Aktualności » Katowice

 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 31/10/2017 00:00

  Wypełniony formularz należy przesłać mailem na adres:

  malwina.czech@io.gliwice.pl

  (ewentualnie faxem: 32-278-93-88) 

   

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

   

  Konferencja pt.:  „Nowe” litery w alfabecie wirusowego zapalenia wątroby

  Termin i miejsce konferencji: 22.11.2017 – godz. 9.30, Hotel Monopol, ul. Dworcowa 5, Katowice

   

  Niniejszym zgłaszam swój udział w Konferencji

  Imię i nazwisko  

   

  Nazwa/pieczątka jednostki

   

   

   

   

   

  Adres e-mail

   

  Telefon kontaktowy

   

  Zakwaterowanie 21/22 listopada*

              TAK                                          NIE

  * właściwe zaznaczyć 

   

  1. Warunkiem udziału w konferencji jest przesłanie wypełnionego czytelnie formularza rejestracyjnego
  i wniesienie opłaty rejestracyjnej w wysokości 
  50,00 zł  (dla członków PTDL) lub 70,00 zł (dla osób nie należących do PTDL) na rachunek organizatora logistycznego:

  POLNET Sp. z o.o. 
  40-027 Katowice, ul. Francuska 23 
  PKO BP O. I/Katowice 
  03 1020 2313 0000 3002 0019 4613 

  2. Opłata rejestracyjna nie pokrywa kosztów dojazdu

  3. Liczba miejsc na konferencji jest ograniczona, prosimy o terminowe nadsyłanie zgłoszeń.

  4. Termin przesłania formularza rejestracyjnego: do dnia 6 listopada 2017 roku.


  Niniejszym akceptuję przedstawione warunki uczestnictwa oraz udzielam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora i Sponsora w zakresie niezbędnym do realizacji konferencji.


  ………………................................................

      /data i czytelny podpis osoby zgłaszającej/

   

  Uwaga dodatkowa: Hotel Monopol dzieli od Dworca PKP półkilometrowy dystans (5 minut pieszo)

 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 09/10/2017 00:00

  Uprzejmie informuję, że w dn. 20.10.2017 r o godz. 10.30 odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe w Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49A 

  W programie: 

  1. sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Delegatów PTDL oraz XIX Zjazdu PTDL w Krakowie

  2. prezentacja firmy Kselmed

  3. wykład pt: "Diagnostyka zaburzeń hemostazy - czy laboratorium jest nadal potrzebne" wygłosi Pani
  dr n.med. Anna Raszeja-Specht

  serdecznie zapraszam na zebranie.

 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 02/10/2017 00:00

  Szanowni Państwo,

  Serdecznie zapraszam do udziału w konferencji związanej z obchodami 70-lecia Centrum Onkologii Instytutu w Gliwicach. Podczas  konferencji zorganizowana będzie wspólna sesja Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej oraz Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, będzie to część dedykowana dla diagnostów laboratoryjnych.  Poniżej istotne informacje na temat w/w konferencji.

  26.10.2017 r – udział bezpłatny (konieczna rejestracja)

  27.10.2017 r – udział płatny (100 zł)

  Za udział w konferencji (26-27.10.) Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych przyznała uczestnikom 17 punktów edukacyjnych.

  Informuję, że na stronie http://www.ptro.viamedica.pl zamieszczane są aktualne informacje na temat Konfencji, jak i za pomocą w/w strony należy zarejestować swoje uczestnictwo. 

