sesja pod patronatem firmy Roche Diagnostics Polska Sp. z.o o:

  • (10.00-10.45)  Prof. dr hab. n. med. Stanisław Kłęk "Badania laboratoryjne w żywieniu klinicznym"

  Narodowy Instytut Onkologii, PIB w Krakowie, ul. Garncarska 11

  Przerwa kawawa (10.45-11.00)

  • (11.00-11.45) dr n. med. Aleksandra Grela-Wojewoda "Zespół wyniszczenia organizmu. Objawy, diagnostyka, leczenie" 

  Narodowy Instytut Onkologii, PIB w Krakowie, ul. Garncarska 11

  11.45-12.00- Dyskusja, zakończenie konferencji

  Konferencja odbywa się przy ul. Kopernika 7 (aula wykładowa Katedry Biochemii Lekarskiej CM UJ). Za udział w konferencji przysługują 4 punkty edukacyjne (miekkie). Po zakończonej konferencji zostanie rozdany uczestnikom test, za który będa przysługiwać punkty twarde (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, zał. 2)


  (12.00-12.45) Posiedzenie członków Oddziału,omówienie spraw bieżących w oddziale krakowskiego PTDL:

  mgr Bernadetta Jakubowicz- członek zarządu PTDL Kraków-„ Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych- sprawozdanie pozjazdowe i sprawy bieżące”

   

 • Anna Ząbek-Adamska 31/01/2023 15:10

  Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 20 stycznia 2023 r. zmarł

  Dr hab. med., prof. UJ Marek Stępniewski

  emerytowany pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, Instytutu Pediatrii, a także Katedry Medycyny Pracy i Chorób Zawodowych Akademii Medycznej. Wieloletni kierownik Samodzielnej Pracowni Radioligandów Katedry Farmakobiologii Wydziału Farmaceutycznego i Członek wielu Towarzystw Naukowych.

  W osobie Zmarłego społeczność diagnostów laboratoryjnych utraciła wybitnego specjalistę z zakresu medycyny laboratoryjnej, wspaniałego nauczyciela, naukowca i wychowawcę wielu pokoleń diagnostów laboratoryjnych.

  Rodzinie Zmarłego i Jego najbliższym wyrazy głębokiego współczucia składa Zarząd Oddziału krakowskiego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej

 • Anna Ząbek-Adamska 28/11/2022 13:28

  Szanowni Państwo, w imieniu Zarządu Oddziału krakowskiego PTDL, mamy zaszczyt zaprosić Państwa na Sympozjum Naukowe pt:  Choroby układu nerwowego

  Agenda sympozjum obejmuje wykłady: 

  1. Prof.dr hab.med. Grażyna Biesiada (Klinika Chorób Zakaźnych i Tropikalnych CM UJ, Szpital Uniwersytecki w Krakowie) —Neurologiczna manifestacja wybranych chorób odkleszczowych.
  2. Dr Paweł Wrona (Oddział Kliniczny Neurologii SU, Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, Kraków)-- Neurologiczne zespoły paranowotworowe: praktyczne podejście do diagnozy i leczenia. 
  3. Dr Monika Marona (Oddział Kliniczny Neurologii SU, Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum Kraków)-- Diagnostyka stwardnienia rozsianego i innych chorób demielinizacyjnych z uwzględnieniem badania prążków oligoklonalnych w płynie mózgowo-rdzeniowym i surowicy. 
  4. Dr n. farm. Patryk  Matuszek, EUROIMMUN Polska Sp. z o.o.--Umysł w ogniu czy obłęd w oczach? Tajemnice autoimmunizacji.   

   * Diagnostyka NZP - nowoczesne  narzędzia do badania przeciwciał antyneuronalnych

  dr n. med. Paweł Krzemień (15min -wykład produktowy)

  Komitet naukowy: dr Anna Ząbek-Adamska, dr Urszula Rychlik, mgr Aleksandra Maleszka,

  mgr Bernadetta Jakubowicz.

  Partnerzy spotkania: Euroimmun Polska Sp. z.o.o, Biameditek Sp. z.o.o

  Zapraszamy również na mały poczęstunek, połączony z życzeniami Świątecznymi:)

  Za udział w Sympozjum przysługują 4 miękkie punkty edukacyjne. Dodatkowe punkty będą przyznane na podstawie rozwiązanego testu.

  Miejsce spotkania: Ul. Kopernika 7, Aula wykładowa, godz. 9.00

 • Anna Ząbek-Adamska 21/11/2022 00:00

  Szanowni Państwo, w imieniu Zarządu Oddziału krakowskiego PTDL, mamy zaszczyt zaprosić Państwa, w bieżącym roku akademickim na cykl wykładów (bloków) szkoleniowych, które odbędą się tradycyjnie  w formie stacjonarnej, ul. Kopernika 7 w auli wykładowej CMUJ.       

