Aktualności » Katowice » Uwaga - odwołane zebranie naukowo-szkoleniowe 28 kwietnia br. !!!

Anna Mertas 24/04/2017 00:00

Uprzejmie informuję, że zebranie zaplanowane w dniu 28 kwietnia 2017 r. w sali wykładowej Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49 A nie odbędzie się z przyczyn niezaleznych od organizatora.

Zaplanowany, przedstawiony poniżej program zebrania zostanie zrealizowany w dniu 19 maja br. (łącznie z zebraniem sprawozdawczo-wyborczym):

1. Wykład  pt. "Cholesterol HDL - czy król jest nagi ?" wygłosi Pan Profesor Bogdan Solnica

2. Prezentację pt. "Znaczenie akantocyturii w diagnostyce różnicowej krwiomoczu" wygłosi Pani mgr Marta Kowal (ALLMED)

3. Informacje bieżące PTDL

4. Informacje bieżące KIDL

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

T erminy kolejnych zebrań naukowo-szkoleniowych w 2017 roku są następujące:

19 maj  godz. 10.30 (piątek) !!! - zebranie sprawozdawczo-wyborcze

20 październik

17 listopad

Informacje o szczegółowym programie zebrań na bieżąco zamieszczane będą na niniejszej stronie internetowej w zakładce "Aktualności" Oddziału PTDL w Katowicach.

Zachęcam Państwa do aktywnego uczestnictwa w zebraniach naukowo-szkoleniowych (np. poprzez prezentację tez swoich prac doktorskich, czy prac specjalizacyjnych) - serdecznie zapraszam i oczekuję na Państwa zgłoszenia w celu ustalenia terminu prezentacji.

Równocześnie informuję, że wysokość składki członkowskiej w 2017 roku wynosi 100,00 złotych, (w przypadku emerytów 20,00 złotych - ale bez prenumeraty czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna"). Składka uregulowana do dnia 28.02.2017 r. gwarantuje otrzymywanie tegorocznych numerów czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna".

Składkę za 2017 rok oraz składki zaległe należy wpłacać na konto bankowe:

Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej
      Oddział w Katowicach
      PKO BP O II Katowice 

Nr konta: 75 1020 2313 0000 3702 0020 0055                                                                   

Jako tytuł dokonanej płatności należy podać imię, nazwisko i adres członka PTDL opłacającego składkę/składki oraz rok/lata, za który/które opłacana jest składka/składki.

Copyright © 2004-2017 PTDL