Aktualności » Katowice

 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 15/03/2018 00:00

  Szanowni Państwo,

  Wstępny harmonogram kursów, planowanych do zorganizowania w ramach ciągłego szkolenia diagnostów laboratoryjnych przez Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (w oparciu o zapisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2017r. w sprawie ciągłego szkolenia diagnostów laboratoryjnych) znajdą Państwo na stronie :

   

  http://studiapodyplomowe.sum.edu.pl/images/szkolenie_ciagle/Specjalizacje/SC_plan_szkolen_diagnosci_2018.pdf

 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 08/03/2018 00:00

  Szanowni Państwo,
  w imieniu Kierownika Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem
  Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Pani
  dr hab. n. med. Katarzyny Winsz-Szczotki przekazuję informacje dotyczące naboru na specjalizację dla
  diagnostów laboratoryjnych.

  Uprzejmie informujemy, że Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem
  Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, planuje rozpocząć
  kolejny proces doskonalenia specjalizacyjnego diagnostów laboratoryjnych w dziedzinach  laboratoryjna
  diagnostyka medyczna
   oraz laboratoryjna hematologia medyczna.

  Jednocześnie, uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 9 października 2015 r. 
  o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw 
  (zmieniającej ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej), szkolenie specjalizacyjne
  może rozpocząć diagnosta laboratoryjny, który spełnia łącznie następujące warunki:

  1)     posiada prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego;

  2)     złożył – za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK)
  – wniosek do wojewody śląskiego (tj. wojewody właściwego ze względu na obszar województwa,
  na terenie którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne);

  3)     został zakwalifikowany do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym.

  Wniosek składa się w terminie od dnia 30 kwietnia do dnia 31 maja 2018 roku na postępowanie
  kwalifikacyjne, przeprowadzane – przez Wydział Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach –
  w terminie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca 2018.

  Warunkiem złożenia wniosku, za pomocą SMK w wymaganym terminie, przez diagnostę laboratoryjnego,
  jest posiadanie konta w w/w systemie (wraz z uwierzytelnieniem tożsamości i weryfikacją uprawnień).
  Rejestracja Nowego Użytkownika (założenie konta w SMK) jest możliwa pod następującym
  adresem: 
  https://smk.ezdrowie.gov.pl      

  Serdecznie zapraszam

  Dr hab. n. med. Katarzyna Winsz-Szczotka
  Kierownik Kolegium Kształcenia Podyplomowego
  Wydziału Farmaceutycznego  
  z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu  
  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach


 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 30/01/2018 00:00

  Szanowni Państwo,

  W imieniu Zarządu Katowicego Oddziału PTDL prosimy o aktualizację danych osobowych Członków Oddziału poprzez zalogowanie się do indywidulanych kont na stonie PTDL.
  W celu uzyskania informacji na temat sposobu logowania do kont proszę o kontakt z sekretarzem Oddziału.

  Istnieje również możliwość aktualizacji danych osobowych przez zebraniem naukowo-szkoleniowym, poprzez umieszczenie na liście obecności swoich nowych danych.

  T erminy kolejnych zebrań naukowo-szkoleniowych w 2018 roku są następujące:

  16 marzec

  20 kwiecień

  18 maj  

  21 wrzesień

  19 październik

  16 listopad

   

  Z poważaniem, 

  Jolanta Mrochem-Kwarciak

 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 30/01/2018 00:00

  Szanowni Państwo, 

  w imieniu Zarządu Oddziału Katowicego PTDL oraz  firmy BD serdecznie zapraszam na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się 16 lutego br. o godzinie 10:30, w Domu Lekarza, ul. Grażyńskiego 49, Katowice.

  W programie: 

  1. prezentacja firmy BD "Monitorowanie fazy przedlaboratyjnej" 

  2. wykład "Faza przedlaboratoryjna czy jest istotnym problemem w procesie diagnostycznym ?" wygłosi
  Dr n.med. Elżbieta Rabsztyn

  Informuję, że będzię również dostępny wykład Prof. dr hab. n. med. Mirosława Markiewicza "Układ zgodności tkankowej i zasady doboru dawcy komórek krwiotwórczych".

  Ze względu temat w/w zebrania do uczestnictwa w tym posiedzeniu zapraszamy także Techników Analityki Medycznej. 

  Przed zebraniem będzię możliwość odebrania certyfikatu za rok 2017.

