Aktualności » Katowice

 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 11/01/2018 00:00

  Uprzejmie informuję, że w dn. 19.01.2018 r o godz. 10.30 odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe w Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49A 

  W programie: 

  1. ogłoszenia bieżące PTLD 

  2. prezentacja firmy ECLIPSE

  3. wykład "Mężczyzna w świetlen hormonów" wygłosi Dr Leszek Bergier

   

  Równocześnie informuję, że wysokość składki członkowskiej w 2018 roku wynosi 100,00 złotych(w przypadku emerytów 20,00 złotych - bez prenumeraty czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna") Składka uregulowana do dnia 28.02.2018 r. gwarantuje otrzymywanie tegorocznych numerów czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna".

  Składkę za 2018 rok oraz składki zaległe należy wpłacać na konto bankowe:

  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej
        Oddział w Katowicach
        PKO BP O II Katowice 

  Nr konta: 75 1020 2313 0000 3702 0020 0055                                                                   

  Jako tytuł dokonanej płatności należy podać imię, nazwisko i adres członka PTDL opłacającego składkę/składki oraz rok/lata, za który/które opłacana jest składka/składki.

   

  Z poważaniem,

  Przewodnicząca Oddziału PTDL w Katowicach

  dr n. med. Jolanta Mrochem-Kwarciak

 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 09/11/2017 00:00

  Szanowni Państwo,

   W imieniu organizatorów mam przyjemność zaprosić Państwa do udziału w Konferencji Naukowej zatytułowanej

  „Nowe” litery w alfabecie zapalenia wirusowego wątroby

   która odbędzie się w dniu 22 listopada 2017 r. w sali konferencyjnej Hotelu Monopol w Katowicach przy ul. Dworcowej 5. Przyczynkiem do zorganizowania Konferencji jest 40-ta rocznica odkrycia wirusa zapalenia wątroby typu D (wirus delta). Konferencja organizowana jest przez Oddział Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej w Katowicach. Wsparcie logistyczne wydarzenia zapewnia firma Polnet Sp. z o.o.  Sponsorem głównym konferencji jest firma DiaSorin Poland sp. z o.o.

  Konferencja adresowana jest do diagnostów laboratoryjnych pragnących pogłębić swoją wiedzę o najnowsze informacje dotyczące diagnostyki i monitorowania leczenia wirusowego zapalenia wątroby. Do grona wykładowców, którzy przedstawią lub przypomną hepatotropowe wirusy D, E i A, udało się zaprosić ekspertów klinicystów w tej dziedzinie: prof. dr hab. n .med. Annę Boroń-Kaczmarską,  prof. dr hab. n. med. Waldemara Halotę,  dr hab.n. med. Jerzego Jaroszewicza. Aspekt diagnostyczny zagadnienia przedstawi prof. dr n. med. Bogdan Solnica. Uczestnicy Konferencji otrzymają imienny certyfikat z przyznanymi przez KIDL punktami edukacyjnymi.

  W przypadku przyjęcia niniejszego zaproszenia należy do dnia 10 listopada br. wysłać mailem na adres: malwina.czech@io.gliwice.pl, ewentualnie faxem: 32-278-93-88 (liczba  uczestników Konferencji jest ograniczona)..

   

  Z poważaniem,

  Prezes Zarządu Głównego PTDL

  dr hab. n. med. Anna Mertas

 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 04/11/2017 00:00

  Uprzejmie informuję, że w dn. 17.11.2017 r o godz. 10.30 odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe w Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49A 

  W programie: 

  1. prezentacja firmy Euroimmun Polska Sp. z o.o.

  2. wykłady pt:

  "Profil TORCH 10: nowe narzędzie do oceny statusu immunologicznego kobiety planującej ciążę" wygłosi 
  dr Katarzyna Buska

  "Trudne pytania dotyczące diagnostyki boreliozy" wygłosi dr Patryk Matuszek

   

   

  serdecznie zapraszam na zebranie.

 • Anna Mertas, prof. SUM 31/10/2017 00:00

  PROGRAM  KONFERENCJI

  pt.: „Nowe” litery w alfabecie wirusowego zapalenia wątroby

  22.11.2017 r. – sala konferencyjna Hotelu Monopol w Katowicach, ul. Dworcowa 5

  od godz. 9.00  - rejestracja uczestników Konferencji


  9.30 – 9.45

  Uroczyste rozpoczęcie Konferencji:

       Anna Mertas – Prezes Zarządu Głównego PTDL

       Ewa Kluck-Sztyma – Dyrektor Generalny DiaSorin

   

  Sesja 1 – prowadzący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Tomasiewicz

                                       Klinika Chorób Zakaźnych,  Uniwersytet Medyczny w Lublinie

  9.45 – 10.30

  Wykład pt. :  

  „Badania biochemiczne wątroby – wytyczne American College of Gastroenterology 2017”

  Prof. dr hab. n. med. Bogdan Solnica – Katedra Biochemii Klinicznej, Collegium Medicum – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

  10.30-11.15

  Wykład pt.:

  „Wirus HDV w 40-tą rocznicę odkrycia”

  Prof. dr hab. n. med. Waldemar Halota – Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

  11.15 – 11.35

  „Nowe rozwiązania w diagnostyce laboratoryjnej wirusa HDV”

  Mgr Wojciech Witkowski - DiaSorin

  11.35 – 12.00  przerwa na kawę


   

  Sesja 2 – prowadzący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Tomasiewicz

                                       Klinika Chorób Zakaźnych,  Uniwersytet Medyczny w Lublinie

  12.00 – 12.45

  Wykład pt.:

  „Zagrożenie HEV – fikcja czy rzeczywistość ?”

