Aktualności » Katowice

 • Anna Mertas, prof. SUM 15/03/2016 00:00

  Uprzejmie informuję, że w dniu 18 marca 2016 r. w sali wykładowej Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49 A odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe, które rozpocznie się o godzinie 10.30.

  W programie zebrania:

  1. Wykład pt. "Nowe doustne leki przeciwkrzepliwe"  wygłosi Pani dr Teresa Iwaniec (Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie)

  2. Prezentacja oferty Firmy Siemens Healthcare

  3. Informacje bieżące PTDL

  4. Informacje bieżące KIDL

  Przed zebraniem będzie można odebrać zaświadczenia poświadczające udział w zebraniach naukowo - szkoleniowych Katowickiego Oddziału PTDL w 2015 roku.

  Serdecznie zapraszam na w/w zebranie !

   

  Terminy kolejnych zebrań:

  15 kwiecień, 20 maj, 16 wrzesień, 21 październik oraz 18 listopad 2016 roku.

  Informacje o szczegółowym programie kolejnych zebrań na bieżąco zamieszczane będą na niniejszej stronie internetowej w zakładce "Aktualności" Oddziału PTDL w Katowicach.

  Równocześnie już dziś uprzejmie informuję, że w dniach 7-8 października br. zaplanowana jest realizacja (w Wiśle) V Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Katowickiego Oddziału PTDL "Postępy medycyny laboratoryjnej".

  Zachęcam Państwa do aktywnego uczestnictwa w w/w Konferencji oraz w zebraniach naukowo-szkoleniowych (np. poprzez prezentację tez swoich prac doktorskich, czy prac specjalizacyjnych) - serdecznie zapraszam i oczekuję Państwa zgłoszeń w celu ustalenia terminu prezentacji.

  Równocześnie informuję, że wysokość składki członkowskiej w 2016 roku wynosi 100,00 złotych, (w przypadku emerytów 20,00 złotych - bez prenumeraty czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna"). Składka uregulowana do dnia 29.02.2016 r. gwarantuje otrzymywanie tegorocznych numerów czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna".

  Składkę za 2016 rok oraz składki zaległe należy wpłacać na konto bankowe:

  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej
        Oddział w Katowicach
        PKO BP O II Katowice 

  Nr konta: 75 1020 2313 0000 3702 0020 0055                                                                   

  Jako tytuł dokonanej płatności należy podać imię, nazwisko i adres członka PTDL opłacającego składkę/składki oraz rok/lata, za który/które opłacana jest składka/składki.

   

  Z poważaniem,

  Przewodnicząca Oddziału PTDL w Katowicach

  dr n. med. Anna Mertas

 • Anna Mertas, prof. SUM 10/02/2016 00:00

  Uprzejmie informuję, że w dniu 18 lutego 2016 r. (wyjątkowo w czwartek !) w sali wykładowej Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49 A odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe, które rozpocznie się o godzinie 10.30.

  W programie zebrania:

  1. Wykład pt. "Konsolidacja parametrów kontroli jakości jako sposób na ograniczenie kosztów i oszczędność czasu w laboratorium - prezentacja produktów Firmy RANDOX"  wygłosi Pani mgr Iwona Zielińska (Randox Laboratories Polska Sp. z o.o.) 

  2. Wykład pt. "Kontrola międzynarodowa RIQAS - analiza problemów i zastosowane rozwiązania" wygłosi Pani mgr Monika Broda (Randox Laboratories Polska Sp. z o.o.)

  3. Prezentację pracy specjalizacyjnej pt."Biomarkery sercowe. Nowe wytyczne ESC/PTK 2015"  przedstawi Pan mgr Paweł Wieczorek (kierownik specjalizacji: Pani mgr Bożena Wołek) 

  4. Informacje bieżące PTDL.

  5. Informacje bieżące KIDL.

  Przed zebraniem będzie można odebrać zaświadczenia poświadczające udział w zebraniach naukowo - szkoleniowych Katowickiego Oddziału PTDL w 2015 roku.

  Serdecznie zapraszam na w/w zebranie !

   

  Terminy kolejnych zebrań:

  18 marzec, 15 kwiecień, 20 maj, 16 wrzesień, 21 październik oraz 18 listopad 2016 roku.

  Informacje o szczegółowym programie kolejnych zebrań na bieżąco zamieszczane będą na niniejszej stronie internetowej w zakładce "Aktualności" Oddziału PTDL w Katowicach.