   

   

   

   

 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 11/01/2018 00:00

  Uprzejmie informuję, że w dn. 19.01.2018 r o godz. 10.30 odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe w Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49A 

  W programie: 

  1. ogłoszenia bieżące PTLD 

  2. prezentacja firmy ECLIPSE

  3. wykład "Mężczyzna w świetlen hormonów" wygłosi Dr Leszek Bergier

   

  Równocześnie informuję, że wysokość składki członkowskiej w 2018 roku wynosi 100,00 złotych(w przypadku emerytów 20,00 złotych - bez prenumeraty czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna") Składka uregulowana do dnia 28.02.2018 r. gwarantuje otrzymywanie tegorocznych numerów czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna".

  Składkę za 2018 rok oraz składki zaległe należy wpłacać na konto bankowe:

  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej
        Oddział w Katowicach
        PKO BP O II Katowice 

  Nr konta: 75 1020 2313 0000 3702 0020 0055                                                                   

  Jako tytuł dokonanej płatności należy podać imię, nazwisko i adres członka PTDL opłacającego składkę/składki oraz rok/lata, za który/które opłacana jest składka/składki.

   

  Z poważaniem,

  Przewodnicząca Oddziału PTDL w Katowicach

  dr n. med. Jolanta Mrochem-Kwarciak

 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 09/11/2017 00:00

  Szanowni Państwo,

   W imieniu organizatorów mam przyjemność zaprosić Państwa do udziału w Konferencji Naukowej zatytułowanej

  „Nowe” litery w alfabecie zapalenia wirusowego wątroby

   która odbędzie się w dniu 22 listopada 2017 r. w sali konferencyjnej Hotelu Monopol w Katowicach przy ul. Dworcowej 5. Przyczynkiem do zorganizowania Konferencji jest 40-ta rocznica odkrycia wirusa zapalenia wątroby typu D (wirus delta). Konferencja organizowana jest przez Oddział Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej w Katowicach. Wsparcie logistyczne wydarzenia zapewnia firma Polnet Sp. z o.o.  Sponsorem głównym konferencji jest firma DiaSorin Poland sp. z o.o.

  Konferencja adresowana jest do diagnostów laboratoryjnych pragnących pogłębić swoją wiedzę o najnowsze informacje dotyczące diagnostyki i monitorowania leczenia wirusowego zapalenia wątroby. Do grona wykładowców, którzy przedstawią lub przypomną hepatotropowe wirusy D, E i A, udało się zaprosić ekspertów klinicystów w tej dziedzinie: prof. dr hab. n .med. Annę Boroń-Kaczmarską,  prof. dr hab. n. med. Waldemara Halotę,  dr hab.n. med. Jerzego Jaroszewicza. Aspekt diagnostyczny zagadnienia przedstawi prof. dr n. med. Bogdan Solnica. Uczestnicy Konferencji otrzymają imienny certyfikat z przyznanymi przez KIDL punktami edukacyjnymi.

  W przypadku przyjęcia niniejszego zaproszenia należy do dnia 10 listopada br. wysłać mailem na adres: malwina.czech@io.gliwice.pl, ewentualnie faxem: 32-278-93-88 (liczba  uczestników Konferencji jest ograniczona)..

   

  Z poważaniem,

  Prezes Zarządu Głównego PTDL

  dr hab. n. med. Anna Mertas

 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 04/11/2017 00:00

  Uprzejmie informuję, że w dn. 17.11.2017 r o godz. 10.30 odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe w Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49A 

  W programie: 

  1. prezentacja firmy Euroimmun Polska Sp. z o.o.

  2. wykłady pt:

  "Profil TORCH 10: nowe narzędzie do oceny statusu immunologicznego kobiety planującej ciążę" wygłosi 
  dr Katarzyna Buska

  "Trudne pytania dotyczące diagnostyki boreliozy" wygłosi dr Patryk Matuszek

   

   

  serdecznie zapraszam na zebranie.

 • Anna Mertas, prof. SUM 31/10/2017 00:00

  PROGRAM  KONFERENCJI

  pt.: „Nowe” litery w alfabecie wirusowego zapalenia wątroby

  22.11.2017 r. – sala konferencyjna Hotelu Monopol w Katowicach, ul. Dworcowa 5

  od godz. 9.00  - rejestracja uczestników Konferencji


  9.30 – 9.45

  Uroczyste rozpoczęcie Konferencji:

       Anna Mertas – Prezes Zarządu Głównego PTDL

       Ewa Kluck-Sztyma – Dyrektor Generalny DiaSorin

   

  Sesja 1 – prowadzący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Tomasiewicz

