Aktualności » Gdańsk » Zebranie naukowo-szkoleniowe w dniu 29.01.2022

Agnieszka Jankowska-Kulawy 23/01/2022 12:24

Szanowni Państwo

 

Serdecznie zapraszamy na webinar organizowany wspólnie przez ALAB Laboratoria oraz  Gdański Oddział PTDL

 

29 stycznia 2022 (sobota), godz. 13:00

 

„Laboratoryjne narzędzia diagnostyczne w rozpoznawaniu zawału mięśnia sercowego”

 

Spotkanie poprowadzi Pan dr n.med. Łukasz Michał Kraszula Kierownik Laboratorium Analiz Lekarskich ALAB Płock

 

 

Program spotkania:

1. Definicje uszkodzenia mięśnia sercowego i zawału.

2. Biochemiczne kryteria rozpoznawania uszkodzenia mięśnia sercowego i zawału.

3. Troponiny sercowe oznaczane metodą wysokoczułą.

4. Algorytmy szybkiego potwierdzenia i wykluczenia NSTE-ACS.

 

Link do rejestracji:

 


https://alab.clickmeeting.com/laboratoryjne-narzedzia-diagnostyczne-w-rozpoznawaniu-zawalu-miesnia-sercowego?_ga=2.227902109.1002201737.1642773913-1791031754.1639647796

 

Webinar zostanie zakończony testem za który będą naliczone „twarde” punkty edukacyjne. Certyfikat zostanie wystawiony przez firmę ALAB, do pobrania na stronie: konferencje.alab.com.pl   po zalogowaniu.

 

 

 

Przewodnicząca Oddziału Gdańskiego PTDL

   dr hab. Agnieszka Jankowska-Kulawy 

Copyright © 2004-2023 PTDL