Aktualności » Kielce » Certyfikaty

Katarzyna Rozmianiec 16/03/2023 00:00

Szanowni Państwo,

Chcemy poinformować, że w marcu 2023 będą wysyłane wiadomości przypominające o uregulowaniu składek członkowskich oraz aktualizację danych adresowych.

 

W styczniu 2023 Zarząd Oddziału PTDL w Kielcach podjął decyzję, że certyfikaty z punktami edukacyjnymi za udział w zebraniach naukowo-szkoleniowych będą wystawiane tylko członkom PTDL z opłaconymi składkami członkowskimi.

Certyfikaty będą wystawiane  za okres danego roku.

 

Zgodnie z  Statutem PTDL :   

§. 14. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek: 1) dobrowolnego wystąpienia z PTDL, zgłoszonego na piśmie przez członka właściwemu Zarządowi Oddziału, 2) skreślenia z listy członków dokonuje Zarząd Główny na wniosek Zarządu Oddziału z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres 2 lat, pomimo dwukrotnego pisemnego wezwania do uregulowania zaległych składek.

W celu uzyskania informacji o składkach członkowskich prosimy o kontakt ze skarbnikiem Panią Wiesławą Furmańczyk.

 

Anna Goliszek

Przewodnicząca PTDL Oddział w Kielcach

Copyright © 2004-2023 PTDL