  Równocześnie już dziś uprzejmie informuję, że w dniach 7-8 października br. zaplanowana jest realizacja (w Wiśle) V Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Katowickiego Oddziału PTDL "Postępy medycyny laboratoryjnej".

  Zachęcam Państwa do aktywnego uczestnictwa w w/w Konferencji oraz w zebraniach naukowo-szkoleniowych (np. poprzez prezentację tez swoich prac doktorskich, czy prac specjalizacyjnych) - serdecznie zapraszam i oczekuję Państwa zgłoszeń w celu ustalenia terminu prezentacji.

  Równocześnie informuję, że wysokość składki członkowskiej w 2016 roku wynosi 100,00 złotych, (w przypadku emerytów 20,00 złotych - bez prenumeraty czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna"). Składka uregulowana do dnia 29.02.2016 r. gwarantuje otrzymywanie tegorocznych numerów czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna".

  Składkę za 2016 rok oraz składki zaległe należy wpłacać na konto bankowe:

  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej
        Oddział w Katowicach
        PKO BP O II Katowice 

  Nr konta: 75 1020 2313 0000 3702 0020 0055                                                                   

  Jako tytuł dokonanej płatności należy podać imię, nazwisko i adres członka PTDL opłacającego składkę/składki oraz rok/lata, za który/które opłacana jest składka/składki.

   

  Z poważaniem,

  Przewodnicząca Oddziału PTDL w Katowicach

  dr n. med. Anna Mertas


 • Anna Mertas, prof. SUM 19/01/2016 00:00

  Szanowni Państwo,

  w imieniu Zarządu Oddziału PTDL w Katowicach życzę Państwu, aby Nowy Rok 2016 stanowiły same dobre dni będące czasem szczęśliwej realizacji Państwa planów osobistych i zawodowych !

  Tegoroczny cykl zebrań naukowo-szkoleniowych Oddziału PTDL w Katowicach z przyczyn organizacyjnych rozpoczniemy w lutym zebraniem w dniu 18.02.br. (wyjątkowo w czwartek !), którego współorganizatorem będzie Firma RANDOX (szczegółowy plan merytoryczny zebrania zostanie zamieszczony na niniejszej stronie internetowej w przyszłym tygodniu). Tak więc terminy tegorocznych zebrań są następujące:

  18 luty (wyjątkowo w czwartek !), 18 marzec, 15 kwiecień, 20 maj, 16 wrzesień,

  21 październik oraz 18 listopad 2016 roku.

  Informacje o szczegółowym programie kolejnych zebrań na bieżąco zamieszczane będą na niniejszej stronie internetowej w zakładce "Aktualności" Oddziału PTDL w Katowicach.

  Równocześnie już dziś uprzejmie informuję, że w dniach 7-8 października br. zaplanowana jest realizacja (w Wiśle) V Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Katowickiego Oddziału PTDL "Postępy medycyny laboratoryjnej".

  Zachęcam Państwa do aktywnego uczestnictwa w w/w Konferencji oraz w zebraniach naukowo-szkoleniowych (np. poprzez prezentację tez swoich prac doktorskich, czy prac specjalizacyjnych) - serdecznie zapraszam i oczekuję Państwa zgłoszeń w celu ustalenia terminu prezentacji.

  Równocześnie informuję, że wysokość składki członkowskiej w 2016 roku wynosi 100,00 złotych, (w przypadku emerytów 20,00 złotych - bez prenumeraty czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna"). Składka uregulowana do dnia 29.02.2016 r. gwarantuje otrzymywanie tegorocznych numerów czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna".

  Składkę za 2016 rok oraz składki zaległe należy wpłacać na konto bankowe:

  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej
        Oddział w Katowicach
        PKO BP O II Katowice 

  Nr konta: 75 1020 2313 0000 3702 0020 0055                                                                   

  Jako tytuł dokonanej płatności należy podać imię, nazwisko i adres członka PTDL opłacającego składkę/składki oraz rok/lata, za który/które opłacana jest składka/składki.

