Aktualności » Katowice

 • Anna Mertas, prof. SUM 16/03/2015 00:00

  Uprzejmie informuję, że w dniu 20 marca 2015 r. w sali wykładowej Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49 A odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe, które rozpocznie się o godzinie 10.30.

  W programie zebrania:

  1. Diagnostyka przeciwciał przeciwjądrowych (ANA). Nowe rekomendacje (2014).
  2. Diagnostyka boreliozy – problemy diagnostyczne i monitorowanie aktywności choroby.
  3. Diagnostyka celiakii:
  • Co to jest celiakia? – definicja choroby i epidemiologia
  • Patogeneza celiakii
  • Objawy klasyczne i atypowe. Lekarze jakich specjalności rozpoznają celiakię?
  • Rodzaje celiakii
  • Algorytm rozpoznania celiakii Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia
  • Genetyczne podłoże celiakii
  • Choroby związane z celiakią, grupy ryzyka
  • Autoprzeciwciała występujące w celiakii – wartość diagnostyczna
  • Oferta EUROIMMUN do serologicznej i genetycznej diagnostyki celiakii

  Wykładowcami będą przedstawiciele Firmy EUROIMMUN: dr n. farm. Patryk Matuszek i mgr Marta Janik.

       - Bieżące informacje dot. działalności Oddziału PTDL w Katowicach

       -  Informacje przedstawicieli Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

  Na w/w zebranie Katowickiego Oddziału PTDL zostali zaproszeni członkowie Katowickiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, którego Przewodniczącą jest Pani dr hab.n.med. Alicja Ekiel.

  Bezpośrednio przed zebraniem jeszcze będzie można odebrać certyfikaty uczestnictwa w zebraniach naukowo-szkoleniowych Katowickiego Oddziału PTDL w 2014 roku.

  Serdecznie zapraszam na w/w zebranie !

   

  Terminy kolejnych zebrań: 

  17 kwiecień, 15 maj, 18 wrzesień, 9 październik (w Expo Silesia w Sosnowcu) i 20 listopad 2015 r.

  Informacje o szczegółowym programie zebrań na bieżąco zamieszczane beda na niniejszej stronie internetowej (w zakładce "Aktualności" Oddziału PTDL w Katowicach).

  Zachęcam Państwa do aktywnego uczestnictwa w zebraniach (np. poprzez prezentację tez swoich prac doktorskich, czy prac specjalizacyjnych) - serdecznie zapraszam i oczekuję Państwa zgłoszeń w celu ustalenia terminu prezentacji.

  Równocześnie informuję, że wysokość składki członkowskiej w 2015 roku wynosi 100,00 złotych, (w przypadku emerytów 20,00 złotych - bez prenumeraty czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna").

  Składka uregulowana do dnia 28.02.2015 r. gwarantuje otrzymywanie tegorocznych numerów czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna".

  Składkę za 2015 rok oraz składki zaległe należy wpłacać na konto bankowe:


  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej
        Oddział w Katowicach
        PKO BP O II Katowice 

  Nr konta: 75 1020 2313 0000 3702 0020 0055                                                                   

  Jako tytuł dokonanej płatności należy podać imię, nazwisko i adres członka PTDL opłacającego składkę/składki oraz rok/lata, za który/które opłacana jest składka/składki.

   

  Z poważaniem,

  Przewodnicząca Oddziału PTDL w Katowicach

  dr n. med. Anna Mertas

 • Anna Mertas, prof. SUM 11/02/2015 00:00

  Uprzejmie informuję, że w dniu 20 lutego 2015 r. w sali wykładowej Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49 A odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe, które rozpocznie się o godzinie 10.30.

  W programie zebrania:

  1. Wykład pt. "Jak super jest suPAR"  wygłosi Pan dr Rafał Wlazeł z Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Biochemii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

  2. Prezentacja oferty Firmy BOR-POL

  3. Bieżące informacje dot. działalności Oddziału PTDL w Katowicach

  4. Informacje przedstawiciela Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

  Bezpośrednio przed zebraniem będzie można odebrać certyfikaty uczestnictwa w zebraniach naukowo-szkoleniowych Katowickiego Oddziału PTDL w 2014 roku.

