Aktualności » Katowice

 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 29/03/2019 00:00

  Szanowni Państwo, 

  w imieniu Zarządu Oddziału Katowicego PTDL oraz firmy Siemens Healthineers Sp z.o.o.  serdecznie zapraszam na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się 12 kwietnia br. o godzinie 10:30, w Domu Lekarza, ul. Grażyńskiego 49, Katowice.

  W programie: 

  1. wykład  Najnowsze rozwiązanie wspierające standaryzację wyników badań osadu moczu – dr n. farm. Katarzyna Kowalska, Siemens Healthineers Sp z.o.o

  2. wykład Oznaczanie markerów nowotworowych i rak jajnika" - dr n. med. Andrzej Wojcieszek, Centrum Onkologii - Instytut, Oddział Gliwice

 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 29/03/2019 00:00

  Szanowni Państwo,

   

  W imieniu Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej w Katowicach serdecznie zapraszam do udziału w VI Konferencji Katowickiego Oddziału PTDL „Postępy medycyny laboratoryjnej", która odbędzie się w dniach 27-28 września 2019 roku w Ustroniu w Hotelu „Kolejarz”. Merytorycznym celem Konferencji jest zapoznanie uczestników z najnowszymi zagadnieniami z dziedziny medycznej diagnostyki laboratoryjnej. Szczególnie serdecznie zachęcam diagnostów laboratoryjnych do czynnego udziału w Konferencji poprzez zaprezentowanie prac w ramach sesji plakatowej oraz ustnej.  Konferencja będzie zakończona testem, upoważniającym do uzyskania 14 punktów edukacyjnych „twardych”.

  Równocześnie uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Konferencji www.ptdl.katowice.pl zamieszczane są aktualne informacje na temat Konferencji. Poprzez w/w strone internetową można zarejestrować swoje uczestnictwo, przesłać streszczenie pracy proponowanej do prezentacji w sesji plakatowej lub ustnej (streszczenia będą zamieszczone w materiałach konferencyjnych), jak również przesłać plakat w formie prezentacji ppt do elektronicznej sesji plakatowej.

  Przypominam również, że jedynie członkowie PTDL, którzy opłacii składki do 2018 roku bądą mogli skorzystać z niższej opłaty za Konferencję. Wysokość składki członkowskiej wynosi 100,00 złotych/rok (w przypadku emerytów 20,00 złotych).

  Składkę za 2019 rok oraz składki zaległe należy wpłacać na konto bankowe:

  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej
        Oddział w Katowicach
        PKO BP O II Katowice 

  Nr konta: 75 1020 2313 0000 3702 0020 0055                                                                   

  Jako tytuł dokonanej płatności należy podać imię, nazwisko i adres członka PTDL opłacającego składkę/składki oraz rok/lata, za który/które opłacana jest składka/składki.

   

  Z serdecznymi pozdrowieniami,

  Przewodnicząca Oddziału PTDL w Katowicach

  Dr n. med. Jolanta Mrochem-Kwarciak


 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 26/03/2019 00:00

  W imieniu Zarządu Oddziału Katowickiego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów uprzejmie zapraszam na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się dnia 02. 04. 2019 roku o godzinie 13.00 w w sali wykładowej nr 109  w Katowicach-Ligocie, ul. Medyków 18.

  W programie:

  "Interpretacja wyników oznaczania lekowrażliwości zgodnie z rekomendacjami EUCAST 2019"
  dr n. med. Dorota Żabicka – Narodowy Instytut Leków, Krajowy Ośrodek Referencyjny ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów (KORLD)

  "Najtrudniejsze patogeny - trafna diagnostyka"
  dr Radosława Klimaszewska-Guzik firma Becton-Dickinson

   


 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 04/03/2019 00:00

  Szanowni Państwo, 

  w imieniu Zarządu Oddziału Katowicego PTDL oraz firmy P.Z. Cormay S.A.  serdecznie zapraszam na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się 15 marca br. o godzinie 10:30, w Domu Lekarza, ul. Grażyńskiego 49, Katowice.

  W programie: 

  1. prezentacja firmy P.Z. Cormay S.A. „Zastosowanie testu AMH w badaniach klinicznych” – dr n. med. Małgorzata Jastrzębska-Czubak

  2. wykład Diagnostyka laboratoryjna w ciąży - aktualne wytyczne" - dr n. med. Mirosława Mackiewicz Oddział Ginekologii i Położnictwa, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Katowicach. 

