Aktualności » Katowice » V Konferencja "Postępy medycyny laboratoryjnej" - Wisła, 7-8.10.br.

Anna Mertas, prof. SUM 15/09/2016 00:00

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej w Katowicach serdecznie zapraszam do udziału w V Konferencji Katowickiego Oddziału PTDL „Postępy medycyny laboratoryjnej", która odbędzie się w dniach 7-8 października 2016 roku w Wiśle w Hotelu „STOK”. Merytorycznym celem Konferencji jest zapoznanie uczestników z najnowszymi zagadnieniami z dziedziny medycznej diagnostyki laboratoryjnej. Szczególnie serdecznie zachęcam diagnostów laboratoryjnych do czynnego udziału w Konferencji poprzez zaprezentowanie prac/pracy w ramach sesji plakatowej, która tym razem będzie realizowana w wersji elektronicznej.

Konferencji będzie towarzyszyła Wystawa Firm oferujących sprzęt i odczynniki do diagnostyki laboratoryjnej. Zapraszając Przedstawicieli Firm do kreowania programu Konferencji, zwracam się z uprzejmą prośbą o dołączenie do grona naszych Partnerów. Jestem przekonana, iż wzorem lat minionych, udział w tego typu spotkaniach umożliwi Państwu nawiązanie kontaktów zawodowych, wymianę doświadczeń, a także przyczyni się do promocji produktów Państwa Firmy.

Równocześnie uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Konferencji www.ptdl.katowice.pl zamieszczane są aktualne informacje na temat Konferencji. Poprzez w/w strone internetową można zarejestrować swoje uczestnictwo, przesłać streszczenie pracy proponowanej do prezentacji w sesji plakatowej (streszczenia będą zamieszczone w materiałach konferencyjnych), jak również przesłać plakat w formie prezentacji ppt do elektronicznej sesji plakatowej.

Planujemy zorganizowanie transportu autokarem z Katowic do Wisły w dniu 7.10.br. oraz z Wisły do Katowic w dniu 8.10.br. (przejazd bezpłatny dla członków PTDL z oplaconymi składkami członkowskimi). Zgłoszenia osób chętnych do skorzystania z w/w transportu przyjmuje do dnia 18.09.br. drogą e-mailową sekretarz Katowickiego Oddziału PTDL Pani dr Jolanta Mrochem-Kwarciak (e-mail: biochemia@io.gliwice.pl ).

Z serdecznymi pozdrowieniami,

Przewodnicząca Oddziału PTDL w Katowicach

Dr n. med. Anna Mertas

Copyright © 2004-2023 PTDL