Aktualności » Bydgoszcz

 • Sławomira Balcerak 07/04/2017 00:00

  Wszystkiego najlepszego!

 • Sławomira Balcerak 21/03/2017 00:00

  Zarząd Oddziału Bydgoskiego PTDL oraz firma Marcel S.A

  serdecznie zapraszają

  na zebranie naukowo-szkoleniowe,które odbędzie się

  27.04.2017 r

  w Sali Narad

  Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im.dr J.Biziela w Bydgoszczy,ul.Ujejskiego 75

  Początek spotkania godz.13.00


  Program zebrania:

  1.Wykład:"Programy sprawdzianów międzylaboratoryjnych realizowane przez COBJwDL w Łodzi - kryteria oceny i interpretacja wyników"

  dr n.med.Barbara Przybył - Hac, COBJwDL Łódź

  2.Prezentacja firmy Marcel:"Nowości w ofercie laboratoryjnych systemów informatycznych"

  3.Informacje bieżące - Przewodnicząca Oddziału

   

  Komunikaty:

  1.Osoby zainteresowane otrzymaniem wykładu prof.dr hab.n.med.Marii Mantur"Laboratoryjna diagnostyka moczu na podstawie badania ogólnego" oraz prezentacji mgr inż.Ewy Salameh (MPW Instruments) proszę o przysłanie maila na adres slabalcerak@wp.pl

  2.Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Bydgoskiego odbędzie się 18.05.2017 r w Sali Wykładowej B Collegium Medicum (budynek"Harmonijka) ,ul.Jagiellońska 13-15.Szczegóły spotkania w następnym komunikacie.

 • Sławomira Balcerak 02/03/2017 00:00

   Informujemy,że na prośbę firmy MPW Med.Instruments

  zmienia się termin i miejsce marcowego spotkania,

    (miało się odbyć 23 marca 2017 godz.12.00 w Sali Wykładowej B Colegium Medicum,przy ul.Jagiellońskiej 13-15 "Harmonijka")

  Nowy termin i miejsce spotkania:  16 marca 2017 godz.12.00  Sala Konferencyjna w Hotelu City,ul.3 maja 6 (przy Rondzie Jagiellonów)

  Program spotkania  nie ulega zmianie.

 • Sławomira Balcerak 26/02/2017 00:00

  Zarząd Oddziału PTDL w Bydgoszczy oraz firma "MPW Med. Instruments" Spółdzielnia Pracy

  serdecznie zapraszają na zebranie naukowo-szkoleniowe,które odbędzie się

  16 marca 2017 r w Sali Konferencyjnej

   Hotelu City przy ul.3 maja 6

  ( przy Rondzie Jagiellonów).

  Początek spotkania godz.12.00

  Program spotkania:

  1.Wykład:"Laboratoryjna diagnostyka moczu na podstawie badania ogólnego"

     prof.dr hab.n.med.Maria Mantur

  Plan wykładu:

  - mocz jako materiał diagnostyczny

  - zasady reakcji chemicznych na suchych testach paskowych dla parametrów biochemicznych moczu

  - interferencja substancji egzo- i endogennych na odczyt parametrów fizykochemicznych

  - standaryzacja badania osadu moczu metodą mikroskopową

  - trudności diagnostyczne podczas wykonywania i interpretacji wyników badań

  2."Przygotowanie próbki do badania osadu moczu.Techniczne aspekty związane z wirowaniem próbki"

   mgr inż.  Ewa Salameh,MPW Med.Instruments

  3.Informacje bieżące dotyczące działalności Oddziału - Przewodnicząca Oddziału

 • Sławomira Balcerak 27/01/2017 00:00

  Zarząd Oddziału PTDL w Bydgoszczy oraz firma RADIOMETER Sp.z o.o

  serdecznie zapraszają na zebranie naukowo-szkoleniowe,

  które odbędzie się 28 lutego 2017  r (wtorek) w Sali Konferencyjnej Hotelu City,ul.3 Maja 6 (przy Rondzie Jagiellonów)

  Początek spotkania godz.12.00

   

  Program:

  1.Wykład:"Toksykologia kliniczna w praktyce diagnosty laboratoryjnego"

     dr hab.n.med.Jacek Sein Anand,Pomorskie Centrum Toksykologii w Gdańsku

  2.Sprawy bieżące Oddziału

   

  KOMUNIKATY:

  1.Proszę o uregulowanie składki członkowskiej za 2016 r.Warunkiem otrzymania certyfikatu uczestnictwa w zebraniach jest opłacenie składki.

  2.Wysokość składki członkowskiej w 2017 r wynosi 100,-PLN,dla emerytów 20,-PLN

  Wpłata :

  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej

  Oddział w Bydgoszczy

  ul.M.Skłodowskiej-Curie 9

  85-094 Bydgoszcz

  Numer konta bankowego Oddziału PTDL w Bydgoszczy:

  55 1020 1475 0000 8502 0084 8994

  Jako tytuł płatności należy podać imię i nazwisko członka Oddziału oraz rok,za który opłacana jest składka

  3.Opłacenie składki członkowskiej do końca lutego 2017 r gwarantuje otrzymanie czasopisma"Diagnostyka laboratoryjna"

  4.Osoby,które zmieniły nazwisko,miejsce zamieszkania proszę o przesłanie zaktualizowanych danych do Sekretarza Oddziału dr n.med.M.Lampki.

  5.Terminy kolejnych spotkań:23.03.2017 r,27.04.2017 r.18.05.2017 r

 • Sławomira Balcerak 06/01/2017 00:00

  Wszystkiego najlepszego!

