Aktualności » Bydgoszcz

 • Sławomira Balcerak 15/12/2019 12:31

  Zbliża się Boże Narodzenie - święto pokoju i radości.
  Niech życzliwość, szacunek, miłość  okazywane  przy wigilijnym stole towarzyszą  Państwu każdego dnia.
  Niech zrealizują się wszystkie życzenia składane przy łamaniu się opłatkiem.
  Niech w te święta nie zabraknie uśmiechu i dobrego słowa.
  Życzymy pełnego ciepła spojrzenia na innych ludzi i otaczający świat, odpoczynku od codziennego zabiegania i wszelkiego dobra.
  Niech poczucie prywatnego i zawodowego spełnienia towarzyszą Państwu w całym Nowym 2020 Roku.
  Niech nie braknie w nim nadziei, optymizmu, zdrowia i sił do realizacji wszystkich zamierzeń.

  Zarząd Oddziału PTDL w Bydgoszczy

 • Sławomira Balcerak 21/11/2019 00:00

  Zarząd Oddziału PTDL w Bydgoszczy wraz z firmą PZ Cormay S.A

  serdecznie zapraszają na posiedzenie naukowo - szkoleniowe, które odbędzie się

  12 grudnia 2019 r

  w Restauracji "Telimena" w Bydgoszczy,ul.Fordońska 15.

  Początek spotkania godz.12.00

   

  Program spotkania

  1.Powitanie uczestników spotkania - Przewodnicząca Oddziału

  2.Wykład:"Dynamika zmian oceny metody w raporcie precyzji czyli jak przewidzieć wyniki sprawdzianów zewnętrznych"  - Mirosław Firlej,Standlab

  3.Prezentacja firmowa - Renata Frankowska,PZ Cormay S.A

  4.Podsumowanie działalności Oddziału w 2019 r,plany na 2020 r i sprawy bieżące Oddziału-  Przewodnicząca Oddziału

  5.Świąteczny poczęstunek przy stole

 • Sławomira Balcerak 12/10/2019 00:00

  Zarząd Oddziału PTDL w Bydgoszczy wraz z firmą Novo Nordisk

  serdecznie zapraszają na posiedzenie naukowo - szkoleniowe, które odbędzie się

  30 października (środa) 2019 r

  w Hotelu City w Bydgoszczy,ul.3 maja 6 (przy Rondzie Jagiellonów).

  Początek spotkania godz.14.00

   

  Program spotkania

  1.Wykład:"Trudności diagnostyczne zaburzeń hemostazy - przypadki kliniczne"

  lek.med.Ewa Stefańska-Windyga,Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie 

  2.Sprawy bieżące Oddziału-Przewodnicząca Oddziału

 • Sławomira Balcerak 16/09/2019 00:00

  Informujemy,że pula miejsc w dn.11 i 12.10.2019 (sobota) została wyczerpana.

   

  Do wszystkich osób już zakwalifikowanych na warsztaty zostały wysłane maile potwierdzające uczestnictwo.Osoby,które wysłały zgłoszenie oraz potwierdzenie wpłaty a nie otrzymały zwrotnego maila potwierdzającego uczestnictwa proszone są o kontakt z mgr M.Gruszką (52 32 62 214 lub 215)

  Parking w Arkada Business Park jest płatny (10 zł/dzień).Można skorzystać z bezpłatnego parkingu w pobliskim Tesco (Arkada Business Park ma tam strefę parkowania)

 • Sławomira Balcerak 03/09/2019 00:00

   

  Członkowie PTDL zainteresowani uczestnictwem w warsztatach z diagnostyki moczu, które odbędą się w dniach 11 i 12 października 2019 prosimy o przysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego  na adres: k.lab@wsd.org.pl   wraz z dołączonym dowodem wpłaty.

  Koszt uczestnictwa w warsztatach - 100 zł

  Prosimy o dokładne wypełnienie formularza zgłoszeniowego z podaniem aktualnych danych adresowych i innych informacji potrzebnych do wystawienia zaświadczenia przez jednostkę szkolącą. Przy dokonywaniu przelewu przez inną osobę niż uczestnik szkolenia (np. przez kogoś z rodziny) należy podać imię i nazwisko uczestnika. Umożliwi to nam weryfikację zgłoszeń z wpłatami.

