Aktualności » Gdańsk » Ogłoszenie o zatrudnieniu na stanowisku kierownika laboratorium

Agnieszka Jankowska-Kulawy 28/09/2021 08:16

Szanowni Państwo

Za pośrednictwem strony naszego Oddziału przekazuję Państwu ofertę pracy na stanowisku kierownika laboratorium.

dr hab. Agnieszka Jankowska-Kulawy

Przewodnicząca Oddziału Gdańskiego PTDL

 

Kierownik Laboratorium

ZADANIA
- Kompleksowe zarządzanie medycznym laboratorium diagnostycznym;
- Zapewnienie ciągłości funkcjonowania laboratorium zgodnie z
najwyższymi standardami;
- Wykonywanie i nadzór nad realizacją badań diagnostycznych i ich
jakością;
- Przygotowywanie oraz monitorowanie procedur operacyjnych oraz
medycznych w obszarze działalności laboratorium;
- Monitorowanie otoczenia prawno-regulacyjnego dotyczącego
funkcjonowania laboratorium;
- Nadzór nad funkcjonowaniem i użytkowaniem urządzeń laboratoryjnych;
- Kontrola zaopatrzenia laboratorium w odczynniki;
- Zarządzanie zespołem pracowników w tym: planowanie i organizacja
pracy.
WYMAGANIA
- Aktualne prawo wykonywania zawodu Diagnosty Laboratoryjnego;
- Posiadanie tytułu specjalisty zgodnego z profilem laboratorium;
- Znajomość rozwoju i walidacji metod analitycznych;
- Znajomość rozporządzeń, procedur, norm, instrukcji istotnych dla
pełnionej funkcji kierownika medycznego laboratorium analitycznego;
- Znajomość zasad funkcjonowania systemu zarządzania jakością w
laboratorium.
OFERUJEMY
- Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (pełen etat)
- Praca od poniedziałku do piątku 7 godzin dziennie (7.00 14.00),
laboratorium wykonuje badania na potrzeby lekarzy POZ i Medycyny
Pracy;
- Duży stopień samodzielności i odpowiedzialności;
- Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
- Dodatkowe benefity i świadczenia pracownicze (ubezpieczenie na życie,
ZFŚS);
- Warunki wynagrodzenia do ustalenia.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres:
kadry@portowy.com.pl

Copyright © 2004-2023 PTDL