Aktualności » Katowice

 • Anna Mertas, prof. SUM 15/09/2016 00:00

  Diagności laboratoryjni z województwa śląskiego - uczestnicy Manifestacji Porozumienia Zawodów Medycznych, zainteresowani przejazdem autokarem do Warszawy w dniu 24.09.br. proszeni są o zgłoszenie się drogą emailową lub telefoniczną do Pana mgr Adama Pudełko (adampudelko@yahoo.pl    tel.kom. 505-890-202).

  Szczegółowe informacje o Manifestacji można znaleźć na stronie: http://kidl.org.pl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=574&cntnt01origid=58&cntnt01returnid=77

 • Anna Mertas, prof. SUM 04/06/2016 00:00

  Szanowni Państwo,
  w imieniu Przewodniczącej Katowickiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów
  Pani dr hab.n.med. Alicji Ekiel serdecznie zapraszam do udziału w zebraniu, którego program zawiera
  zamieszczone poniżej zaproszenie.
  _________________________________________________________________________________

  ZAPROSZENIE

  Zarząd Oddziału Katowickiego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów uprzejmie zaprasza

  na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się dnia 10.06.2016 o godzinie 12oo

  w sali im. Prof. Jerzego Szaflarskiego, w Katowicach-Ligocie, ul. Medyków 18, segment C, II piętro.


  W programie:

  1. Pałeczki Enterobacteriaceae wytwarzające karbapenemazy w Polsce

    Prof. dr hab. n. med. Marek Gniadkowski (Narodowy Instytut Leków, Warszawa)

  2. "Metody diagnostyczne wykrywania karbapenemaz"

  Monika Radziuk - bioMerieux Polska Sp. z o.o. 

  3.  Walne Zgromadzenie Członków Oddziału:

  -       Wybór Delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa

  -       Wybór Przewodniczącego oraz pozostałych członków Zarządu Oddziału

  i Komisji Rewizyjnej Oddziału 


  Przewodnicząca
  Śląskiego Oddziału PTM

  dr hab. n. med. Alicja Ekiel

 • Anna Mertas, prof. SUM 17/05/2016 00:00

  Uprzejmie informuję, że w dniu 20 maja 2016 r. w sali wykładowej Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49 A odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe, które rozpocznie się o godzinie 10.30.

  W programie zebrania:

  1. Wykład pt. "Zasady interpretacji wyników badań markerów chorób zakaźnych"  wygłosi Pani Dr Mirosława Nowacka - Dyrektor ds. Naukowych, Beckman Coulter Polska Sp. z o.o.

  2. Informacje bieżące PTDL

  3. Informacje bieżące KIDL

   

  Serdecznie zapraszam na w/w zebranie !

   

  Terminy kolejnych zebrań:

  16 wrzesień, 21 październik (?) oraz 18 listopad 2016 roku.

  Informacje o szczegółowym programie kolejnych zebrań na bieżąco zamieszczane będą na niniejszej stronie internetowej w zakładce "Aktualności" Oddziału PTDL w Katowicach.

  Równocześnie już dziś uprzejmie informuję, że w dniach 7-8 października br. zaplanowana jest realizacja (w Wiśle) V Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Katowickiego Oddziału PTDL "Postępy medycyny laboratoryjnej".

  Zachęcam Państwa do aktywnego uczestnictwa w w/w Konferencji oraz w zebraniach naukowo-szkoleniowych (np. poprzez prezentację tez swoich prac doktorskich, czy prac specjalizacyjnych) - serdecznie zapraszam i oczekuję Państwa zgłoszeń w celu ustalenia terminu prezentacji.

  Równocześnie informuję, że wysokość składki członkowskiej w 2016 roku wynosi 100,00 złotych, (w przypadku emerytów 20,00 złotych - bez prenumeraty czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna"). Składka uregulowana do dnia 29.02.2016 r. gwarantuje otrzymywanie tegorocznych numerów czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna".

  Składkę za 2016 rok oraz składki zaległe należy wpłacać na konto bankowe:

  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej
        Oddział w Katowicach
        PKO BP O II Katowice 

  Nr konta: 75 1020 2313 0000 3702 0020 0055                                                                   

  Jako tytuł dokonanej płatności należy podać imię, nazwisko i adres członka PTDL opłacającego składkę/składki oraz rok/lata, za który/które opłacana jest składka/składki.

   

  Z poważaniem,

  Przewodnicząca Oddziału PTDL w Katowicach

  dr n. med. Anna Mertas

 • Anna Mertas, prof. SUM 06/04/2016 00:00

  Uprzejmie informuję, że w dniu 15 kwietnia 2016 r. w sali wykładowej Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49 A odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe, które rozpocznie się o godzinie 10.30.