  Warunkami pełnej rejestracji uczestnika są: zgłoszenie oraz dowód wpłaty.

  1. Uczestnikami warsztatów będą tylko te osoby, do których wysłano informację o uczestnictwie drogą mailową.

  2.Osoby,które nie nie spełniły jednego z 2 warunków rejestracji (zgłoszenie i wpłata wraz z przysłaniem jej potwierdzenia) nie otrzymają maila z potwierdzeniem uczestnictwa  i zostaną wpisane  na listę rezerwową .Osoby te proszone będą o jak najszybsze uzupełnienie zgłoszenia lub wplaty.

  3.Miejsca na liście rezerwowej nie gwarantują uczestnictwa.

  4.Osoby,które nie dopełnią warunków rejestracji mogą być skreślone z listy rezerwowej w przypadku, gdy liczba  pełnych zgłoszeń dopełni zakładaną liczbę uczestników.

  Liczba miejsc ograniczona (maksymalnie 50 osób każdego dnia warsztatów). 

  W pierwszej kolejności rejestrujemy członków PTDL.

  Diagności zainteresowani uczestnictwem w warsztatach, które nie są członkami PTDL będą mogli w nich uczestniczyć jeśli po zakończeniu rejestracji będą wolne miejsca, dlatego proszę o kontakt mailowy z zapytaniem, czy jest to możliwe lub telefoniczny z mgr M.Gruszką.

  Rejestrację prowadzi mgr M.Gruszka,tel.kontaktowy 52 32 62 214 lub 215.

  Wpłaty należy dokonać na konto:

  Oddział  PTDL w Bydgoszczy

  ul.M.Skłodowskiej-Curie 9,85-094 Bydgoszcz.

  Bank Pekao BP w Bydgoszczy,nr rachunku 55 1020 1475 0000 8502 0084 8994

  z podaniem tytułu przelewu "Warsztaty z diagnostyki moczu - 2019" oraz imię i nazwisko uczestnika.

  Rejestracja uczestników - do 30.09.2019 lub do wyczerpania puli miejsc.

  W przypadku wyczerpania miejsc przed w/w terminem zamieścimy stosowną informację

   

  Temat warsztatów:

  „SKUTECZNA  STRATEGIA  WE WSPÓŁCZESNEJ DIAGNOSTYCE MOCZU

  Prowadzący warsztaty: prof.dr hab.Maria Mantur (WSM Białystok)

  Ramowy program godzinowy

  9.30-10.15 Procedury przedanalityczne i analityczne obowiązujące podczas badania ogólnego

                      moczu.

  10.15-11.00 Analiza elementów upostaciowanych i nieupostaciowanych  metodą suchych testów

                        paskowych – interpretacja wyników niejednoznacznych.

   

  11.00-11.30 Przerwa kawowa

  11.30-12.15 Procedura badania elementów upostaciowanych moczu wirowanego.

  12.15 -13.00 Analiza elementów upostaciowanych moczu metodami automatycznymi – wady i

                         zalety.

  13-13.45 Lunch

  13.45-14.30 Trudności diagnostyczne - jak formułować wynik ?

  14.30-15.15 Wewnętrzna i zewnętrzna  kontrola jakości (IQC)  (EQA)

  15.15-15.45 Przerwa kawowa

  15.45-16.30 Różnicowanie  składników upostaciowanych (komórek i wałeczków) osadu moczu na

                       podstawie zdjęć mikroskopowych.

   

  16.30 - 17.15 Różnicowanie  składników nieupostaciowanych (mineralnych) osadu moczu na

                         podstawie zdjęć mikroskopowych.

