Aktualności » Katowice

 • Anna Mertas, prof. SUM 29/01/2017 00:00

  Szanowni Państwo,

  w imieniu Zarządu Oddziału PTDL w Katowicach życzę Państwu, aby Nowy Rok 2017 tworzyły same szczęśliwe dni będące czasem realizacji Państwa planów osobistych i zawodowych !

  T erminy kolejnych tegorocznych zebrań naukowo-szkoleniowych są następujące:

  10 luty !!! , 17 marzec, 28 kwiecień, 19 maj, 15 wrzesień,

  20 październik oraz 17 listopad 2017 roku.

  Informacje o szczegółowym programie zebrań na bieżąco zamieszczane będą na niniejszej stronie internetowej w zakładce "Aktualności" Oddziału PTDL w Katowicach.

  Zachęcam Państwa do aktywnego uczestnictwa w zebraniach naukowo-szkoleniowych (np. poprzez prezentację tez swoich prac doktorskich, czy prac specjalizacyjnych) - serdecznie zapraszam i oczekuję na Państwa zgłoszenia w celu ustalenia terminu prezentacji.

  Równocześnie informuję, że wysokość składki członkowskiej w 2017 roku wynosi 100,00 złotych, (w przypadku emerytów 20,00 złotych - ale bez prenumeraty czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna"). Składka uregulowana do dnia 28.02.2017 r. gwarantuje otrzymywanie tegorocznych numerów czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna".

  Składkę za 2017 rok oraz składki zaległe należy wpłacać na konto bankowe:

  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej
        Oddział w Katowicach
        PKO BP O II Katowice 

  Nr konta: 75 1020 2313 0000 3702 0020 0055                                                                   

  Jako tytuł dokonanej płatności należy podać imię, nazwisko i adres członka PTDL opłacającego składkę/składki oraz rok/lata, za który/które opłacana jest składka/składki.

   

  Z poważaniem,

  Przewodnicząca Oddziału PTDL w Katowicach

  dr hab. n. med. Anna Mertas

 • Anna Mertas, prof. SUM 18/01/2017 00:00

  Uprzejmie informuję, że w dniu 20 stycznia 2017 r. w sali wykładowej Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49 A odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe, które rozpocznie się o godzinie 10.30.

  W programie zebrania:

  1. Wykład  pt."Choroby pasożytnicze w Polsce" - wygłosi Pan dr Piotr Szilman z Zakładu Parazytologii Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, SUM w Katowicach 

  2. Prezentacja Firmy P.P.H.U. BOR-POL 

  3. Informacje bieżące PTDL

  4. Informacje bieżące KIDL

   

  Serdecznie zapraszam na w/w zebranie !

 • Anna Mertas, prof. SUM 14/11/2016 00:00

  Uprzejmie informuję, że w dniu 18 listopada 2016 r. w sali wykładowej Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49 A odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe, które rozpocznie się o godzinie 10.30.

  W programie zebrania:

  1. Wykłady:

  "Od ekstraktu do komponentu, czyli nowoczesna diagnostyka alergii testami EUROLINE DPA-Dx" - wykładowca: mgr Michał Podkalicki, EUROIMMUN POLSKA Sp. z o.o.

  "Co nowego w ofercie EUROIMMUN do diagnostyki infekcji ?" - wykładowca: dr n. farm. Marta Janik, EUROIMMUN POLSKA Sp. z o.o.

  2. Informacje bieżące PTDL

  3. Informacje bieżące KIDL

   

  Serdecznie zapraszam na w/w zebranie !

 • Anna Mertas, prof. SUM 20/10/2016 00:00

  Szanowni Państwo,
  Jako współorganizatorzy spotkania Kierowników śląskich medycznych laboratoriów diagnostycznych z Panią Prezes Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych dr Elżbietą Puacz serdecznie zapraszamy wszystkich Diagnostów Laboratoryjnych do wzięcia udziału w powyższym Przedsięwzięciu. Spotkanie zaplanowano na dzień 27 października 2016 roku o godzinie 12.00, w sali wykładowej mieszczącej się na terenie Expo Silesia w Sosnowcu przy ul. Braci Mieroszewskich 124, jako wydarzenie towarzyszące tegorocznej edycji Targów ExpoLAB. Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość bezpłatnego zwiedzania wspomnianych Targów ExpoLAB (dla uczestników spotkania parking jest bezplatny).
  Wyrażamy głęboką nadzieję, że zaplanowane wydarzenie będzie owocnym spotkaniem integracyjnym naszego środowiska oraz okazją do rozmów o rozwoju przyjacielskiej i motywującej do działania współpracy.


