Aktualności » Katowice

 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 24/12/2018 08:29

  Serdeczne życzenia
  pełnych ciepła, spokoju i radości
  Świąt Bożego Narodzenia
  oraz pomyślności i sukcesów w nadchodzącym roku

  składa Zarząd PTDL Oddział Katowice

   

 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 22/11/2018 00:00

  Szanowni Państwo,
  w imieniu Kierownika Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego 
  z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 
  w Katowicach Pani Dr hab. n. med. Katarzyny Winsz-Szczotki przekazuję że jest już możliwość rejestracji 
  na OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ "OSTRA I PRZEWLEKŁA NIEWYDOLNOŚĆ SERCA
  - DIAGNOSTYKA, MONITOROWANIE, PROGNOZOWANIE" na stronie http://www.diagkardio.pl/
  koszt udziału w w/w konferencji wynosi 50 zł 
  za udział w konferencji przysługuje 9 punktów edukacyjnych "twardych".

 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 30/10/2018 00:00

  Szanowni Państwo, 

  w imieniu Zarządu Oddziału Katowicego PTDL oraz firmy EUROIMMUN Polska Sp. z o.o serdecznie zapraszam na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się 16 listopada br. o godzinie 10:30, w Domu Lekarza, ul. Grażyńskiego 49, Katowice.

  W programie wykłady firmy EUROIMMUN:
   

  "Nietolerancje pokarmowe – nowy trend w diagnostyce" - dr Marta Janik

    

  "Edukacja w Euroimmun" – dr Marta Janik

   

 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 07/10/2018 00:00

  Szanowni Państwo, 

  Uprzejmie informuję, że pula miejsc na sympozujm naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w dniu 30.10 br. od godz. 13.00 została już wyczerpana. Pozostała możliwość rejestracji na Konferencję - sesję satalitaną Siemens Healthcare, która odbędzie się również 30.10 br od godz. 9.00. 

  Termin rejestracji : do dnia 16.10 br

  Serdecznie zapraszam

  Przewodnicząca Oddziału PTDL w Katowicach
  dr n. med. Jolanta Mrochem-Kwarciak

 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 07/10/2018 00:00

  Szanowni Państwo, 

  w imieniu Zarządu Oddziału Katowicego PTDL oraz firmy bioMérieux Polska Sp. z o.o serdecznie zapraszam na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się 19 października br. o godzinie 10:30, w Domu Lekarza, ul. Grażyńskiego 49, Katowice.

  W programie: 

  1. prezentacja firmy  bioMérieux „Szybka kompleksowa diagnostyka objawowa.”  - Marcin Brzozowski

  2. wykład „Wyzwania diagnostyczne w codziennej pracy lekarskiej – pacjenci krytyczni.” - Dr n. med. MAŁGORZATA MIKASZEWSKA-SOKOLEWICZ Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawi

 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 31/08/2018 00:00

  Szanowni Państwo, 

  w imieniu Zarządu Oddziału Katowicego PTDL serdecznie zapraszam na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się 21 września br. o godzinie 10:30, w Domu Lekarza, ul. Grażyńskiego 49, Katowice.

  W programie: 

  1. wykład "HPV we krwi jako czynnik sprawczy i jednocześnie wskaźnik potwierdzający aktywną chorobę nowotworową u pacjentów chorych na raka gardła środkowego" - dr n.med. Agnieszka Mazurek (Centrum Onkologii- Instytut, Oddział Gliwice)

  2. wykład "Cytologiczna ginekologia - wczoraj, dziś, jutro..." - dr n.med Ewa Zembala-Nożyńska – (Centrum Onkologii - Instytut, Oddział Gliwice)

 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 27/08/2018 00:00

   

   

   

   

   

  Szanowni Państwo, 

  Infromuję, że z przyczyn niezależnych przez Organizatorów wydarzenia naukowe odbędą się 30 października 2018 r.
  Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

  Przewodnicząca Oddziału PTDL w Katowicach
  dr n. med. Jolanta Mrochem-Kwarciak

   

   

  Serdecznie zapraszam do udziału w bezpłatnych dwóch wydarzeniach organizowanych przez Oddział Katowicki PTDL oraz firmę Siemens Healthcare Sp. z o.o. w dniu 30 października br. w Centrum Onkologii – Instytucie im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach.