                                       Klinika Chorób Zakaźnych,  Uniwersytet Medyczny w Lublinie

  9.45 – 10.30

  Wykład pt. :  

  „Badania biochemiczne wątroby – wytyczne American College of Gastroenterology 2017”

  Prof. dr hab. n. med. Bogdan Solnica – Katedra Biochemii Klinicznej, Collegium Medicum – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

  10.30-11.15

  Wykład pt.:

  „Wirus HDV w 40-tą rocznicę odkrycia”

  Prof. dr hab. n. med. Waldemar Halota – Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

  11.15 – 11.35

  „Nowe rozwiązania w diagnostyce laboratoryjnej wirusa HDV”

  Mgr Wojciech Witkowski - DiaSorin

  11.35 – 12.00  przerwa na kawę


   

  Sesja 2 – prowadzący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Tomasiewicz

                                       Klinika Chorób Zakaźnych,  Uniwersytet Medyczny w Lublinie

  12.00 – 12.45

  Wykład pt.:

  „Zagrożenie HEV – fikcja czy rzeczywistość ?”

  Prof. dr hab. n. med. Anna Boroń-Kaczmarska – PWSZ w Tarnowie

  12.45 – 13.30

  Wykład pt.:

  „Aktualne zagrożenie epidemiologiczne HAV”

  Dr hab. n. med.  Jerzy Jaroszewicz – Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych

  i Hepatologii w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

  13.30 – 13.45

  Podsumowanie i zakończenie Konferencji:

       Anna Mertas – Prezes Zarządu Głównego PTDL

       Ewa Kluck-Sztyma – Dyrektor Generalny DiaSorin

   od godz. 13.45 – lunch,

  wydawanie certyfikatów uczestnictwa w Konferencji

  Formularz zgłoszenia udziału w Konferencji dostępny jest na stronie internetowej PTDL w zakładce "Aktualności" Oddziału PTDL w Katowicach.

 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 31/10/2017 00:00

  Wypełniony formularz należy przesłać mailem na adres:

  malwina.czech@io.gliwice.pl

  (ewentualnie faxem: 32-278-93-88) 

   

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

   

  Konferencja pt.:  „Nowe” litery w alfabecie wirusowego zapalenia wątroby

  Termin i miejsce konferencji: 22.11.2017 – godz. 9.30, Hotel Monopol, ul. Dworcowa 5, Katowice

   

  Niniejszym zgłaszam swój udział w Konferencji

  Imię i nazwisko  

   

  Nazwa/pieczątka jednostki

   

   

   

   

   

  Adres e-mail

   

  Telefon kontaktowy

   

  Zakwaterowanie 21/22 listopada*

              TAK                                          NIE

  * właściwe zaznaczyć 

   

  1. Warunkiem udziału w konferencji jest przesłanie wypełnionego czytelnie formularza rejestracyjnego
  i wniesienie opłaty rejestracyjnej w wysokości 
  50,00 zł  (dla członków PTDL) lub 70,00 zł (dla osób nie należących do PTDL) na rachunek organizatora logistycznego:

  POLNET Sp. z o.o. 
  40-027 Katowice, ul. Francuska 23 
  PKO BP O. I/Katowice 
  03 1020 2313 0000 3002 0019 4613 

  2. Opłata rejestracyjna nie pokrywa kosztów dojazdu

  3. Liczba miejsc na konferencji jest ograniczona, prosimy o terminowe nadsyłanie zgłoszeń.

  4. Termin przesłania formularza rejestracyjnego: do dnia 6 listopada 2017 roku.


  Niniejszym akceptuję przedstawione warunki uczestnictwa oraz udzielam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora i Sponsora w zakresie niezbędnym do realizacji konferencji.


  ………………................................................

      /data i czytelny podpis osoby zgłaszającej/

   

  Uwaga dodatkowa: Hotel Monopol dzieli od Dworca PKP półkilometrowy dystans (5 minut pieszo)

 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 09/10/2017 00:00

  Uprzejmie informuję, że w dn. 20.10.2017 r o godz. 10.30 odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe w Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49A 

  W programie: 

  1. sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Delegatów PTDL oraz XIX Zjazdu PTDL w Krakowie

  2. prezentacja firmy Kselmed

  3. wykład pt: "Diagnostyka zaburzeń hemostazy - czy laboratorium jest nadal potrzebne" wygłosi Pani
  dr n.med. Anna Raszeja-Specht

  serdecznie zapraszam na zebranie.

Copyright © 2004-2023 PTDL