   

  Serdecznie zapraszam

  dr n.med. Jolanta Mrochem-Kwarciak

  Przewodnicząca PTDL Oddział Katowice


 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 08/09/2017 00:00

  Szanowni Państwo,
  w imieniu Kierownika Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem
  Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu,
  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Pani
  dr hab. n. med. Katarzyny Winsz-Szczotki zapraszam do udziału w kursie specjalizacyjnym,
  poniżej informacje dotyczące naboru na w/w kurs specjalizacyjny 

   

  Uprzejmie informuję, że w dniach 18-21.09.2017 r. Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,  organizuje dla osób doskonalących się w dziedzinie: laboratoryjna diagnostyka medycznej kurs specjalizacyjny pt.: "Diagnostyka laboratoryjna niedokrwistości i hematologicznych zespołów rozrostowych" (Nr SD-3-1/2017).

  Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane odbyciem powyższego kursu i wyrażanie chęci jego realizacji  za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej Kolegium Kształcenia Podyplomowego http://studiapodyplomowe.sum.edu.pl/kursy-specjalizacyjne/wydzial-farmaceutyczny-z-oml-w-sosnowcu.

   

  Z wyrazami szacunku
  dr hab. n. med. Katarzyna Winsz-Szczotka
  Kierownik Kolegium Kształcenia Podyplomowego
  Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu,
  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 22/07/2017 00:00

  Szanowni Państwo, 

  Serdecznie zapraszam do udziału VI Konferencji naukowo-szkoleniowej Oddziału Katowickiego PTDL "Postępy medycyny laboratoryjnej" połaczonej z obchodami 70-lecia Centrum Onkologii - Instytutu w Gliwicach. Poniżej istotne informacje na temat w/w konferencji.

  26.10.2017 r - "Postępy onkologii gliwickiej w świetle osiągnięć miedzynarodowych" - udział bezpłatny (konieczna rejestracja). W programie m.in. sesja diagnostyki laboratoryjnej z udziałem Prof. dr hab. n. med. Jana Kulpy oraz Prof. dr hab. n. med. Bogdana Solnicy. 

  27.10.2017 r - "Postępy medycyny laboratoryjnej - diagnostyka laboratoryjna w onkologii" - udział płatny. W programie: sesja onkohematologii, diagnostyka laboratoryjna w onkologii oraz problem zakażeń w onkologii.

  Równocześnie informuje, że na stronie internetowej http://www.ptro.viamedica.pl zamieszczane są aktualne informacje na temat Konferencji. Poprzez w/w stronę można zarejestrować swoje uczestnictwo, przesłać streszczenie pracy proponowanej do prezentacji w sesji plakatowej (streszczenia bedą zamieszczane w materiałach konferencyjnych)

  Serdecznie zapraszam, do zobaczenia w Gliwicach !

  Przewodnicząca Oddziału PTDL w Katowicach
  dr n. med. Jolanta Mrochem-Kwarciak

 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 27/06/2017 00:00

  Szanowni Państwo,

  19 maja 2017 roku odbyło się Walne Zabranie Członków Oddziału PTDL w Katowicach. Podczas zebrania zwykłą większością głosów Walne Zebranie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi oraz wybrano nowy Zarząd, Komisję Rewizyjną i Delegatów na Walne Zgromadzenie XIX Zjazdu PTDL w Krakowie w dniu 3.09.2017 r.

   

  Władze Katowickiego Oddziału PTDL w kadencji 2017-2021 

  Zarząd                           

  dr n. med. Jolanta Mrochem-Kwarciak – Przewodnicząca

  dr n. med. Jacek Kaczmarski – Wiceprzewodniczący

  dr hab. n. med. Katarzyna Komosińska-Vassev – Wiceprzewodnicząca

  dr n. med. Lidia Basta – Skarbnik

  mgr Malwina Czech – Sekretarz

  prof. dr hab. n. med. Barbara Błońska-Fajfrowska

  dr n. med. Dorota Król

  dr hab. n. med. Anna Mertas

   

  Komisja Rewizyjna

  dr n. med. Dorota Blat – Przewodnicząca

  mgr Henryka Domagała

  dr n. med. Agata Kabała-Dzik

   

  Delegaci Katowickiego Oddziału PTDL:

