Aktualności » Bydgoszcz

 • Sławomira Balcerak 15/08/2017 00:00

  Serdecznie zapraszamy członków naszego Oddziału oraz członków innych oddziałów

  do udziału w Konferencji Naukowo-Szkoleniowej

  zorganizowanej przez Oddział Bydgoski PTDL,która odbędzie się

  w dniach 5-6 października 2017 r

  w Hotelu Rubbens & Monet w Łysomicach k/Torunia.

   Konferencja poświęcona będzie m.in.zagadnieniom z zakresu kontroli jakości,nowościom w diagnostyce laboratoryjnej (biochemia,immunochemia,hematologia),diagnostyce płynu mózgowo-rdzeniowego oraz toksykologii.

  Uczestnictwo w konferencji zadeklarowało 13 firm diagnostycznych.W trakcie konferencji przewidziana jest wystawa sprzętu i materiałów diagnostycznych.

   

  Szczegółowy program konferencji wraz z formularzem zgłoszeniowym zamieścimy wkrótce.

  Zarząd Oddziału Bydgoskiego PTDL

 • Sławomira Balcerak 08/06/2017 00:00

  W dniu 18.05.2017 r odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Bydgoskiego PTDL, na którym wybrano:

  Przewodniczącą Oddziału,

  9 członków Zarządu Oddziału,

  5 członków Komisji Rewizyjnej,

  12 delegatów na Walne Zgromadzenie XIX Zjazdu PTDL,

  który odbędzie się w dniach 03-06.09.2017 w Krakowie.

  W Walnym Zgromadzeniu udział wzięło 46 członków Oddziału.


  Przewodniczącą Oddziału na kadencję 2017-2021 została wybrana:

   

  1.mgr Sławomira Balcerak

   Laboratorium Analityczne,Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy


  Członkami Zarządu zostali:

  Zastępca Przewodniczącej :

  2.mgr Marzenna Gruszka

  ZDL,Wojewódzki Szpital Dziecięcyw Bydgoszczy

  Sekretarz:

  3.dr n.med.Magdalena Lampka

  Katedra i Zakład Patobiochemii i Chemii Klinicznej ,Collegium Medicum w Bydgoszczy

   Skarbnik:

  4.mgr Anna Gerth

  Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy

  5.mgr Justyna Kania

  ZDL,Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Bydgoszczy

  6.dr n.med.Iga Hołyńska-Iwan

  Katedra i Zakład Patobiochemii i Chemii Klinicznej,Collegium Medicum w Bydgoszczy

  7.mgr Agnieszka Kaczmarczyk

  ZDL,Centrum Onkologii w Bydgoszczy

  8.dr n.med.Joanna Boinska

  Katedra Patofizjologii,Collegium Medicum w Bydgoszczy


  Zastępcy członków Zarządu :

  9.mgr Maria Gardas

  ZDL,Szpital Uniwersytecki nr 2 im.dr J.Biziela w Bydgoszczy

  10.mgr Monika Rynkowska

  Laboratorium Analiz Lekarskich MEDIC Spółka z o.o NZOZ

   

  Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:


  Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej:

  1.dr n.med.Hanna Kardymowicz


  Członkowie Komisji Rewizyjnej:

  2.mgr Karolina Laskowska

  Laboratorium Analityczne,Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

  3.mgr Joanna Leszczyńska

  Medyczne Laboratorium Diagnostyczne,Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu


  Zastępcy członków Komisji Rewizyjnej:

  4.mgr Agata Zamorska

  ZDL,Centrum Onkologii w Bydgoszczy

  5.mgr Ewa Łoś-Tomaszewska

  Laboratorium Analityczne,Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

   

  Delegatami na Walne Zgromadzenie w Krakowie zostali wybrani:


  1.mgr Sławomira Balcerak

  2.mgr Marzenna Gruszka

  3.dr n.med.Magdalena Lampka

  4.mgr Anna Gerth

  5.mgr Justyna Kania

  6.dr n.med.Iga Hołyńska-Iwan

  7.mgr Agnieszka Kaczmarczyk

  8.dr n.med.Joanna Boinska

  9.mgr Maria Gardas

  10.dr n.med.Hanna Kardymowicz

  11.mgr Alina Goralewska

  ZDL,Centrum Onkologii w Bydgoszczy

  12.mgr Jacek Skłodowski

  Centralne Laboratorium Analityczne,Szpital Wielospecjalistyczny im.dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu


 • Sławomira Balcerak 15/05/2017 00:00

  Zarząd Oddziału Bydgoskiego PTDL oraz firma BIOMAR DIAGNOSTYKA SP.Z O.O

  serdecznie zapraszają

  na zebranie naukowo-szkoleniowe,

  które odbędzie się 08.06.2017 r w Sali Narad

  Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im.dr J.Biziela w Bydgoszczy,ul.Ujejskiego 75

