Aktualności » Katowice

 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 05/04/2022 00:00

  Szanowni Państwo,

  w imieniu Zarządu Oddziału Katowickiego PTDL oraz Dyrekcji Narodowego Instytutu Onkologii -

  Państwowego Instytutu Badawczego, Oddział w Gliwicach mamy ogromną przyjemność poinformować,

  że w dniach 19-21 maja 2022 roku odbędzie się jubileusz 75-lecia Instytutu Onkologii.

  W ramach jubileuszu odbędzie się konferencja naukowa oświęcona szeroko pojętym zagadnieniom

  onkologicznym. Z przyjemnością zapraszam do udziału w zorganizowanej całodniowej sesji dla

  diagnostów laboratoryjnych w dniu 20 maja na terenie Instytutu Onkologii.

   

  Konferencja odbędzie się w trybie stacjonarnym oraz online. Udział w konferencji będzie premiowany

  14 punktami edukacyjnymi.

  Na stronie https://75lecie.io.gliwice.pl zamieszczane są aktualne informacje na temat konferencji,

  jak i za pomocą w/w strony należy zarejestrować swoje uczestnictwo. 

   

   

  Z poważaniem,

  dr n. med. Jolanta Mrochem-Kwarciak
  Przewodnicząca Oddziału PTDL Katowice

 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 19/02/2022 00:00

  Szanowni Państwo, 

  w imieniu Zarządu Oddziału Katowicego PTDL oraz firmy Becton Dickinson serdecznie zapraszam na posiedzenie naukowo-szkoleniowe w formie online, które odbędzie się 4 marca br. o godzinie 17:00 na platfomie www.ptdl.katowice.pl. Poprzez stronę internetową będzie można zarejestrować swoje uczestnictwo. Za zebranie przysługują 2 pkt edukacyjne "miekkie".

  W programie wykład:

  Faza przedanalityczna- to temat zawsze aktualny. 

  Wykład będzie zawierał problematykę: 

  błędów przedanalitycznych w koagulologii, morfologii krwi obwodowej, 

  błędów przedanalitycznych w bio i immunochemii (wybrane problemy) oraz 

  błędów przedanalitycznych w gazometrii.

   

  Prezentacje wygłosi Pani Dagmara Wasowska Clinical Consultant, IDS BD Life Sciences.

  Z poważaniem,

  Przewodnicząca Oddziału PTDL w Katowicach

  dr n. med. Jolanta Mrochem-Kwarciak

 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 28/01/2022 00:00

  Szanowni Państwo, 

  w imieniu Zarządu Oddziału Katowicego PTDL serdecznie zapraszam na posiedzenie naukowo-szkoleniowe w formie online, które odbędzie się 4 lutego br. o godzinie 17:00 na platfomie www.ptdl.katowice.pl. Poprzez stronę internetową będzie można zarejestrować swoje uczestnictwo. Za zebranie przysługują 2 pkt edukacyjne "miekkie".

  W programie wykład:

  "Odmienność wyników badań laboratoryjnych w ciąży" dr n. med. Bogusława Piela, Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej, Oddział Perinatologii, Ginekologii i Położnictwa. 

  Terminy zebrań naukowo-szkoleniowych w 2022 roku są następujące:

  • 04.02.2022
  • 25.02.2022
  • 18.03.2022
  • 08.04.2022

  Pod koniec cyklu spotkań wystawiane będą certyfikaty, tak jak to miało miejsce w przypadku dotychczasowych spotkań.   

  Wysokość składki członkowskiej w 2022 roku wynosi 100,00 złotych(w przypadku emerytów 20,00 złotych - bez prenumeraty czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna") Składka uregulowana do dnia 28.02.2020 r. gwarantuje otrzymywanie tegorocznych numerów czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna".

  Składkę za 2022 rok oraz składki zaległe należy wpłacać na konto bankowe:

  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej
        Oddział w Katowicach
        PKO BP O II Katowice 

  Nr konta: 75 1020 2313 0000 3702 0020 0055                                                                   

  Jako tytuł dokonanej płatności należy podać imię, nazwisko i adres członka PTDL opłacającego składkę/składki oraz rok/lata, za który/które opłacana jest składka/składki.

