Aktualności » Katowice » zebranie naukowo-szkoleniowe 17 marca br.

Anna Mertas, prof. SUM 03/03/2017 00:00

Uprzejmie informuję, że w dniu 17 marca 2017 r. w sali wykładowej Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49 A odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe, które rozpocznie się o godzinie 10.30

W programie zebrania:

1. Wykład  pt. "Troponina T o wysokiej czułości w jednogodzinnym algorytnie potwierdzenia/wykluczenia zawału serca" wygłosi Pan Profesor Marek Paradowski

2. Prezentację pt. "Cobas Infinity IT Solutions" wygłosi Pan Jakub Mokwa (Roche Diagnostics Polska)

3. Informacje bieżące PTDL

4. Informacje bieżące KIDL

Serdecznie zapraszam na w/w zebranie !

Certyfikaty poświadczające Państwa udział w ubiegłorocznych zebraniach naukowo-szkoleniowych będzie można odebrać przed zebraniem w dniu 17 marca br. oraz przed następnymi tegorocznymi zebraniami.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Terminy kolejnych zebrań naukowo-szkoleniowych w 2017 roku są następujące:

28 kwiecień

19 maj  !!! - zebranie sprawozdawczo-wyborcze

15 wrzesień

20 październik

17 listopad

Informacje o szczegółowym programie zebrań na bieżąco zamieszczane będą na niniejszej stronie internetowej w zakładce "Aktualności" Oddziału PTDL w Katowicach.

Zachęcam Państwa do aktywnego uczestnictwa w zebraniach naukowo-szkoleniowych (np. poprzez prezentację tez swoich prac doktorskich, czy prac specjalizacyjnych) - serdecznie zapraszam i oczekuję na Państwa zgłoszenia w celu ustalenia terminu prezentacji.

Równocześnie informuję, że wysokość składki członkowskiej w 2017 roku wynosi 100,00 złotych, (w przypadku emerytów 20,00 złotych - ale bez prenumeraty czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna"). Składka uregulowana do dnia 28.02.2017 r. gwarantuje otrzymywanie tegorocznych numerów czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna".

Składkę za 2017 rok oraz składki zaległe należy wpłacać na konto bankowe:

Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej
      Oddział w Katowicach
      PKO BP O II Katowice 

Nr konta: 75 1020 2313 0000 3702 0020 0055                                                                   

Jako tytuł dokonanej płatności należy podać imię, nazwisko i adres członka PTDL opłacającego składkę/składki oraz rok/lata, za który/które opłacana jest składka/składki.

Copyright © 2004-2023 PTDL