Aktualności » Katowice » Konferencja "Postępy w diagnostyce laboratoryjnej i farmakoterapii"

Anna Mertas, prof. SUM 24/03/2017 00:00

Szanowni Państwo,

serdecznie zachęcam do udziału w Międzynarodowej Konferencji "Postępy w diagnostyce laboratoryjnej i farmakoterapii" połączonej z obchodami Jubileuszu 45-lecia Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu. Poniżej zamieszczone są najważniejsze informacje dot. w/w Konferencji oraz adres strony internetowej, gdzie znajdziecie Państwo pozostałe informacje wraz z szczegółowym programem Konferencji:

Data: 21.04.2017r.

Miejsce:

Kampus Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

ul. Jedności 8, 41-200 Sosnowiec

Nazwa imprezy:

Międzynarodowa Konferencja „Postępy w diagnostyce laboratoryjnej i farmakoterapii”

Jubileusz 45 – Lecia Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu

Cel:

W bieżącym roku akademickim Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, obchodzi Jubileusz 45 - Lecia swojego istnienia.

Każdy – a przede wszystkim ten szczególny – Jubileusz skłania do głębokiej refleksji. Jest okazją do oceny przebytej drogi, usposabia do wnikliwej analizy efektów wieloletniej działalności, uświadamia ogrom wykonanej pracy i osiągniętych sukcesów. Usposabia także do snucia planów na nadchodzącą przyszłość.

Dzisiejszy Jubilat ma szczególne powody do świętowania w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku. Jest uznanym, akademickim ośrodkiem, który wykształcił ogromną liczbę absolwentów. Zapewnił wysoko wykwalifikowanych specjalistów aptekom, przemysłowi farmaceutycznemu, laboratoriom diagnostycznym
i placówkom naukowym w całym kraju.

Jubileusz ten stwarza wewnętrzną potrzebę  odświeżenia i utrwalenia nierozerwalnych więzi łączących Absolwentów z ich macierzystym Wydziałem. W tym szczególnym dniu chętnie wracają Oni do swojej Uczelni, nie tylko myślami. Tu bowiem pozostawili najlepsze lata swojego życia, zdobyli wszechstronną wiedzę i umiejętności zawodowe, nierzadko uzyskali stopnie oraz tytuły naukowe i nawiązali trwałe przyjaźnie, które przetrwały próbę czasu.

Uświetnieniem obchodów 45-Lecia naszego Wydziału będzie Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, nosząca tytuł: „Postępy w diagnostyce laboratoryjnej i farmakoterapii”, której wysoki poziom merytoryczny gwarantować będą Wykładowcy o najwyższym autorytecie naukowym. Konferencja będzie nie tylko owocnym spotkaniem naukowym, ale i sposobnością do podniesienia kwalifikacji zawodowych, sposobnością do miłego, wspólnego spędzenia czasu, ale i chwilą nostalgicznych sosnowieckich wspomnień Absolwentów Wydziału.

Organizator:

Prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk - Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

tel.: +48 32 364 11 20

e-mail: sekretariat-farmacja@sum.edu.pl

strona www konferencji: www.konferencjafarmacja45.pl

Copyright © 2004-2023 PTDL