  Łącząc wyrazy szacunku, serdecznie zapraszamy,
  dr n. med. Anna Mertas, dr hab. n. med. Katarzyna Winsz-Szczotka oraz mgr Adam Pudełko
  członkowie Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych 

   

 • Anna Mertas, prof. SUM 15/09/2016 00:00

  Szanowni Państwo,

  W imieniu Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej w Katowicach serdecznie zapraszam do udziału w V Konferencji Katowickiego Oddziału PTDL „Postępy medycyny laboratoryjnej", która odbędzie się w dniach 7-8 października 2016 roku w Wiśle w Hotelu „STOK”. Merytorycznym celem Konferencji jest zapoznanie uczestników z najnowszymi zagadnieniami z dziedziny medycznej diagnostyki laboratoryjnej. Szczególnie serdecznie zachęcam diagnostów laboratoryjnych do czynnego udziału w Konferencji poprzez zaprezentowanie prac/pracy w ramach sesji plakatowej, która tym razem będzie realizowana w wersji elektronicznej.

  Konferencji będzie towarzyszyła Wystawa Firm oferujących sprzęt i odczynniki do diagnostyki laboratoryjnej. Zapraszając Przedstawicieli Firm do kreowania programu Konferencji, zwracam się z uprzejmą prośbą o dołączenie do grona naszych Partnerów. Jestem przekonana, iż wzorem lat minionych, udział w tego typu spotkaniach umożliwi Państwu nawiązanie kontaktów zawodowych, wymianę doświadczeń, a także przyczyni się do promocji produktów Państwa Firmy.

  Równocześnie uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Konferencji www.ptdl.katowice.pl zamieszczane są aktualne informacje na temat Konferencji. Poprzez w/w strone internetową można zarejestrować swoje uczestnictwo, przesłać streszczenie pracy proponowanej do prezentacji w sesji plakatowej (streszczenia będą zamieszczone w materiałach konferencyjnych), jak również przesłać plakat w formie prezentacji ppt do elektronicznej sesji plakatowej.

  Planujemy zorganizowanie transportu autokarem z Katowic do Wisły w dniu 7.10.br. oraz z Wisły do Katowic w dniu 8.10.br. (przejazd bezpłatny dla członków PTDL z oplaconymi składkami członkowskimi). Zgłoszenia osób chętnych do skorzystania z w/w transportu przyjmuje do dnia 18.09.br. drogą e-mailową sekretarz Katowickiego Oddziału PTDL Pani dr Jolanta Mrochem-Kwarciak (e-mail: biochemia@io.gliwice.pl ).

  Z serdecznymi pozdrowieniami,

  Przewodnicząca Oddziału PTDL w Katowicach

  Dr n. med. Anna Mertas

 • Anna Mertas, prof. SUM 15/09/2016 00:00

  Uprzejmie informuję, że w dniu 16 września 2016 r. w sali wykładowej Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49 A odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe, które rozpocznie się o godzinie 10.30.

  W programie zebrania:

  1. Wykład pt. "Hematologia wczoraj i dziś"  wygłosi Pan Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Sułek

  2. Prezentacja Firmy PZ Cormay S.A.

  3. Informacje bieżące PTDL

   

  Serdecznie zapraszam na w/w zebranie !

   

  Termin kolejnego zebrania:   18 listopad 2016 roku.

  Równocześnie uprzejmie informuję, że w dniach 7-8 października br. w Wiśle odbędzie się V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Katowickiego Oddziału PTDL "Postępy medycyny laboratoryjnej" (szczegóły dostępne na stronie internetowej Konferencji www.ptdl.katowice.pl).

