Aktualności » Katowice » zebrania PTDL O/Katowice w roku 2020

Jolanta Mrochem-Kwarciak 08/01/2020 00:00

Uprzejmie informuję, że w dn. 10.01.2019 r o godz. 10.30 odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe w Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49A.

W programie wykłady:

"Diagnostyka pierwotnego hiperaldosteronizmu. Wartość diagnostyczna bezpośredniego stężenia reniny oraz zastosowanie wskaźnika ADRR" - Dr Piotr Glinicki Klinika Endokrynologii CMKP, Warszawa

"Współczesne narzędzia diagnostyki nieinwazyjnej Helicobacter pylori" - Małgorzata Łukasik, DiaSorin Polska Sp. z o.o.

Terminy kolejnych zebrań naukowo-szkoleniowych w 2020 roku są następujące:

21 luty

20 marzec

17 kwiecień

18 wrzesień  

16 październik

20 listopad

11 grudzień

Równocześnie informuję, że w dniach 29-30 maja 2020 r odbędzie się VII Konferencja naukowo-szkoleniowa O/Katowickiego PTDL w Gliwicach. Tematem przewodnim konferencji będzię wirusologia. W lutym zostanie uruchomiona stona internetowa poprzez którą będzie możliwa rejestracja na konferencję. 

 

Wysokość składki członkowskiej w 2020 roku wynosi 100,00 złotych(w przypadku emerytów 20,00 złotych - bez prenumeraty czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna") Składka uregulowana do dnia 29.02.2020 r. gwarantuje otrzymywanie tegorocznych numerów czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna".

Składkę za 2020 rok oraz składki zaległe należy wpłacać na konto bankowe:

Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej
      Oddział w Katowicach
      PKO BP O II Katowice 

Nr konta: 75 1020 2313 0000 3702 0020 0055                                                                   

Jako tytuł dokonanej płatności należy podać imię, nazwisko i adres członka PTDL opłacającego składkę/składki oraz rok/lata, za który/które opłacana jest składka/składki.

 

Z poważaniem,

Przewodnicząca Oddziału PTDL w Katowicach

dr n. med. Jolanta Mrochem-Kwarciak

Copyright © 2004-2023 PTDL