   

  Z poważaniem,

  Przewodnicząca Oddziału PTDL w Katowicach

  dr n. med. Anna Mertas

 • Anna Mertas, prof. SUM 01/12/2015 00:00

  Szanowni Państwo,
  w imieniu Przewodniczącej Katowickiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów
  Pani dr hab.n.med. Alicji Ekiel zapraszam do udziału w zebraniu, którego program zawiera
  zamieszczone poniżej zaproszenie.
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Uprzejmie informuję, że w dniu 8 grudnia 2015 roku w sali wykładowej im. Prof. Jerzego Szaflarskiego
  w Katowicach-Ligocie, ul. Medyków 18, segment C, II piętro odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe
  Katowickiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Zebranie rozpocznie się o godzinie 15:00. W programie zebrania: Wykład: „Infekcje wirusowe w diagnostyce i leczeniu nowotworów limfoidalnych – obserwacje klinicysty”
  wygłosi Pani dr hab. Małgorzata Krawczyk-Kuliś (Katedra i Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku SUM, Katowice) Serdecznie zapraszam na ww. zebranie Członków Katowickiego Oddziału Polskiego Towarzystwa
  Diagnostyki Laboratoryjnej. Przewodnicząca Katowickiego Oddziału PTM dr hab. n. med. Alicja Ekiel

 • Anna Mertas, prof. SUM 06/11/2015 00:00

  Uprzejmie informuję, że w dniu  20 listopada 2015 r.  w sali wykładowej Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grazynskiego 49 A odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe, które rozpocznie się o godzinie 10.30.

  W programie zebrania:

  1. Wyklad pt.: "Diagnostyka laboratoryjna mononukleozy zakaźnej" wyglosi Pani mgr Hanna Czeszko-Paprocka (Centralne Laboratorium Analityczne Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie)

  2. Prezentacja  oferty Firmy bioMerieux

  Serdecznie zapraszam na w/w zebranie czlonków Katowickiego Oddzialu Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej oraz czlonków Śląskiego Oddzialu Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, a także wszystkich zainteresowanych diagnostyką laboratoryjną mononukleozy zakaźnej.

   

  Przewodnicząca Oddzialu PTDL w Katowicach

  dr n. med. Anna Mertas

 • Anna Mertas, prof. SUM 09/10/2015 00:00

  W imieniu Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych serdecznie zapraszamy do udziału w pierwszej edycji wydarzenia szkoleniowego pt. „Śląskie Warsztaty Diagnostyczne” pod auspicjami KIDL, zaplanowanego w dniu 16 października 2015 roku o godzinie 10.30 w Katowicach w „Domu Lekarza” przy ul. Grażyńskiego 49 A. Warsztaty adresowane są przede wszystkim do Kierowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych, ale również serdecznie zapraszamy wszystkich diagnostów laboratoryjnych oraz osoby zainteresowane zagadnieniami z zakresu medycznej diagnostyki laboratoryjnej. Udział w  Warsztatach jest bezpłatny. Tematem wiodącym tegorocznych Warsztatów będą zagadnienia związane z zarządzaniem medycznym laboratorium diagnostycznym. Uczestnicy Warsztatów otrzymają imienny certyfikat z przyznanymi przez KIDL punktami edukacyjnymi.

  Serdecznie zapraszamy !

   

            

  ORGANIZATOR  WARSZTATÓW:
  Członkowie Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych:
  Dr n. med. Anna Mertas
  Dr n.med. Katarzyna Winsz-Szczotka

  Rejestracja uczestników: http://www.ptdl.katowice.pl/page/2/

 • Anna Mertas, prof. SUM 07/10/2015 00:00

  Uprzejmie informuję, że w dniu  9 października 2015 r.  w sali wykładowej Expo Silesia w Sosnowcu przy ul. Braci Mieroszewskich 124 odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe, które rozpocznie się o godzinie 10.30.

  W programie zebrania:

  1. Wyklad pt.: "Nowoczesny proces diagnostyczny w rutynowym laboratorium analitycznym - planowanie i realizacja" wyglosi Pani mgr Danuta Kozłowska - członek Zarządu Głównego PTDL (skarbnik ZG PTDL)

  2. Prezentację  „Nowości w ofercie Wiener lab” przedstawi Pani  Aleksandra Kos-Czapla – Dyrektor Sprzedaży i Rozwoju Biznesu – grupa Wiener lab (Labin Polska Sp. z o.o).

  3. Bieżące informacje dot. działalności Oddziału PTDL w Katowicach

  Uczestnicy zebrania będą mieli możliwość bezpłatnego wstępu na odbywające się w Expo Silesia Targi Analityki, Technik i Wyposażenia Laboratorium ExpoLAB.

  Uczestnikom w/w zebrania zagwarantowana została ulgowa (50%) opłata za korzystanie z parkingu przy Expo Silesia  (wjeżdżając na parking należy poinformować obsługę parkingową o swoim przybyciu w celu uczestnictwa w zebraniu PTDL).

   

  Serdecznie zapraszam na w/w zebranie oraz do zwiedzania Targów ExpoLAB !

