Zarząd » Katowice

Katowice_herb

Zakład Analityki i Biochemii Klinicznej Narodowy Instytut Onkologii, Państwowy Instytut Badawczy

Wybrzeża Armii Krajowej 15

44-100 Gliwice


Przewodniczący
dr n. med. Jolanta Mrochem-Kwarciak
Wiceprzewodniczący
Sekretarz
mgr Malwina Czech
Skarbnik
dr n. med. Lidia Basta
Członkowie Zarządu
Zastępcy Członków Zarządu
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
dr n. med. Dorota Blat
Członkowie Komisji Rewizyjnej
Zastępcy Członków Komisji Rewizyjnej
Copyright © 2004-2022 PTDL