  1. Basta Lidia
  2. Bielińska-Bujniewicz Eugenia
  3. Blat Dorota
  4. Błońska-Fajfrowska Barbara
  5. Bobrowska-Rączka Joannna
  6. Bochenek Marta
  7. Botor Hanna
  8. Czarnecka Hanna
  9. Czech Malwina
  10. Domagała Henryka
  11. Fuks-Cieśla Hanna
  12. Hamerlik-Szupińska Sylwia
  13. Kabała-Dzik Agata
  14. Kaczmarski Jacek
  15. Komosińska-Vassev Katarzyna
  16. Król Dorota
  17. Lejta Sabina
  18. Manasar Ahmed
  19. Mazur Bogdan
  20. Mertas Anna
  21. Mielczarek-Palacz Aleksandra
  22. Mrochem-Kwarciak Jolanta
  23. Otrębska Barbara
  24. Rabsztyn Elżbieta
  25. Rączka Janusz
  26. Sikora Justyna
  27. Wieczorek Paweł
  28. Wielkoszyński Tomasz
  29. Winsz-Szczotka Katarzyna

 • Anna Mertas, prof. SUM 18/06/2017 00:00

  W imieniu Pani dr hab. n.med. Alicji Ekiel - Przewodniczącej Zarządu Oddziału Katowickiego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów serdecznie zapraszam na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się dnia 22.06.2017 o godzinie 1200 w Domu Lekarza, ul. Grażyńskiego 49a w Katowicach.

  W programie:

   - wykład pt. „Nowe oblicza sepsy” prof. dr hab. Andrzej Kübler z Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu

  - prezentacja "Jedna myśl - całe laboratorium - pełna diagnostyka" - dr Kamilla Giżewska przedstawiciel Becton Dickinson Polska

  Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszam do udziału w powyższym wydarzeniu.

  Przewodnicząca Oddziału PTDL w Katowicach

  dr n. med. Jolanta Mrochem-Kwarciak

 • Anna Mertas, prof. SUM 13/05/2017 00:00

  Serdecznie zapraszam do udziału w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym i naukowo-szkoleniowym w dniu 19 maja 2017 r. o godzinie 10.30 w sali wykładowej Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49 A:

  Porządek obrad Walnego Zebrania Członków Oddziału PTDL w Katowicach
  w sali wykładowej „Domu Lekarza” w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49 A                                  w dniu 19 maja 2017 roku, godz. 10.30 (I termin), godz. 10.45 (II termin):

  W celu sprawnego przeprowadzenia obrad Walnego Zebrania wszystkie głosowania będą realizowane przy użyciu pilotów elektronicznego systemu do głosowania  (w trybie tajnym).

  1. Otwarcie Walnego Zebrania przez Przewodniczącą Oddziału PTDL

  2. Omówienie sposobu głosowania przeprowadzanego w wersji elektronicznej (przy użyciu pilotów

      do głosowania)

  3. Zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zebrania

  4. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania
  5. Wybór Protokolanta Walnego Zebrania
  6. Wybór Komisji Mandatowej

  7. Wybór Komisji Skrutacyjnej
  8. Wybór Komisji Wyborczej

  9. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

  10. Sprawozdanie Komisji Mandatowej dotyczące prawomocności Walnego Zebrania

      w I terminie lub II terminie

  11. Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału w kadencji 2013-2017
  12. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
  13. Dyskusja
  14. Głosowanie nad absolutorium dla ustępującego Zarządu Oddziału PTDL w Katowicach

  15. Wybory Przewodniczącego Oddziału PTDL w Katowicach w kadencji 2017-2021

  16. Wybory Zarządu Oddziału PTDL w Katowicach w kadencji 2017-2021

  17. Wybory Komisji Rewizyjnej Oddziału PTDL w Katowicach  w kadencji 2017-2021

  18. Wybory Delegatów Oddziału na Walne Zgromadzenie Delegatów w Krakowie w dniu 3.09.2017 r.

  19. Dyskusja nad wnioskami zgłoszonymi do Komisji Uchwał i Wniosków

  20. Zakończenie obrad Walnego Zebrania Członków Oddziału PTDL w Katowicach

   