  Serdecznie zapraszam na w/w zebranie !

   

  Terminy kolejnych zebrań: 

  20 marzec, 17 kwiecień, 15 maj, 18 wrzesień, 16 październik oraz 20 listopad 2015 roku.

  Informacje o szczegółowym programie zebrań na bieżąco zamieszczane beda na niniejszej stronie internetowej (w zakładce "Aktualności" Oddziału PTDL w Katowicach).

  Zachęcam Państwa do aktywnego uczestnictwa w zebraniach (np. poprzez prezentację tez swoich prac doktorskich, czy prac specjalizacyjnych) - serdecznie zapraszam i oczekuję Państwa zgłoszeń w celu ustalenia terminu prezentacji.

  Równocześnie informuję, że wysokość składki członkowskiej w 2015 roku wynosi 100,00 złotych, (w przypadku emerytów 20,00 złotych - bez prenumeraty czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna").

  Składka uregulowana do dnia 28.02.2015 r. gwarantuje otrzymywanie tegorocznych numerów czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna".

  Składkę za 2015 rok oraz składki zaległe należy wpłacać na konto bankowe:


  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej
        Oddział w Katowicach
        PKO BP O II Katowice 

  Nr konta: 75 1020 2313 0000 3702 0020 0055                                                                   

  Jako tytuł dokonanej płatności należy podać imię, nazwisko i adres członka PTDL opłacającego składkę/składki oraz rok/lata, za który/które opłacana jest składka/składki.

   

  Z poważaniem,

  Przewodnicząca Oddziału PTDL w Katowicach

  dr n. med. Anna Mertas

 • Anna Mertas, prof. SUM 09/01/2015 00:00

  Uprzejmie informuję, że w dniu 16 stycznia 2015 r. w sali wykładowej Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49 A odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe, które rozpocznie się o godzinie 10.30.

  W programie zebrania:

  1. Wykład pt. " Monitorowanie leczenia przeciwplytkowego w 2015 roku"  wyglosi Pan dr hab. Wiktor Kuliczkowski

  2. Prezentacja oferty Firmy AGED

  3. Informacje z zebrania Zarzadu Glownego PTDL w dniu 16.12.2014 r.

  4. Informacje z obrad IV Krajowego Zjazdu Diagnostow Laboratoryjnych

  5. Bieżące informacje dot. działalności Oddziału PTDL w Katowicach

    

  Serdecznie zapraszam na w/w zebranie !

 • Anna Mertas, prof. SUM 17/11/2014 00:00

  Uprzejmie informuję, że w dniu 21 listopada 2014 r. w sali wykładowej Domu Lekarza w Katowicach

  przy ul. Grażyńskiego 49 A odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe, które rozpocznie się

  o godzinie 10.30. Zebranie organizowane jest z udziałem Firmy EUROIMMUN POLSKA.

  Program merytoryczny zebrania stanowią nastepujące wykłady, które wygłosi Pan dr Patryk Matuszek

  oraz Pani mgr Marta Janik:

  1. Nowości w ofercie EUROIMMUN w zakresie diagnostyki schorzeń neurologicznych:

  - biomarkery w chorobie Alzheimera

  - diagnostyka Myastenia gravis

  - nowy marker neuroboreliozy – chemokina CXCL 13

  2. Hormony kalcytropowe

  - witamina D

  - kalcytonina

  - PTH

  3. Zastosowanie testów serologicznych w diagnostyce chorób alergicznych.  Serdecznie zapraszam na w/w zebranie !

 • Anna Mertas, prof. SUM 17/10/2014 00:00

  Uprzejmie informuję, że w dniu  30 października 2014 r. (czwartek !) w sali wykładowej Expo Silesia w Sosnowcu przy ul. Braci Mieroszewskich 124 odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe, które rozpocznie się o godzinie 10.30.

