Aktualności » Kielce » Zebranie naukowo-szkoleniowe 30 marca 2021 godz.17.00

Anna Goliszek 24/03/2021 00:00

        W imieniu Oddziału PTDL w Kielcach oraz firmy Argenta serdecznie zapraszamy na zebranie naukowo-szkoleniowe

Krwinki białe w wybranych zaburzeniach hematologicznych i niehematologicznych

30.03 2021 o godz.17.00

17.00 - rozpoczęcie zebrania - Anna Goliszek Przewodnicząca PTDL Kielce

17.10 - 18.10 - Przypadki kliniczne w wybranych chorobach hematologicznych i zaburzeniach hematologicznych - prof.dr hab.n.med. Mirosława Pietruczuk Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Wydział lekarski; II Katerdra Chorób WewnętrznychUniwersytecki Szpital Kloiniczny im.Norberta Barlickiego w Łodzi

18.20 - 18.50 - Nowe możliwości analizatorów hematologicznych - Dorota Zych-Tomkowiak - Hematology Country Project Manager, Dział Klinika Argenta

18.50 - 19.00 - Pytania od uczestników i zakończenie zebrania

Krwinki białe w wybranych zaburzeniach hematologicznych i niehematologicznych (clickmeeting.com)

Serdecznie zapraszamy.

Copyright © 2004-2023 PTDL