  Zachęcam Państwa do aktywnego uczestnictwa w w/w Konferencji oraz w zebraniach naukowo-szkoleniowych (np. poprzez prezentację tez swoich prac doktorskich, czy prac specjalizacyjnych) - serdecznie zapraszam i oczekuję Państwa zgłoszeń w celu ustalenia terminu prezentacji.

  Równocześnie informuję, że wysokość składki członkowskiej w 2016 roku wynosi 100,00 złotych, (w przypadku emerytów 20,00 złotych - bez prenumeraty czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna"). Składka uregulowana do dnia 29.02.2016 r. gwarantuje otrzymywanie tegorocznych numerów czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna".

  Składkę za 2016 rok oraz składki zaległe należy wpłacać na konto bankowe:

  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej
        Oddział w Katowicach
        PKO BP O II Katowice 

  Nr konta: 75 1020 2313 0000 3702 0020 0055                                                                   

  Jako tytuł dokonanej płatności należy podać imię, nazwisko i adres członka PTDL opłacającego składkę/składki oraz rok/lata, za który/które opłacana jest składka/składki.

   

  Z poważaniem,

  Przewodnicząca Oddziału PTDL w Katowicach

  dr n. med. Anna Mertas

 • Anna Mertas, prof. SUM 15/09/2016 00:00

  Diagności laboratoryjni z województwa śląskiego - uczestnicy Manifestacji Porozumienia Zawodów Medycznych, zainteresowani przejazdem autokarem do Warszawy w dniu 24.09.br. proszeni są o zgłoszenie się drogą emailową lub telefoniczną do Pana mgr Adama Pudełko (adampudelko@yahoo.pl    tel.kom. 505-890-202).

  Szczegółowe informacje o Manifestacji można znaleźć na stronie: http://kidl.org.pl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=574&cntnt01origid=58&cntnt01returnid=77

 • Anna Mertas, prof. SUM 04/06/2016 00:00

  Szanowni Państwo,
  w imieniu Przewodniczącej Katowickiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów
  Pani dr hab.n.med. Alicji Ekiel serdecznie zapraszam do udziału w zebraniu, którego program zawiera
  zamieszczone poniżej zaproszenie.
  _________________________________________________________________________________

  ZAPROSZENIE

  Zarząd Oddziału Katowickiego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów uprzejmie zaprasza

  na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się dnia 10.06.2016 o godzinie 12oo

  w sali im. Prof. Jerzego Szaflarskiego, w Katowicach-Ligocie, ul. Medyków 18, segment C, II piętro.


  W programie:

  1. Pałeczki Enterobacteriaceae wytwarzające karbapenemazy w Polsce

    Prof. dr hab. n. med. Marek Gniadkowski (Narodowy Instytut Leków, Warszawa)

  2. "Metody diagnostyczne wykrywania karbapenemaz"

  Monika Radziuk - bioMerieux Polska Sp. z o.o. 

  3.  Walne Zgromadzenie Członków Oddziału:

  -       Wybór Delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa

  -       Wybór Przewodniczącego oraz pozostałych członków Zarządu Oddziału

  i Komisji Rewizyjnej Oddziału 


  Przewodnicząca
  Śląskiego Oddziału PTM

  dr hab. n. med. Alicja Ekiel

 • Anna Mertas, prof. SUM 17/05/2016 00:00

  Uprzejmie informuję, że w dniu 20 maja 2016 r. w sali wykładowej Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49 A odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe, które rozpocznie się o godzinie 10.30.

  W programie zebrania:

  1. Wykład pt. "Zasady interpretacji wyników badań markerów chorób zakaźnych"  wygłosi Pani Dr Mirosława Nowacka - Dyrektor ds. Naukowych, Beckman Coulter Polska Sp. z o.o.

  2. Informacje bieżące PTDL

  3. Informacje bieżące KIDL

   

  Serdecznie zapraszam na w/w zebranie !

   

  Terminy kolejnych zebrań:

  16 wrzesień, 21 październik (?) oraz 18 listopad 2016 roku.

  Informacje o szczegółowym programie kolejnych zebrań na bieżąco zamieszczane będą na niniejszej stronie internetowej w zakładce "Aktualności" Oddziału PTDL w Katowicach.

