Aktualności » Katowice

 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 19/10/2021 00:00

  Szanowni Państwo, 

  w imieniu Zarządu Oddziału Katowicego PTDL serdecznie zapraszam na posiedzenie naukowo-szkoleniowe w formie online, które odbędzie się 21 października br. o godzinie 17:00 na platfomie www.ptdl.katowice.pl. Poprzez stronę internetową będzie można zarejestrować swoje uczestnictwo. Za zebranie przysługują 2 pkt edukacyjne "miekkie".

  W programie wykłady:

  "Autoprzeciwciała w praktyce klinicznej i laboratoryjnej - od zlecenia badania do interpretacji wyniku"
  dr n med. Katarzyna Fischer
  Laboratorium Kliniki Reumatologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Samodzielna Pracownia Diagnostyki Reumatologicznej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

   

  Z poważaniem,

  Przewodnicząca Oddziału PTDL w Katowicach

  dr n. med. Jolanta Mrochem-Kwarciak

 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 10/06/2021 00:00

  Szanowni Państwo, 

  w imieniu Zarządu Oddziału Katowicego PTDL serdecznie zapraszam na posiedzenie naukowo-szkoleniowe w formie online, które odbędzie się 15 czerwca br. o godzinie 17:00 na platfomie www.ptdl.katowice.pl. Poprzez stronę internetową będzie można zarejestrować swoje uczestnictwo. Za zebranie przysługują 2 pkt edukacyjne "miekkie".

  W programie wykłady:


  „Ostra białaczka limfoblatyczna – badania laboratoryjne oczami lekarza praktyka”
  lek. med. Katarzyna Dulik, Klinika Transplantacji Szpiku i Onkohematologii, Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Gliwicach

   

  Z poważaniem,

  Przewodnicząca Oddziału PTDL w Katowicach

  dr n. med. Jolanta Mrochem-Kwarciak

 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 13/05/2021 00:00

  Szanowni Państwo,

  w imieniu Zarządu Oddziału Katowicego PTDL oraz Studium Kształcenia Podyplomowego

  Wydziału Nauk Farmaceutycznychw Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

  w Katowicach mamy ogromną przyjemność poinformować, że w ramach obchodów Dnia Diagnosty

  Laboratoryjnego, 27 maja 2021 roku odbędzie się Ogólnopolska e-Konferencja naukowo-szkoleniowa pt.:

  "Nowoczesna Diagnostyka Laboratoryjna w odpowiedzi na aktualne potrzeby kliniczne, analiza przypadków".

  Udział w przedmiotowej Konferencji, która odbędzie się na platformie wideokonfrerencji

  diag.kongresy.com.pl, premiowany będzie 4 punktami edukacyjnymi tzw. ”twardymi”,

  które uczestnicy otrzymają po rozwiązaniu testu.

  Uprzejmie informujemy, że zarówno materiały dydaktyczne z Konferencji, jak i test będą dostępne

  dla uczestników przez kolejne 7 dni po jej zakończeniu. Udział w konferencji jest bezpłatny.

  Z poważaniem,

  dr n. med. Jolanta Mrochem-Kwarciak
  Przewodnicząca Oddziału PTDL w Katowicach

  dr hab. n. med. Katarzyna Winsz-Szczotka, prof. SUM
  Kierownik Studium Kształcenia Podyplomowego
  Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 13/05/2021 00:00

  Szanowni Państwo, 

  w imieniu Zarządu Oddziału Katowicego PTDL oraz firmy Abbott Laboratories Poland serdecznie zapraszam na posiedzenie naukowo-szkoleniowe w formie online, które odbędzie się 21 maja br. o godzinie 17:00 na platfomie www.ptdl.katowice.pl. Poprzez stronę internetową będzie można zarejestrować swoje uczestnictwo. Za zebranie przysługują 2 pkt edukacyjne "miekkie".

  W programie wykłady:

  - „Kliniczne wykorzystanie testów do diagnostyki SARS-CoV-2.” Dr hab. n. med. Włodzimierz Mazur, wojewódzki konsultant ds. chorób zakaźnych, Zarządzający Oddziałem Obserwacyjno-Zakaźnym, Hepatologii Zakaźnej i Nabytych Niedoborów Odporności Klinicznej Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie. 