  PROGRAM  WYDARZEŃ NAUKOWYCH

  30.10.2018 r.

  od godz. 8.00  - rejestracja uczestników

  KONFERENCJA – SESJA SATELITARNA Siemens Healthcare Sp. z o.o.
  aula im. Jeremiego Święckiego Centrum Onkologii – Instytut
  im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach.

  9.00 – 9.10

  Rozpoczęcie konferencji

  Prof. dr hab. n med. Krzysztof Składowski  – Dyrektor Centrum Onkologii- Instytutu Oddziału w Gliwicach

  Dr n med. Jolanta Mrochem-Kwarciak – Przewodnicząca PTDL Oddział w Katowicach

  Michał Urbankowski/Adrian Poloczek – Przedstawicie firmy Siemens Healthcare Sp. z o.o. 

  9.10-10.00

  Wykład pt.

  „Diagnostyka i monitorowanie leczenia szpiczaka plazmocytowego”

  Prof. dr hab. n. med. Jerzy Hołowiecki – Centrum Onkologii- Instytut Oddział w Gliwicach, Klinika Transplantacji Szpiku i Onkohematologii

  10.00 – 10.45

  Wykład pt.

  „Hemostaza w onkologii”

  Prof. dr hab. n. med. Jerzy Windyga – Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Klinika Zaburzeń Hemostazy i Chorób Wewnętrznych oraz Zakład Hemostazy i Chorób Metabolicznych

  11.00 – 11.45

  Wykład pt.:

  „Monitorowanie leczenia doustnymi, bezpośrednimi inhibitorami trombiny i aktywnego czynnika X (DOAC)”

  Prof. dr hab. n. med. Jerzy Windyga – Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Klinika Zaburzeń Hemostazy i Chorób Wewnętrznych oraz Zakład Hemostazy i Chorób Metabolicznych

  12.00 – 13.00  przerwa na lunch

  SYMPOZJUM NAUKOWO-SZKOLENIOWE

  Zakład Analityki i Biochemii Klinicznej, Centrum Onkologii – Instytut
  im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach.

  13.00 – 13.45

  Ćwiczenia pt.:

  „Najnowsze rozwiązania i trendy w zakresie badań białek specyficznych - Atellica NEPH 630"

  Adrian Poloczek – Siemens Healthcare Sp. z o.o.
  mgr Aleksandra Chmura - Centrum Onkologii- Instytutu Oddziału w Gliwicach, Zakład Analityki i Biochemii Klinicznej

  13.45 – 14.30

  Ćwiczenia pt.:

  „Najnowsze rozwiązania i trendy w zakresie badań hemostazy –
   Sysmex CS2500"

   Aneta Brzezińska – Siemens Healthcare Sp. z o.o.
   mgr Aleksandra Chmura - Centrum Onkologii- Instytutu Oddziału  w Gliwicach, Zakład Analityki i Biochemii Klinicznej

  wydawanie certyfikatów uczestnictwa w Konferencji oraz w Sympozjum naukowo-szkoleniowym

   

  Każde wydarzenie premiowane jest punktami edukacyjnymi, za udział w każdym wydarzeniu uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający uzyskanie 2 punktów edukacyjnych (tzw. „miękkich”). 

  Udział w obu wydarzeniach jest bezpłatny.

   

  Osoby zainteresowane proszę o przesłanie formularza zgłoszeniowego mailem na adres:

  malwina.czech@io.gliwice.pl 

  (ewentualnie faxem: 32-278-93-88) 

   

  Centrum Onkologii dzieli od Dworca PKP 1,5 km (15 minut pieszo).

   

   

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  Termin i miejsce wydarzeń naukowych: 30.10.2017 r,

  Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach.

  Niniejszym zgłaszam swój udział w * 

      KONFERENCJI

      SYMPOZJUM NAUKOWO-      SZKOLENIOWYM

  Imię i nazwisko   

   

  Nazwa/pieczątka jednostki

   

   

   

   

   

  Adres e-mail

   

  Telefon kontaktowy

   

  * właściwe zaznaczyć 

   

  Niniejszym akceptuję przedstawione warunki uczestnictwa oraz udzielam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym do realizacji wydarzeń naukowych.

   

  ………………................................................

