Aktualności » Katowice

 • Anna Mertas, prof. SUM 24/03/2017 00:00

  Szanowni Państwo,

  serdecznie zachęcam do udziału w Międzynarodowej Konferencji "Postępy w diagnostyce laboratoryjnej i farmakoterapii" połączonej z obchodami Jubileuszu 45-lecia Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu. Poniżej zamieszczone są najważniejsze informacje dot. w/w Konferencji oraz adres strony internetowej, gdzie znajdziecie Państwo pozostałe informacje wraz z szczegółowym programem Konferencji:

  Data: 21.04.2017r.

  Miejsce:

  Kampus Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu

  Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

  ul. Jedności 8, 41-200 Sosnowiec

  Nazwa imprezy:

  Międzynarodowa Konferencja „Postępy w diagnostyce laboratoryjnej i farmakoterapii”

  Jubileusz 45 – Lecia Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu

  Cel:

  W bieżącym roku akademickim Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, obchodzi Jubileusz 45 - Lecia swojego istnienia.

  Każdy – a przede wszystkim ten szczególny – Jubileusz skłania do głębokiej refleksji. Jest okazją do oceny przebytej drogi, usposabia do wnikliwej analizy efektów wieloletniej działalności, uświadamia ogrom wykonanej pracy i osiągniętych sukcesów. Usposabia także do snucia planów na nadchodzącą przyszłość.

  Dzisiejszy Jubilat ma szczególne powody do świętowania w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku. Jest uznanym, akademickim ośrodkiem, który wykształcił ogromną liczbę absolwentów. Zapewnił wysoko wykwalifikowanych specjalistów aptekom, przemysłowi farmaceutycznemu, laboratoriom diagnostycznym
  i placówkom naukowym w całym kraju.

  Jubileusz ten stwarza wewnętrzną potrzebę  odświeżenia i utrwalenia nierozerwalnych więzi łączących Absolwentów z ich macierzystym Wydziałem. W tym szczególnym dniu chętnie wracają Oni do swojej Uczelni, nie tylko myślami. Tu bowiem pozostawili najlepsze lata swojego życia, zdobyli wszechstronną wiedzę i umiejętności zawodowe, nierzadko uzyskali stopnie oraz tytuły naukowe i nawiązali trwałe przyjaźnie, które przetrwały próbę czasu.

  Uświetnieniem obchodów 45-Lecia naszego Wydziału będzie Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, nosząca tytuł: „Postępy w diagnostyce laboratoryjnej i farmakoterapii”, której wysoki poziom merytoryczny gwarantować będą Wykładowcy o najwyższym autorytecie naukowym. Konferencja będzie nie tylko owocnym spotkaniem naukowym, ale i sposobnością do podniesienia kwalifikacji zawodowych, sposobnością do miłego, wspólnego spędzenia czasu, ale i chwilą nostalgicznych sosnowieckich wspomnień Absolwentów Wydziału.

  Organizator:

  Prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk - Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

  tel.: +48 32 364 11 20

  e-mail: sekretariat-farmacja@sum.edu.pl

  strona www konferencji: www.konferencjafarmacja45.pl

 • Anna Mertas, prof. SUM 03/03/2017 00:00

  Uprzejmie informuję, że w dniu 17 marca 2017 r. w sali wykładowej Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49 A odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe, które rozpocznie się o godzinie 10.30

  W programie zebrania:

  1. Wykład  pt. "Troponina T o wysokiej czułości w jednogodzinnym algorytnie potwierdzenia/wykluczenia zawału serca" wygłosi Pan Profesor Marek Paradowski

  2. Prezentację pt. "Cobas Infinity IT Solutions" wygłosi Pan Jakub Mokwa (Roche Diagnostics Polska)

  3. Informacje bieżące PTDL

  4. Informacje bieżące KIDL

  Serdecznie zapraszam na w/w zebranie !

  Certyfikaty poświadczające Państwa udział w ubiegłorocznych zebraniach naukowo-szkoleniowych będzie można odebrać przed zebraniem w dniu 17 marca br. oraz przed następnymi tegorocznymi zebraniami.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Terminy kolejnych zebrań naukowo-szkoleniowych w 2017 roku są następujące:

  28 kwiecień

  19 maj  !!! - zebranie sprawozdawczo-wyborcze

  15 wrzesień

  20 październik

  17 listopad

  Informacje o szczegółowym programie zebrań na bieżąco zamieszczane będą na niniejszej stronie internetowej w zakładce "Aktualności" Oddziału PTDL w Katowicach.