  - Testy do diagnostyki serologicznej SARS-CoV-2 - Aneta Kula, Abbott Laboratories Poland

  - Automatyzacja laboratorium – Abbott przedstawia linię GLP - Artur Wardziński, Abbott Laboratories Poland


  Z poważaniem,

  Przewodnicząca Oddziału PTDL w Katowicach

  dr n. med. Jolanta Mrochem-Kwarciak

 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 22/04/2021 00:00

  Szanowni Państwo, 

  w imieniu Zarządu Oddziału Katowicego PTDL oraz firmy Roche Diagnostics Polska serdecznie zapraszam na posiedzenie naukowo-szkoleniowe w formie online, które odbędzie się 23 kwietnia br. o godzinie 17:00 na platfomie www.ptdl.katowice.pl. Poprzez stronę internetową będzie można zarejestrować swoje uczestnictwo. Za zebranie przysługują 2 pkt edukacyjne "miekkie".

  W programie wykłady:

   

  - Wiarygodna ocena obecności antygenów i przeciwciał anty-SARS-CoV-2 testami Elecsys
    Aneta Niciejewska, Roche Diagnostics Polska
    
  - Modułowy portal dostępu do usług dla klientów
    Karol Sowiński, Roche DiaLog

   

   

  Z poważaniem,

  Przewodnicząca Oddziału PTDL w Katowicach

  dr n. med. Jolanta Mrochem-Kwarciak

 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 05/03/2021 00:00

  Szanowni Państwo,
  w imieniu Kierownika Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Nauk Farmaceutycznych
  w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 
  w Katowicach Pani Dr hab. n. med. Katarzyny Winsz-Szczotki przekazuję informację:


  Szanowni Państwo,

  mam zaszczyt i ogromną przyjemność poinformować, że 19 marca 2021 roku odbędzie się

  Ogólnopolska e-Konferencja naukowo-szkoleniowa pt.:

  WPŁYW EPIDEMII COVID-19 NA OCHRONĘ ZDROWIA W POLSCE W 2021 R.

  Zaszczyt organizowania Konferencji przypadł Studium Kształcenia Podyplomowego

  Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,

  zaś fundatorem grantu edukacyjnego jest firma Roche Diagnostics Polska.

  Wydarzenie naukowo-szkoleniowe zostało objęte Patronatem Honorowym

  JM Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,

  Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.

  Udział w przedmiotowej Konferencji, która odbędzie się na platformie e-learningowej

  Centrum  Kształcenia Podyplomowego SUM, premiowany będzie 8 punktami edukacyjnymi,

  tj. tzw. ”twardymi”, które uczestnicy otrzymają po rozwiązaniu testu.

  Uprzejmie informuję, że zarówno materiały dydaktyczne z Konferencji,

  jak i test będą dostępne dla uczestników przez kolejne 7 dni po jej zakończeniu.

  Szczegóły organizacyjne dotyczące e-Konferencji znajdą Państwo

  pod linkiem: diag.kongresy.com.pl

  Serdecznie zapraszam do udziału w kursach od 19 do 26 marca 2021 r.
   

  dr hab. n. med. Katarzyna Winsz-Szczotka, prof. SUM
  Kierownik Studium Kształcenia Podyplomowego
  Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 04/02/2021 00:00

  Uprzejmie informuję, że rozpoczynamy cykl spotkań Oddziału Katowicego. W związku z sytuacją epidemiologiczną zebrania naukowo-szkoleniowe odbywać się będą w wersji on-line. Na stronie internetowej www.ptdl.katowice.pl zamieszczane będą aktualne informacje na temat spotkań. Poprzez w/w strone internetową będzie można zarejestrować swoje uczestnictwo. Za każde zebranie będą przysługiwać 2 pkt edukacyjne "miekkie". Pod koniec roku wystawiane będą certyfikaty, tak jak to miało miejsce w przypadku dotychczasowych spotkań. 

  Terminy zebrań naukowo-szkoleniowych w 2021 roku są następujące:

  19 luty

  26 marzec

  23 kwiecień

  21 maj  

  18 czerwiec

  W nabliższym czasie zostanie umieszczona informacja na stronie www.ptdl.katowice.pl o lutowym temacie spotkania.

