Aktualności » Katowice » Wyniki wyborów do władz Katowickiego Oddziału PTDL

Jolanta Mrochem-Kwarciak 27/06/2017 00:00

Szanowni Państwo,

19 maja 2017 roku odbyło się Walne Zabranie Członków Oddziału PTDL w Katowicach. Podczas zebrania zwykłą większością głosów Walne Zebranie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi oraz wybrano nowy Zarząd, Komisję Rewizyjną i Delegatów na Walne Zgromadzenie XIX Zjazdu PTDL w Krakowie w dniu 3.09.2017 r.

 

Władze Katowickiego Oddziału PTDL w kadencji 2017-2021 

Zarząd                           

dr n. med. Jolanta Mrochem-Kwarciak – Przewodnicząca

dr n. med. Jacek Kaczmarski – Wiceprzewodniczący

dr hab. n. med. Katarzyna Komosińska-Vassev – Wiceprzewodnicząca

dr n. med. Lidia Basta – Skarbnik

mgr Malwina Czech – Sekretarz

prof. dr hab. n. med. Barbara Błońska-Fajfrowska

dr n. med. Dorota Król

dr hab. n. med. Anna Mertas

 

Komisja Rewizyjna

dr n. med. Dorota Blat – Przewodnicząca

mgr Henryka Domagała

dr n. med. Agata Kabała-Dzik

 

Delegaci Katowickiego Oddziału PTDL:

 1. Basta Lidia
 2. Bielińska-Bujniewicz Eugenia
 3. Blat Dorota
 4. Błońska-Fajfrowska Barbara
 5. Bobrowska-Rączka Joannna
 6. Bochenek Marta
 7. Botor Hanna
 8. Czarnecka Hanna
 9. Czech Malwina
 10. Domagała Henryka
 11. Fuks-Cieśla Hanna
 12. Hamerlik-Szupińska Sylwia
 13. Kabała-Dzik Agata
 14. Kaczmarski Jacek
 15. Komosińska-Vassev Katarzyna
 16. Król Dorota
 17. Lejta Sabina
 18. Manasar Ahmed
 19. Mazur Bogdan
 20. Mertas Anna
 21. Mielczarek-Palacz Aleksandra
 22. Mrochem-Kwarciak Jolanta
 23. Otrębska Barbara
 24. Rabsztyn Elżbieta
 25. Rączka Janusz
 26. Sikora Justyna
 27. Wieczorek Paweł
 28. Wielkoszyński Tomasz
 29. Winsz-Szczotka Katarzyna

Copyright © 2004-2017 PTDL

Szanowni Państwo

W dniach 3-6 września 2017 olbrzymie wydarzenia jakie odbywa się co 4 lata w naszym diagnostycznym środowisku XIX Zjazd PTDL i wystawa producentów IVD POLMEDLAB 2017. Szczegóły na stronie ptdl2017.pl

Do 30 maja niższa opłata rejestracyjna

Informacje o rejestracji

Biuro Organizacyjne Zjazdu

Aleksandra Zięba - informacje odnośnie XIX Zjazdu PTDL oraz wystawy POLMEDLAB 2017

 tel. +48 12 651 90 54, 506 037 92
e-mail: ptdl2017@targi.krakow.pl

Angelika Baran - informacje odnośnie rejestracji uczestników tel. + 48 12 651 90 15 e-mail: ptdl2017@targi.krakow.pl

Kontakt do Komitetu Organizacyjnego

Przewodnicząca:
Danuta Kozłowska
tel. 663 680 186
e-mail: danuta.kozlowska@diag.pl