Aktualności » Katowice » Zebranie naukowo-szkoleniowe 16 września br.

Anna Mertas, prof. SUM 15/09/2016 00:00

Uprzejmie informuję, że w dniu 16 września 2016 r. w sali wykładowej Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49 A odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe, które rozpocznie się o godzinie 10.30.

W programie zebrania:

1. Wykład pt. "Hematologia wczoraj i dziś"  wygłosi Pan Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Sułek

2. Prezentacja Firmy PZ Cormay S.A.

3. Informacje bieżące PTDL

 

Serdecznie zapraszam na w/w zebranie !

 

Termin kolejnego zebrania:   18 listopad 2016 roku.

Równocześnie uprzejmie informuję, że w dniach 7-8 października br. w Wiśle odbędzie się V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Katowickiego Oddziału PTDL "Postępy medycyny laboratoryjnej" (szczegóły dostępne na stronie internetowej Konferencji www.ptdl.katowice.pl).

Zachęcam Państwa do aktywnego uczestnictwa w w/w Konferencji oraz w zebraniach naukowo-szkoleniowych (np. poprzez prezentację tez swoich prac doktorskich, czy prac specjalizacyjnych) - serdecznie zapraszam i oczekuję Państwa zgłoszeń w celu ustalenia terminu prezentacji.

Równocześnie informuję, że wysokość składki członkowskiej w 2016 roku wynosi 100,00 złotych, (w przypadku emerytów 20,00 złotych - bez prenumeraty czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna"). Składka uregulowana do dnia 29.02.2016 r. gwarantuje otrzymywanie tegorocznych numerów czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna".

Składkę za 2016 rok oraz składki zaległe należy wpłacać na konto bankowe:

Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej
      Oddział w Katowicach
      PKO BP O II Katowice 

Nr konta: 75 1020 2313 0000 3702 0020 0055                                                                   

Jako tytuł dokonanej płatności należy podać imię, nazwisko i adres członka PTDL opłacającego składkę/składki oraz rok/lata, za który/które opłacana jest składka/składki.

 

Z poważaniem,

Przewodnicząca Oddziału PTDL w Katowicach

dr n. med. Anna Mertas

Copyright © 2004-2023 PTDL