Aktualności » Katowice » Zaproszenie na VI Konferencję naukowo-szkoleniową Katowickiego Oddziału PTDL - Ustroń !

Jolanta Mrochem-Kwarciak 29/03/2019 00:00

Szanowni Państwo,

 

W imieniu Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej w Katowicach serdecznie zapraszam do udziału w VI Konferencji Katowickiego Oddziału PTDL „Postępy medycyny laboratoryjnej", która odbędzie się w dniach 27-28 września 2019 roku w Ustroniu w Hotelu „Kolejarz”. Merytorycznym celem Konferencji jest zapoznanie uczestników z najnowszymi zagadnieniami z dziedziny medycznej diagnostyki laboratoryjnej. Szczególnie serdecznie zachęcam diagnostów laboratoryjnych do czynnego udziału w Konferencji poprzez zaprezentowanie prac w ramach sesji plakatowej oraz ustnej.  Konferencja będzie zakończona testem, upoważniającym do uzyskania 14 punktów edukacyjnych „twardych”.

Równocześnie uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Konferencji www.ptdl.katowice.pl zamieszczane są aktualne informacje na temat Konferencji. Poprzez w/w strone internetową można zarejestrować swoje uczestnictwo, przesłać streszczenie pracy proponowanej do prezentacji w sesji plakatowej lub ustnej (streszczenia będą zamieszczone w materiałach konferencyjnych), jak również przesłać plakat w formie prezentacji ppt do elektronicznej sesji plakatowej.

Przypominam również, że jedynie członkowie PTDL, którzy opłacii składki do 2018 roku bądą mogli skorzystać z niższej opłaty za Konferencję. Wysokość składki członkowskiej wynosi 100,00 złotych/rok (w przypadku emerytów 20,00 złotych).

Składkę za 2019 rok oraz składki zaległe należy wpłacać na konto bankowe:

Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej
      Oddział w Katowicach
      PKO BP O II Katowice 

Nr konta: 75 1020 2313 0000 3702 0020 0055                                                                   

Jako tytuł dokonanej płatności należy podać imię, nazwisko i adres członka PTDL opłacającego składkę/składki oraz rok/lata, za który/które opłacana jest składka/składki.

 

Z serdecznymi pozdrowieniami,

Przewodnicząca Oddziału PTDL w Katowicach

Dr n. med. Jolanta Mrochem-Kwarciak


Copyright © 2004-2023 PTDL