   

  Z poważaniem,

  Przewodnicząca Oddziału PTDL w Katowicach

  dr n. med. Jolanta Mrochem-Kwarciak

 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 29/11/2021 00:00

  Szanowni Państwo, 

  w imieniu Zarządu Oddziału Katowicego PTDL oraz firmę Argenta serdecznie zapraszam na posiedzenie naukowo-szkoleniowe w formie online, które odbędzie się 10 grudnia br. o godzinie 17:00. 

  Rejestracja poprzez link:

  https://argentaspzoospk191.clickmeeting.com/zebranie-naukowo-szkoleniowe-oddzialu-ptdl-w-katowicach/register?_ga=2.214169623.1637739321.1638179289-777443553.1615984396&_gac=1.28212302.1637065564.Cj0KCQiAys2MBhDOARIsAFf1D1dU4ZExdOJhBCkUaN1EXMShn8KlWZfVRiDAg-Um00SK1reamuhAB-8aAvL1EALw_wcB

  W programie wykład:
  "Limfocyty - obrońcy czy wrogowie"
  prof. dr hab. n. med. Mirosława Pietruczuk, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

  Certyfikat zostanie wystawiony przez firmę Argenta. Za zebranie przysługują 2 pkt edukacyjne "miekkie".

   

  Z poważaniem,

  Przewodnicząca Oddziału PTDL w Katowicach

  dr n. med. Jolanta Mrochem-Kwarciak

 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 19/10/2021 00:00

  Szanowni Państwo, 

  w imieniu Zarządu Oddziału Katowicego PTDL serdecznie zapraszam na posiedzenie naukowo-szkoleniowe w formie online, które odbędzie się 21 października br. o godzinie 17:00 na platfomie www.ptdl.katowice.pl. Poprzez stronę internetową będzie można zarejestrować swoje uczestnictwo. Za zebranie przysługują 2 pkt edukacyjne "miekkie".

  W programie wykłady:

  "Autoprzeciwciała w praktyce klinicznej i laboratoryjnej - od zlecenia badania do interpretacji wyniku"
  dr n med. Katarzyna Fischer
  Laboratorium Kliniki Reumatologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Samodzielna Pracownia Diagnostyki Reumatologicznej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

   

  Z poważaniem,

  Przewodnicząca Oddziału PTDL w Katowicach

  dr n. med. Jolanta Mrochem-Kwarciak

 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 10/06/2021 00:00

  Szanowni Państwo, 

  w imieniu Zarządu Oddziału Katowicego PTDL serdecznie zapraszam na posiedzenie naukowo-szkoleniowe w formie online, które odbędzie się 15 czerwca br. o godzinie 17:00 na platfomie www.ptdl.katowice.pl. Poprzez stronę internetową będzie można zarejestrować swoje uczestnictwo. Za zebranie przysługują 2 pkt edukacyjne "miekkie".

  W programie wykłady:


  „Ostra białaczka limfoblatyczna – badania laboratoryjne oczami lekarza praktyka”
  lek. med. Katarzyna Dulik, Klinika Transplantacji Szpiku i Onkohematologii, Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Gliwicach

   

  Z poważaniem,

  Przewodnicząca Oddziału PTDL w Katowicach

  dr n. med. Jolanta Mrochem-Kwarciak

 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 13/05/2021 00:00

  Szanowni Państwo,

  w imieniu Zarządu Oddziału Katowicego PTDL oraz Studium Kształcenia Podyplomowego

  Wydziału Nauk Farmaceutycznychw Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

  w Katowicach mamy ogromną przyjemność poinformować, że w ramach obchodów Dnia Diagnosty

  Laboratoryjnego, 27 maja 2021 roku odbędzie się Ogólnopolska e-Konferencja naukowo-szkoleniowa pt.:

  "Nowoczesna Diagnostyka Laboratoryjna w odpowiedzi na aktualne potrzeby kliniczne, analiza przypadków".

  Udział w przedmiotowej Konferencji, która odbędzie się na platformie wideokonfrerencji

  diag.kongresy.com.pl, premiowany będzie 4 punktami edukacyjnymi tzw. ”twardymi”,

  które uczestnicy otrzymają po rozwiązaniu testu.

  Uprzejmie informujemy, że zarówno materiały dydaktyczne z Konferencji, jak i test będą dostępne

  dla uczestników przez kolejne 7 dni po jej zakończeniu. Udział w konferencji jest bezpłatny.