  Zachęcam Państwa do aktywnego uczestnictwa w zebraniach naukowo-szkoleniowych (np. poprzez prezentację tez swoich prac doktorskich, czy prac specjalizacyjnych) - serdecznie zapraszam i oczekuję na Państwa zgłoszenia w celu ustalenia terminu prezentacji.

  Równocześnie informuję, że wysokość składki członkowskiej w 2017 roku wynosi 100,00 złotych, (w przypadku emerytów 20,00 złotych - ale bez prenumeraty czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna"). Składka uregulowana do dnia 28.02.2017 r. gwarantuje otrzymywanie tegorocznych numerów czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna".

  Składkę za 2017 rok oraz składki zaległe należy wpłacać na konto bankowe:

  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej
        Oddział w Katowicach
        PKO BP O II Katowice 

  Nr konta: 75 1020 2313 0000 3702 0020 0055                                                                   

  Jako tytuł dokonanej płatności należy podać imię, nazwisko i adres członka PTDL opłacającego składkę/składki oraz rok/lata, za który/które opłacana jest składka/składki.

 • Anna Mertas, prof. SUM 25/02/2017 00:00

  Szanowni Państwo,

  poniżej zamieszczam Komunikat nr 1 z wstępnymi informacjami na temat organizowanych w Sosnowcu obchodów 45-lecia Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Serdecznie zachęcam do udziału w obchodach jubileuszu oraz Konferencji "Postępy w diagnostyce laboratoryjnej i farmakoterapii".

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

  KOMUNIKAT NR 1

  Koleżanki i Koledzy

  W tym roku przypada JUBILEUSZ 45- LECIA WYDZIAŁU

  FARMACEUTYCZNEGO z ODDZIAŁEM MEDYCYNY LABORATORYJNEJ w Sosnowcu.

  Dlatego też, już po raz czwarty spotykamy się na ZJEŹDZIE Absolwentów.

  Termin: 21 kwietnia 2017r. (piątek)

  Główna uroczystość tj. KONFERENCJA:

  „POSTĘPY W DIAGNOSTYCE LABORATORYJNEJ I FARMAKOTERAPII” związana jest z JUBLIEUSZEM 45-lecia WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEHO Z ODDZIAŁEM MADYCYNY LABORATORYJNEJ w Sosnowcu.

  Konferencja ta jest organizowana przez Władze Wydziału

   i Dziekana- Panią prof. dr hab. Krystynę Olczyk.

  Uczestnictwo w KONFERENCJI jest BEZPŁATNE (program dostępny w Internecie).

  Natomiast oprócz aspektów naukowych – cechą IV ZJAZDU jest także możliwość spędzenia czasu w biesiadnej atmosferze.

  Ponieważ Klub Studencki jest w remoncie, planujemy zorganizowanie wieczornego spotkania w jednym z hoteli w Sosnowcu ( wraz z możliwością noclegu).

  Dlatego też

  ZAPRASZAMY KOLEŻANKI I KOLEGÓW DO WZIĘCIA UDZIAŁU

  W KONFERENCJI I SPOTKANIU TOWARZYSKIM, A TAKŻE

  POINFORMOWANIE WSZYSTKICH ZNAJOMYCH !!!!!!

  Będzie nam wszystkim bardzo miło spędzić kilka godzin w gronie „starych przyjaciół”.

  W kolejnym Komunikacie Nr 2 przekażemy bardziej szczegółowe informacje.

  Andrzej Bednarz – 603 193 247

  Stanisław Dyląg – 602 530 300

  Małgorzata Korzeńska-Sokół – 693 828 552

  Są to osoby, do których można się zwracać o dodatkowe informacje.       

 • Anna Mertas, prof. SUM 30/01/2017 00:00

  Uprzejmie informuję, że w dniu 10 lutego 2017 r. w sali wykładowej Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49 A odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe, które rozpocznie się o godzinie 10.30.

  W programie zebrania:

  1. Wykład  pt. "Witamina D a ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych" wygłosi Pani dr hab. Grażyna Sygitowicz z Zakładu Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej WUM w Warszawie 

  2. Prezentacja Firmy ARGENTA

  3. Informacje bieżące PTDL

  4. Informacje bieżące KIDL

  Serdecznie zapraszam na w/w zebranie !

  (certyfikaty poświadczające Państwa udział w ubiegłorocznych zebraniach naukowo-szkoleniowych będzie można odebrać przed zebraniem w dniu 17 marca br. oraz przed następnymi tegorocznymi zebraniami)

 • Anna Mertas, prof. SUM 29/01/2017 00:00

  Szanowni Państwo,

  w imieniu Zarządu Oddziału PTDL w Katowicach życzę Państwu, aby Nowy Rok 2017 tworzyły same szczęśliwe dni będące czasem realizacji Państwa planów osobistych i zawodowych !

