Aktualności » Kielce

 • Beata Borkowska 15/09/2017 06:58

  Zarząd Kieleckiego Oddziału PTDL serdecznie zaprasza na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się 30 września 2017r. o godz. 9.00 w "małej" sali konferencyjnej  (budynek główny, II piętro) Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach ul. Artwińskiego 3.

  W programie zebrania:

  Wykład:

  1. "Znaczenie badania stężenia kalprotektyny w kale w diagnostyce chorób zapalnych jelit" - Paweł Krzemiń  Firma Euroimmun

  2. "Trudności w diagnostyce boreliozy i monitorowane skuteczności jej leczenia" - Paweł Krzemień

  3. Prezentacja oferty Firmy Euroimmun


  Szanowne Koleżanki i Koledzy

  20 maja 2017 odbyło się Zebranie  Sprawozdawczo-Wyborcze Kieleckiego Oddziału PTDL w czasie, którego zostały wybrany nowy Zarząd na kadencję 2017-2021.

  Skład osobowy nowego Zarządu: 

  Przewodnicząca - mgr Anna Goliszek

  Wiceprzewodnicząca - mgr Barbara Syta

  Skarbnik - mgr Wiesława Gałczyńska

  Sekretarz -  mgr Beata Borkowska

  Członek Zarządu - mgr Karolina Chojnacka

  Członek Zarządu - mgr Grażyna Antczak

  Z-ca Członka  - mgr Komasara Monika 

  Z-ca Członka  - mgr Kamila Raus

  Z-ca Członka  - mgr Smardz Justyna

   

  Skład Komisji Rewizyjnej:

  Przewodnicząca - mgr Wiesława Furmańczyk

  Członek - mgr Ewa Dworniczak  

   

  Skład  Sądu Koleżeńskiego:

  Przewodnicząca - mgr Ewa Zapała

  Członek - mgr Jadwiga Derszniak

  Członek - mgr Halina Pawlik

 • Beata Borkowska 09/05/2017 05:58

  Zarząd Kieleckiego Oddziału PTDL serdecznie zaprasza na Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze, które odbędzie się 20 maja 2017r. o godz. 9.00 w "małej" sali konferencyjnej  (budynek główny, II piętro) Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach ul. Artwińskiego 3.

  W programie zebrania:

  - wybór Członków Zarządu Kieleckiego Oddziału PTDL

  - wybór Delegatów na Walne  Zgromadzenie XIX Krajowego Zjazdu PTDL, które odbędzie się 03.09.2017r. w Krakowie. 

  Przypominamy, że prawo czynnego udziału w wyborach mają jedynie członkowie  z opłaconymi składkami.

  Przed rozpoczęciem zebrania należy odebrać mandat wyborczy na podstawie dokumentu tożsamości.

   

  Serdecznie zapraszamy do licznego udziału w zebraniu. 

 • Beata Borkowska 19/04/2017 06:49

  Zarząd Kieleckiego Oddziału PTDL zawiadamia, że ze względów organizacyjnych Zebranie Wyborcze naszego oddziału planowane na 29 kwietnia zostało przełożone na 20 maja 2017r. Szczegółowe informacje dotyczące zebrania zostaną  umieszczone na stronie internetowej w późniejszym terminie. Za zmianę przepaszamy.

 • Beata Borkowska 15/03/2017 22:14

  Zarząd Kieleckiego Oddziału PTDL serdecznie zaprasza na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się 25 marca 2017r. o godz. 9.00 w "małej" sali konferencyjnej  (budynek główny, II piętro) Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach ul. Artwińskiego 3.

  W programie zebrania:

  Wykład:

  "Ocena, diagnostyka i naprawa systemów pomiarowych na podstawie wyników kontroli jakości" cz.1 i cz.2 - Mirosław Firlej Firma StandLab (www.standlab.com.pl)

  Serdecznie zapraszamy!

 • Beata Borkowska 20/02/2017 06:56

  Zarząd Kieleckiego Oddziału PTDL serdecznie zaprasza na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się 25 lutego 2017r. o godz. 9.00 w "małej" sali konferencyjnej  (budynek główny, II piętro) Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach ul. Artwińskiego 3.

  W programie zebrania:

  Wykład:

  1. "Patogeneza i diagnostyka molekularna nowotworów złośliwych" - dr n. med. Artur Kowalik - spec. z genetyki medycznej, kierownik Zakładu Diagnostyki Molekularnej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach.

  3. Oferta firmy Thermo Scientific.

  Serdecznie zapraszamy!

 • Beata Borkowska 10/01/2017 07:15

  Zarząd Kieleckiego Oddziału PTDL serdecznie zaprasza na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się 28 stycznia 2017r. o godz. 9.00 w "małej" sali konferencyjnej  (budynek główny, II piętro) Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach ul. Artwińskiego 3.

  W programie zebrania:

  Wykład:

  1. "Otyły pacjent w laboratorium" - prof. dr hab. n. med. Krystyna Sztefko - kierownik Zakładu Biochemii Klinicznej Polsko - Amerykańskiego Instytutu Pediatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie.

  2. "Pochodzenie i znaczenie diagnostyczne wybranych elementów osadu moczu" - mgr Marta Kowal - Dział Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Wojewódzkiego im. Świętego Łukasza w Tarnowie.

  3. Oferta firmy ALLMED.

  Serdecznie zapraszamy!

 • Beata Borkowska 09/11/2016 10:39

   

   

  Zarząd Kieleckiego Oddziału PTDL serdecznie zaprasza na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się 26 listopada 2016r. o godz. 9.00 w "małej" sali konferencyjnej  (budynek główny, II piętro) Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach ul. Artwińskiego 3.