      /data i czytelny podpis osoby zgłaszającej/

   

   

  1. Warunkiem udziału w wydarzeniu naukowym jest przesłanie wypełnionego czytelnie formularza rejestracyjnego i aktualnie opłacone składki członkowskie PTDL (do roku 2017 r)

  2. Liczba miejsc na konferencji oraz sympozjum jest ograniczona, prosimy o terminowe nadsyłanie zgłoszeń.

  3. W przypadku rezygnacji prosimy o jak najszybszą informację na w/w adres mailowy

  3. Termin przesłania formularza rejestracyjnego: do dnia 16.10 br

   

  Serdecznie zapraszam, do zobaczenia w Gliwicach !

  Przewodnicząca Oddziału PTDL w Katowicach
  dr n. med. Jolanta Mrochem-Kwarciak

 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 16/07/2018 00:00

  Szanowni Państwo,
  w imieniu Kierownika Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego 
  z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 
  w Katowicach Pani dr hab. n. med. Katarzyny Winsz-Szczotki przekazuję informacje 
  dotyczące kursu specjalizacyjnego dla diagnostów laboratoryjnych, 
  pt.: „Laboratoryjna diagnostyka narządowa w świetle rozwoju wiedzy medycznej 
  i technik badawczych”.

  Szanowni Diagności Laboratoryjni,

  Uprzejmie informuję, że w dniach od 17 do 26 września 2018 roku Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, SUM w Katowicach, organizuje II część kursu specjalizacyjnego dla diagnostów laboratoryjnych, pt.: „Laboratoryjna diagnostyka narządowa w świetle rozwoju wiedzy medycznej i technik badawczych”. W poszczególnych dniach szkolenia mogą uczestniczyć, obok osób specjalizujących się, także i diagności laboratoryjni zainteresowani szkoleniami premiowanymi punktami edukacyjnymi. Za udział w każdym dniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające uzyskanie punktów edukacyjnych (tzw. „twardych” w przypadku rozwiązania testu z wiedzy obejmującej zakres kursu), w liczbie odpowiadającej liczbie godzin wykładów.

  Jednocześnie uprzejmie informuję, że osoby uczestniczące w – wybranym przez siebie – dniu szkolenia ponoszoną odpłatność w wysokości 60 zł.

   

  Osoby zainteresowane proszę o przesłanie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (kontakt tel. 323641143):

   

  http://studiapodyplomowe.sum.edu.pl/formularze/formularze-zgloszeniowe-i-wnioski

   

  Plan kursu specjalizacyjnego nr SD - 8-1 B/18  pt.: „Laboratoryjna diagnostyka narządowa w świetle rozwoju wiedzy medycznej i technik badawczych", organizowanego w dniach 17 – 26.09.2018 roku, przez Kolegium Kształcenia Podyplomowego WFzOML, SUM w Katowicach

   

  Kierownik naukowy kursu: Prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk
  Katedra i Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej

  Miejsce kursu: Sosnowiec, ul. Jedności 8 (godzina 9.00; Kampus E)

   

  17.09.2018 r. Prof. dr hab. n. med. Mirosława Pietruczuk

  8 godzin (8 punktów edukacyjnych); Rola badań laboratoryjnych w rozpoznawaniu, monitorowaniu i rokowaniu schorzeń: Białaczki ostre. Zespoły mieloproliferacyjne. Zespoły limfoproliferacyjne.  MDS.

   

  18.09.2018 r.  Prof. dr hab. n. med.   Marek Paradowski 

  7 godzin (7 punktów edukacyjnych); Badania laboratoryjne zlecane w trybie pilnym, wymagania aparaturowe. TAT. pojęcie wartości krytycznych. Diagnostyka laboratoryjna w stanach zagrożenia życia ze strony chorób przewodu pokarmowego, ostre zapalenie trzustki. Laboratoryjne wskaźniki w ostrych stanach zapalnych i w sepsie. Laboratoryjne wskaźniki czynności nerek.

   

  19.09.2018 r.  Dr n. med. Teresa Iwaniec

  7 godzin (7 punktów edukacyjnych); Laboratoryjna diagnostyka medyczna zaburzeń procesu krzepnięcia i fibrynolizy.

