Aktualności » Kielce » Zmiana terminu konferencji "Świętokrzyskie Spotkanie-Nowości w Daignostyce"

Anna Goliszek 13/03/2020 15:32

Szanowni Państwo

Konferencja "Świętokrzyskie Spotkanie-Nowości w Diagnostce" została przełożona

na 22-23 maja 2020 roku.

Anna Goliszek

Copyright © 2004-2021 PTDL