Aktualności » Katowice » kurs specjalizacyjny „Laboratoryjna diagnostyka narządowa w świetle rozwoju wiedzy medycznej i technik badawczych”.

Jolanta Mrochem-Kwarciak 16/07/2018 00:00

Szanowni Państwo,
w imieniu Kierownika Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego 
z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 
w Katowicach Pani dr hab. n. med. Katarzyny Winsz-Szczotki przekazuję informacje 
dotyczące kursu specjalizacyjnego dla diagnostów laboratoryjnych, 
pt.: „Laboratoryjna diagnostyka narządowa w świetle rozwoju wiedzy medycznej 
i technik badawczych”.

Szanowni Diagności Laboratoryjni,

Uprzejmie informuję, że w dniach od 17 do 26 września 2018 roku Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, SUM w Katowicach, organizuje II część kursu specjalizacyjnego dla diagnostów laboratoryjnych, pt.: „Laboratoryjna diagnostyka narządowa w świetle rozwoju wiedzy medycznej i technik badawczych”. W poszczególnych dniach szkolenia mogą uczestniczyć, obok osób specjalizujących się, także i diagności laboratoryjni zainteresowani szkoleniami premiowanymi punktami edukacyjnymi. Za udział w każdym dniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające uzyskanie punktów edukacyjnych (tzw. „twardych” w przypadku rozwiązania testu z wiedzy obejmującej zakres kursu), w liczbie odpowiadającej liczbie godzin wykładów.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że osoby uczestniczące w – wybranym przez siebie – dniu szkolenia ponoszoną odpłatność w wysokości 60 zł.

 

Osoby zainteresowane proszę o przesłanie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (kontakt tel. 323641143):

 

http://studiapodyplomowe.sum.edu.pl/formularze/formularze-zgloszeniowe-i-wnioski

 

Plan kursu specjalizacyjnego nr SD - 8-1 B/18  pt.: „Laboratoryjna diagnostyka narządowa w świetle rozwoju wiedzy medycznej i technik badawczych", organizowanego w dniach 17 – 26.09.2018 roku, przez Kolegium Kształcenia Podyplomowego WFzOML, SUM w Katowicach

 

Kierownik naukowy kursu: Prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk
Katedra i Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej

Miejsce kursu: Sosnowiec, ul. Jedności 8 (godzina 9.00; Kampus E)

 

17.09.2018 r. Prof. dr hab. n. med. Mirosława Pietruczuk

8 godzin (8 punktów edukacyjnych); Rola badań laboratoryjnych w rozpoznawaniu, monitorowaniu i rokowaniu schorzeń: Białaczki ostre. Zespoły mieloproliferacyjne. Zespoły limfoproliferacyjne.  MDS.

 

18.09.2018 r.  Prof. dr hab. n. med.   Marek Paradowski 

7 godzin (7 punktów edukacyjnych); Badania laboratoryjne zlecane w trybie pilnym, wymagania aparaturowe. TAT. pojęcie wartości krytycznych. Diagnostyka laboratoryjna w stanach zagrożenia życia ze strony chorób przewodu pokarmowego, ostre zapalenie trzustki. Laboratoryjne wskaźniki w ostrych stanach zapalnych i w sepsie. Laboratoryjne wskaźniki czynności nerek.

 

19.09.2018 r.  Dr n. med. Teresa Iwaniec

7 godzin (7 punktów edukacyjnych); Laboratoryjna diagnostyka medyczna zaburzeń procesu krzepnięcia i fibrynolizy.

 

20.09.2018 r. Dr n. med. Jolanta Mrochem-Kwarciak, Lek. Małgorzata Sobczyk-Kruszelnicka, Lek. Marek Kentnowski, Dr hab. n. med. Andrzej Wygoda

7 godzin (7 punktów edukacyjnych); Mechanizmy nowotworzenia, genetyka i immunologia nowotworów – dr n. med. Jolanta Mrochem-Kwarciak;      Toksyczność leczenia onkologicznego w aspekcie zaburzeń hematologicznych, wodno-elektrolitowych i białkowych - lek. med. Małgorzata Sobczyk-Kruszelnicka; Markery nowotworowe w diagnostyce i monitorowaniu leczenia u chorych na nowotwory przewodu pokarmowego – lek. med. Marek Kentnowski; Markery nowotworowe w diagnostyce i monitorowaniu leczenia u chorych na nowotwory narządu rodnego – dr n. med. Jolanta Mrochem-Kwarciak; Markery nowotworowe w diagnostyce i monitorowaniu leczenia u chorych na nowotwory narządu moczowo-płciowego; Zastosowanie krążących markerów nowotworowych w nowotworach głowy i szyi oraz płuc. Badania laboratoryjne w wczesnych i późnych odczynach popromiennych.  – dr hab. n. med. Andrzej Wygoda; Ocena użyteczności klinicznej badań biochemicznych oraz markerów nowotworowych – dr n.med. Jolanta Mrochem-Kwarciak.

 

21.09.2018 r. Dr n. med. Aleksander Mazur

7 godzin (7 punktów edukacyjnych); Rola badań laboratoryjnych w rozpoznawaniu, monitorowaniu i rokowaniu schorzeń wywołanych przez wirusy.

 

24.09.2018 r. Dr n. med. Grzegorz Wisowski

7 godzin (7 punktów edukacyjnych); Diagnostyka laboratoryjna płynów z jam ciała.

 

25.09.2018 r. Dr hab. n. med. Katarzyna Komosińska-Vassev

6 godzin (6 punktów edukacyjnych); Diagnostyka laboratoryjna funkcji nerek. Zalecenia związane z wczesnym wykrywaniem chorób nerek. Możliwości wczesnej diagnozy przewlekłych chorób nerek.
5 godzin (5 punktów edukacyjnych); Badania laboratoryjne w diagnostyce układu sercowo-naczyniowego. Prewencja wtórna schorzeń sercowo-naczyniowych.

 

26.09.2018 r. Dr n. med. Bogusława Piela; Dr hab. n. med. Katarzyna Winsz-Szczotka

5 godzin (5 punktów edukacyjnych); Rola badań laboratoryjnych w rozpoznawaniu, monitorowaniu schorzeń endokrynologiczno-ginekologicznych.
5 godzin (5 punktów edukacyjnych); Rola badań laboratoryjnych w rozpoznawaniu i monitorowaniu chorób reumatycznych.

 

Serdecznie zapraszam
Dr hab. n. med.  Katarzyna Winsz-Szczotka
Kierownik Kolegium Kształcenia Podyplomowego
Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem
Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
SUM w Katowicach

Copyright © 2004-2023 PTDL