Aktualności » Gdańsk » Zebranie sprawozdawczo-wyborcze PRZYPOMNIENIE

Agnieszka Jankowska-Kulawy 18/05/2022 09:01

 Szanowni Państwo

Zapraszam na walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Oddziału Gdańskiego PTDL,

które odbędzie się

 

24 maja 2022, o godz. 16.30

 

w Zakładzie Medycyny Laboratoryjnej Katedry Biochemii Klinicznej GUMed

 

ul. Dębinki 7, bud. 27, I piętro

 

Program spotkania:

 
1. Sprawozdanie z działalności Oddziału.
2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
3. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
4. Wybór protokolanta.
5. Powołanie Komisji skrutacyjnej.
6. Wybór w głosowaniu tajnym Przewodniczącego i Członków  Zarządu Oddziału oraz Komisji Rewizyjnej.
7. Wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa.
8. Wykład: „Diagnostyka zaburzeń hemostazy związanych z Covid-19”, doc. Anna Raszeja-Specht.
9. Ogłoszenie wyników głosowań.
 

 

 

Przewodnicząca Oddziału Gdańskiego PTDL

 

   dr hab. Agnieszka Jankowska-Kulawy

Copyright © 2004-2023 PTDL