   

  17.15 -17.45 Test końcowy


    Pobierz formularz zgłoszeniowy  

 • Sławomira Balcerak 17/08/2019 00:00

  Informujemy, że w dniach 11-12 października 2019 r (piątek i sobota) odbędą się dwa posiedzenia naukowo-szkoleniowe w formie warsztatów z zakresu diagnostyki moczu

  Czas trwania warsztatów:

   w godzinach od 9.00-  ok 18.00 z przerwami kawowymi oraz przerwą na lunch (13.00-14.00)

  Organizatorzy posiedzeń:

   Oddział Bydgoski PTDL oraz firma MPW Instruments

  Miejsce warsztatów:

  Arkada Business Park

  Ul.Fordońska 2

  Bydgoszcz

  Sala Konferencyjna IX Piętro PANORAMA

  Temat warsztatów:

  "Skuteczna strategia we współczesnej diagnostyce moczu"

   

  Prowadzący warsztaty:

  prof.dr ha.Maria Mantur (Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku)

  Ten sam temat zostanie zrealizowany   w 2 kolejnych dniach dla 2 grup uczestników.

  Liczba miejsc ograniczona.

  W pierwszej kolejności rejestrowani będą członkowie PTDL.

  W każdym z posiedzeń może uczestniczyć maksymalnie 50 osób

  Za udział w warsztatach przyznanych będzie 8 punktów edukacyjnych tzw."twardych" (jednostka szkoląca: Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, SUM w Katowicach)

  Warunki i koszty uczestnictwa wraz z formularzem zgłoszeniowym zamieścimy w kolejnym komunikacie na początku września.

  Szczegółowy program warsztatów zostanie zamieszczony z chwilą otrzymania od prof.dr hab.M.Mantur

   

  Zarząd Oddziału PTDL w Bydgoszczy

 • Sławomira Balcerak 16/05/2019 00:00

  Informujemy,że z powodu wyczerpania puli miejsc rejestracja uczestników na konferencję naukowo-szkoleniową Oddziału Bydgoskiego PTDL w Turznie w dniach 13-14 czerwca 2019 r została zakończona.

  Lista zgłoszeń została zweryfikowana (wpłata,członkostwo PTDL) i do wszystkich osób wysłane zostały maile z informacją o zakwalifikowaniu na konferencję lub odmowie z powodu braku miejsc.

  W przypadku braku otrzymania maila prosimy o kontakt z mgr M.Gruszką:e-mail:k.lab@wsd.org.pl lub telefonicznie (od 21.05.2019 r) nr 52 32 62 214.

  W związku z zakończeniem rejestracji prosimy o nieprzysyłanie formularzy zgłoszeniowych.

  Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zainteresowanie naszą konferencją.

  Informacje praktyczne  dotyczące rejestracji w dniu rozpoczęcia konferencji oraz pobytu w Hotelu Romantycznym w Turznie podamy w kolejnym komunikacie .

  Zarząd Oddziału Bydgoskiego PTDL

 • Sławomira Balcerak 10/05/2019 00:00

  Mamy przyjemność zaprosić Państwa na obchody Dnia Diagnosty Laboratoryjnego, które odbędą się w dniu 27 maja 2019 roku w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy. 

  W ramach obchodów (plan dostępny w załączniku) odbędzie się posiedzenie naukowo -szkoleniowe, za które diagnostom zostaną przyznane 2 punkty edukacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

  Prosimy o potwierdzenie obecności drogą mailową lub telefoniczną do dnia 20-05-2019

  Liczba zgłoszeń jest ograniczona do dwóch osób z Państwa jednostki.  

  Do zobaczenia!

  Komitet organizacyjny

  Katarzyna Muszyńska-Radska

  Tomasz Skalski

  Monika Borowicz

  Maria Gardas

  Maria Błaszkiewicz

  Dagmara Jabłonowska-Fudzińska


   

  dziendiagnosty.biziel@gmail.com 

  Tel: 52 36-55-451

  534-056-945 (Tomasz Skalski)

  Zobacz zaproszenie i program

 • Sławomira Balcerak 19/04/2019 16:29

   

  Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 

   Oddziału Bydgoskiego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej 

  13 - 14 czerwca 2019 r

  Hotel Pałac Romantyczny

  Turzno k/Torunia 

   

  13 czerwca 2019 (czwartek) 

  11.00-12.00   Rejestracja uczestników konferencji

  12.00 – 12.15 Powitanie gości i uczestników konferencji, otwarcie wystawy stoisk firmowych

