Aktualności » Katowice » Zebrania naukowo-szkoleniowe w 2017 roku

Anna Mertas, prof. SUM 29/01/2017 00:00

Szanowni Państwo,

w imieniu Zarządu Oddziału PTDL w Katowicach życzę Państwu, aby Nowy Rok 2017 tworzyły same szczęśliwe dni będące czasem realizacji Państwa planów osobistych i zawodowych !

T erminy kolejnych tegorocznych zebrań naukowo-szkoleniowych są następujące:

10 luty !!! , 17 marzec, 28 kwiecień, 19 maj, 15 wrzesień,

20 październik oraz 17 listopad 2017 roku.

Informacje o szczegółowym programie zebrań na bieżąco zamieszczane będą na niniejszej stronie internetowej w zakładce "Aktualności" Oddziału PTDL w Katowicach.

Zachęcam Państwa do aktywnego uczestnictwa w zebraniach naukowo-szkoleniowych (np. poprzez prezentację tez swoich prac doktorskich, czy prac specjalizacyjnych) - serdecznie zapraszam i oczekuję na Państwa zgłoszenia w celu ustalenia terminu prezentacji.

Równocześnie informuję, że wysokość składki członkowskiej w 2017 roku wynosi 100,00 złotych, (w przypadku emerytów 20,00 złotych - ale bez prenumeraty czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna"). Składka uregulowana do dnia 28.02.2017 r. gwarantuje otrzymywanie tegorocznych numerów czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna".

Składkę za 2017 rok oraz składki zaległe należy wpłacać na konto bankowe:

Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej
      Oddział w Katowicach
      PKO BP O II Katowice 

Nr konta: 75 1020 2313 0000 3702 0020 0055                                                                   

Jako tytuł dokonanej płatności należy podać imię, nazwisko i adres członka PTDL opłacającego składkę/składki oraz rok/lata, za który/które opłacana jest składka/składki.

 

Z poważaniem,

Przewodnicząca Oddziału PTDL w Katowicach

dr hab. n. med. Anna Mertas

Copyright © 2004-2023 PTDL