         10 grudnia 2022 (sobota 9.00- 13.00)

  Choroby układu nerwowego

  Prof. Grażyna Biesiada (Klinika Chorób Zakaźnych i Tropikalnych, CM UJ, Szpital Uniwersytecki w Krakowie)—Neurologiczna manifestacja wybranych chorób odkleszczowych.

  Dr Paweł Wrona (Oddział Kliniczny Neurologii; SU Kraków)-- Neurologiczne zespoły paranowotworowe: praktyczne podejście do diagnozy i leczenia

  Dr Monika Marona (Oddział Kliniczny Neurologii; SU Kraków)-- Diagnostyka stwardnienia rozsianego i innych chorób demielinizacyjnych z uwzględnieniem badania prążków oligoklonalnych w płynie mózgowo-rdzeniowym i surowicy"

  Partnerzy spotkania: Euroimmun Polska Sp. z.o.o, Biameditek Sp. z.o.o

   

         25 lutego 2023 (sobota 9.00- 13.00)

  Mikrobiom jelitowy, żywienie pozajelitowe w kacheksji

  Prof. dr hab. n. med. Tomasz Gosiewski specjalista mikrobiologii- Mikrobiom jelitowy.

  Prof. dr hab. n. med. Stanisław Kłęk --Badania laboratoryjne w żywieniu klinicznym.

  dr n. med. Aleksandra Grela-Wojewoda --Zespół wyniszczenia organizmu. Objawy, diagnostyka, leczenie.

  Partner spotkania: Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.

   

        22 kwietnia 2023 (sobota 9.00- 13.00)

  Hematoonkologia w pediatrii

  Tematy w przygotowaniu.

  Partner spotkania: Sysmex Polska Sp. z o. o

   

         Maj/ czerwiec 2023 - Konferencja naukowo-szkoleniowa z cyklu „Spotkania z diagnostyką”


  Przypominamy, że podstawą otrzymania certyfikatu za udział w posiedzeniach, jest opłacanie składek członkowskich PTDL. Numer konta do wpłat dla oddziału Kraków, nie zmienił się:

                                          29 1020 2892 0000 5602 0584 2531  Bank PKO

   

  z poważaniem

  Anna Ząbek-Adamska

  Przewodnicząca Zarządu/ Oddział Kraków

 • Danuta Kozłowska 07/10/2022 15:05

  Szanowne Koleżanki i Koledzy,

  w dniu 6.10.2022 ukonstytuował się nowy Zarząd krakowskiego oddziału PTDL . Skład Zarządu przedstawia się następująco:

  Przewodnicząca : Anna Ząbek-Adamska

  Z-cy Przewodniczącego Oddziału: Aleksandra Maleszka, Urszula Rychlik
  Sekretarz: Joanna Kowalik
  Skarbnik: Artur Sokalski
  Członkowie Zarządu i Zastępcy Członków:
  Bogdan Solnica
  Krystyna Słowińska-Solnica
  Danuta Kozłowska
  Bernadetta Jakubowicz
  Karolina Bukowska-Strakova
  Komisja Rewizyjna
  Justyna Brodowicz- Przewodnicząca
  Weronika Nawara- Z-ca Przewodniczącej
  Małgorzata Karcz- sekretarz
  Życzę koleżankom i Kolegom powodzenia w działanosci na rzecz naszego oddziału.
  Ponieważ nie udało się Państwa zachęcić do licznego udziału w wyborach , to tą drogą chciałam podziękować,  za wieloletnią współpracę i uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez ustępujący zespół i już po raz ostatni, tą drogą zachęcić do aktywnego udziału w życiu Towarzystwa , bez Was nie ma to takiego wymiaru jak z Wami.
  Pozdrawiam
  Danuta Kozłowska

 • Danuta Kozłowska 23/09/2022 06:51

  Już jutro spotkanie  wyborcze Krakowskiego oddziału PTDL

   o godz. 09:00 w  sali wykładowej Katedry Biochemii Lekarskiej UJCM przy ul. Kopernika 7

    Proszę się ciepło ubrać bo może być chłodno na sali Wykładowej , ale będzie gorąca herbata i kawa .

  Przyjdźcie koniecznie to ważne spotkanie👍


 • Danuta Kozłowska 26/08/2022 08:13

    Zarząd PTDL Oddział w Krakowie zaprasza na zebranie wyborcze Zarządu Oddziału oraz delegatow na Walne Zgromadzenie Delegatów na XX Jubileuszowy Zjazd PTDL. 

   Zebranie odbędzie się 24 września (sobotę)  2022 r. o godz. 09:00 w  sali wykładowej Katedry Biochemii Lekarskiej UJCM przy ul. Kopernika 7

   

  Prawo czynnego udziału w wyborach mają  członkowie PTDL z opłaconymi składkami do 2021 r. włącznie.