   

  Termin kolejnego zebrania: 

   20 listopad 2015 roku.

  Informacje o szczegółowym programie zebrań na bieżąco zamieszczane beda na niniejszej stronie internetowej (w zakładce "Aktualności" Oddziału PTDL w Katowicach).

  Zachęcam Państwa do aktywnego uczestnictwa w zebraniach (np. poprzez prezentację tez swoich prac doktorskich, czy prac specjalizacyjnych) - serdecznie zapraszam i oczekuję Państwa zgłoszeń w celu ustalenia terminu prezentacji.

  Równocześnie informuję, że wysokość składki członkowskiej w 2015 roku wynosi 100,00 złotych, (w przypadku emerytów 20,00 złotych - bez prenumeraty czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna").

  Składka uregulowana do dnia 28.02.2015 r. gwarantuje otrzymywanie tegorocznych numerów czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna".

  Składkę za 2015 rok oraz składki zaległe należy wpłacać na konto bankowe:

  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej
        Oddział w Katowicach
        PKO BP O II Katowice 

  Nr konta: 75 1020 2313 0000 3702 0020 0055                                                                   

  Jako tytuł dokonanej płatności należy podać imię, nazwisko i adres członka PTDL opłacającego składkę/składki oraz rok/lata, za który/które opłacana jest składka/składki.

 • Anna Mertas, prof. SUM 08/09/2015 00:00

  Uprzejmie informuję, że w dniu 18 września 2015 r. w sali wykładowej Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49 A odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe, które rozpocznie się o godzinie 10.30.

  W programie zebrania:

  1. Wykład pt. "Nadwrażliwość na mleko - alergie na białka mleka a nietolerancja laktozy. Diagnostyka różnicowa"  wygłosi Pan Michał Podkalicki, EUROIMMUN POLSKA Sp. z o.o.

  2. Prezentację pt."Profil firmy EUROIMMUN POLSKA" przedstawi Pani Marta Janik, EUROIMMUN POLSKA Sp. z o.o.

  3. Sprawozdanie z posiedzenia Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych w dniach 1-2 września br. w Warszawie (omówienie treści podjętych Uchwał) - Pani dr n.med. Katarzyna Winsz-Szczotka

  Serdecznie zapraszam na w/w zebranie !

   

  Terminy kolejnych zebrań: 

  9 październik (w Expo Silesia w Sosnowcu) oraz 20 listopad 2015 roku.

  Informacje o szczegółowym programie zebrań na bieżąco zamieszczane beda na niniejszej stronie internetowej (w zakładce "Aktualności" Oddziału PTDL w Katowicach).

  Zachęcam Państwa do aktywnego uczestnictwa w zebraniach (np. poprzez prezentację tez swoich prac doktorskich, czy prac specjalizacyjnych) - serdecznie zapraszam i oczekuję Państwa zgłoszeń w celu ustalenia terminu prezentacji.

  Równocześnie informuję, że wysokość składki członkowskiej w 2015 roku wynosi 100,00 złotych, (w przypadku emerytów 20,00 złotych - bez prenumeraty czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna").

  Składka uregulowana do dnia 28.02.2015 r. gwarantuje otrzymywanie tegorocznych numerów czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna".

  Składkę za 2015 rok oraz składki zaległe należy wpłacać na konto bankowe:

  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej
        Oddział w Katowicach
        PKO BP O II Katowice 

  Nr konta: 75 1020 2313 0000 3702 0020 0055                                                                   

  Jako tytuł dokonanej płatności należy podać imię, nazwisko i adres członka PTDL opłacającego składkę/składki oraz rok/lata, za który/które opłacana jest składka/składki.

   

  Z poważaniem,

  Przewodnicząca Oddziału PTDL w Katowicach

  dr n. med. Anna Mertas

 • Anna Mertas, prof. SUM 09/05/2015 00:00

  Uprzejmie informuję, że w dniu 15 maja 2015 r. w sali wykładowej Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49 A odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe, które rozpocznie się o godzinie 10.30.

  W programie zebrania:

  1. Wykład pt. "Diagnostyka toksykologiczna w laboratoriach medycznych"  wygłosi Pani dr n.med. Renata Winnicka (Instytut Medycyny Pracy im. prof. J.Nofera w Łodzi)

  2. Prezentację pt."INDIKO, INDIKO PLUS - nowe możliwości w diagnostyce toksykologicznej" przedstawi Pan dr Krzysztof Sobczyk z firmy ARGENTA Sp. z o.o. Sp.K. 