  W programie zebrania:

  1. Wyklad pt.: "Obrona jakości kształcenia diagnostów laboratoryjnych" wyglosi Pani dr Elżbieta Puacz - Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

  2. Wyklad pt.: "Diagnostyka dyslipidemii, lipoproteiny, pomiary stężeń cholesterolu... czy subpopulacje cząsteczek ?" wyglosi Pan prof. dr hab. Dariusz Sitkiewicz

  3. Prezentacja oferty Firmy BIO-MAR Diagnostyka

  4. Bieżące informacje dot. działalności Oddziału PTDL w Katowicach

  Uczestnicy zebrania będą mieli możliwość bezpłatnego wstępu na odbywające się w Expo Silesia Targi Analityki, Technik i Wyposażenia Laboratorium ExpoLAB.

  Uczestnikom w/w zebrania zagwarantowana została ulgowa, zryczałtowana opłata za korzystanie z parkingu przy Expo Silesia, w wysokości 10,00 złotych (wjeżdżając na parking należy poinformować obsługę parkingową o swoim przybyciu w celu uczestnictwa w zebraniu PTDL).

   

  Serdecznie zapraszam na w/w zebranie oraz do zwiedzania Targów ExpoLAB !

 • Anna Mertas, prof. SUM 03/10/2014 00:00

  Program IV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej 

  Katowickiego Oddziału PTDL  „Postępy medycyny laboratoryjnej”

  09.10.2014 (czwartek) – Katowice,  Hotel „Angelo” przy ul. Sokolskiej 24

   

  ___________________________________________________________________________

  Od godz. 8.30  - rejestracja uczestników, wydawanie materiałów konferencyjnych

  9.00 - otwarcie Wystawy Firm

  10.00 – 10.10  Otwarcie obrad Konferencji, powitanie Gości

  10.10 - 13.15  I sesja szkoleniowa:

       10.10 – 10.55  wykład:

  • Dr hab. n. med. Iwona Maruniak-Chudek
   "Znaczenie diagnostyki laboratoryjnej w intensywnej terapii noworodka"

       10.55 – 11.40  wykład:

  • Dr hab. n. med. Alicja Ekiel
   "Zakażenia - współczesna diagnostyka"
    
       11.40 – 12.00  "Diagnostyka infekcji HPV. Stanowisko ekspertów PTG i KIDL" 
                                Wykład przedstawi dr n.med. Dorota Musiał (Euroimmun Polska)

       12.00 – 12.45  wykład: 

  • Prof. dr hab. n. med. Marek Paradowski
   "Rola badań laboratoryjnych u chorego z nadciśnieniem tętniczym"

       12.45 – 13.05  „Prezentacja oferty Firmy BIOMEDICA”

                                 Prezentację przedstawi mgr Bernadeta Piasecka-Kajczuk

       13.05 – 13.15  Dyskusja, podsumowanie I sesji szkoleniowej

  13.15 - 14.00  lunch oraz sesja plakatowa

  14.00 - 16.00  II sesja szkoleniowa:

       14.00 – 14.45  wykład: 

  • Prof. dr hab. n. med. Michał Zakliczyński
   "Badania laboratoryjne u chorych ze wspomaganiem krążenia"

       14.45 – 15.05  „Standaryzacja w przygotowywaniu i analizie rozmazów hematologicznych

                               oraz archiwizacja wyników”                                                                

                               Wykład przedstawi mgr Marek Domaradzki (P.P.H.U. BOR-POL)

       15.05 – 15.50  wykład:

  • Dr hab. n. med. Bogdan Solnica prof. UJ
   "Badania w miejscu opieki nad pacjentem (POCT) w diagnostyce kardiologicznych stanów nagłych"

       15.50 – 16.00  Dyskusja, podsumowanie II sesji szkoleniowej

  16.00 - 16.30  zakończenie obrad Konferencji, wydawanie certyfikatów uczestnictwa

   

  Spis  prac  prezentowanych  w  sesji  plakatowej :

