Aktualności » Bydgoszcz

 • Sławomira Balcerak 23/09/2018 00:00

  Zarząd Oddziału Bydgoskiego PTDL oraz firma bioMerieux Polska Sp.z o.o

  serdecznie zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe,które odbędzie się

  18 października 2018 r

  w Hotelu City w Bydgoszczy,ul.3 maja 6 (przy Rondzie Jagiellonów)

  Początek spotkania godz.12.00

   

  Program spotkania:

  1.Wykład :"D-dimery w zaburzeniach hemostazy,aspekty kliniczne i laboratoryjne"

  prof.dr hab.n.med.Maria Jastrzębska,Zakład Analityki Medycznej ,Pomorski Uniwersytet Medyczny

  2. Szybka diagnostyka przy użyciu Multipleks PCR - korzyści dla diagnosty,lekarza i szpitala

  Karol Kowalski, bioMerieux Polska Sp.z o.o

  3.Wykład:"Immunofiksacja w praktyce"

  dr n.med.Dorota Ryszkiewicz, bioMerieux Polska Sp.z o.o

  4.Sprawy bieżące Oddziału - Przewodnicząca Oddziału Bydgoskiego PTDL

 • Sławomira Balcerak 19/06/2018 00:00

  Uczestnicy konferencji Oddziału Bydgoskiego w Turznie  w dn.7-8 czerwca 2018 r zainteresowani otrzymaniem wykładów:

  prof.dr hab.n.med.M.Mantur,

  dr hab.n.med.A.Kucharskiej,

  prof.dr hab.med.M.Nowickiego,

  dr n.med.W.Pawłowskiego ,

  dr n.farm.B.Stefańczyk oraz prezentacji mgr inż.Ewy Salameh proszę o przysłanie maila na adres:slabalcerak@wp.pl.Wykłady i prezentacje udostępnimy za zgodą ich autorów.

  Jednocześnie informuję,że jest możliwość otrzymania wykładów dr n.med.B.Baran i dr n.med.E.Odnoczko wygłoszonych w trakcie posiedzenia naukowo-szkoleniowego w dn.10.05.2018 r.

 • Sławomira Balcerak 04/06/2018 00:00

  1.Uczestników konferencji prosimy o przybycie do Turzna o godz.13.00.

  W holu Hotelu będą wydawane programy konferencji i identyfikatory

  2.Obiad przewidziany jest o godz.13.30 w restauracji hotelowej.

  3.Autokar z Bydgoszczy do Turzna zostanie podstawiony przy stacji Statoil,ul.Jagiellońska 58 (obok dworca PKS) i odjedzie 7.06.2018 r (czwartek) o godz.11.30

  Powrót autokarem Z Turzna do Bydgoszczy 8.06.2018 r (piątek) po obiedzie ok 15.00

  Osobą odpowiedzialną za autokar z ramienia PTDL jest dr n.med.Magdalena Lampka

  4.Proszę zabrać ze sobą  w celu potwierdzenia udziału w konferencji."Kartę ciągłego szkolenia diagnosty laboratoryjnego"

  Proszę wpisać do karty temat szkolenia:konferencja naukowo-szkoleniowa Oddziału Bydgoskiego PTDL-Turzno 2018 oraz liczbę punktów edukacyjnych.

  Za udział w konferencji przysługują diagnostom 4 punkty edukacyjne

  Do zobaczenia w Turznie!

 • Sławomira Balcerak 17/05/2018 00:00

  Informujemy,że zakończyliśmy rejestrację uczestników konferencji naukowo-szkoleniowej Oddziału Bydgoskiego w Turznie.Pula miejsc została wyczerpana.

  Lista zgłoszeń została zweryfikowana(wpłata,członkostwo PTDL) i do wszystkich osób zostały wysłane e-maile z informacją o zakwalifikowaniu na konferencję lub odmowie.