  T erminy kolejnych tegorocznych zebrań naukowo-szkoleniowych są następujące:

  10 luty !!! , 17 marzec, 28 kwiecień, 19 maj, 15 wrzesień,

  20 październik oraz 17 listopad 2017 roku.

  Informacje o szczegółowym programie zebrań na bieżąco zamieszczane będą na niniejszej stronie internetowej w zakładce "Aktualności" Oddziału PTDL w Katowicach.

  Zachęcam Państwa do aktywnego uczestnictwa w zebraniach naukowo-szkoleniowych (np. poprzez prezentację tez swoich prac doktorskich, czy prac specjalizacyjnych) - serdecznie zapraszam i oczekuję na Państwa zgłoszenia w celu ustalenia terminu prezentacji.

  Równocześnie informuję, że wysokość składki członkowskiej w 2017 roku wynosi 100,00 złotych, (w przypadku emerytów 20,00 złotych - ale bez prenumeraty czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna"). Składka uregulowana do dnia 28.02.2017 r. gwarantuje otrzymywanie tegorocznych numerów czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna".

  Składkę za 2017 rok oraz składki zaległe należy wpłacać na konto bankowe:

  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej
        Oddział w Katowicach
        PKO BP O II Katowice 

  Nr konta: 75 1020 2313 0000 3702 0020 0055                                                                   

  Jako tytuł dokonanej płatności należy podać imię, nazwisko i adres członka PTDL opłacającego składkę/składki oraz rok/lata, za który/które opłacana jest składka/składki.

   

  Z poważaniem,

  Przewodnicząca Oddziału PTDL w Katowicach

  dr hab. n. med. Anna Mertas

 • Anna Mertas, prof. SUM 18/01/2017 00:00

  Uprzejmie informuję, że w dniu 20 stycznia 2017 r. w sali wykładowej Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49 A odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe, które rozpocznie się o godzinie 10.30.

  W programie zebrania:

  1. Wykład  pt."Choroby pasożytnicze w Polsce" - wygłosi Pan dr Piotr Szilman z Zakładu Parazytologii Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, SUM w Katowicach 

  2. Prezentacja Firmy P.P.H.U. BOR-POL 

  3. Informacje bieżące PTDL

  4. Informacje bieżące KIDL

   

  Serdecznie zapraszam na w/w zebranie !

 • Anna Mertas, prof. SUM 14/11/2016 00:00

  Uprzejmie informuję, że w dniu 18 listopada 2016 r. w sali wykładowej Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49 A odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe, które rozpocznie się o godzinie 10.30.

  W programie zebrania:

  1. Wykłady:

  "Od ekstraktu do komponentu, czyli nowoczesna diagnostyka alergii testami EUROLINE DPA-Dx" - wykładowca: mgr Michał Podkalicki, EUROIMMUN POLSKA Sp. z o.o.

  "Co nowego w ofercie EUROIMMUN do diagnostyki infekcji ?" - wykładowca: dr n. farm. Marta Janik, EUROIMMUN POLSKA Sp. z o.o.

  2. Informacje bieżące PTDL

  3. Informacje bieżące KIDL

   

  Serdecznie zapraszam na w/w zebranie !

 • Anna Mertas, prof. SUM 20/10/2016 00:00

  Szanowni Państwo,
  Jako współorganizatorzy spotkania Kierowników śląskich medycznych laboratoriów diagnostycznych z Panią Prezes Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych dr Elżbietą Puacz serdecznie zapraszamy wszystkich Diagnostów Laboratoryjnych do wzięcia udziału w powyższym Przedsięwzięciu. Spotkanie zaplanowano na dzień 27 października 2016 roku o godzinie 12.00, w sali wykładowej mieszczącej się na terenie Expo Silesia w Sosnowcu przy ul. Braci Mieroszewskich 124, jako wydarzenie towarzyszące tegorocznej edycji Targów ExpoLAB. Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość bezpłatnego zwiedzania wspomnianych Targów ExpoLAB (dla uczestników spotkania parking jest bezplatny).
  Wyrażamy głęboką nadzieję, że zaplanowane wydarzenie będzie owocnym spotkaniem integracyjnym naszego środowiska oraz okazją do rozmów o rozwoju przyjacielskiej i motywującej do działania współpracy.