  Program merytorycznej części zebrania naukowo-szkoleniowego:

  1. Wykład  pt. "Cholesterol HDL - czy król jest nagi ?" wygłosi Pan Profesor Bogdan Solnica

  2. Prezentację pt. "Znaczenie akantocyturii w diagnostyce różnicowej krwiomoczu" wygłosi Pani mgr Marta Kowal (ALLMED)

  3. Informacje bieżące PTDL

  4. Informacje bieżące KIDL

   

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  T erminy kolejnych zebrań naukowo-szkoleniowych w 2017 roku są następujące:

  20 październik

  17 listopad

  Informacje o szczegółowym programie zebrań na bieżąco zamieszczane będą na niniejszej stronie internetowej w zakładce "Aktualności" Oddziału PTDL w Katowicach.

  Zachęcam Państwa do aktywnego uczestnictwa w zebraniach naukowo-szkoleniowych (np. poprzez prezentację tez swoich prac doktorskich, czy prac specjalizacyjnych) - serdecznie zapraszam i oczekuję na Państwa zgłoszenia w celu ustalenia terminu prezentacji.

  Równocześnie informuję, że wysokość składki członkowskiej w 2017 roku wynosi 100,00 złotych, (w przypadku emerytów 20,00 złotych - ale bez prenumeraty czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna"). Składka uregulowana do dnia 28.02.2017 r. gwarantuje otrzymywanie tegorocznych numerów czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna".

  Składkę za 2017 rok oraz składki zaległe należy wpłacać na konto bankowe:

  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej
        Oddział w Katowicach
        PKO BP O II Katowice 

  Nr konta: 75 1020 2313 0000 3702 0020 0055                                                                   

  Jako tytuł dokonanej płatności należy podać imię, nazwisko i adres członka PTDL opłacającego składkę/składki oraz rok/lata, za który/które opłacana jest składka/składki.

 • Anna Mertas, prof. SUM 24/03/2017 00:00

  Szanowni Państwo,

  serdecznie zachęcam do udziału w Międzynarodowej Konferencji "Postępy w diagnostyce laboratoryjnej i farmakoterapii" połączonej z obchodami Jubileuszu 45-lecia Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu. Poniżej zamieszczone są najważniejsze informacje dot. w/w Konferencji oraz adres strony internetowej, gdzie znajdziecie Państwo pozostałe informacje wraz z szczegółowym programem Konferencji:

  Data: 21.04.2017r.

  Miejsce:

  Kampus Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu

  Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

  ul. Jedności 8, 41-200 Sosnowiec

  Nazwa imprezy:

  Międzynarodowa Konferencja „Postępy w diagnostyce laboratoryjnej i farmakoterapii”

  Jubileusz 45 – Lecia Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu

  Cel:

  W bieżącym roku akademickim Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, obchodzi Jubileusz 45 - Lecia swojego istnienia.

  Każdy – a przede wszystkim ten szczególny – Jubileusz skłania do głębokiej refleksji. Jest okazją do oceny przebytej drogi, usposabia do wnikliwej analizy efektów wieloletniej działalności, uświadamia ogrom wykonanej pracy i osiągniętych sukcesów. Usposabia także do snucia planów na nadchodzącą przyszłość.

  Dzisiejszy Jubilat ma szczególne powody do świętowania w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku. Jest uznanym, akademickim ośrodkiem, który wykształcił ogromną liczbę absolwentów. Zapewnił wysoko wykwalifikowanych specjalistów aptekom, przemysłowi farmaceutycznemu, laboratoriom diagnostycznym
  i placówkom naukowym w całym kraju.