 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 02/02/2019 00:00

  Szanowni Państwo, 

  w imieniu Zarządu Oddziału Katowicego PTDL oraz firmy Bio-Mar Diagnostyka Sp. z o.o. serdecznie zapraszam na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się 8 lutego br. o godzinie 10:30, w Domu Lekarza, ul. Grażyńskiego 49, Katowice.

  W programie: 

  1. prezentacja firmy Bio-Mar Diagnostyka  „Diagnostyka przeciwciał IgE - specyficznych. Linia odczynnikowa.”  - dr n. med. Dominika Jakubczyk

  2. wykład „Zapalenie opon mózgowych"  - dr n. med. Lucjan Kępa specjalista chorób zakaźnych, Konsultant Wojewódzki ds. chorób zakaźnych.

  3. prezentacja nowych władz KRDL oraz przedstawicieli wojewódzkich KIDL wybranych podczas V Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych

 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 08/01/2019 00:00

  Szanowni Państwo, 

  w imieniu Zarządu Oddziału Katowicego PTDL oraz firmy Marcel S.A. serdecznie zapraszam na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się 18 stycznia br. o godzinie 10:30, w Domu Lekarza, ul. Grażyńskiego 49, Katowice.

  W programie: 

  1. prezentacja firmy Marcel S.A. Laboratoryjny System Informatyczny CENTRUM i jego usługi satelitarne”  - Marcin Rowiński

  2. wykład Wirusy przenoszone drogą krwi jako czynniki etiologiczne zakażeń szpitalnych"  lek. med. Jolanta Kluz-Zawadzka specjalista ds. epidemiologii, specjalista chorób zakaźnych, Konsultant Wojewódzki dla województwa podkarpackiego w dziedzinie epidemiologii. • Jolanta Mrochem-Kwarciak 29/12/2018 00:00

  Uprzejmie informuję, że w dn. 18.01.2019 r o godz. 10.30 odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe w Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49A.

  Program zebrania zostanie podany w najbliższym czasie. 

  Terminy kolejnych zebrań naukowo-szkoleniowych w 2019 roku są następujące:

  8 luty

  15 marzec

  12 kwiecień

  17 maj  

  18 październik

  15 listopad

  6 grudzień

   

  Równocześnie informuję, że wysokość składki członkowskiej w 2019 roku wynosi 100,00 złotych(w przypadku emerytów 20,00 złotych - bez prenumeraty czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna") Składka uregulowana do dnia 28.02.2018 r. gwarantuje otrzymywanie tegorocznych numerów czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna".

  Składkę za 2019 rok oraz składki zaległe należy wpłacać na konto bankowe:

  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej
        Oddział w Katowicach
        PKO BP O II Katowice 

  Nr konta: 75 1020 2313 0000 3702 0020 0055                                                                   

  Jako tytuł dokonanej płatności należy podać imię, nazwisko i adres członka PTDL opłacającego składkę/składki oraz rok/lata, za który/które opłacana jest składka/składki.

   

  Z poważaniem,

  Przewodnicząca Oddziału PTDL w Katowicach

  dr n. med. Jolanta Mrochem-Kwarciak

 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 24/12/2018 08:29

  Serdeczne życzenia
  pełnych ciepła, spokoju i radości
  Świąt Bożego Narodzenia
  oraz pomyślności i sukcesów w nadchodzącym roku

  składa Zarząd PTDL Oddział Katowice

   

 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 22/11/2018 00:00

  Szanowni Państwo,
  w imieniu Kierownika Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego 
  z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 
  w Katowicach Pani Dr hab. n. med. Katarzyny Winsz-Szczotki przekazuję że jest już możliwość rejestracji 
  na OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ "OSTRA I PRZEWLEKŁA NIEWYDOLNOŚĆ SERCA
  - DIAGNOSTYKA, MONITOROWANIE, PROGNOZOWANIE" na stronie http://www.diagkardio.pl/
  koszt udziału w w/w konferencji wynosi 50 zł 
  za udział w konferencji przysługuje 9 punktów edukacyjnych "twardych".

 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 30/10/2018 00:00

  Szanowni Państwo, 

  w imieniu Zarządu Oddziału Katowicego PTDL oraz firmy EUROIMMUN Polska Sp. z o.o serdecznie zapraszam na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się 16 listopada br. o godzinie 10:30, w Domu Lekarza, ul. Grażyńskiego 49, Katowice.

  W programie wykłady firmy EUROIMMUN:
   

  "Nietolerancje pokarmowe – nowy trend w diagnostyce" - dr Marta Janik

    

  "Edukacja w Euroimmun" – dr Marta Janik

   

Copyright © 2004-2023 PTDL