Aktualności » Katowice

 • Anna Mertas, prof. SUM 08/06/2013 02:21

  Uprzejmie informuję, że w dniu 14 czerwca 2013 r. w sali wykładowej Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49 A odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe, które rozpocznie się o godzinie 10.30.

  W programie zebrania:

  1. Wyklad pt.: "Kontrola jakości w pracowni immunologii transfuzjologicznej" wyglosi Pani mgr Beata Wojciechowska z Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

  2. Prezentacja oferty Firmy DiaHem AG Diagnostic Products

  3. Bieżące informacje dot. działalności Oddziału PTDL w Katowicach

   

  Serdecznie zapraszam na w/w zebranie !

 • Anna Mertas, prof. SUM 08/06/2013 00:00

  Niniejszym uprzejmie przypominam, że w dniu 12 czerwca (środa) oraz 13 czerwca (czwartek) br. w Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49 A w sali nr 203 (II piętro) odbędą się dwa niezależne szkolenia z cyklu DIAGKOMPAS organizowane przez IPDDL pod patronatem PTDL (lista uczestników obydwu szkoleń jest już zamknięta). Rozpoczęcie szkolenia nastapi o godz. 11.oo, natomiast zakończenie szkolenia - o godz. 17.oo.

  Do wszystkich osób zakwalifikowanych na w/w szkolenia DIAGKOMPAS zostały przesłane drogą e-mailową potwierdzenia przyjęcia na szkolenie.

  Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty z punktami edukacyjnymi.

  Więcej informacji na temat projektu DIAGKOMPAS na stronie: www.diagkompas.pl

  Niezbędnych informacji udziela również sekretarz Oddzialu PTDL w Katowicach  Pani dr Jolanta Mrochem-Kwarciak.

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W  SZKOLENIU.

 • Anna Mertas, prof. SUM 08/05/2013 00:00

  Uprzejmie informuję, że w dniu 17 maja 2013 r. w sali wykładowej Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49 A odbędzie się Walne Zebranie Czlonków Oddzialu PTDL w Katowicach. Rozpoczęcie zebrania nastąpi o godz. 10.30 (I termin) lub o godz. 10.45 (II termin). Szczególowy plan obrad zebrania sprawozdawczo-wyborczego zostal przeslany droga pocztową do wszystkich czlonków Oddzialu PTDL w Katowicach.  

  Program merytoryczny zebrania będą stanowily następujące wyklady, które wyglosi Pani mgr Marta Janik oraz Pan mgr Michal Podkalicki (Firma Euroimmun):

  "Diagnostyka serologiczna boreliozy"

  "Neurologiczne zespoly paranowotworowe"

  "Diagnostyka pierwotnego klębuszkowego zapalenia nerek"

  "Autoimmunologiczne choroby pęcherzowe skóry"


  Serdecznie zapraszam na w/w zebranie !

  Przewodnicząca Oddzialu PTDL w Katowicach

  Dr n. med. Anna Mertas

 • Anna Mertas, prof. SUM 11/04/2013 00:00

  Uprzejmie informuję, że w dniu 19 kwietnia 2013 r. w sali wykładowej Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49 A odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe, które rozpocznie się o godzinie 10.30.

  W programie zebrania:

  1. Wykład  pt.:  "Nowe możliwości w ocenie ilościowej i jakościowej lipidów - testy o wysokiej wydajności i testy niestandardowe"  wygłosi Pani mgr Ewa Piechura

  2. Wykład pt.: "Konsolidacja parametrów analitycznych jako sposób na oszczędność czasu i środków finansowych w laboratorium" wygłosi Pan mgr inż. Tomasz Szot

  3. Prezentacja oferty Firmy RANDOX

  4. Informacje dot. szkoleń DiagKompas oraz działalności Oddzialu PTDL w Katowicach

   

  Serdecznie zapraszam na w/w zebranie !

