Zarząd » Gdańsk

Gdansk_herb

GUMed

Dębinki 7

80-211 Gdańsk


Przewodniczący
dr med. Anna Raszeja-Specht
Wiceprzewodniczący
Sekretarz
dr n. med. Anna Skibowska-Bielińska
Skarbnik
dr hab. Agnieszka Jankowska-Kulawy
Członkowie Zarządu
Zastępcy Członków Zarządu
Członkowie Komisji Rewizyjnej
Zastępcy Członków Komisji Rewizyjnej
Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego
mgr Grażyna Lewandowska
Sąd Koleżeński
Copyright © 2004-2017 PTDL