  Nr plakatu

  Autorzy,  tytuł  pracy


  P-1

  Natalia Grzegorzak, Barbara Stawiarska-Pięta, Karolina Baczyńska, Tomasz Wielkoszyński, Ewa Birkner: Wpływ liponianu na wybrane wskaźniki biochemiczne w wątrobie szczurów narażonych na fluorek sodu


  P-2

  Renata Klekotka, Dorota Blat: Porównanie rutynowych testów do oznaczenia kalprotektyny w kale dostępnych w Polsce


  P-3

  Katarzyna Komosińska-Vassev, Katarzyna Winsz-Szczotka, Kornelia Kuźnik-Trocha, Judyta Giereś, Krystyna Olczyk : Ocena stężenia kwasu hialuronowego we krwi dzieci z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów


  P-4

  Magdalena Kowalska, Wojciech Król: Ocena przeciwzapalnych właściwości floretyny w badaniach in vitro


  P-5

  Ahmed Manasar, Eugenia Bielińska-Bujniewicz, Beata Boruta, Kinga Myczkowska, Henryka Gwarda: Analiza badań autoprzeciwciał przeciwjądrowych ANA wykonanych w „Śląskich Laboratoriach Analitycznych”


  P-6

  Aneta Ostróżka-Cieślik, Beata Sarecka-Hujar: Konieczność oznaczania magnezu w zaburzeniach gospodarki elektrolitowej organizmu


  P-7

  Joanna Pendzich, Wanda Maksymowicz-Mazur, Jerzy Kozielski: Przydatność metod molekularnych w rutynowej diagnostyce laboratoryjnej gruźlicy

   

  P-8

  Ewa Maria Koźma, Grzegorz Wisowski, Adam Pudełko, Krystyna Olczyk:Wpływ odmiennych strukturalnie łańcuchów DS na żywotność komórek linii MCF-7


  P-9

  Beata Sarecka-Hujar, Ilona Kopyta, Aneta Ostróżka-Cieślik: Zasadność oznaczania parametrów gospodarki lipidowej u dzieci


  P-10

  R.Sporek, A.Sporek-Kunicka, P.Bubula: Przydatność kliniczna oznaczenia HE4, CA125 oraz progesteronu w surowicy pacjenta z rozpoznanym pierwotnym gruczolakorakiem surowiczym otrzewnej – opis przypadku


  P-11

  Anna Szeremeta, Agnieszka Jura-Półtorak, Ewa Maria Koźma, Danuta Kapołka, Aleksandra Zoń-Giebel, Anna Bednarek, Krystyna Olczyk: Ocena stężenia insulinopodobnego czynnika wzrostu 1 (IGF-1) w osoczu krwi kobiet chorych na reumatoidalne zapalenie stawów, leczonych inhibitorami czynnika martwicy nowotworu alfa – badania wstępne


  P-12

  Monika Warat, Zenon P. Czuba: Udział komórek makrofagowych w apoptozie indukowanej ligandem TRAIL


  P-13

  Katarzyna Winsz-Szczotka, Kornelia Kuźnik-Trocha, Katarzyna Komosińska-Vassev, Anna Rzepecka, Krystyna Olczyk: Osoczowe stężenie siarczanów chondroityny jako marker destrukcji stawów u dzieci chorych na młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów


   

  Autorzy prac prezentowanych w sesji plakatowej proszeni są o umieszczenie plakatu  na wyznaczonym stelażu bezpośrednio przed rozpoczęciem Konferencji i pozostawienie plakatu do czasu zakończenia Konferencji oraz obecność przy plakacie od godz. 13.30 do godz. 14.00

  Aktualne informacje dot. Konferencji zamieszczane są na stronie internetowej www.ptdl.katowice.pl

 • Anna Mertas, prof. SUM 01/10/2014 00:00

  Plan zebrań Katowickiego Oddziału PTDL w 2014 roku

  Zebrania odbywają się w sali wykładowej „Domu Lekarza” w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49 A