 • Anna Mertas, prof. SUM 09/03/2013 03:17

  Uprzejmie informuję, że w dniu 15 marca 2013 r. w sali wykładowej Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49 A odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe, które rozpocznie się o godzinie 10.30.

  W programie zebrania:

  1. Wykład  pt.:  "Nowa  koncepcja  biomarkerów  we  współczesnej  diagnostyce  klinicznej" 

     wygłosi Pan Prof. dr hab. Jerzy Naskalski

  2. Prezentacja oferty Firmy WERFEN

  3. Informacje z zebrania Zarządu Głównego PTDL w dniu 7 marca br.

  4. Informacje dot. szkoleń DiagKompas oraz działalności Oddzialu PTDL w Katowicach

  Przed rozpoczęciem zebrania będzie możliwość odbioru certyfikatu za uczestnictwo w zebraniach naukowo-szkoleniowych w 2012 roku.

  Serdecznie zapraszam na w/w zebranie !

 • Anna Mertas, prof. SUM 08/02/2013 00:00

  Uprzejmie informuję, że w dniu 15 lutego 2013 r. w sali wykładowej Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49 A odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe, które rozpocznie się o godzinie 10.30.

  W programie zebrania:

  1. Wykład  pt.:  "Nowe parametry hematologiczne w diagnostyce niedokrwistości megaloblastycznej"  wygłosi Pan dr Włodzimierz Pawłowski

  2. Prezentacja oferty Firmy Beckman Coulter

  3. Informacje dot.  szkolenia DiagKompas w Katowicach

  4. Informacje dot. działalności Oddzialu PTDL w Katowicach

  Przed rozpoczęciem zebrania będzie możliwość odbioru certyfikatu za uczestnictwo w zebraniach naukowo-szkoleniowych w 2012 roku.

  Serdecznie zapraszam na w/w zebranie !

 • Anna Mertas, prof. SUM 31/01/2013 00:00

  Szanowni Państwo,

  Kolegium Kształcenia Specjalistycznego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zaprasza diagnostów laboratoryjnych do uczestnictwa w nastepujących kursach specjalizacyjnych:

  PLANOWANE TERMINY KURSÓW SPECJALIZACYJNYCH DLA DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH Z DZIEDZINY
  LABORATORYJNA DIAGNOSTYKA MEDYCZNA, NA ROK 2013

  1. Diagnostyka laboratoryjna wrodzonych i nabytych zaburzeń hemostazy (21 godzin)
   1. 14 – 16 luty
   2. 19 – 21 wrzesień
  2. Badania laboratoryjne w stanach nagłych (28 godzin)
   1. 23 – 26 kwiecień
  3. Techniki biologii molekularnej znajdujące zastosowanie w diagnostyce laboratoryjnej (28 godzin)
   1. 18 – 21 czerwiec
  4. Diagnostyka laboratoryjna niedokrwistości i hematologicznych zespołów rozrostowych (35 godzin)
   1. 4, 11, 18, 25 październik
  5. Badania układu odpornościowego (21 godzin)
   1. 15, 22, 29 listopad
  6. Organizacja, wprowadzanie i utrzymywanie systemu jakości (28 godzin)
   1. 04 – 07 grudzień 

   

  PLANOWANE TERMINY KURSÓW SPECJALIZACYJNYCH DLA DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH Z DZIEDZINY
  LABORATORYJNA TRANSFUZJOLOGIA MEDYCZNA, NA ROK 2013

  1.      Immunologia transfuzjologiczna (50 godzin)

  a.      08 – 19 kwiecień

  2.      Zasady współczesnej transfuzjologii (50 godzin)

  a.      04 – 13 wrzesień

  3.      Promocja zdrowia (15 godzin)

  a.      20 – 21 wrzesień

   