  Jubileusz ten stwarza wewnętrzną potrzebę  odświeżenia i utrwalenia nierozerwalnych więzi łączących Absolwentów z ich macierzystym Wydziałem. W tym szczególnym dniu chętnie wracają Oni do swojej Uczelni, nie tylko myślami. Tu bowiem pozostawili najlepsze lata swojego życia, zdobyli wszechstronną wiedzę i umiejętności zawodowe, nierzadko uzyskali stopnie oraz tytuły naukowe i nawiązali trwałe przyjaźnie, które przetrwały próbę czasu.

  Uświetnieniem obchodów 45-Lecia naszego Wydziału będzie Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, nosząca tytuł: „Postępy w diagnostyce laboratoryjnej i farmakoterapii”, której wysoki poziom merytoryczny gwarantować będą Wykładowcy o najwyższym autorytecie naukowym. Konferencja będzie nie tylko owocnym spotkaniem naukowym, ale i sposobnością do podniesienia kwalifikacji zawodowych, sposobnością do miłego, wspólnego spędzenia czasu, ale i chwilą nostalgicznych sosnowieckich wspomnień Absolwentów Wydziału.

  Organizator:

  Prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk - Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

  tel.: +48 32 364 11 20

  e-mail: sekretariat-farmacja@sum.edu.pl

  strona www konferencji: www.konferencjafarmacja45.pl

 • Anna Mertas, prof. SUM 03/03/2017 00:00

  Uprzejmie informuję, że w dniu 17 marca 2017 r. w sali wykładowej Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49 A odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe, które rozpocznie się o godzinie 10.30

  W programie zebrania:

  1. Wykład  pt. "Troponina T o wysokiej czułości w jednogodzinnym algorytnie potwierdzenia/wykluczenia zawału serca" wygłosi Pan Profesor Marek Paradowski

  2. Prezentację pt. "Cobas Infinity IT Solutions" wygłosi Pan Jakub Mokwa (Roche Diagnostics Polska)

  3. Informacje bieżące PTDL

  4. Informacje bieżące KIDL

  Serdecznie zapraszam na w/w zebranie !

  Certyfikaty poświadczające Państwa udział w ubiegłorocznych zebraniach naukowo-szkoleniowych będzie można odebrać przed zebraniem w dniu 17 marca br. oraz przed następnymi tegorocznymi zebraniami.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Terminy kolejnych zebrań naukowo-szkoleniowych w 2017 roku są następujące:

  28 kwiecień

  19 maj  !!! - zebranie sprawozdawczo-wyborcze

  15 wrzesień

  20 październik

  17 listopad

  Informacje o szczegółowym programie zebrań na bieżąco zamieszczane będą na niniejszej stronie internetowej w zakładce "Aktualności" Oddziału PTDL w Katowicach.

  Zachęcam Państwa do aktywnego uczestnictwa w zebraniach naukowo-szkoleniowych (np. poprzez prezentację tez swoich prac doktorskich, czy prac specjalizacyjnych) - serdecznie zapraszam i oczekuję na Państwa zgłoszenia w celu ustalenia terminu prezentacji.

  Równocześnie informuję, że wysokość składki członkowskiej w 2017 roku wynosi 100,00 złotych, (w przypadku emerytów 20,00 złotych - ale bez prenumeraty czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna"). Składka uregulowana do dnia 28.02.2017 r. gwarantuje otrzymywanie tegorocznych numerów czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna".

  Składkę za 2017 rok oraz składki zaległe należy wpłacać na konto bankowe:

  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej
        Oddział w Katowicach
        PKO BP O II Katowice 

  Nr konta: 75 1020 2313 0000 3702 0020 0055                                                                   

  Jako tytuł dokonanej płatności należy podać imię, nazwisko i adres członka PTDL opłacającego składkę/składki oraz rok/lata, za który/które opłacana jest składka/składki.

Copyright © 2004-2023 PTDL