  W programie zebrania:

  Wykład:

  1. "Budowanie tożsamości zawodowej diagnostów laboratoryjnych" - dr Henryk Owczarek prezes KIDL w I i II kadencji (ok. 40 min.)

  2. „Jak unikać pomyłek diagnostycznych (nieświadomie popełnianych) podczas laboratoryjnego rozpoznawania jelitowych schorzeń pasożytniczych" cz. I - mgr Czesław Głowniak - Specjalista Laboratoryjnej Parazytologii Medycznej z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, Koordynator Działalności Sekcji Laboratoryjnej Parazytologii Medycznej w PTDL. (ok. 40 min.)

  3. Serwis kawowy ( 15 min.)

  4. "Jak unikać pomyłek diagnostycznych (nieświadomie popełnianych) podczas laboratoryjnego rozpoznawania jelitowych schorzeń pasożytniczych" cz. II  - mgr Czesław Głowniak (ok. 40 min.)

  5. Oferta firmy Biameditek (ok.15 min.)

  6. Zakończenie zebrania ok. godz. 11.30

  Serdecznie zapraszamy!

 • Beata Borkowska 12/09/2016 10:12

  Osoby z województwa świętokrzyskiego zainteresowane wzięciem udziału w Manifestacji Porozumienia Zawodów Medycznych proszone są o kontakt z Magdaleną Fiegą tel. 660 753 439.

  Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: http://kidl.org.pl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=574&cntnt01origid=58&cntnt01returnid=77

  Beata Borkowska

 • Beata Borkowska 07/09/2016 11:56

  Zarząd Kieleckiego Oddziału PTDL serdecznie zaprasza na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się 24 września 2016r. o godz. 9.00 w "małej" sali konferencyjnej  (budynek główny, II piętro) Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach ul. Artwińskiego 3.

  W programie zebrania:

  Wykład:

  1. „Diagnostyka biochemiczna markerów nowotworowych. Kliniczna użyteczność markerów nowotworowych na podstawie doświadczeń własnych" - dr. n.med. Anna Słuszniak - kierownik Zakładu Markerów Nowotworowych  w Świętokrzyskim Centrum Onkologii.

  Serdecznie zapraszamy!

 • Beata Borkowska 01/09/2016 00:00

  Zarząd Kieleckiego Oddziału PTDL serdecznie zaprasza na Warsztaty Koagulologiczne:

  1. Termin  -  22.10.2016r

  2. Miejsce - Kielce hotel Best Western sala Cisowa, ul. Sienkiewicza 78 (naprzeciwko dworca PKP i PKS)

  3. Czas trwania od godz. 9.00 do godz. 16.00 - 17.00

  4. Tematyka - koagulologia prowadzona przez prof. Jerzego Windygę i jego zespół (Klinika Zaburzeń Hemostazy i Chorób Wewnętrznych w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie).

  5. Firmy współfinansujące Warsztaty: Roche, Werfen, Bio-Ksel.

  5. Trzy sesje będą prowadzone w sposób interaktywny z wykorzystaniem pilotów do głosowania.

  6. Program Warsztatów:   

  Godzina

  Temat

  Wykładowca

  9.00 – 9.45

  Hemostaza - aspekty kliniczne

  prof. Jerzy Windyga

  9.45 – 10.30

  Hemostaza - aspekty laboratoryjne

  mgr Beata Baran
  lub dr Edyta Odnoczko

  10.30 – 10.50

  serwis kawowy

   

  10.50 – 11.35

  Interpretacja wyników  badań   laboratoryjnych hemostazy w różnych stanach klinicznych - sesja interaktywna 1

  mgr Beata Baran,
  dr Edyta Odnoczko,
  dr Ewa Stefańska-Windyga

  11.35 – 12.20

  Nabyta hemofilia A.

  Zasady interpretowania wyniku oznaczenia D-dimeru

  prof. Jerzy Windyga

  12.20 – 12.40

  serwis kawowy

   

  12.40 – 13.25

  Interpretacja wyników badan laboratoryjnych hemostazy w różnych stanach klinicznych - Sesja interaktywna 2

  mgr Beata Baran,
  dr Edyta Odnoczko,
  dr Ewa Stefańska-Windyga

  13.25 – 14.10

  Rozsiane krzepniecie wewnątrznaczyniowe - stan wiedzy na 2016

  prof. Jerzy Windyga

  14.10 – 15.00

  obiad

   

  15.00 – 15.45

  Interpretacja wyników badan laboratoryjnych hemostazy w różnych stanach klinicznych – Sesja interaktywna 3

  mgr Beata Baran,
  dr Edyta Odnoczko,
  dr Ewa Stefańska-Windyga

  15.45

  Zakończenie

   

  Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie.

  Koszt szkolenia:
  -  dla członków PTDL - 95 zł   (członkowie innych oddziałów proszeni są o przesłanie potwierdzenia przynależności do PTDL na adres mailowy:  galczynskaw@wp.pl ) 
  -  pozostałe osoby - 150zł.

  Chętnych prosimy o zapisywanie się i wpłacanie pieniędzy do naszego skarbnika Wiesławy Gałczyńskiej tel. 661 939 865,   mail:  galczynskaw@wp.pl    (Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45, pracownia serologii)

  Dodatkowe informacje można uzyskać u Ewy Trojak pod numerem telefonu 691 652 783,
  lub Beaty Borkowskiej tel. 725 141 181.

  Liczba miejsc ograniczona.

  Serdecznie zapraszamy

Copyright © 2004-2023 PTDL