  W przypadku braku otrzymania maila prosimy o kontakt z mgr M.Gruszką e-mail:k.lab@wsd.org.pl,tel.52 32 62 214

  Osoby,które wyraziły chęć skorzystania z przejazdu autokarem otrzymają informację drogą elektroniczną o miejscu i godzinie odjazdu autokaru

 • Sławomira Balcerak 24/04/2018 00:00

  Zarząd Oddziału Bydgoskiego PTDL wraz z firmą Novo Nordisk

  serdecznie zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe,które odbędzie się

  dn.10.05 2018 r

  w Hotelu Słoneczny Młyn w Bydgoszczy,ul.Jagiellońska 96.

  Początek spotkania godz.12.00

  W programie :

  1.Wykłady:

    12.00-12.45 "Wpływ postępowania przedanalitycznego na wyniki  testów  hemostazy"
    dr n.med.Edyta Odnoczko,Pracownia Hemostazy,Instytut Hematologii i  Transfuzjologii,Warszawa

  12.45-13.30 "Wydłużone czasy krzepnięcia-interpretacja oraz  postępowanie  diagnostyczne u pacjenta z objawami skazy krwotocznej"
   dr n.med. Beata Baran,Pracownia Hemostazy,Instytut Hematologii i Transfuzjologii,Warszawa

  2.13.30-14.00 Sprawy bieżące Oddziału -Przewodnicząca Oddziału

  3.14.00 - 14.30 Seminarium i dyskusja

 • Sławomira Balcerak 06/04/2018 00:00

  Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

  Oddziału Bydgoskiego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej  

  07 - 08 czerwca 2018 r

  Hotel Pałac Romantyczny

  Turzno k/Torunia

   

  07 czerwca 2018 (czwartek)

  13.00 – 14.00 przyjazd uczestników, obiad i zakwaterowanie

  14.00 – 14.15 wspólne zdjęcie

  14.15 – 14.30 Otwarcie Konferencji

  Wykład inauguracyjny

  14.30 - 15.30 "Biomarkery białkowe płynu mózgowo-rdzeniowego w diagnostyce i 

                            patobiochemii choroby Alzheimera"

  Wykład sponsorowany przez firme Roche

             prof. dr hab. med. Andrzej Szutowicz; Katedra Biochemii Klinicznej UM w Gdańsku

   

  I SESJA: WYBRANE ASPEKTY  DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ  W ENDOKRYNOLOGII

  Sesja sponsorowana przez firmę Roche

  15.30 - 16.10 "Przydatność oznaczeń hGH, IGF-1 i IGFBP-3 u dzieci z zaburzeniami

                           wzrastania"

          dr hab. n. med. Anna Kucharska, Klinika Pediatrii i Endokrynologii UM w Warszawie

   

  16.10 – 17.00 Przerwa kawowa i zwiedzanie stoisk firmowych

   

  17.00 – 17.40 "Diagnostyka zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej"

  prof. dr hab. med. Michał Nowicki,

  Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Transplantologii Nerek UM w Łodzi


  17.40 – 18.20 "Niespodziewane" rezultaty laboratoryjnych badań tyreologicznych - czy

                         diagnosta  jest w stanie pomóc klinicyście” 

         dr n.med. Włodzimierz Pawłowski, Szpital Wojewódzki w  Poznaniu


  18. 20 - 18.40 Quiz 

  18.40 – 19.10 Wykład firmowy : "Od ekstraktu do komponentu czyli nowoczesna diagnostyka

                         alergii testami EUROLINE DPA-Dx"

         dr Marek Łaszyn, Euroimmun Polska Sp. z.o.o.

   

  20.00   Kolacja grillowa z muzyką  08 czerwca 2018 (piątek)


  II SESJA: CZY WSZYSTKO JUŻ WIEMY O BADANIU MOCZU?

  9.00 – 10.00 "Diagnostyka laboratoryjna i znaczenie kliniczne erytrocyturii dysmorficznej.”