  Prosimy o zabranie dokumentu tożsamości.

  Plan spotkania wyborczego

  1.Wybór Przewodniczącego Spotkania
  2.Wybór komisji skrutacyjnej ,wyborczej i mandatowej
  3.Sprawozdanie Zarządu
  4.Przedstawienie Zarządu do udzielenia absolutorium przez Komisję Rewizyjną - głosowanie
  5.Wybór nowego Przewodniczącego Zarządu
  6.Wybór kandydatów do Zarządu Głównego
  7.Wybór delegatów na XX Zjazd PTDL
  8. Zakończenie spotkania

   

 • Danuta Kozłowska 01/06/2022 08:40

  Szanowni Państwo,

  w imieniu Oddziału Regionalnego PTDL w Krakowie chciałabym serdecznie zaprosić Państwa do udziału w ogólnopolskim posiedzeniu naukowo-szkoleniowym dla diagnostów laboratoryjnych „Immunologia w praktyce”, które odbędzie się w czwartek 9 czerwca 2022 r. w godz. 16:00–20:30 w formule on-line. Dostęp do platformy z wykładami będzie możliwy jeszcze przez 7 kolejnych dni od zakończenia konferencji, tj. do 17 czerwca do godz. 16:00.Oto link do rejestracji

  https://konferencje.euroimmun.pl/spotkanie_PTDL_Krakow/

   Udział w spotkaniu jest bezpłatny, a zapisy realizowane są drogą elektroniczną. po wejsciu na podanego linka

   Za udział w konferencji diagnosta laboratoryjny może otrzymać 2 punkty edukacyjne miękkie po wysłuchaniu wykładów i 4 punkty edukacyjne twarde i po rozwiązaniu testu z pytaniami.

   Przez cały czas dostępu do platformy dostępna będzie opcja „Zadaj pytanie”, dzięki której będzie można wysłać pytania do prelegentów. Odpowiedzi na wszystkie pytania zostaną przesłane Państwu drogą mailową wraz z materiałami edukacyjnymi, certyfikatami i promocyjnymi materiałami firmowymi po 30 czerwca 2022 r.

   

   Bardzo serdecznie zachęcam do uczestnictwa! 

 • Danuta Kozłowska 26/05/2022 19:02

  Drogie Koleżanki i Koledzy

  Miło nam ogłosić , że 4 czerwca spotkamy sie ponownie   w godz. 9.00. – 11.00. w sali wykładowej Katedry Biochemii Lekarskiej UJCM przy ul. Kopernika 7.

   Powód jest ważny. Spotkanie będzie się składało z dwóch częsci naukowej i informacyjnej.

  9.00-9.30 prof. dr hab. n. med. Bogdan Solnica - Kierownik Katedry Biochemii Klinicznej UJ CM 

   "Elektroforeza kapilarna w oznaczaniu HbA1c."

  9.30.10.00  - dr n.farm. M.Korpysz - Zakład Diagnostyki Biochemicznej UM w Lublinie, Dział

                                                                                                                           Diagnostyki SPSK Nr1 

  " Elektroforeza białek surowicy w praktyce laboratoryjnej"


  10.00-1030 -
  dr n. med. Tomasz Anyszek Przedstawiciel regionalny KIDL , Diagnostyka SA        

                                                                         Pełnomocnik Zarządu  ds. Medycyny Laboratoryjnej.

  "Ustawa o Medycynie  Laboratoryjnej - zakończenie prac legislacyjnych"


  10.30-11.00 - Przygotowania do wyborów w PTDL

  Zapraszam wszystkich serdecznie  - Współorganizatorem spotkania jest firma Biameditek . Czeka na Państwa  - kawa herbata i małe co nie co


 • Danuta Kozłowska 28/02/2022 10:24

  Szanowne Koleżanki i Koledzy , zapraszamy na kolejne spotkanie szkoleniowe 17 marca o godz. 17.30 .Tym razem organizujemy je przy współudziale Firmy TKBiotech.

  Agenda spotkania :
  1. Dr n. med. Magdaleny Zawady Kierownika Zakładu Diagnostyki hematologicznej i Genetyki SU w Krakowie : „Zastosowanie zestawu Leukaemia Fusion Genes Screening Kit w diagnostyce ostrych białaczek"
  2.Pani Ewa Fafińska : TK BIOTECH: „Stilla's Crystal Digital PCR – rozwiązanie najnowszej generacji do precyzyjnej analizy genetycznej, wykrywania i oznaczania bezwzględnej ilości kwasów nukleinowych w diagnostyce chorób nowotworowych".

   

  Link do Rejetracji na  spotkanie poniżej:

  https://zoom.us/meeting/register/tJAscO6qrj4jH9ECu3GFjA7rtg8GPO5y1MuB

Copyright © 2004-2023 PTDL