  Z poważaniem,

  dr n. med. Jolanta Mrochem-Kwarciak
  Przewodnicząca Oddziału PTDL w Katowicach

  dr hab. n. med. Katarzyna Winsz-Szczotka, prof. SUM
  Kierownik Studium Kształcenia Podyplomowego
  Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 13/05/2021 00:00

  Szanowni Państwo, 

  w imieniu Zarządu Oddziału Katowicego PTDL oraz firmy Abbott Laboratories Poland serdecznie zapraszam na posiedzenie naukowo-szkoleniowe w formie online, które odbędzie się 21 maja br. o godzinie 17:00 na platfomie www.ptdl.katowice.pl. Poprzez stronę internetową będzie można zarejestrować swoje uczestnictwo. Za zebranie przysługują 2 pkt edukacyjne "miekkie".

  W programie wykłady:

  - „Kliniczne wykorzystanie testów do diagnostyki SARS-CoV-2.” Dr hab. n. med. Włodzimierz Mazur, wojewódzki konsultant ds. chorób zakaźnych, Zarządzający Oddziałem Obserwacyjno-Zakaźnym, Hepatologii Zakaźnej i Nabytych Niedoborów Odporności Klinicznej Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie. 

  - Testy do diagnostyki serologicznej SARS-CoV-2 - Aneta Kula, Abbott Laboratories Poland

  - Automatyzacja laboratorium – Abbott przedstawia linię GLP - Artur Wardziński, Abbott Laboratories Poland


  Z poważaniem,

  Przewodnicząca Oddziału PTDL w Katowicach

  dr n. med. Jolanta Mrochem-Kwarciak

 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 22/04/2021 00:00

  Szanowni Państwo, 

  w imieniu Zarządu Oddziału Katowicego PTDL oraz firmy Roche Diagnostics Polska serdecznie zapraszam na posiedzenie naukowo-szkoleniowe w formie online, które odbędzie się 23 kwietnia br. o godzinie 17:00 na platfomie www.ptdl.katowice.pl. Poprzez stronę internetową będzie można zarejestrować swoje uczestnictwo. Za zebranie przysługują 2 pkt edukacyjne "miekkie".

  W programie wykłady:

   

  - Wiarygodna ocena obecności antygenów i przeciwciał anty-SARS-CoV-2 testami Elecsys
    Aneta Niciejewska, Roche Diagnostics Polska
    
  - Modułowy portal dostępu do usług dla klientów
    Karol Sowiński, Roche DiaLog

   

   

  Z poważaniem,

  Przewodnicząca Oddziału PTDL w Katowicach

  dr n. med. Jolanta Mrochem-Kwarciak

 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 05/03/2021 00:00

  Szanowni Państwo,
  w imieniu Kierownika Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Nauk Farmaceutycznych
  w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 
  w Katowicach Pani Dr hab. n. med. Katarzyny Winsz-Szczotki przekazuję informację:


  Szanowni Państwo,

  mam zaszczyt i ogromną przyjemność poinformować, że 19 marca 2021 roku odbędzie się

  Ogólnopolska e-Konferencja naukowo-szkoleniowa pt.:

  WPŁYW EPIDEMII COVID-19 NA OCHRONĘ ZDROWIA W POLSCE W 2021 R.

  Zaszczyt organizowania Konferencji przypadł Studium Kształcenia Podyplomowego

  Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,

  zaś fundatorem grantu edukacyjnego jest firma Roche Diagnostics Polska.

  Wydarzenie naukowo-szkoleniowe zostało objęte Patronatem Honorowym

  JM Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,

  Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.

  Udział w przedmiotowej Konferencji, która odbędzie się na platformie e-learningowej

  Centrum  Kształcenia Podyplomowego SUM, premiowany będzie 8 punktami edukacyjnymi,

  tj. tzw. ”twardymi”, które uczestnicy otrzymają po rozwiązaniu testu.

  Uprzejmie informuję, że zarówno materiały dydaktyczne z Konferencji,

  jak i test będą dostępne dla uczestników przez kolejne 7 dni po jej zakończeniu.

  Szczegóły organizacyjne dotyczące e-Konferencji znajdą Państwo

  pod linkiem: diag.kongresy.com.pl

  Serdecznie zapraszam do udziału w kursach od 19 do 26 marca 2021 r.
   

  dr hab. n. med. Katarzyna Winsz-Szczotka, prof. SUM
  Kierownik Studium Kształcenia Podyplomowego
  Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Copyright © 2004-2023 PTDL