  Certyfikaty za rok 2019 i 2020 zostały wysłane na adresy zamieszkania. W przypadku braku certyfikatu można napisać do sekretarza Oddziału Katowickiego i wtedy zostanie przesłany skan. 

   

  Wysokość składki członkowskiej w 2021 roku wynosi 100,00 złotych(w przypadku emerytów 20,00 złotych - bez prenumeraty czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna") Składka uregulowana do dnia 28.02.2020 r. gwarantuje otrzymywanie tegorocznych numerów czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna".

  Składkę za 2021 rok oraz składki zaległe należy wpłacać na konto bankowe:

  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej
        Oddział w Katowicach
        PKO BP O II Katowice 

  Nr konta: 75 1020 2313 0000 3702 0020 0055                                                                   

  Jako tytuł dokonanej płatności należy podać imię, nazwisko i adres członka PTDL opłacającego składkę/składki oraz rok/lata, za który/które opłacana jest składka/składki.

   

  Z poważaniem,

  Przewodnicząca Oddziału PTDL w Katowicach

  dr n. med. Jolanta Mrochem-Kwarciak

 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 13/03/2020 00:00

  ZALECENIA KONSULTANTA WOJEWÓDZKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W DZIEDZINIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ W ZWIĄZKU Z COVID-19

  W związku z obowiązkiem przygotowania przez wszystkie podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą zasad postępowania w zakresie epidemiologicznym w sytuacji zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2 w poszczególnych podmiotach leczniczych świadczących usługi w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej, zwracam uwagę, że medyczne laboratoria diagnostyczne są miejscem krzyżowania się dróg epidemicznych na terenie szpitali, bądź miejscem gdzie dociera bardzo duża ilość materiału biologicznego ze szpitali oraz  podstawowej i ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, duże laboratoria sieciowe jako podwykonawca świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, jak również od pacjenta komercyjnego.

  Widząc konieczność minimalizacji rozprzestrzeniania się czynników biologicznych, w tym koronawirusa SARS-CoV-2, zobowiązuję wszystkich kierowników i pracowników medycznych laboratoriów diagnostycznych do opracowania dodatkowych procedur bezpieczeństwa i do stosowania następujących zasad.

