Aktualności » Katowice » Formularz zgłoszeniowy na konferencję: "Nowe" litery w alfabecie wirusowego zapalenia wątroby

Jolanta Mrochem-Kwarciak 31/10/2017 00:00

Wypełniony formularz należy przesłać mailem na adres:

malwina.czech@io.gliwice.pl

(ewentualnie faxem: 32-278-93-88) 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Konferencja pt.:  „Nowe” litery w alfabecie wirusowego zapalenia wątroby

Termin i miejsce konferencji: 22.11.2017 – godz. 9.30, Hotel Monopol, ul. Dworcowa 5, Katowice

 

Niniejszym zgłaszam swój udział w Konferencji

Imię i nazwisko  

 

Nazwa/pieczątka jednostki

 

 

 

 

 

Adres e-mail

 

Telefon kontaktowy

 

Zakwaterowanie 21/22 listopada*

            TAK                                          NIE

* właściwe zaznaczyć 

 

1. Warunkiem udziału w konferencji jest przesłanie wypełnionego czytelnie formularza rejestracyjnego
i wniesienie opłaty rejestracyjnej w wysokości 
50,00 zł  (dla członków PTDL) lub 70,00 zł (dla osób nie należących do PTDL) na rachunek organizatora logistycznego:

POLNET Sp. z o.o. 
40-027 Katowice, ul. Francuska 23 
PKO BP O. I/Katowice 
03 1020 2313 0000 3002 0019 4613 

2. Opłata rejestracyjna nie pokrywa kosztów dojazdu

3. Liczba miejsc na konferencji jest ograniczona, prosimy o terminowe nadsyłanie zgłoszeń.

4. Termin przesłania formularza rejestracyjnego: do dnia 6 listopada 2017 roku.


Niniejszym akceptuję przedstawione warunki uczestnictwa oraz udzielam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora i Sponsora w zakresie niezbędnym do realizacji konferencji.


………………................................................

    /data i czytelny podpis osoby zgłaszającej/

 

Uwaga dodatkowa: Hotel Monopol dzieli od Dworca PKP półkilometrowy dystans (5 minut pieszo)

Copyright © 2004-2023 PTDL