Zarząd » Kielce

Kielce_herb

Świętokrzyskie Centrum Onkologii

Artwińskiego 3

25-734 Kielce


Przewodniczący
mgr Beata Borkowska
Wiceprzewodniczący
Sekretarz
mgr Anna Goliszek
Skarbnik
mgr Wiesława Gałczyńska
Członkowie Zarządu
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
mgr Wiesława Furmańczyk
Członkowie Komisji Rewizyjnej
Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego
mgr Grażyna Pala
Sąd Koleżeński
Copyright © 2004-2017 PTDL