  Godzina rozpoczęcia każdego zebrania: 10.30

  Termin 

  Program zebrania naukowo-szkoleniowego

  17.01.2014

  Wykład pt.:  „Wolne łańcuchy lekkie immunoglobulin” wygłosił Pan dr hab. Ryszard Drożdż

  Zebranie zorganizowane zostało z udzialem Firmy CORMAY

   

  21.02.2014

  Wykład pt.:  „Stany nagłe w chorobach gruczołów wydzielania wewnętrznego - zastosowanie badań laboratoryjnych” wygłosi Pani dr Monika Buziak-Bereza

  Zebranie zorganizowane zostało z udziałem Firmy MEDLAB PRODUCTS

   

  21.03.2014

  Wykład pt.: "Rola badań laboratoryjnych w diagnostyce zaburzeń gospodarki węglowodanów" wygłosiła Pani prof. Marianna Bąk

  Zebranie zorganizowane zostało z udziałem Firmy ROCHE

   

  25.04.2014

  Wykład pt.: "Czy HbA1c to dobry parametr wyrównania glikemicznego ?" wygłosił Pan dr Przemysław Witek

  Zebranie zorganizowane zostało z udziałem Firmy HORIBA

   

  23.05.2014

  Wykład pt.:  „Zakażenia odkleszczowe - borelioza i inne”  wygłosił Pan dr hab. Tomasz Wielkoszyński

  Zebranie zorganizowane zostało z udziałem Firmy A-Bio-Tech

   

  12.09.2014

  Wykład pt.: "Nowe spojrzenie na diagnostykę alergii IgE - zależnej" wyglosi Pan dr Sławomir Białek

  Wykład pt.: "Wyciągi alergenowe, czyli od trafnej diagnozy do skutecznej immunoterapii swoistej" wygłosi Pan dr Maciej Kupczyk

  Prezentacja Firmy NEXTER: "PATHOZYME(r) ElisaSure - nowy wymiar kontroli w laboratorium"

  Zebranie zorganizowane zostało z udziałem Firmy NEXTER

   

  09.10.2014

  CZWARTEK !

  IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Katowickiego Oddzialu PTDL

  "Postępy medycyny laboratoryjnej"

  Katowice - Hotel "Angelo"

  Informacje na temat w/w Konferencji są dostępne

  na stronie internetowej www.ptdl.katowice.pl

   

   

  30.10.2014

   CZWARTEK !

  Wykład pt.: "Diagnostyka dyslipidemii, lipoproteiny pomiary stężeń cholesterolu... czy

  subpopulacje cząsteczek?" wygłosi Pan prof. Dariusz Sitkiewicz

  Zebranie organizowane z udziałem Firmy BIO-MAR

  UWAGA! Zebranie odbędzie się w sali konferencyjnej EXPO SILESIA

  w Sosnowcu (dla uczestników zebrania bezpłatny wstęp na targi ExpoLAB)

   

  21.11.2014

  Wykłady pt.:

   1. Nowości w ofercie EUROIMMUN w zakresie diagnostyki schorzeń

  neurologicznych:
  - biomarkery w chorobie Alzheimera 
  - diagnostyka Myastenia gravis
  - nowy marker neuroboreliozy - chemokina CXCL 13
  2. Hormony kalcytropowe (witamina D, kalcytonina, PTH)
  3. Zastosowanie testów serologicznych w diagnostyce chorób
  alergicznych.

  Zebranie organizowane z udziałem Firmy EUROIMMUN POLSKA

   

  Informacje o szczegółowym programie zebrań tak jak do tej pory na bieżąco zamieszczane są na niniejszej stronie internetowej (w zakładce "Aktualności" Oddziału PTDL w Katowicach).

  Zachęcam Państwa do aktywnego uczestnictwa w zebraniach (np. poprzez prezentację tez swoich prac doktorskich, czy prac specjalizacyjnych) - oczekuję Państwa zgłoszeń w celu ustalenia terminu prezentacji.

  Równocześnie informuję, że wysokość składki członkowskiej w 2014 roku wynosi 100,00 złotych, w przypadku emerytów 20,00 złotych (bez prenumeraty czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna").