  3. Sprawozdanie z zebrania Zarządu Głównego PTDL w dniu 8.04.br. w Warszawie

  4. Sprawozdanie z posiedzenia Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych w dniu 17.04.br. w Warszawie - omówienie treści podjętych Uchwał (m.in.: w sprawie określenia sposobu doskonalenia zawodowego diagnostów laboratoryjnych, w sprawie przeszkolenia diagnosty laboratoryjnego w związku z przerwą w wykonywaniu zawodu trwającą powyżej 5-ciu lat)

  Serdecznie zapraszam na w/w zebranie !

   

  Terminy kolejnych zebrań: 

  18 wrzesień, 9 październik (w Expo Silesia w Sosnowcu) oraz 20 listopad 2015 roku.

  Informacje o szczegółowym programie zebrań na bieżąco zamieszczane beda na niniejszej stronie internetowej (w zakładce "Aktualności" Oddziału PTDL w Katowicach).

  Zachęcam Państwa do aktywnego uczestnictwa w zebraniach (np. poprzez prezentację tez swoich prac doktorskich, czy prac specjalizacyjnych) - serdecznie zapraszam i oczekuję Państwa zgłoszeń w celu ustalenia terminu prezentacji.

  Równocześnie informuję, że wysokość składki członkowskiej w 2015 roku wynosi 100,00 złotych, (w przypadku emerytów 20,00 złotych - bez prenumeraty czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna").

  Składka uregulowana do dnia 28.02.2015 r. gwarantuje otrzymywanie tegorocznych numerów czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna".

  Składkę za 2015 rok oraz składki zaległe należy wpłacać na konto bankowe:

  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej
        Oddział w Katowicach
        PKO BP O II Katowice 

  Nr konta: 75 1020 2313 0000 3702 0020 0055                                                                   

  Jako tytuł dokonanej płatności należy podać imię, nazwisko i adres członka PTDL opłacającego składkę/składki oraz rok/lata, za który/które opłacana jest składka/składki.

   

  Z poważaniem,

  Przewodnicząca Oddziału PTDL w Katowicach

  dr n. med. Anna Mertas

 • Anna Mertas, prof. SUM 16/04/2015 00:00

  Uprzejmie informuję, że w dniu 17 kwietnia 2015 r. w sali wykładowej Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49 A odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe, które rozpocznie się o godzinie 10.30.

  W programie zebrania:

  1. Wykład pt. "Celiakia - obraz kliniczny i postępowanie zgodne z ESPGHAN"   wygłosi Pani prof. dr hab.n.med. Bożena Cukrowska (Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie) - Przewodnicząca Sekcji Celiakalnej Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci

  2. Prezentację pt."Nowoczesna diagnostyka pacjenta podejrzanego o celiakię" przedstawi Pani Emilia Majsiak z firmy EMMA - dystrybutor testów Polycheck(R)

  Serdecznie zapraszam na w/w zebranie !

   

  Terminy kolejnych zebrań: 

  15 maj, 18 wrzesień, 9 październik (w Expo Silesia w Sosnowcu) oraz 20 listopad 2015 roku.

  Informacje o szczegółowym programie zebrań na bieżąco zamieszczane beda na niniejszej stronie internetowej (w zakładce "Aktualności" Oddziału PTDL w Katowicach).

  Zachęcam Państwa do aktywnego uczestnictwa w zebraniach (np. poprzez prezentację tez swoich prac doktorskich, czy prac specjalizacyjnych) - serdecznie zapraszam i oczekuję Państwa zgłoszeń w celu ustalenia terminu prezentacji.

  Równocześnie informuję, że wysokość składki członkowskiej w 2015 roku wynosi 100,00 złotych, (w przypadku emerytów 20,00 złotych - bez prenumeraty czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna").

  Składka uregulowana do dnia 28.02.2015 r. gwarantuje otrzymywanie tegorocznych numerów czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna".

  Składkę za 2015 rok oraz składki zaległe należy wpłacać na konto bankowe:


  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej
        Oddział w Katowicach
        PKO BP O II Katowice 

  Nr konta: 75 1020 2313 0000 3702 0020 0055                                                                   

  Jako tytuł dokonanej płatności należy podać imię, nazwisko i adres członka PTDL opłacającego składkę/składki oraz rok/lata, za który/które opłacana jest składka/składki.

   

  Z poważaniem,

  Przewodnicząca Oddziału PTDL w Katowicach

  dr n. med. Anna Mertas

Copyright © 2004-2023 PTDL