       Przewodnicząca Oddziału

  Wykład inauguracyjny 

  12.15 -13.00 "Zegar biologiczny człowieka -molekularne mechanizmy działania".

    dr hab. Karolina Szewczyk-Golec,Zakład Biochemii Medycznej,Collegium Medicum

    w Bydgoszczy,UMK w Toruniu

  Po wykładzie wspólne zdjęcie uczestników konferencji

  13.15-14.30 Obiad

   I SESJA:  ZDROWIE KOBIETY (sesja sponsorowana przez firmę Roche)

                     Przewodnicząca sesji:dr n.med.Grażyna Dymek

   14.30 -15.15    "Kiedy wyniki badań laboratoryjnych pomagają podejmować kluczowe decyzje

                              ginekologowi "

            dr hab.  med. Katarzyna Kosińska-Kaczyńska,I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii 

           Uniwersytetu Medycznego w Warszawie

                         Wykład sponsorowany przez Roche  

  15.15 – 16.00  "Nowoczesna diagnostyka zakażeń HPV. Innowacje w walce z rakiem szyjki macicy"

           dr hab. n. med. Marzena Lewandowska, Zakład Genetyki i Onkologii Molekularnej Centrum

           Onkologii w Bydgoszcz 

          Wykład sponsorowany przez Roche

  16.00-16.30 Przerwa kawowa i zwiedzanie stoisk firmowych

  16.30 – 17.15   „Diagnostyka toksoplazmozy w zdrowiu prokreacyjnym

           dr hab.n. med. Elżbieta Gołąb,Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład

           Higieny w Warszawie     

          Wykład sponsorowany przez Roche         

  17.15 – 17.45   "Unikalne rozwiązania firmy Roche w diagnostyce chorób zakaźnych"   


                             mgr Aneta Niciejewska,Roche          

  17. 45 -18.00    Dyskusja 

  18.00 – 18.45  „Rzadkie testy:17 OH PRG, wolny testosteron i AMH  metodą chemiluminescencji"

           Małgorzata Jastrzębska, PZ Cormay S.A

  20.00   Kolacja grillowa z muzyką

   

  14 czerwca 2019 (piątek)


  II SESJA:  VARIA  

                       Przewodnicząca sesji:dr n.med.Joanna Boinska

  9.00 – 9.45   "Bezpieczeństwo pacjenta w praktyce pracowni immunohematologii  transfuzjologicznej i

                         szpitalnego banku krwi"

       mgr Stanisław Iwańczak , Katowickie Centrum Onkologii               

  9.45 – 10.15 Zespół antyfosfolipidowy. Kryteria klasyfikacyjne i diagnostyka

                          serologiczna   

         mgr Magdalena Ratajczak, Euroimmun  Polska Sp. z.o.o.                        

  10.15  - 11.00 „Wyzwania w diagnostyce sepsy”.

         dr n.med.Małgorzata Miklaszewska-Sokolewicz, Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i

        Noworodka Uniwersytetu Medycznego w Warszawie         

  11.00 – 11.30 Przerwa kawowa

   

  III  SESJA: INTERPRETACJA WYNIKÓW BADAŃ W PRAKTYCE KLINICZNEJ

                     Przewodnicząca sesji:dr n.med.Magdalena Lampka

  11.30 – 12.15  "Interpretacja wyników badań laboratoryjnych płynu mózgowo-rdzeniowego i płynu

                            stawowego z ciekawych przypadków klinicznych"

           prof. dr hab. Maria Mantur, Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku  

  12.15 – 12.45  „Interpretacja wyników badań równowagi kwasowo-zasadowej - analiza przypadków

                            klinicznych"

          mgr Anna Chrzanowska, Radiometer

  12.45-13.30    "Zastosowanie zaawansowanych parametrów klinicznych w ocenie morfologii krwi obwodowej"

         Agnieszka Kowalczyk, Sysmex Polska,Sp.z o.o

  13.30-14.15       Test i ankieta

  14.15-14.30        Podsumowanie i zakończenie konferencji

  ok.14.30             Obiad

     

   

    Pobierz formularz zgłoszeniowy  

 • Sławomira Balcerak 18/04/2019 08:15

Copyright © 2004-2023 PTDL