  Początek spotkania godz.12.00

  Program spotkania:

  1.Wykład:"Układ krzepnięcia krwi u chorych z poważnymi zmianami ośrodkowego układu nerwowego"

  dr n.med.Maria Zozulińska,Kierownik Laboratorium nr 1 Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im.K.Marcinkowskiego w Poznaniu

  2.Prezentacja firmy BIOMAR DIAGNOSTYKA SP.Z O.O

  3.Informacje bieżące dotyczące działalności Oddziału

   

  Komunikat:

  Osoby zainteresowane otrzymaniem wykładu dr hab.n.med.Jacka Sein Ananda "Równowaga kwasowo-zasadowa z punktu widzenia toksykologa klinicznego" przedstawionego na zebraniu naukowo-szkoleniowym 28.02.2017 r proszę o przesłanie maila na adres slabalcerak@wp.pl

 • Sławomira Balcerak 22/04/2017 19:33

   

   

  Zarząd Oddziału PTDL w Bydgoszczy zawiadamia

  o Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału,

  które odbędzie się w dniu

  18 maja 2017 r

  w Sali Wykładowej B Collegium Medicum,

  ul.Jagiellońska 13-15 ("Harmonijka"):

  godz.12.00 (I termin) - przy obecności co najmniej połowy członków upoważnionych do głosowania, a w przypadku braku quorum

  godz.12.15 (II termin) - bez względu na ilość obecnych członków.

  Prawo czynnego udziału w wyborach mają jedynie członkowie PTDL z opłaconymi składkami.

  W celu pobrania mandatu wyborczego prosimy o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości.

   

  I. Część wyborcza zebrania:

   

  Porządek Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Oddziału Bydgoskiego PTDL:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Bydgoskiego PTDL.

  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania - głosowanie jawne.

  3. Wybór Protokolanta Walnego Zebrania - głosowanie jawne.

  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej - głosowanie jawne.

  5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków - głosowanie jawne.

  6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Oddziału za kadencję 2013-2017 - Przewodnicząca Oddziału.

  7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za kadencję 2013-2017 - Skarbnik Oddziału.

  8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za kadencję 2013-2017

  9. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej - głosowanie jawne.

  10. Wybór Przewodniczącego Zarządu Oddziału Bydgoskiego PTDL na kadencję 2017-2021 w głosowaniu tajnym.

  11. Ogłoszenie przez Komisję Skrutacyjną wyników wyboru Przewodniczącego Zarządu Oddziału.

  12. Wybór na kadencję 2017 – 2021 w głosowaniu tajnym:

  - Członków Zarządu Oddziału - 9 osób (7członków i 2 zastępców)
  - Komisji Rewizyjnej - 5 osób (3 członków i 2 zastępców)

  13. Wybór Delegatów na Walne Zgromadzenie XIX Krajowego Zjazdu PTDL w Krakowie w dniach 3-6.09.2017

   - 12 delegatów (1 delegat na  20 członków Oddziału)

  14. Przedstawienie wyników głosowania przez Komisję Skrutacyjną.

  15. Wolne wnioski i dyskusja.

  16. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.

   

  II. Część naukowo-szkoleniowa zebrania:

   

  Wykład: "Diagnostyka laboratoryjna wypalenia zawodowego"

  dr n.med.Iga Hołyńska-Iwan, Katedra i Zakład Patobiochemii i Chemii Klinicznej, Collegium Medicum w Bydgoszczy

   

  Serdecznie zapraszamy członków naszego Oddziału do czynnego uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo- Wyborczym

 • Sławomira Balcerak 07/04/2017 00:00

  Wszystkiego najlepszego!

 • Sławomira Balcerak 21/03/2017 00:00

  Zarząd Oddziału Bydgoskiego PTDL oraz firma Marcel S.A

  serdecznie zapraszają

  na zebranie naukowo-szkoleniowe,które odbędzie się

  27.04.2017 r

  w Sali Narad

  Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im.dr J.Biziela w Bydgoszczy,ul.Ujejskiego 75

  Początek spotkania godz.13.00


  Program zebrania:

  1.Wykład:"Programy sprawdzianów międzylaboratoryjnych realizowane przez COBJwDL w Łodzi - kryteria oceny i interpretacja wyników"

  dr n.med.Barbara Przybył - Hac, COBJwDL Łódź

  2.Prezentacja firmy Marcel:"Nowości w ofercie laboratoryjnych systemów informatycznych"

  3.Informacje bieżące - Przewodnicząca Oddziału

   

  Komunikaty:

  1.Osoby zainteresowane otrzymaniem wykładu prof.dr hab.n.med.Marii Mantur"Laboratoryjna diagnostyka moczu na podstawie badania ogólnego" oraz prezentacji mgr inż.Ewy Salameh (MPW Instruments) proszę o przysłanie maila na adres slabalcerak@wp.pl

  2.Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Bydgoskiego odbędzie się 18.05.2017 r w Sali Wykładowej B Collegium Medicum (budynek"Harmonijka) ,ul.Jagiellońska 13-15.Szczegóły spotkania w następnym komunikacie.

