Aktualności » Katowice » Zmiana terminu wydarzeń naukowych 30.10.2018 r !

Jolanta Mrochem-Kwarciak 27/08/2018 00:00

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

Infromuję, że z przyczyn niezależnych przez Organizatorów wydarzenia naukowe odbędą się 30 października 2018 r.
Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Przewodnicząca Oddziału PTDL w Katowicach
dr n. med. Jolanta Mrochem-Kwarciak

 

 

Serdecznie zapraszam do udziału w bezpłatnych dwóch wydarzeniach organizowanych przez Oddział Katowicki PTDL oraz firmę Siemens Healthcare Sp. z o.o. w dniu 30 października br. w Centrum Onkologii – Instytucie im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach.


PROGRAM  WYDARZEŃ NAUKOWYCH

30.10.2018 r.

od godz. 8.00  - rejestracja uczestników

KONFERENCJA – SESJA SATELITARNA Siemens Healthcare Sp. z o.o.
aula im. Jeremiego Święckiego Centrum Onkologii – Instytut
im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach.

9.00 – 9.10

Rozpoczęcie konferencji

Prof. dr hab. n med. Krzysztof Składowski  – Dyrektor Centrum Onkologii- Instytutu Oddziału w Gliwicach

Dr n med. Jolanta Mrochem-Kwarciak – Przewodnicząca PTDL Oddział w Katowicach

Michał Urbankowski/Adrian Poloczek – Przedstawicie firmy Siemens Healthcare Sp. z o.o. 

9.10-10.00

Wykład pt.

„Diagnostyka i monitorowanie leczenia szpiczaka plazmocytowego”

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Hołowiecki – Centrum Onkologii- Instytut Oddział w Gliwicach, Klinika Transplantacji Szpiku i Onkohematologii

10.00 – 10.45

Wykład pt.

„Hemostaza w onkologii”

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Windyga – Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Klinika Zaburzeń Hemostazy i Chorób Wewnętrznych oraz Zakład Hemostazy i Chorób Metabolicznych

11.00 – 11.45

Wykład pt.:

„Monitorowanie leczenia doustnymi, bezpośrednimi inhibitorami trombiny i aktywnego czynnika X (DOAC)”

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Windyga – Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Klinika Zaburzeń Hemostazy i Chorób Wewnętrznych oraz Zakład Hemostazy i Chorób Metabolicznych

12.00 – 13.00  przerwa na lunch

SYMPOZJUM NAUKOWO-SZKOLENIOWE

Zakład Analityki i Biochemii Klinicznej, Centrum Onkologii – Instytut
im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach.

13.00 – 13.45

Ćwiczenia pt.:

„Najnowsze rozwiązania i trendy w zakresie badań białek specyficznych - Atellica NEPH 630"

Adrian Poloczek – Siemens Healthcare Sp. z o.o.
mgr Aleksandra Chmura - Centrum Onkologii- Instytutu Oddziału w Gliwicach, Zakład Analityki i Biochemii Klinicznej

13.45 – 14.30

Ćwiczenia pt.:

„Najnowsze rozwiązania i trendy w zakresie badań hemostazy –
 Sysmex CS2500"

 Aneta Brzezińska – Siemens Healthcare Sp. z o.o.
 mgr Aleksandra Chmura - Centrum Onkologii- Instytutu Oddziału  w Gliwicach, Zakład Analityki i Biochemii Klinicznej

wydawanie certyfikatów uczestnictwa w Konferencji oraz w Sympozjum naukowo-szkoleniowym

 

Każde wydarzenie premiowane jest punktami edukacyjnymi, za udział w każdym wydarzeniu uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający uzyskanie 2 punktów edukacyjnych (tzw. „miękkich”). 

Udział w obu wydarzeniach jest bezpłatny.

 

Osoby zainteresowane proszę o przesłanie formularza zgłoszeniowego mailem na adres:

malwina.czech@io.gliwice.pl 

(ewentualnie faxem: 32-278-93-88) 

 

Centrum Onkologii dzieli od Dworca PKP 1,5 km (15 minut pieszo).

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Termin i miejsce wydarzeń naukowych: 30.10.2017 r,

Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach.

Niniejszym zgłaszam swój udział w * 

    KONFERENCJI

    SYMPOZJUM NAUKOWO-      SZKOLENIOWYM

Imię i nazwisko   

 

Nazwa/pieczątka jednostki

 

 

 

 

 

Adres e-mail

 

Telefon kontaktowy

 

* właściwe zaznaczyć 

 

Niniejszym akceptuję przedstawione warunki uczestnictwa oraz udzielam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym do realizacji wydarzeń naukowych.

 

………………................................................

    /data i czytelny podpis osoby zgłaszającej/

 

 

1. Warunkiem udziału w wydarzeniu naukowym jest przesłanie wypełnionego czytelnie formularza rejestracyjnego i aktualnie opłacone składki członkowskie PTDL (do roku 2017 r)

2. Liczba miejsc na konferencji oraz sympozjum jest ograniczona, prosimy o terminowe nadsyłanie zgłoszeń.

3. W przypadku rezygnacji prosimy o jak najszybszą informację na w/w adres mailowy

3. Termin przesłania formularza rejestracyjnego: do dnia 16.10 br

 

Serdecznie zapraszam, do zobaczenia w Gliwicach !

Przewodnicząca Oddziału PTDL w Katowicach
dr n. med. Jolanta Mrochem-Kwarciak

Copyright © 2004-2023 PTDL