  Komunikaty:

  1.W związku z uczestnictwem w zebraniu członków PTHiT listę obecności dla członków naszego Oddziału proszę podpisywać przed rozpoczęciem zebrania.

  2.Następne zebranie odbędzie się wyjątkowo we wtorek 28.02.2017 r w Hotelu City w Bydgoszczy (szczegóły spotkania w następnym komunikacie)

  3.Certyfikaty uczestnictwa w zebraniach PTDL w 2016 r będą do odbioru na zebraniu 28.02.2017 r

 • Sławomira Balcerak 15/12/2016 00:00

  "Gdyby każda noc w naszym życiu mogła być jak noc Bożego Narodzenia,

  rozjaśniona światłem wewnętrznym...."

  br.Roger Schutz


  Wszystkiego najlepszego!

  Wszystkim członkom naszego Oddziału składamy życzenia

  pełnych radości i spokoju Świąt Bożego Narodzenia.

  Niech ten szczególny czas będzie czasem odpoczynku w gronie rodziny i przyjaciół

  oraz czasem wytchnienia

  od codziennych trosk.

  a w Nowym Roku życzymy wytrwałości w realizacji noworocznych postanowień i planów,

  spełnienia w życiu osobistym i zawodowym,optymizmu i wielu dobrych dni,

                                                                       Zarząd Oddziału Bydgoskiego PTDL

   

  KOMUNIKAT

  1.Osoby zainteresowane otrzymaniem wykładu dr n.med.Teresy Iwaniec pt"Laboratoryjna ocena układu krzepnięcia - czego można oczekiwać" przedstawionym na zebraniu naukowo-szkoleniowym w dn.8.12.2016 proszę o przesłanie maila na adres :slabalcerak@wp.pl

  2.Termin następnego zebrania:26.01.2017 godz.14.00,Hotel Słoneczny Młyn w Bydgoszczy.Spotkanie zorganizowane razem z Oddziałem Bydgosko-Toruńskim Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów.Szczegóły spotkania w następnym komunikacie.

 • Sławomira Balcerak 20/11/2016 00:00

  Zarząd Oddziału PTDL w Bydgoszczy wraz z firmą Siemens Healthineers

    serdecznie zapraszają na świąteczne spotkanie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się

   8 grudnia 2016 r w Hotelu City w Bydgoszczy,ul.3 Maja 6

    (Przy Rondzie Jagiellonów)

  Początek spotkania godz.12.00


  Program spotkania:

  1.Powitanie uczestników spotkania - Przewodnicząca Oddziału

  2.Wykład "Laboratoryjna ocena układu krzepnięcia - czego można oczekiwać?"

     dr n.med.Teresa Iwaniec,II Katedra Chorób Wewnętrznych CM UJ Kraków

  3.Prezentacja oferty firmy Siemens

  4.Wystąpienie Konsultanta Wojewódzkiego ds.diagnostyki laboratoryjnej

     dr n.med.Grażyna Dymek

  5.Aktualności KIDL

  6.Sprawy bieżące Oddziału

  7.Świąteczny poczęstunek

   

  Uwaga:

  Osoby zainteresowane otrzymaniem wykładu dr n.farm.Michaliny Pazgrat-Patan pt."M2PK-nowoczesne narzędzie w diagnostyce zmian rozrostowych jelita grubego" oraz prezentacji dr.n.med.Roberta Jastrząbka(GENLOXA) dotyczącej kalprotektyny i elastazy przedstawionych na zebraniu naukowo-szkoleniowym w dn.17.11.2016 proszę o przesłanie e-maila na adres  slabalcerak@wp.pl

 • Sławomira Balcerak 23/10/2016 00:00

  Zarząd Oddziału Bydgoskiego oraz firma GENLOXA Sp.z o.o

  serdecznie zapraszają na zebranie naukowo-szkoleniowe,które odbędzie się

    17 listopada 2016 r

   w Sali Konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego przy ul.Jagiellońskiej 3A w Bydgoszczy

  Początek spotkania o godz.12.00

   

  Program spotkania:

  1.Wykład: "M2PK - nowoczesne narzędzie w diagnostyce zmian rozrostowych jelita grubego"

     dr n.farm.Michalina Pazgrat-Patan,Instytut Mikroekologii,Poznań

  2.Prezentacja produktów firmy GENLOXA Sp.z o.o

     dr Robert Jastrząbek

  3.Sprawy bieżące Oddziału

 • Sławomira Balcerak 18/09/2016 00:00

  Zarząd Oddziału Bydgoskiego PTDL oraz firma Erba Polska Sp.z o.o

  serdecznie zapraszają

  na zebranie naukowo - szkoleniowe, które odbędzie się

  13 października 2016 r   

  w Sali Narad Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im.dr J.Biziela w Bydgoszczy,ul.Ujejskiego 75

  Początek spotkania godz.12.00

   

  Program zebrania:

  1.Wykład "TSH i FT4 - zmienne zależne czy niezależne?"

   Prof.dr hab.n.med.Krystyna Sztefko, Zakład Biochemii Klinicznej,Polsko - Amerykański Instytut Pediatrii, CM UJ Kraków

  2.Prezentacja:"Erba Polska, nowa jakość diagnostyki laboratoryjnej"

     Daniel Tvrdoń, Prokurent Spółki Erba Polska Sp.z o.o

  3.Sprawy bieżące Oddziału

Copyright © 2004-2023 PTDL