 • Sławomira Balcerak 02/03/2017 00:00

   Informujemy,że na prośbę firmy MPW Med.Instruments

  zmienia się termin i miejsce marcowego spotkania,

    (miało się odbyć 23 marca 2017 godz.12.00 w Sali Wykładowej B Colegium Medicum,przy ul.Jagiellońskiej 13-15 "Harmonijka")

  Nowy termin i miejsce spotkania:  16 marca 2017 godz.12.00  Sala Konferencyjna w Hotelu City,ul.3 maja 6 (przy Rondzie Jagiellonów)

  Program spotkania  nie ulega zmianie.

 • Sławomira Balcerak 26/02/2017 00:00

  Zarząd Oddziału PTDL w Bydgoszczy oraz firma "MPW Med. Instruments" Spółdzielnia Pracy

  serdecznie zapraszają na zebranie naukowo-szkoleniowe,które odbędzie się

  16 marca 2017 r w Sali Konferencyjnej

   Hotelu City przy ul.3 maja 6

  ( przy Rondzie Jagiellonów).

  Początek spotkania godz.12.00

  Program spotkania:

  1.Wykład:"Laboratoryjna diagnostyka moczu na podstawie badania ogólnego"

     prof.dr hab.n.med.Maria Mantur

  Plan wykładu:

  - mocz jako materiał diagnostyczny

  - zasady reakcji chemicznych na suchych testach paskowych dla parametrów biochemicznych moczu

  - interferencja substancji egzo- i endogennych na odczyt parametrów fizykochemicznych

  - standaryzacja badania osadu moczu metodą mikroskopową

  - trudności diagnostyczne podczas wykonywania i interpretacji wyników badań

  2."Przygotowanie próbki do badania osadu moczu.Techniczne aspekty związane z wirowaniem próbki"

   mgr inż.  Ewa Salameh,MPW Med.Instruments

  3.Informacje bieżące dotyczące działalności Oddziału - Przewodnicząca Oddziału

 • Sławomira Balcerak 27/01/2017 00:00

  Zarząd Oddziału PTDL w Bydgoszczy oraz firma RADIOMETER Sp.z o.o

  serdecznie zapraszają na zebranie naukowo-szkoleniowe,

  które odbędzie się 28 lutego 2017  r (wtorek) w Sali Konferencyjnej Hotelu City,ul.3 Maja 6 (przy Rondzie Jagiellonów)

  Początek spotkania godz.12.00

   

  Program:

  1.Wykład:"Toksykologia kliniczna w praktyce diagnosty laboratoryjnego"

     dr hab.n.med.Jacek Sein Anand,Pomorskie Centrum Toksykologii w Gdańsku

  2.Sprawy bieżące Oddziału

   

  KOMUNIKATY:

  1.Proszę o uregulowanie składki członkowskiej za 2016 r.Warunkiem otrzymania certyfikatu uczestnictwa w zebraniach jest opłacenie składki.

  2.Wysokość składki członkowskiej w 2017 r wynosi 100,-PLN,dla emerytów 20,-PLN

  Wpłata :

  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej

  Oddział w Bydgoszczy

  ul.M.Skłodowskiej-Curie 9

  85-094 Bydgoszcz

  Numer konta bankowego Oddziału PTDL w Bydgoszczy:

  55 1020 1475 0000 8502 0084 8994

  Jako tytuł płatności należy podać imię i nazwisko członka Oddziału oraz rok,za który opłacana jest składka

  3.Opłacenie składki członkowskiej do końca lutego 2017 r gwarantuje otrzymanie czasopisma"Diagnostyka laboratoryjna"

  4.Osoby,które zmieniły nazwisko,miejsce zamieszkania proszę o przesłanie zaktualizowanych danych do Sekretarza Oddziału dr n.med.M.Lampki.

  5.Terminy kolejnych spotkań:23.03.2017 r,27.04.2017 r.18.05.2017 r

 • Sławomira Balcerak 06/01/2017 00:00

  Wszystkiego najlepszego!

  Komunikaty:

  1.W związku z uczestnictwem w zebraniu członków PTHiT listę obecności dla członków naszego Oddziału proszę podpisywać przed rozpoczęciem zebrania.

  2.Następne zebranie odbędzie się wyjątkowo we wtorek 28.02.2017 r w Hotelu City w Bydgoszczy (szczegóły spotkania w następnym komunikacie)

  3.Certyfikaty uczestnictwa w zebraniach PTDL w 2016 r będą do odbioru na zebraniu 28.02.2017 r

Copyright © 2004-2019 PTDL