  Łącząc wyrazy szacunku, serdecznie zapraszamy,
  dr n. med. Anna Mertas, dr hab. n. med. Katarzyna Winsz-Szczotka oraz mgr Adam Pudełko
  członkowie Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych 

   

 • Anna Mertas, prof. SUM 15/09/2016 00:00

  Szanowni Państwo,

  W imieniu Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej w Katowicach serdecznie zapraszam do udziału w V Konferencji Katowickiego Oddziału PTDL „Postępy medycyny laboratoryjnej", która odbędzie się w dniach 7-8 października 2016 roku w Wiśle w Hotelu „STOK”. Merytorycznym celem Konferencji jest zapoznanie uczestników z najnowszymi zagadnieniami z dziedziny medycznej diagnostyki laboratoryjnej. Szczególnie serdecznie zachęcam diagnostów laboratoryjnych do czynnego udziału w Konferencji poprzez zaprezentowanie prac/pracy w ramach sesji plakatowej, która tym razem będzie realizowana w wersji elektronicznej.

  Konferencji będzie towarzyszyła Wystawa Firm oferujących sprzęt i odczynniki do diagnostyki laboratoryjnej. Zapraszając Przedstawicieli Firm do kreowania programu Konferencji, zwracam się z uprzejmą prośbą o dołączenie do grona naszych Partnerów. Jestem przekonana, iż wzorem lat minionych, udział w tego typu spotkaniach umożliwi Państwu nawiązanie kontaktów zawodowych, wymianę doświadczeń, a także przyczyni się do promocji produktów Państwa Firmy.

  Równocześnie uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Konferencji www.ptdl.katowice.pl zamieszczane są aktualne informacje na temat Konferencji. Poprzez w/w strone internetową można zarejestrować swoje uczestnictwo, przesłać streszczenie pracy proponowanej do prezentacji w sesji plakatowej (streszczenia będą zamieszczone w materiałach konferencyjnych), jak również przesłać plakat w formie prezentacji ppt do elektronicznej sesji plakatowej.

  Planujemy zorganizowanie transportu autokarem z Katowic do Wisły w dniu 7.10.br. oraz z Wisły do Katowic w dniu 8.10.br. (przejazd bezpłatny dla członków PTDL z oplaconymi składkami członkowskimi). Zgłoszenia osób chętnych do skorzystania z w/w transportu przyjmuje do dnia 18.09.br. drogą e-mailową sekretarz Katowickiego Oddziału PTDL Pani dr Jolanta Mrochem-Kwarciak (e-mail: biochemia@io.gliwice.pl ).

  Z serdecznymi pozdrowieniami,

  Przewodnicząca Oddziału PTDL w Katowicach

  Dr n. med. Anna Mertas

 • Anna Mertas, prof. SUM 15/09/2016 00:00

  Uprzejmie informuję, że w dniu 16 września 2016 r. w sali wykładowej Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49 A odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe, które rozpocznie się o godzinie 10.30.

  W programie zebrania:

  1. Wykład pt. "Hematologia wczoraj i dziś"  wygłosi Pan Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Sułek

  2. Prezentacja Firmy PZ Cormay S.A.

  3. Informacje bieżące PTDL

   

  Serdecznie zapraszam na w/w zebranie !

   

  Termin kolejnego zebrania:   18 listopad 2016 roku.

  Równocześnie uprzejmie informuję, że w dniach 7-8 października br. w Wiśle odbędzie się V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Katowickiego Oddziału PTDL "Postępy medycyny laboratoryjnej" (szczegóły dostępne na stronie internetowej Konferencji www.ptdl.katowice.pl).

  Zachęcam Państwa do aktywnego uczestnictwa w w/w Konferencji oraz w zebraniach naukowo-szkoleniowych (np. poprzez prezentację tez swoich prac doktorskich, czy prac specjalizacyjnych) - serdecznie zapraszam i oczekuję Państwa zgłoszeń w celu ustalenia terminu prezentacji.

  Równocześnie informuję, że wysokość składki członkowskiej w 2016 roku wynosi 100,00 złotych, (w przypadku emerytów 20,00 złotych - bez prenumeraty czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna"). Składka uregulowana do dnia 29.02.2016 r. gwarantuje otrzymywanie tegorocznych numerów czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna".

  Składkę za 2016 rok oraz składki zaległe należy wpłacać na konto bankowe:

  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej
        Oddział w Katowicach
        PKO BP O II Katowice 

  Nr konta: 75 1020 2313 0000 3702 0020 0055                                                                   

  Jako tytuł dokonanej płatności należy podać imię, nazwisko i adres członka PTDL opłacającego składkę/składki oraz rok/lata, za który/które opłacana jest składka/składki.

   

  Z poważaniem,

  Przewodnicząca Oddziału PTDL w Katowicach

  dr n. med. Anna Mertas

Copyright © 2004-2023 PTDL