Aktualności » Katowice

 • Anna Mertas, prof. SUM 01/10/2014 00:00

  Plan zebrań Katowickiego Oddziału PTDL w 2014 roku

  Zebrania odbywają się w sali wykładowej „Domu Lekarza” w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49 A

  Godzina rozpoczęcia każdego zebrania: 10.30

  Termin 

  Program zebrania naukowo-szkoleniowego

  17.01.2014

  Wykład pt.:  „Wolne łańcuchy lekkie immunoglobulin” wygłosił Pan dr hab. Ryszard Drożdż

  Zebranie zorganizowane zostało z udzialem Firmy CORMAY

   

  21.02.2014

  Wykład pt.:  „Stany nagłe w chorobach gruczołów wydzielania wewnętrznego - zastosowanie badań laboratoryjnych” wygłosi Pani dr Monika Buziak-Bereza

  Zebranie zorganizowane zostało z udziałem Firmy MEDLAB PRODUCTS

   

  21.03.2014

  Wykład pt.: "Rola badań laboratoryjnych w diagnostyce zaburzeń gospodarki węglowodanów" wygłosiła Pani prof. Marianna Bąk

  Zebranie zorganizowane zostało z udziałem Firmy ROCHE

   

  25.04.2014

  Wykład pt.: "Czy HbA1c to dobry parametr wyrównania glikemicznego ?" wygłosił Pan dr Przemysław Witek

  Zebranie zorganizowane zostało z udziałem Firmy HORIBA

   

  23.05.2014

  Wykład pt.:  „Zakażenia odkleszczowe - borelioza i inne”  wygłosił Pan dr hab. Tomasz Wielkoszyński

  Zebranie zorganizowane zostało z udziałem Firmy A-Bio-Tech

   

  12.09.2014

  Wykład pt.: "Nowe spojrzenie na diagnostykę alergii IgE - zależnej" wyglosi Pan dr Sławomir Białek

  Wykład pt.: "Wyciągi alergenowe, czyli od trafnej diagnozy do skutecznej immunoterapii swoistej" wygłosi Pan dr Maciej Kupczyk

  Prezentacja Firmy NEXTER: "PATHOZYME(r) ElisaSure - nowy wymiar kontroli w laboratorium"

  Zebranie zorganizowane zostało z udziałem Firmy NEXTER

   

  09.10.2014

  CZWARTEK !

  IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Katowickiego Oddzialu PTDL

  "Postępy medycyny laboratoryjnej"

  Katowice - Hotel "Angelo"

  Informacje na temat w/w Konferencji są dostępne

  na stronie internetowej www.ptdl.katowice.pl

   

   

  30.10.2014

   CZWARTEK !

  Wykład pt.: "Diagnostyka dyslipidemii, lipoproteiny pomiary stężeń cholesterolu... czy

  subpopulacje cząsteczek?" wygłosi Pan prof. Dariusz Sitkiewicz

  Zebranie organizowane z udziałem Firmy BIO-MAR

  UWAGA! Zebranie odbędzie się w sali konferencyjnej EXPO SILESIA

  w Sosnowcu (dla uczestników zebrania bezpłatny wstęp na targi ExpoLAB)

   

  21.11.2014

  Wykłady pt.:

   1. Nowości w ofercie EUROIMMUN w zakresie diagnostyki schorzeń

  neurologicznych:
  - biomarkery w chorobie Alzheimera 
  - diagnostyka Myastenia gravis
  - nowy marker neuroboreliozy - chemokina CXCL 13
  2. Hormony kalcytropowe (witamina D, kalcytonina, PTH)
  3. Zastosowanie testów serologicznych w diagnostyce chorób
  alergicznych.

  Zebranie organizowane z udziałem Firmy EUROIMMUN POLSKA

   

  Informacje o szczegółowym programie zebrań tak jak do tej pory na bieżąco zamieszczane są na niniejszej stronie internetowej (w zakładce "Aktualności" Oddziału PTDL w Katowicach).

  Zachęcam Państwa do aktywnego uczestnictwa w zebraniach (np. poprzez prezentację tez swoich prac doktorskich, czy prac specjalizacyjnych) - oczekuję Państwa zgłoszeń w celu ustalenia terminu prezentacji.

  Równocześnie informuję, że wysokość składki członkowskiej w 2014 roku wynosi 100,00 złotych, w przypadku emerytów 20,00 złotych (bez prenumeraty czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna").


  Składka uregulowana do dnia 28.02.2014 r. gwarantuje otrzymywanie tegorocznych numerów czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna".