   

  20.09.2018 r. Dr n. med. Jolanta Mrochem-Kwarciak, Lek. Małgorzata Sobczyk-Kruszelnicka, Lek. Marek Kentnowski, Dr hab. n. med. Andrzej Wygoda

  7 godzin (7 punktów edukacyjnych); Mechanizmy nowotworzenia, genetyka i immunologia nowotworów – dr n. med. Jolanta Mrochem-Kwarciak;      Toksyczność leczenia onkologicznego w aspekcie zaburzeń hematologicznych, wodno-elektrolitowych i białkowych - lek. med. Małgorzata Sobczyk-Kruszelnicka; Markery nowotworowe w diagnostyce i monitorowaniu leczenia u chorych na nowotwory przewodu pokarmowego – lek. med. Marek Kentnowski; Markery nowotworowe w diagnostyce i monitorowaniu leczenia u chorych na nowotwory narządu rodnego – dr n. med. Jolanta Mrochem-Kwarciak; Markery nowotworowe w diagnostyce i monitorowaniu leczenia u chorych na nowotwory narządu moczowo-płciowego; Zastosowanie krążących markerów nowotworowych w nowotworach głowy i szyi oraz płuc. Badania laboratoryjne w wczesnych i późnych odczynach popromiennych.  – dr hab. n. med. Andrzej Wygoda; Ocena użyteczności klinicznej badań biochemicznych oraz markerów nowotworowych – dr n.med. Jolanta Mrochem-Kwarciak.

   

  21.09.2018 r. Dr n. med. Aleksander Mazur

  7 godzin (7 punktów edukacyjnych); Rola badań laboratoryjnych w rozpoznawaniu, monitorowaniu i rokowaniu schorzeń wywołanych przez wirusy.

   

  24.09.2018 r. Dr n. med. Grzegorz Wisowski

  7 godzin (7 punktów edukacyjnych); Diagnostyka laboratoryjna płynów z jam ciała.

   

  25.09.2018 r. Dr hab. n. med. Katarzyna Komosińska-Vassev

  6 godzin (6 punktów edukacyjnych); Diagnostyka laboratoryjna funkcji nerek. Zalecenia związane z wczesnym wykrywaniem chorób nerek. Możliwości wczesnej diagnozy przewlekłych chorób nerek.
  5 godzin (5 punktów edukacyjnych); Badania laboratoryjne w diagnostyce układu sercowo-naczyniowego. Prewencja wtórna schorzeń sercowo-naczyniowych.

   

  26.09.2018 r. Dr n. med. Bogusława Piela; Dr hab. n. med. Katarzyna Winsz-Szczotka

  5 godzin (5 punktów edukacyjnych); Rola badań laboratoryjnych w rozpoznawaniu, monitorowaniu schorzeń endokrynologiczno-ginekologicznych.
  5 godzin (5 punktów edukacyjnych); Rola badań laboratoryjnych w rozpoznawaniu i monitorowaniu chorób reumatycznych.

   

  Serdecznie zapraszam
  Dr hab. n. med.  Katarzyna Winsz-Szczotka
  Kierownik Kolegium Kształcenia Podyplomowego
  Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem
  Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
  SUM w Katowicach

 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 08/06/2018 00:00

  W imieniu Zarządu Oddziału Katowickiego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów uprzejmie zapraszam na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się dnia 13. 06. 2018 roku o godzinie 1200 w Auli A-3 w Katowicach-Ligocie, ul. Medyków 18.

   

  W programie:

  Podstawy prawne funkcjonowania laboratoriów medycznych 

  Dr n. med. Elżbieta Stefaniuk – Narodowy Instytut Leków

   

  Przewodnicząca Oddziału PTDL w Katowicach

  dr n. med. Jolanta Mrochem-Kwarciak

 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 03/05/2018 00:00

  Szanowni Państwo, 

  w imieniu Zarządu Oddziału Katowicego PTDL oraz  firmy DiaHem Diagnostic Products Sp. z o. o. serdecznie zapraszam na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się 18 maja br. o godzinie 10:30, w Domu Lekarza, ul. Grażyńskiego 49, Katowice.

  W programie: 

  1. prezentacja firmy DiaHem "Prezentacja oprogramowania dla Pracowni Serologii i Banku Krwi „e-Delphyn” - Tomasz Kapczyński

  2. wykład "Aktualne akty prawne obowiązujące pracownie immunologii transfuzjologicznej" - mgr Beata Wojciechowska (Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie)

  3. wykład "Zasady współpracy pomiędzy szpitalną pracownią immunologii transfuzjologicznej, a Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa" - mgr Grażyna Domagała – (RCKiK w Katowicach)


   

Copyright © 2004-2023 PTDL