  W programie zebrania:

  1. Wykład pt. "Otyły pacjent w laboratorium"  wygłosi Pani Profesor Krystyna Sztefko

  2. Prezentacja oferty Firmy Erba Polska

  3. Informacje bieżące PTDL

  4. Informacje bieżące KIDL

  Przed zebraniem będzie można odebrać zaświadczenia poświadczające udział w zebraniach naukowo - szkoleniowych Katowickiego Oddziału PTDL w 2015 roku.

  Serdecznie zapraszam na w/w zebranie !

   

  Terminy kolejnych zebrań:

  20 maj, 16 wrzesień, 21 październik oraz 18 listopad 2016 roku.

  Informacje o szczegółowym programie kolejnych zebrań na bieżąco zamieszczane będą na niniejszej stronie internetowej w zakładce "Aktualności" Oddziału PTDL w Katowicach.

  Równocześnie już dziś uprzejmie informuję, że w dniach 7-8 października br. zaplanowana jest realizacja (w Wiśle) V Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Katowickiego Oddziału PTDL "Postępy medycyny laboratoryjnej".

  Zachęcam Państwa do aktywnego uczestnictwa w w/w Konferencji oraz w zebraniach naukowo-szkoleniowych (np. poprzez prezentację tez swoich prac doktorskich, czy prac specjalizacyjnych) - serdecznie zapraszam i oczekuję Państwa zgłoszeń w celu ustalenia terminu prezentacji.

  Równocześnie informuję, że wysokość składki członkowskiej w 2016 roku wynosi 100,00 złotych, (w przypadku emerytów 20,00 złotych - bez prenumeraty czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna"). Składka uregulowana do dnia 29.02.2016 r. gwarantuje otrzymywanie tegorocznych numerów czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna".

  Składkę za 2016 rok oraz składki zaległe należy wpłacać na konto bankowe:

  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej
        Oddział w Katowicach
        PKO BP O II Katowice 

  Nr konta: 75 1020 2313 0000 3702 0020 0055                                                                   

  Jako tytuł dokonanej płatności należy podać imię, nazwisko i adres członka PTDL opłacającego składkę/składki oraz rok/lata, za który/które opłacana jest składka/składki.

   

  Z poważaniem,

  Przewodnicząca Oddziału PTDL w Katowicach

  dr n. med. Anna Mertas

 • Anna Mertas, prof. SUM 15/03/2016 00:00

  Uprzejmie informuję, że w dniu 18 marca 2016 r. w sali wykładowej Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49 A odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe, które rozpocznie się o godzinie 10.30.

  W programie zebrania:

  1. Wykład pt. "Nowe doustne leki przeciwkrzepliwe"  wygłosi Pani dr Teresa Iwaniec (Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie)

  2. Prezentacja oferty Firmy Siemens Healthcare

  3. Informacje bieżące PTDL

  4. Informacje bieżące KIDL

  Przed zebraniem będzie można odebrać zaświadczenia poświadczające udział w zebraniach naukowo - szkoleniowych Katowickiego Oddziału PTDL w 2015 roku.

  Serdecznie zapraszam na w/w zebranie !

   

  Terminy kolejnych zebrań:

  15 kwiecień, 20 maj, 16 wrzesień, 21 październik oraz 18 listopad 2016 roku.

  Informacje o szczegółowym programie kolejnych zebrań na bieżąco zamieszczane będą na niniejszej stronie internetowej w zakładce "Aktualności" Oddziału PTDL w Katowicach.

  Równocześnie już dziś uprzejmie informuję, że w dniach 7-8 października br. zaplanowana jest realizacja (w Wiśle) V Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Katowickiego Oddziału PTDL "Postępy medycyny laboratoryjnej".

  Zachęcam Państwa do aktywnego uczestnictwa w w/w Konferencji oraz w zebraniach naukowo-szkoleniowych (np. poprzez prezentację tez swoich prac doktorskich, czy prac specjalizacyjnych) - serdecznie zapraszam i oczekuję Państwa zgłoszeń w celu ustalenia terminu prezentacji.

  Równocześnie informuję, że wysokość składki członkowskiej w 2016 roku wynosi 100,00 złotych, (w przypadku emerytów 20,00 złotych - bez prenumeraty czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna"). Składka uregulowana do dnia 29.02.2016 r. gwarantuje otrzymywanie tegorocznych numerów czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna".

  Składkę za 2016 rok oraz składki zaległe należy wpłacać na konto bankowe:

  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej
        Oddział w Katowicach
        PKO BP O II Katowice 

  Nr konta: 75 1020 2313 0000 3702 0020 0055                                                                   

  Jako tytuł dokonanej płatności należy podać imię, nazwisko i adres członka PTDL opłacającego składkę/składki oraz rok/lata, za który/które opłacana jest składka/składki.