  Prof. dr hab. n. med. Anna Boroń-Kaczmarska – PWSZ w Tarnowie

  12.45 – 13.30

  Wykład pt.:

  „Aktualne zagrożenie epidemiologiczne HAV”

  Dr hab. n. med.  Jerzy Jaroszewicz – Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych

  i Hepatologii w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

  13.30 – 13.45

  Podsumowanie i zakończenie Konferencji:

       Anna Mertas – Prezes Zarządu Głównego PTDL

       Ewa Kluck-Sztyma – Dyrektor Generalny DiaSorin

   od godz. 13.45 – lunch,

  wydawanie certyfikatów uczestnictwa w Konferencji

  Formularz zgłoszenia udziału w Konferencji dostępny jest na stronie internetowej PTDL w zakładce "Aktualności" Oddziału PTDL w Katowicach.

 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 31/10/2017 00:00

  Wypełniony formularz należy przesłać mailem na adres:

  malwina.czech@io.gliwice.pl

  (ewentualnie faxem: 32-278-93-88) 

   

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

   

  Konferencja pt.:  „Nowe” litery w alfabecie wirusowego zapalenia wątroby

  Termin i miejsce konferencji: 22.11.2017 – godz. 9.30, Hotel Monopol, ul. Dworcowa 5, Katowice

   

  Niniejszym zgłaszam swój udział w Konferencji

  Imię i nazwisko  

   

  Nazwa/pieczątka jednostki

   

   

   

   

   

  Adres e-mail

   

  Telefon kontaktowy

   

  Zakwaterowanie 21/22 listopada*

              TAK                                          NIE

  * właściwe zaznaczyć 

   

  1. Warunkiem udziału w konferencji jest przesłanie wypełnionego czytelnie formularza rejestracyjnego
  i wniesienie opłaty rejestracyjnej w wysokości 
  50,00 zł  (dla członków PTDL) lub 70,00 zł (dla osób nie należących do PTDL) na rachunek organizatora logistycznego:

  POLNET Sp. z o.o. 
  40-027 Katowice, ul. Francuska 23 
  PKO BP O. I/Katowice 
  03 1020 2313 0000 3002 0019 4613 

  2. Opłata rejestracyjna nie pokrywa kosztów dojazdu

  3. Liczba miejsc na konferencji jest ograniczona, prosimy o terminowe nadsyłanie zgłoszeń.

  4. Termin przesłania formularza rejestracyjnego: do dnia 6 listopada 2017 roku.


  Niniejszym akceptuję przedstawione warunki uczestnictwa oraz udzielam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora i Sponsora w zakresie niezbędnym do realizacji konferencji.


  ………………................................................

      /data i czytelny podpis osoby zgłaszającej/

   

  Uwaga dodatkowa: Hotel Monopol dzieli od Dworca PKP półkilometrowy dystans (5 minut pieszo)

 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 09/10/2017 00:00

  Uprzejmie informuję, że w dn. 20.10.2017 r o godz. 10.30 odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe w Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49A 

  W programie: 

  1. sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Delegatów PTDL oraz XIX Zjazdu PTDL w Krakowie

  2. prezentacja firmy Kselmed

  3. wykład pt: "Diagnostyka zaburzeń hemostazy - czy laboratorium jest nadal potrzebne" wygłosi Pani
  dr n.med. Anna Raszeja-Specht

  serdecznie zapraszam na zebranie.

 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 02/10/2017 00:00

  Szanowni Państwo,

  Serdecznie zapraszam do udziału w konferencji związanej z obchodami 70-lecia Centrum Onkologii Instytutu w Gliwicach. Podczas  konferencji zorganizowana będzie wspólna sesja Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej oraz Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, będzie to część dedykowana dla diagnostów laboratoryjnych.  Poniżej istotne informacje na temat w/w konferencji.

  26.10.2017 r – udział bezpłatny (konieczna rejestracja)

  27.10.2017 r – udział płatny (100 zł)

  Za udział w konferencji (26-27.10.) Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych przyznała uczestnikom 17 punktów edukacyjnych.

  Informuję, że na stronie http://www.ptro.viamedica.pl zamieszczane są aktualne informacje na temat Konfencji, jak i za pomocą w/w strony należy zarejestować swoje uczestnictwo. 