  Równocześnie już dziś uprzejmie informuję, że w dniach 7-8 października br. zaplanowana jest realizacja (w Wiśle) V Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Katowickiego Oddziału PTDL "Postępy medycyny laboratoryjnej".

  Zachęcam Państwa do aktywnego uczestnictwa w w/w Konferencji oraz w zebraniach naukowo-szkoleniowych (np. poprzez prezentację tez swoich prac doktorskich, czy prac specjalizacyjnych) - serdecznie zapraszam i oczekuję Państwa zgłoszeń w celu ustalenia terminu prezentacji.

  Równocześnie informuję, że wysokość składki członkowskiej w 2016 roku wynosi 100,00 złotych, (w przypadku emerytów 20,00 złotych - bez prenumeraty czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna"). Składka uregulowana do dnia 29.02.2016 r. gwarantuje otrzymywanie tegorocznych numerów czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna".

  Składkę za 2016 rok oraz składki zaległe należy wpłacać na konto bankowe:

  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej
        Oddział w Katowicach
        PKO BP O II Katowice 

  Nr konta: 75 1020 2313 0000 3702 0020 0055                                                                   

  Jako tytuł dokonanej płatności należy podać imię, nazwisko i adres członka PTDL opłacającego składkę/składki oraz rok/lata, za który/które opłacana jest składka/składki.

   

  Z poważaniem,

  Przewodnicząca Oddziału PTDL w Katowicach

  dr n. med. Anna Mertas

 • Anna Mertas, prof. SUM 06/04/2016 00:00

  Uprzejmie informuję, że w dniu 15 kwietnia 2016 r. w sali wykładowej Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49 A odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe, które rozpocznie się o godzinie 10.30.

  W programie zebrania:

  1. Wykład pt. "Otyły pacjent w laboratorium"  wygłosi Pani Profesor Krystyna Sztefko

  2. Prezentacja oferty Firmy Erba Polska

  3. Informacje bieżące PTDL

  4. Informacje bieżące KIDL

  Przed zebraniem będzie można odebrać zaświadczenia poświadczające udział w zebraniach naukowo - szkoleniowych Katowickiego Oddziału PTDL w 2015 roku.

  Serdecznie zapraszam na w/w zebranie !

   

  Terminy kolejnych zebrań:

  20 maj, 16 wrzesień, 21 październik oraz 18 listopad 2016 roku.

  Informacje o szczegółowym programie kolejnych zebrań na bieżąco zamieszczane będą na niniejszej stronie internetowej w zakładce "Aktualności" Oddziału PTDL w Katowicach.

  Równocześnie już dziś uprzejmie informuję, że w dniach 7-8 października br. zaplanowana jest realizacja (w Wiśle) V Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Katowickiego Oddziału PTDL "Postępy medycyny laboratoryjnej".

  Zachęcam Państwa do aktywnego uczestnictwa w w/w Konferencji oraz w zebraniach naukowo-szkoleniowych (np. poprzez prezentację tez swoich prac doktorskich, czy prac specjalizacyjnych) - serdecznie zapraszam i oczekuję Państwa zgłoszeń w celu ustalenia terminu prezentacji.

  Równocześnie informuję, że wysokość składki członkowskiej w 2016 roku wynosi 100,00 złotych, (w przypadku emerytów 20,00 złotych - bez prenumeraty czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna"). Składka uregulowana do dnia 29.02.2016 r. gwarantuje otrzymywanie tegorocznych numerów czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna".

  Składkę za 2016 rok oraz składki zaległe należy wpłacać na konto bankowe:

  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej
        Oddział w Katowicach
        PKO BP O II Katowice 

  Nr konta: 75 1020 2313 0000 3702 0020 0055                                                                   

  Jako tytuł dokonanej płatności należy podać imię, nazwisko i adres członka PTDL opłacającego składkę/składki oraz rok/lata, za który/które opłacana jest składka/składki.

   

  Z poważaniem,

  Przewodnicząca Oddziału PTDL w Katowicach

  dr n. med. Anna Mertas

Copyright © 2004-2023 PTDL