   

  Z poważaniem,

  Przewodnicząca Oddziału PTDL w Katowicach

  dr n. med. Anna Mertas

 • Anna Mertas, prof. SUM 10/02/2016 00:00

  Uprzejmie informuję, że w dniu 18 lutego 2016 r. (wyjątkowo w czwartek !) w sali wykładowej Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49 A odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe, które rozpocznie się o godzinie 10.30.

  W programie zebrania:

  1. Wykład pt. "Konsolidacja parametrów kontroli jakości jako sposób na ograniczenie kosztów i oszczędność czasu w laboratorium - prezentacja produktów Firmy RANDOX"  wygłosi Pani mgr Iwona Zielińska (Randox Laboratories Polska Sp. z o.o.) 

  2. Wykład pt. "Kontrola międzynarodowa RIQAS - analiza problemów i zastosowane rozwiązania" wygłosi Pani mgr Monika Broda (Randox Laboratories Polska Sp. z o.o.)

  3. Prezentację pracy specjalizacyjnej pt."Biomarkery sercowe. Nowe wytyczne ESC/PTK 2015"  przedstawi Pan mgr Paweł Wieczorek (kierownik specjalizacji: Pani mgr Bożena Wołek) 

  4. Informacje bieżące PTDL.

  5. Informacje bieżące KIDL.

  Przed zebraniem będzie można odebrać zaświadczenia poświadczające udział w zebraniach naukowo - szkoleniowych Katowickiego Oddziału PTDL w 2015 roku.

  Serdecznie zapraszam na w/w zebranie !

   

  Terminy kolejnych zebrań:

  18 marzec, 15 kwiecień, 20 maj, 16 wrzesień, 21 październik oraz 18 listopad 2016 roku.

  Informacje o szczegółowym programie kolejnych zebrań na bieżąco zamieszczane będą na niniejszej stronie internetowej w zakładce "Aktualności" Oddziału PTDL w Katowicach.

  Równocześnie już dziś uprzejmie informuję, że w dniach 7-8 października br. zaplanowana jest realizacja (w Wiśle) V Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Katowickiego Oddziału PTDL "Postępy medycyny laboratoryjnej".

  Zachęcam Państwa do aktywnego uczestnictwa w w/w Konferencji oraz w zebraniach naukowo-szkoleniowych (np. poprzez prezentację tez swoich prac doktorskich, czy prac specjalizacyjnych) - serdecznie zapraszam i oczekuję Państwa zgłoszeń w celu ustalenia terminu prezentacji.

  Równocześnie informuję, że wysokość składki członkowskiej w 2016 roku wynosi 100,00 złotych, (w przypadku emerytów 20,00 złotych - bez prenumeraty czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna"). Składka uregulowana do dnia 29.02.2016 r. gwarantuje otrzymywanie tegorocznych numerów czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna".

  Składkę za 2016 rok oraz składki zaległe należy wpłacać na konto bankowe:

  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej
        Oddział w Katowicach
        PKO BP O II Katowice 

  Nr konta: 75 1020 2313 0000 3702 0020 0055                                                                   

  Jako tytuł dokonanej płatności należy podać imię, nazwisko i adres członka PTDL opłacającego składkę/składki oraz rok/lata, za który/które opłacana jest składka/składki.

   

  Z poważaniem,

  Przewodnicząca Oddziału PTDL w Katowicach

  dr n. med. Anna Mertas


 • Anna Mertas, prof. SUM 19/01/2016 00:00

  Szanowni Państwo,

  w imieniu Zarządu Oddziału PTDL w Katowicach życzę Państwu, aby Nowy Rok 2016 stanowiły same dobre dni będące czasem szczęśliwej realizacji Państwa planów osobistych i zawodowych !

  Tegoroczny cykl zebrań naukowo-szkoleniowych Oddziału PTDL w Katowicach z przyczyn organizacyjnych rozpoczniemy w lutym zebraniem w dniu 18.02.br. (wyjątkowo w czwartek !), którego współorganizatorem będzie Firma RANDOX (szczegółowy plan merytoryczny zebrania zostanie zamieszczony na niniejszej stronie internetowej w przyszłym tygodniu). Tak więc terminy tegorocznych zebrań są następujące:

  18 luty (wyjątkowo w czwartek !), 18 marzec, 15 kwiecień, 20 maj, 16 wrzesień,

  21 październik oraz 18 listopad 2016 roku.

  Informacje o szczegółowym programie kolejnych zebrań na bieżąco zamieszczane będą na niniejszej stronie internetowej w zakładce "Aktualności" Oddziału PTDL w Katowicach.

  Równocześnie już dziś uprzejmie informuję, że w dniach 7-8 października br. zaplanowana jest realizacja (w Wiśle) V Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Katowickiego Oddziału PTDL "Postępy medycyny laboratoryjnej".