  Składkę za 2014 rok oraz składki zaległe należy wpłacać na konto bankowe:
  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej
        Oddział w Katowicach
        PKO BP O II Katowice 

  Nr konta: 75 1020 2313 0000 3702 0020 0055                                                                   

  Jako tytuł dokonanej płatności należy podać imię, nazwisko i adres członka PTDL opłacającego składkę/składki oraz rok/lata, za który/które opłacana jest składka/składki.

   

  Z poważaniem,

  Przewodnicząca Oddziału PTDL w Katowicach

  dr n. med. Anna Mertas

 • Anna Mertas, prof. SUM 01/09/2014 00:00

  Uprzejmie informuję, że w dniu 12 września 2014 r. w sali wykładowej Domu Lekarza w Katowicach

  przy ul. Grażyńskiego 49 A odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe, które rozpocznie się

  o godzinie 10.30.

  Program merytoryczny zebrania stanowią nastepujące wykłady:

  1. "Nowe spojrzenie na diagnostykę alergii IgE - zależnej"- dr Sławomir Białek (Zakład Laboratoryjnej
  Diagnostyki Medycznej
  Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Zakład Alergologii i Immunologii
  Klinicznej SPCSK w Warszawie)


  2. "Wyciągi alergenowe, czyli od trafnej diagnozy do skutecznej immunoterapii swoistej"- dr Maciej Kupczyk
  (Klinika Chorób Wewnętrznych,
  Astmy i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi)


  3. "PATHOZYME(r) ElisaSure - nowy wymiar kontroli w laboratorium" - Firma NEXTER

  Serdecznie zapraszam na w/w zebranie !

 • Anna Mertas, prof. SUM 14/07/2014 00:00

  Uprzejmie informuję, że w dniu 7 października 2014 r. odbędzie się w Katowicach kolejne szkolenie z cyklu DIAGKOMPAS, organizowane przez IPDDL pod patronatem PTDL (są jeszcze wolne miejsca !)

  Celem szkolenia jest przybliżenie problemów etyki w biznesie oraz wskazanie światowych, europejskich i krajowych trendów w tym zakresie. W trakcie szkolenia omówione zostaną obowiązujące przepisy prawa mające zastosowanie w relacjach pomiędzy diagnostami laboratoryjnymi a dostawcami wyrobów do diagnostyki in vitro.

  Program szkolenia:

  1/ Etyka w sektorze diagnostyki laboratoryjnej – otoczenie prawne i regulacyjne;
  2/ Prawidłowa komunikacja w reżimie zamówień publicznych;
  3/ Relacje środowiska medycznego z dostawcami wyrobów do diagnostyki in vitro – przegląd
      i ocena aktywności, wymogi dokumentacyjne;
  4/ Omawianie przykładów praktycznych.

  Szkolenie jest bezpłatne.

  Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty i punkty edukacyjne.

  Więcej informacji na temat projektu DIAGKOMPAS na stronie: www.diagkompas.pl  , gdzie dostępny jest również formularz zgłoszenia uczestnictwa.

  Niezbędnych informacji udziela sekretarz Oddzialu PTDL w Katowicach  Pani dr Jolanta Mrochem-Kwarciak.

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W  SZKOLENIU.

 • Anna Mertas, prof. SUM 17/05/2014 00:00

  Uprzejmie informuję, że w dniu 23 maja 2014 r. w sali wykładowej Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49 A odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe, które rozpocznie się o godzinie 10.30.

  W programie zebrania:

  1. Wykład pt. " Zakażenia odkleszczowe - borelioza i inne"  wyglosi Pan dr hab. Tomasz Wielkoszyński

  2. Prezentacja oferty Firmy A-BioTech

  3. Bieżące informacje dot. działalności Oddziału PTDL w Katowicach

    

  Serdecznie zapraszam na w/w zebranie !

 • Anna Mertas, prof. SUM 03/05/2014 00:00

  Uprzejmie informuję, że materiały wykładowe z Konferencji, która odbyła się 11 kwietnia br.  w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, dostępne są w wersji elektronicznej na nastepującej stronie internetowej:

  http://www.katowice.uw.gov.pl/wdznnsoz/ZKW_w_dziedzinie_diagnostyki_laboratoryjnej.html

   Zachęcam wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z treścią wygłoszonych wykładów.

 • Anna Mertas, prof. SUM 16/04/2014 03:16

  Uprzejmie informuję, że w dniu 25 kwietnia 2014 r. w sali wykładowej Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49 A odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe, które rozpocznie się o godzinie 10.30.