  PLANOWANE TERMINY KURSÓW SPECJALIZACYJNYCH DLA DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH Z DZIEDZINY

  MIKROBIOLOGIA  MEDYCZNA, NA ROK 2013

  1.      Zasady organizacji i pracy laboratoriów mikrobiologicznych oraz budowanie
  i wprowadzanie systemów jakości pracy (24 godziny)

  a.      06 – 08 luty

  b.     27 – 29 listopad

  2.      Oporność drobnoustrojów na antybiotyki: podstawy teoretyczne, laboratoryjne metody oznaczania wrażliwości szczepów na antybiotyki i chemioterapeutyki, wykrywanie mechanizmów oporności (40 godzin)

  a.      11 – 15 luty

  b.     10 – 14 czerwiec

  3.      Etiologia, obraz kliniczny i diagnostyka zarażeń pasożytniczych (24 godziny)

  a.      20 – 22 marzec

  4.      Metody  biologii molekularnej w diagnostyce mikrobiologicznej (32 godziny)

  a.      11 – 14 czerwiec

  5.      Serologiczna diagnostyka wybranych zakażeń bakteryjnych, wirusowych
  i grzybiczych oraz zarażeń pasożytniczych (40 godzin)

  a.      09 – 13 wrzesień

  6.      Epidemiologia zakażeń szpitalnych, rola laboratorium mikrobiologicznego
  w wykrywaniu i monitorowaniu zakażeń szpitalnych (24 godziny)

  a.       25 – 27 wrzesień

  7.      Etiologia, obraz kliniczny i diagnostyka zakażeń wywołanych bakteriami beztlenowymi (40 godzin)

  a.      09 – 13 grudzień

 • Anna Mertas, prof. SUM 02/01/2013 18:58

  Uprzejmie informuję, że w dniu 18 stycznia  2013 r. w sali wykładowej Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49 A odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe, które rozpocznie się o godzinie 10.30.

  W programie zebrania:

  1. Wykład  pt.:  "Złoty standard" wykrywania prążków oligoklonalnych IgG w płynie mózgowo-rdzeniowym w diagnostyce stwardnienia rozsianego"  wygłosi Pan mgr Marek Domaradzki

  2. Prezentacja oferty Firmy BOR-POL

  3. Informacje z zebrania Zarządu Głównego PTDL w dniu 11.12.2012 r.

  4. Informacje dot. działalności Oddzialu PTDL w Katowicach

  Serdecznie zapraszam na w/w zebranie !

 • Anna Mertas, prof. SUM 07/11/2012 00:00

   

  Uprzejmie informuję, że w dniu 16 listopada br. w sali wykładowej Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49 A odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe, które rozpocznie się o godzinie 10.30.

  W programie zebrania:

  1. Wykład  pt.:  "Diagnostyka niedoborów odporności -aspekty kliniczne i diagnostycznewygłosi Pan mgr Marcin Heliosz

  2. Prezentacja oferty Firmy BIOKOM

  3. Informacje dot. dzialalności Oddzialu PTDL w Katowicach

  Serdecznie zapraszam na w/w zebranie !

   

   

 • Anna Mertas, prof. SUM 06/10/2012 00:00

  Uprzejmie informuję, że w dniu 19 pażdziernika br. w sali wykładowej Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49 A odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe, które rozpocznie się o godzinie 10.30.

  W programie zebrania:

  1. Wykład  pt.:  "Trombocytopenia indukowana heparyną - kliniczny paradoks. Różne ścieżki diagnostyki laboratoryjnej dla wybranych powikłań zakrzepowo-zatorowychwygłosi Pan mgr Mateusz Godzisz

  2. Prezentacja oferty Firmy DIAGNOSTICA

  3. Informacje z zebrania Zarządu Głównego PTDL w dniu 25.09.br.

  3. Informacje dot. dzialalności Oddzialu PTDL w Katowicach (m.in. sprawozdanie z III Konferencji Naukowo-Szkoleniowej w Ustroniu).

  Serdecznie zapraszam na w/w zebranie !

Copyright © 2004-2023 PTDL