   

  Serdecznie zapraszam

  dr n.med. Jolanta Mrochem-Kwarciak

  Przewodnicząca PTDL Oddział Katowice


 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 08/09/2017 00:00

  Szanowni Państwo,
  w imieniu Kierownika Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem
  Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu,
  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Pani
  dr hab. n. med. Katarzyny Winsz-Szczotki zapraszam do udziału w kursie specjalizacyjnym,
  poniżej informacje dotyczące naboru na w/w kurs specjalizacyjny 

   

  Uprzejmie informuję, że w dniach 18-21.09.2017 r. Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,  organizuje dla osób doskonalących się w dziedzinie: laboratoryjna diagnostyka medycznej kurs specjalizacyjny pt.: "Diagnostyka laboratoryjna niedokrwistości i hematologicznych zespołów rozrostowych" (Nr SD-3-1/2017).

  Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane odbyciem powyższego kursu i wyrażanie chęci jego realizacji  za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej Kolegium Kształcenia Podyplomowego http://studiapodyplomowe.sum.edu.pl/kursy-specjalizacyjne/wydzial-farmaceutyczny-z-oml-w-sosnowcu.

   

  Z wyrazami szacunku
  dr hab. n. med. Katarzyna Winsz-Szczotka
  Kierownik Kolegium Kształcenia Podyplomowego
  Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu,
  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 22/07/2017 00:00

  Szanowni Państwo, 

  Serdecznie zapraszam do udziału VI Konferencji naukowo-szkoleniowej Oddziału Katowickiego PTDL "Postępy medycyny laboratoryjnej" połaczonej z obchodami 70-lecia Centrum Onkologii - Instytutu w Gliwicach. Poniżej istotne informacje na temat w/w konferencji.

  26.10.2017 r - "Postępy onkologii gliwickiej w świetle osiągnięć miedzynarodowych" - udział bezpłatny (konieczna rejestracja). W programie m.in. sesja diagnostyki laboratoryjnej z udziałem Prof. dr hab. n. med. Jana Kulpy oraz Prof. dr hab. n. med. Bogdana Solnicy. 

  27.10.2017 r - "Postępy medycyny laboratoryjnej - diagnostyka laboratoryjna w onkologii" - udział płatny. W programie: sesja onkohematologii, diagnostyka laboratoryjna w onkologii oraz problem zakażeń w onkologii.

  Równocześnie informuje, że na stronie internetowej http://www.ptro.viamedica.pl zamieszczane są aktualne informacje na temat Konferencji. Poprzez w/w stronę można zarejestrować swoje uczestnictwo, przesłać streszczenie pracy proponowanej do prezentacji w sesji plakatowej (streszczenia bedą zamieszczane w materiałach konferencyjnych)

  Serdecznie zapraszam, do zobaczenia w Gliwicach !

  Przewodnicząca Oddziału PTDL w Katowicach
  dr n. med. Jolanta Mrochem-Kwarciak

 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 27/06/2017 00:00

  Szanowni Państwo,

  19 maja 2017 roku odbyło się Walne Zabranie Członków Oddziału PTDL w Katowicach. Podczas zebrania zwykłą większością głosów Walne Zebranie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi oraz wybrano nowy Zarząd, Komisję Rewizyjną i Delegatów na Walne Zgromadzenie XIX Zjazdu PTDL w Krakowie w dniu 3.09.2017 r.

   

  Władze Katowickiego Oddziału PTDL w kadencji 2017-2021 

  Zarząd                           

  dr n. med. Jolanta Mrochem-Kwarciak – Przewodnicząca

  dr n. med. Jacek Kaczmarski – Wiceprzewodniczący

  dr hab. n. med. Katarzyna Komosińska-Vassev – Wiceprzewodnicząca

  dr n. med. Lidia Basta – Skarbnik

  mgr Malwina Czech – Sekretarz

  prof. dr hab. n. med. Barbara Błońska-Fajfrowska

  dr n. med. Dorota Król

  dr hab. n. med. Anna Mertas

   

  Komisja Rewizyjna

  dr n. med. Dorota Blat – Przewodnicząca

  mgr Henryka Domagała

  dr n. med. Agata Kabała-Dzik

   

  Delegaci Katowickiego Oddziału PTDL:

  1. Basta Lidia
  2. Bielińska-Bujniewicz Eugenia
  3. Blat Dorota
  4. Błońska-Fajfrowska Barbara
  5. Bobrowska-Rączka Joannna
  6. Bochenek Marta
  7. Botor Hanna
  8. Czarnecka Hanna
  9. Czech Malwina
  10. Domagała Henryka
  11. Fuks-Cieśla Hanna
  12. Hamerlik-Szupińska Sylwia
  13. Kabała-Dzik Agata
  14. Kaczmarski Jacek
  15. Komosińska-Vassev Katarzyna
  16. Król Dorota
  17. Lejta Sabina
  18. Manasar Ahmed
  19. Mazur Bogdan
  20. Mertas Anna
  21. Mielczarek-Palacz Aleksandra
  22. Mrochem-Kwarciak Jolanta
  23. Otrębska Barbara
  24. Rabsztyn Elżbieta
  25. Rączka Janusz
  26. Sikora Justyna
  27. Wieczorek Paweł
  28. Wielkoszyński Tomasz
  29. Winsz-Szczotka Katarzyna

Copyright © 2004-2023 PTDL