  W programie zebrania:

  1. Wykład pt. " Czy HbA1c to dobry parametr wyrównania glikemicznego ? "  wyglosi Pan dr Przemysław Witek z Oddziału Klinicznego Chorób Metabolicznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

  2. Prezentacja oferty Firmy HORIBA

  3. Bieżące informacje dot. działalności Oddziału PTDL w Katowicach

    

  Serdecznie zapraszam na w/w zebranie !

 • Anna Mertas, prof. SUM 11/03/2014 00:00

  Uprzejmie informuję, że w dniu 21 marca 2014 r. w sali wykładowej Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49 A odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe, które rozpocznie się o godzinie 10.30.

  W programie zebrania:

  1. Wykład pt. " Rola badań laboratoryjnych w diagnostyce zaburzeń gospodarki węglowodanów"  wyglosi Pani Profesor Marianna Bąk z Katedry i Kliniki Gastroenterologii  i Chorób Przemiany Materii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

  2. Prezentacja oferty Firmy ROCHE

  3. Bieżące informacje dot. działalności Oddziału PTDL w Katowicach

   

  Serdecznie zapraszam na w/w zebranie !

 • Anna Mertas, prof. SUM 09/02/2014 00:00

  Uprzejmie informuję, że w dniu 21 lutego 2014 r. w sali wykładowej Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49 A odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe, które rozpocznie się o godzinie 10.30.

  W programie zebrania:

  1. Wykład pt. " Stany nagle w chorobach gruczolów wydzielania wewnętrznego - zastosowanie badań laboratoryjnych"  wyglosi Pani dr Monika Buziak-Bereza

  2. Prezentacja oferty Firmy MEDLAB PRODUCTS

  3. Informacje z zebrania Zarządu Glównego PTDL, które odbylo się 21.01.br. w Warszawie

  3. Bieżące informacje dot. działalności Oddziału PTDL w Katowicach

  Przed zebraniem będą wydawane zaświadczenia z punktami edukacyjnymi za udzial w zebraniach naukowo-szkoleniowych Katowickiego Oddzialu PTDL w 2013 roku.

   

  Serdecznie zapraszam na w/w zebranie !

 • Anna Mertas, prof. SUM 02/01/2014 00:00

  Uprzejmie informuję, że w dniu 17 stycznia 2014 r. w sali wykładowej Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49 A odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe, które rozpocznie się o godzinie 10.30.

  W programie zebrania:

  1. Wykład poświęcony zagadnieniu wolnych łańcuchów lekkich immunoglobulin  wyglosi Pan dr hab. Ryszard Drożdż

  2. Prezentacja oferty Firmy CORMAY

  3. Bieżące informacje dot. działalności Oddziału PTDL w Katowicach

   

  Serdecznie zapraszam na w/w zebranie !

 • Anna Mertas, prof. SUM 24/11/2013 00:00

        Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w kolejnej edycji Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Śląskie Debaty Hematologiczne”, dającej możliwość interdyscyplinarnych dyskusji w gronie lekarzy i diagnostów laboratoryjnych, dotyczących diagnostyki i terapii chorób krwi z wykorzystaniem możliwości jakie niesie współczesna hematologia. Inicjatorami dyskusji będą uznani eksperci w dziedzinie hematoonkologii  oraz koagulologii, którzy podejmą tym razem dyskusję na temat możliwości leczenia chorych na nowotwory limfoproliferacyjne, jak również ważnych aspektów diagnostyki i leczenia zaburzeń krzepnięcia krwi. Organizatorami tegorocznej edycji Konferencji, podobnie jak w latach ubiegłych, są: dr n.med. Sebastian Grosicki, dr Henryk Potyrcha oraz dr n.med. Teresa Kurzawa. Również podobnie jak w latach ubiegłych Katowicki Oddział PTDL jest jednym z patronów merytorycznych tegorocznych "Śląskich Debat Hematologicznych".

              "Śląskie Debaty Hematologiczne"  odbędą się w dniach 29 – 30 listopada 2013 roku w Chorzowskim Centrum Kultury w Chorzowie przy ul. Sienkiewicza 3.  Szczegółowy program konferencji, informacje dot. warunków uczestnictwa oraz dostęp do systemu rejestracji uczestników znajdą Państwo na stronie internetowej Konferencji: www.hematologia-chorzow.pl

  Serdecznie zapraszam do aktywnego udziału w tegorocznej edycji "Śląskich Debat Hematologicznych" !

Copyright © 2004-2023 PTDL