Aktualności » Katowice » Zebranie sprawozdawczo-wybiorcze 08.09.2022 r.

Jolanta Mrochem-Kwarciak 02/09/2022 00:00

 

Zarząd Oddziału PTDL w Katowicach zawiadamia, iż w dniu 08 września 2022 r. o godzinie 10:30 odbędzie się zebranie sprawozdawczo-wyborcze.

Zebranie odbędzie się w Domu Lekarza w Katowicach ul. Grażyńskiego 49a.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie wraz z firmą ABBOTT Laboratories Poland Sp. z o.o. Podczas zebrania zostanie wygłoszona prezentacja "Alinity mTBI - marker uszkodzenia mózgu w urazach głowy. 

 Porządek obrad: 

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Katowickiego PTDL.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.  
 3. Wybór Protokolanta Walnego Zebrania.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Oddziału w kadencji 2017-2022 przez
     Przewodniczącego Oddziału Katowickiego.

 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za kadencję 2017-2022 przez Skarbnika
     Oddziału.

 8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za kadencję 2017-2022 przez
     Przewodniczącego Komisji.

 9. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji
     Rewizyjnej.
 
10. Wybór Przewodniczącego Zarządu Oddziału Katowickiego PTDL na kadencję
      2022-2026.
 
11. Ogłoszenie przez Komisję Skrutacyjną wyników wyboru Przewodniczącego Zarządu
      Oddziału Katowickiego.

12. Wybór w głosowaniu tajnym:

- Członków Zarządu Oddziału na kadencję 2022-2026 (6 członków i 2 zastępców);
- Komisji Rewizyjnej (3 członków i 2 zastępców);
- Delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PTDL, które odbędzie się podczas     
  Zjazdu PTDL w Kielcach w dniach 19-22.10.2022 r. (1 delegat na 20 członków).

13. Przedstawienie prezentacji przez przedstawiciela firmy Abbott "Alinity mTBI - marker uszkodzenia mózgu w urazach głowy"

14. Przedstawienie wyników głosowania przez Komisję Skrutacyjną. 
15. Wolne wnioski i dyskusja. 
16. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.

 

Prawo czynnego udziału w wyborach mają jedynie członkowie PTDL z opłaconymi składkami do 2021 r. włącznie. Prosimy o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości.

 

                                                                    Z poważaniem,

dr n. med. Jolanta Mrochem-Kwarciak
Przewodnicząca Oddziału PTDL Katowice

Copyright © 2004-2023 PTDL