Zarząd » Kielce

Kielce_herb

Świętokrzyskie Centrum Onkologii

Artwińskiego 3

25-734 Kielce


Przewodniczący
mgr Anna Goliszek
Wiceprzewodniczący
Sekretarz
mgr Beata Borkowska
Skarbnik
mgr Wiesława Gałczyńska
Członkowie Zarządu
Zastępcy Członków Zarządu
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
mgr Wiesława Furmańczyk
Członkowie Komisji Rewizyjnej
Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego
mgr Ewa Zapała
Sąd Koleżeński
Copyright © 2004-2022 PTDL