  Wykład sponsorowany przez firme MPW Med.Instruments

            prof. dr hab. Maria Mantur 

  10.00 – 10.30 "Czy warto uMOCZyć wynik?"

             mgr inż. Ewa Salameh , MPW Med.Instruments                

  10.30  - 11.00 "Zastosowanie fluorescencyjnej cytometrii przepływowej do badania ogólnego

                           moczu w odniesieniu do zaleceń ECLM”

             Magdalena Szmulik, Sysmex Polska Sp. z o.o.

   

  11.00 – 11.30 Przerwa kawowa

   

  III  SESJA: PRAKTYCZNE ASPEKTY DIAGNOSTYKI TOKSYKOLOGICZNEJ

  11.30 – 12.30 "Wybrane zagadnienia z laboratoryjnej diagnostyki toksykologicznej w świetle

                           obowiązujących przepisów i własnych doświadczeń"

  Wykład sponsorowany przez firme Argenta

            dr n. med. Renata Winnicka, Pracownia Diagnostyki Toksykologicznej,

         Instytut Medycyny Pracy w Łodzi


  12.30 – 13.10   "Diagnostyka laboratoryjna polekowych i poalkoholowych chorób wątroby"

                             Wykład sponsorowany przez firmę Roche

              prof. dr hab. n. med. Marek Paradowski, Zespół Laboratoriów

             Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM – Centralnego

            Szpitala Weteranów w Łodzi

   

  IV  SESJA: WYKORZYSTANIE TECHNIK  POMIAROWYCH W DIAGNOSTYCE LABORATORYJNEJ - MOŻLIWOŚCI  I OGRANICZENIA


  13.10 – 13.40  "Biotyna - wpływ na wyniki oznaczeń diagnostycznych"

  Barbara Łukasiuk,  Abbott

  13.40 – 14.10  "Oznaczanie HbA1c- istotne różnice w różnych technikach pomiarowych”

  dr n. farm. Beata Stefańczyk, Biameditek Sp. z o.o.


  14.10 Podsumowanie i zakończenie konferencji

  14.30 Obiad, wykwaterowanie i wyjazd

 • Sławomira Balcerak 28/03/2018 08:36

 • Sławomira Balcerak 11/03/2018 00:00

  Serdecznie zapraszamy członków naszego Oddziału

  do uczestnictwa

  w Konferencji Naukowo-Szkoleniowej

   Oddziału Bydgoskiego PTDL,która odbędzie się

  w dniach 7-8 czerwca 2018 r

  w Hotelu Pałac Romantyczny w Turznie k/Torunia.

  Konferencja poświęcona będzie m.in.zagadnieniom z zakresu biochemii,immunochemii,,diagnostyki moczu oraz toksykologii.

  Uczestnictwo w konferencji zadeklarowało 16 firm diagnostycznych.W trakcie konferencji przewidziana jest wystawa sprzętu i materiałów diagnostycznych.

  Szczegółowy program konferencji wraz z formularzem zgłoszeniowym zamieścimy w następnym komunikacie.

  Zarząd Oddziału Bydgoskiego PTDL

 • Sławomira Balcerak 11/02/2018 00:00

  Zarząd Oddziału Bydgoskiego PTDL oraz firma Horiba serdecznie zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe w formie warsztatów hematologicznych,które odbędą się

  10 marca (sobota)2018 r w Hotelu City w Bydgoszczy,ul.3 maja 6 (przy Rondzie Jagiellonów).

  Czas trwania warsztatów 10.00-17.00( w tym przerwa na poczęstunek)

  Prowadzącym warsztaty jest lek.Grzegorz Lewandowski (Łódź)

  Koszt uczestnictwa  w warsztatach - 100 zł

  Członkowie Oddziału Bydgoskiego zainteresowani uczestnictwem w warsztatach proszę o zgłoszenie udziału mailowo na adres : k.lab@wsd.org.pl podając :imię,nazwisko,miejsce pracy,oddział PTDL  oraz informację o wpłacie.