  Składka uregulowana do dnia 28.02.2014 r. gwarantuje otrzymywanie tegorocznych numerów czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna".

  Składkę za 2014 rok oraz składki zaległe należy wpłacać na konto bankowe:
  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej
        Oddział w Katowicach
        PKO BP O II Katowice 

  Nr konta: 75 1020 2313 0000 3702 0020 0055                                                                   

  Jako tytuł dokonanej płatności należy podać imię, nazwisko i adres członka PTDL opłacającego składkę/składki oraz rok/lata, za który/które opłacana jest składka/składki.

   

  Z poważaniem,

  Przewodnicząca Oddziału PTDL w Katowicach

  dr n. med. Anna Mertas

 • Anna Mertas, prof. SUM 01/09/2014 00:00

  Uprzejmie informuję, że w dniu 12 września 2014 r. w sali wykładowej Domu Lekarza w Katowicach

  przy ul. Grażyńskiego 49 A odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe, które rozpocznie się

  o godzinie 10.30.

  Program merytoryczny zebrania stanowią nastepujące wykłady:

  1. "Nowe spojrzenie na diagnostykę alergii IgE - zależnej"- dr Sławomir Białek (Zakład Laboratoryjnej
  Diagnostyki Medycznej
  Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Zakład Alergologii i Immunologii
  Klinicznej SPCSK w Warszawie)


  2. "Wyciągi alergenowe, czyli od trafnej diagnozy do skutecznej immunoterapii swoistej"- dr Maciej Kupczyk
  (Klinika Chorób Wewnętrznych,
  Astmy i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi)


  3. "PATHOZYME(r) ElisaSure - nowy wymiar kontroli w laboratorium" - Firma NEXTER

  Serdecznie zapraszam na w/w zebranie !

 • Anna Mertas, prof. SUM 14/07/2014 00:00

  Uprzejmie informuję, że w dniu 7 października 2014 r. odbędzie się w Katowicach kolejne szkolenie z cyklu DIAGKOMPAS, organizowane przez IPDDL pod patronatem PTDL (są jeszcze wolne miejsca !)

  Celem szkolenia jest przybliżenie problemów etyki w biznesie oraz wskazanie światowych, europejskich i krajowych trendów w tym zakresie. W trakcie szkolenia omówione zostaną obowiązujące przepisy prawa mające zastosowanie w relacjach pomiędzy diagnostami laboratoryjnymi a dostawcami wyrobów do diagnostyki in vitro.

  Program szkolenia:

  1/ Etyka w sektorze diagnostyki laboratoryjnej – otoczenie prawne i regulacyjne;
  2/ Prawidłowa komunikacja w reżimie zamówień publicznych;
  3/ Relacje środowiska medycznego z dostawcami wyrobów do diagnostyki in vitro – przegląd
      i ocena aktywności, wymogi dokumentacyjne;
  4/ Omawianie przykładów praktycznych.

  Szkolenie jest bezpłatne.

  Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty i punkty edukacyjne.

  Więcej informacji na temat projektu DIAGKOMPAS na stronie: www.diagkompas.pl  , gdzie dostępny jest również formularz zgłoszenia uczestnictwa.

  Niezbędnych informacji udziela sekretarz Oddzialu PTDL w Katowicach  Pani dr Jolanta Mrochem-Kwarciak.

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W  SZKOLENIU.

 • Anna Mertas, prof. SUM 17/05/2014 00:00

  Uprzejmie informuję, że w dniu 23 maja 2014 r. w sali wykładowej Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49 A odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe, które rozpocznie się o godzinie 10.30.

  W programie zebrania:

  1. Wykład pt. " Zakażenia odkleszczowe - borelioza i inne"  wyglosi Pan dr hab. Tomasz Wielkoszyński

  2. Prezentacja oferty Firmy A-BioTech

  3. Bieżące informacje dot. działalności Oddziału PTDL w Katowicach

    

  Serdecznie zapraszam na w/w zebranie !

Copyright © 2004-2023 PTDL