  Zachęcam Państwa do aktywnego uczestnictwa w w/w Konferencji oraz w zebraniach naukowo-szkoleniowych (np. poprzez prezentację tez swoich prac doktorskich, czy prac specjalizacyjnych) - serdecznie zapraszam i oczekuję Państwa zgłoszeń w celu ustalenia terminu prezentacji.

  Równocześnie informuję, że wysokość składki członkowskiej w 2016 roku wynosi 100,00 złotych, (w przypadku emerytów 20,00 złotych - bez prenumeraty czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna"). Składka uregulowana do dnia 29.02.2016 r. gwarantuje otrzymywanie tegorocznych numerów czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna".

  Składkę za 2016 rok oraz składki zaległe należy wpłacać na konto bankowe:

  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej
        Oddział w Katowicach
        PKO BP O II Katowice 

  Nr konta: 75 1020 2313 0000 3702 0020 0055                                                                   

  Jako tytuł dokonanej płatności należy podać imię, nazwisko i adres członka PTDL opłacającego składkę/składki oraz rok/lata, za który/które opłacana jest składka/składki.

   

  Z poważaniem,

  Przewodnicząca Oddziału PTDL w Katowicach

  dr n. med. Anna Mertas

 • Anna Mertas, prof. SUM 01/12/2015 00:00

  Szanowni Państwo,
  w imieniu Przewodniczącej Katowickiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów
  Pani dr hab.n.med. Alicji Ekiel zapraszam do udziału w zebraniu, którego program zawiera
  zamieszczone poniżej zaproszenie.
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Uprzejmie informuję, że w dniu 8 grudnia 2015 roku w sali wykładowej im. Prof. Jerzego Szaflarskiego
  w Katowicach-Ligocie, ul. Medyków 18, segment C, II piętro odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe
  Katowickiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Zebranie rozpocznie się o godzinie 15:00. W programie zebrania: Wykład: „Infekcje wirusowe w diagnostyce i leczeniu nowotworów limfoidalnych – obserwacje klinicysty”
  wygłosi Pani dr hab. Małgorzata Krawczyk-Kuliś (Katedra i Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku SUM, Katowice) Serdecznie zapraszam na ww. zebranie Członków Katowickiego Oddziału Polskiego Towarzystwa
  Diagnostyki Laboratoryjnej. Przewodnicząca Katowickiego Oddziału PTM dr hab. n. med. Alicja Ekiel

 • Anna Mertas, prof. SUM 06/11/2015 00:00

  Uprzejmie informuję, że w dniu  20 listopada 2015 r.  w sali wykładowej Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grazynskiego 49 A odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe, które rozpocznie się o godzinie 10.30.

  W programie zebrania:

  1. Wyklad pt.: "Diagnostyka laboratoryjna mononukleozy zakaźnej" wyglosi Pani mgr Hanna Czeszko-Paprocka (Centralne Laboratorium Analityczne Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie)

  2. Prezentacja  oferty Firmy bioMerieux

  Serdecznie zapraszam na w/w zebranie czlonków Katowickiego Oddzialu Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej oraz czlonków Śląskiego Oddzialu Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, a także wszystkich zainteresowanych diagnostyką laboratoryjną mononukleozy zakaźnej.

   

  Przewodnicząca Oddzialu PTDL w Katowicach

  dr n. med. Anna Mertas

 • Anna Mertas, prof. SUM 09/10/2015 00:00

  W imieniu Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych serdecznie zapraszamy do udziału w pierwszej edycji wydarzenia szkoleniowego pt. „Śląskie Warsztaty Diagnostyczne” pod auspicjami KIDL, zaplanowanego w dniu 16 października 2015 roku o godzinie 10.30 w Katowicach w „Domu Lekarza” przy ul. Grażyńskiego 49 A. Warsztaty adresowane są przede wszystkim do Kierowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych, ale również serdecznie zapraszamy wszystkich diagnostów laboratoryjnych oraz osoby zainteresowane zagadnieniami z zakresu medycznej diagnostyki laboratoryjnej. Udział w  Warsztatach jest bezpłatny. Tematem wiodącym tegorocznych Warsztatów będą zagadnienia związane z zarządzaniem medycznym laboratorium diagnostycznym. Uczestnicy Warsztatów otrzymają imienny certyfikat z przyznanymi przez KIDL punktami edukacyjnymi.

  Serdecznie zapraszamy !

   

            

  ORGANIZATOR  WARSZTATÓW:
  Członkowie Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych:
  Dr n. med. Anna Mertas
  Dr n.med. Katarzyna Winsz-Szczotka

  Rejestracja uczestników: http://www.ptdl.katowice.pl/page/2/

Copyright © 2004-2023 PTDL