  1. Należy maksymalne ograniczyć przemieszczania się pracowników medycznych laboratoriów diagnostycznych po oddziałach szpitalnych w celu pobierania materiału do badan laboratoryjnych. Personel medyczny oddziałów szpitalnych pobiera materiał i przekazuje do wskazanego przez medyczne laboratorium diagnostycznie miejsce odbioru materiału do badań (dotyczy np. badań          z zakresu RKZ, czy poziomu glikemii).
  2. Należy ograniczyć wstęp na teren medycznego laboratorium diagnostycznego dla pracowników innych zawodów medycznych. W tym celu proponuję zorganizowanie dodatkowego/odrębnego punktu przyjęcia materiału, tak by ograniczyć do minimum krzyżowanie się dróg epidemicznych.
  3. W przypadku pacjentów z dodatnim wywiadem epidemiologicznym, materiał do badań laboratoryjnych powinien być dostarczany w opakowaniu oznakowanym BIOHAZARD, a zlecenie na badania laboratoryjne opatrzone komentarzem „DODATNI WYWIAD W KIERUNKU SARS-CoV-2”.
  4. Należy opracować i stosować dodatkowe procedury bezpieczeństwa przy wszystkich procedurach laboratoryjnych, w których możliwe jest powstanie aerozoli lub kropli. W związku z zaleceniami konsultanta krajowego w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej prof. Macieja Szmitkowskiego, konsultanta krajowego w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej prof. Katarzyny Dzierżanowskiej – Fangrat oraz wytycznymi CDC „Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Lab Biosafety Guidelines” z 10 lutego 2020r., zwracam uwagę na konieczność zachowania bezpieczeństwa epidemiologicznego przy wszystkich procedurach laboratoryjnych w których możliwe jest powstanie aerozoli lub kropli, w tym takich jak wirowanie. Otwieranie probówek z materiałem biologicznym powinno być przeprowadzane w obrębie komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa. W przypadku braku                        w laboratorium komory laminarnej zalecam przeniesienie wirówek laboratoryjnych do odizolowanego pomieszczenia, odciętego od przewodów wentylacyjnych oraz usytuowanego w bezpiecznej odległości od taktów poruszania się pracowników. Po zakończeniu wirownia materiału biologicznego, należy odczekać minimum 20 min. aż aerozol opadnie i dopiero wtedy otwierać klapę wirówki. Bezwzględną zasadą jest wirowanie materiału biologicznego wyłącznie w probówkach systemu zamkniętego (dotyczy wszystkich materiałów biologicznych).
  5. W przypadku konieczności otwarcia systemu zamkniętego w celu wykonania badania, czynność wykonujemy bezpośrednio przy analizatorze stosując wszystkie środki jednorazowej ochrony osobistej, ze szczególną ochroną górnych dróg oddechowych, twarzy, minimalizując narażenie pracownika na tworzący się aerozol.
  6. W celu minimalizacji tworzenia i rozprzestrzeniania się aerozolu proponuję po uwzględnieniu specyfiki szpitala rozważenie, w uzgodnieniu z kadrą zarządzającą, wykonywanie badań w serii, co pozwoli na ograniczenie rozprzestrzeniania się epidemicznego czynnika biologicznego oraz spowoduje racjonalne wykorzystanie środków ochrony osobistej.
  7. Należy nie ograniczać uzasadnionych klinicznie zleceń w trybie pilnym !
  8. Należy bezwzględnie stosować środki ochrony osobistej podczas pobierania materiału biologicznego  od pacjenta.
  9. W przypadku zewnętrznych medycznych laboratoriów diagnostycznych, należących do podmiotów  świadczących usługi z dziedziny diagnostyki laboratoryjnej na zasadzie outscourcingu dla szpitali, które                   w swojej strukturze posiadają oddział obserwacyjno – zakaźny[1], ZALECA SIĘ KATEGORYCZNIE  wykonywanie wszystkich badań laboratoryjnych w miejscu, w celu ograniczenia rozprzestrzeniania czynnika epidemiologicznego, w tym transportu materiału potencjalnie zakaźnego w przestrzeni publicznej.
  10. Zwracam uwagę na potrzebę bezwzględnego zapewnienia pracownikom medycznych laboratoriów diagnostycznych jednorazowych środków ochrony osobistej podczas wykonywania czynności z zakresu diagnostyki laboratoryjnej. Po zakończeniu procedur diagnostycznych wszystkie powierzchnie robocze i urządzenia laboratoryjne należy zdezynfekować przy użyciu środków aktywnych wobec wirusów osłonkowych. Preparat należy stosować zgodnie z zaleceniem producenta, przestrzegając parametrów działania środka (stężenie i czas kontaktu).
  11. Proszę o zapoznanie z Instrukcją właściwego użytkowania jednorazowych środków ochrony osobistej – w załączeniu[2].

   

  -/- dr n. med. Elżbieta Rabsztyn
  konsultant wojewódzki w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej

   

   

  NA STRONIE URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO POD ADRESEM
  http://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydziazdrowia/aktualnosci-wydzialu-zdrowia

     [1] załącznik nr 1_Lista oddziałów zakaźnych w woj. śląskim

  [2] instrukcja PPE

   

  Załączniki dostęopne stronie Urzędu Wojewódzkiego.

   

   

 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 13/03/2020 00:00

  Zgodnie z Komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego dla profesjonalistów medycznych – koronawirus z 2 marca 2020r. uprzejmie informuję, że VII Konferencjia Katowickiego Oddziału PTDL „Postępy medycyny laboratoryjnej – Wirusologia”, planowana do przeprowadzenia w dniach 29-30 maja 2020 roku, odbędzie się w innym terminie.


  Nowa data konferencji zostanie ustalona przez organizatorów i przesłana Państwu w kolejnym komunikacie.

  Przewodnicząca PTDL O/Katowice
  Jolanta Mrochem-Kwarciak

 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 05/03/2020 00:00

  Zgodnie z Komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego dla profesjonalistów medycznych – koronawirus z 2 marca 2020r. odwołuję zebranie naukowo-szkoleniowe Katowickiego PTDL z 20 marca 2020 roku.

  Informacja o kolejnym zebraniu (kwietniowym) zostanie przekazana w późniejszym terminie.

  Przewodnicząca PTDL O/Katowice
  Jolanta Mrochem-Kwarciak

Copyright © 2004-2023 PTDL