  Wpłaty należy dokonać na konto Oddziału Bydgoskiego PTDL

  ul.M.Skłodowskiej-Curie 9,85-094 Bydgoszcz.

  Bank Pekao BP w Bydgoszczy,nr rachunku 55 1020 1475 0000 8502 0084 8994

  z podaniem tytułu przelewu"Warsztaty hematologiczne 2018".

  Rejestracji i wpłaty dokonać należy do 28.02.2018.Liczba miejsc ograniczona.

  Tematy poruszane w trakcie warsztatów:

  1. Krew żylna,arterializowana czy obwodowa? (30 min)

  2. Jak prawidłowo dokonać analizy praparatów mikroskopowych krwi i szpiku? (30 min)

  3. Dojrzewanie i różnicowanie komórek hematogenezy (50 min)

  4.Rozmaz mikroskopowy krwi -cechy przemawiające za chorobą układu krwiotwórczego -część 1-nowotwory mieloproliferacyjne (50 min)

  5.Rozmaz mikroskopowy krwi -cechy przemawiające za chorobą układu krwiotwórczego-część 2-ostre białaczki szpikowe i dyskrazje nowotworowe (50 min)

  6.Pancytopenia i małopłytkowość do diagnostyki (20 min)

  7.Limfopoeza reaktywna i atypowa (1 godz)

  8.Pytania i odpowiedzi,filmy hematologiczne,dyskusja z uczestnikami,rozdanie zaświadczeń (30 min)

  9.Oferta hematologiczna firmy Horiba

  Przewiduje się przeprowadzenie quizu z poruszanych tematów

  Prowadzący warsztaty prosi o pytania,sugestie,problemy,które należy przesłać drogą mailową na adres szpikerman@wp.pl (proszę zaznaczyć,że dotyczy warsztatów hematologicznych w Bydgoszczy)

  Odpowiedzi na powyższe pytania i problemy hematologiczne zostaną udzielone na zakończenie warsztatów.

 • Sławomira Balcerak 16/01/2018 00:00

  Zarząd Oddziału Bydgoskiego PTDL oraz firma EMMA MDT Sp.z o.o

  serdecznie zapraszają na

  posiedzenie naukowo-szkoleniowe,które odbędzie się

  15.02.2018 r

  w Hotelu City w Bydgoszczy

  (ul.3 Maja 6-przy Rondzie Jagiellonów)

  Początek spotkania godz.12.00


  Program spotkania:


  1.Wykład:Diagnostyka pacjenta z alergią oczami lekarza praktyka- dr n.med.Jacek Gocki,Klinika Alergologii,Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych,Szpital Uniwersytecki nr 2 im.dr J.Biziela w Bydgoszczy

  2.Wykład:Celiakia -dlaczego tak wiele osób pozostaje niezdiagnozowanych?

  dr n.med.Emilia Majsiak,EMMA MDT sp.zo.o,Lublin

  3.Sprawy bieżące Oddziału

   

  KOMUNIKATY:

  1.Proszę o uregulowanie składki członkowskiej za rok 2018 (oraz ewentualnie zaległych)

  2.Wysokość składki członkowskiej w 2018 r wynosi 100,-PLN,dla emerytów 20,-PLN

  Wpłata:

  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej

  Oddział w Bydgoszczy

  ul.Marii Skodowskiej-Curie 9

  85-094 Bydgoszcz

  Numer konta bankowego Oddziału PTDL w Bydgoszczy

  55 1020 1475 0000 8502 0084 8994

  Jako tytuł płatności należy podać imię i nazwisko członka Oddziału Bydgoskiego PTDL oraz rok (lub lata) za który(które) opłacana jest składka

  3.Osoby,które zmieniły nazwisko,miejsce zamieszkania,miejsce pracy,dane do kontaktu (telefon,mail) proszę o przesłanie zaktualizowanych danych do Sekretarza Oddziału dr n.med.M.Lampki

Copyright © 2004-2023 PTDL