Aktualności » Bydgoszcz

 • Sławomira Balcerak 09/02/2021 00:00

                                                                     KOMUNIKATY

   

  SKŁADKA CZŁONKOWSKA

  1.Proszę o uregulowanie składki członkowskiej za rok 2021 (oraz ewentualnie zaległych)

  2.Wysokość składki członkowskiej w 2021 r wynosi 100,-PLN,dla emerytów 20,-PLN

  Wpłata:

  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej

  Oddział w Bydgoszczy

  ul.Marii Skodowskiej-Curie 9

  85-094 Bydgoszcz

  Numer konta bankowego Oddziału PTDL w Bydgoszczy

  55 1020 1475 0000 8502 0084 8994

  Tytuł płatności : imię i nazwisko członka Oddziału Bydgoskiego PTDL oraz rok (lub lata) za który(które) opłacana jest składka

  ZMIANA DANYCH CZŁONKÓW PTDL

  Osoby,które zmieniły nazwisko,miejsce zamieszkania,miejsce pracy,dane do kontaktu (telefon,mail) proszę o przesłanie zaktualizowanych danych do Sekretarza Oddziału dr n.med.M.Lampki e-mail:magdalampka@interia.pl

  INFORMACJE DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW PTDL

  Osoby,które chcą zostać członkami naszego Oddziału prosimy o wypełnienie deklaracji członkowskiej (pobrać ze strony www.ptdl.pl),uiszczenie składki członkowskiej i kontakt z Sekretarzem Oddziału dr n.med.M.Lampką.

 • Sławomira Balcerak 20/12/2020 00:00

  "Pokój na ziemi ludziom
    a w niebie cisza gwiazd
    grają anieli,
    świat się chlebem dzieli
    świat ma dziś świąteczny blask"

 • Sławomira Balcerak 27/10/2020 00:00

  Zarząd Oddziału PTDL w Bydgoszczy  , Oddziału Bydgosko-Toruńskiego  Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów  oraz firma DIAHEM

  zapraszają na spotkanie naukowo-szkoleniowe ,które odbędzie się

  19 listopada 2020 r. o godzinie 18:00 na Platformie Zoom.

   

  Temat wykładu: Współczesna pracownia serologii immunotransfuzjologicznej-analiza niezgodności"

   

  Wykładowca: dr n.med.Anna Skibowska-Bielińska(Uniwersyteckie Centrum Kliniczne- Gdańsk)

  Czas trwania wykładu 45 minut.

   

  Temat spotkania oraz formularz rejestracyjny znajdą Państwo na stronie internetowej:

  https://sway.office.com/VpCCmHYAjcXJOauk?ref=email

  Link do formularza rejestracyjnego zostanie przesłany członkom Oddziału Bydgoskiego PTDL

  przez Sekretarza Oddziału dr n.med.M.Lampkę.

   Rejestracja uczestników spotkania jest niezbędna do uzyskania certyfikatów uczestnictwa.

  Przed planowanym spotkaniem zarejestrowani uczestnicy otrzymają mailowo link do spotkania.

  Rejestracja na spotkanie będzie prowadzona najpóźniej do 15 listopada 2020 r.

 • Sławomira Balcerak 08/10/2020 00:00

  Dr hab. Artur Słomka, prof. UMK,Przewodniczący Oddziału Bydgosko-Toruńskiego PTHiT zaprasza członków naszego Oddziału na zorganizowane przez PTHiT webinarium .  Przesłał zaproszenie następującej treści:

  "Szanowni Państwo,

  Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów Oddział

  Bydgosko-Toruński oraz firma GILEAD

                                                    zapraszają na                                                     

  Spotkanie Naukowo-Szkoleniowe pt:

    "Zaburzenia hematologiczne w dobie COVID-19",

  które

  odbędzie się 27 października 2020 r. o godzinie 16:00 na Platformie Zoom.

   

  Program webinarium oraz formularz rejestracyjny znajdą Państwo na stronie

  internetowej:

   

  https://sway.office.com/xSK5bWFGHfD5gMIZ?ref=Link

   

  Z poważaniem

  Dr hab. Artur Słomka, prof. UMK

  Przewodniczący Oddziału Bydgosko-Toruńskiego PTHiT

  Dr Joanna Boinska

  Sekretarz Oddziału Bydgosko-Toruńskiego PTHiT"

   

  Członków Oddziału Bydgoskiego zachęcamy do wzięcia udziału w webinarium. Link do programu webinarium oraz formularza rejestracyjnego zostanie przesłany do każdego członka Oddziału przez Sekretarza Oddziału dr n.med.M.Lampkę drogą mailową.

  W listopadzie planujemy zorganizowanie spotkania naukowo-szkoleniowego w formie on-line wspólnie z Polskim Towarzystwem Hematologów i Transfuzjologów oraz firmą Diahem.Tematem spotkania będzie serologia.Termin, temat  i szczegóły spotkania w następnym komunikacie

 • Sławomira Balcerak 24/08/2020 00:00

  Szanowni Państwo,

  W związku z pogorszeniem się sytuacji epidemiologicznej w Polsce i dynamicznym wzrostem zakażeń podjęliśmy trudną decyzję o odwołaniu  konferencji naukowo-szkoleniowej Oddziału Bydgoskiego zaplanowanej w terminie 17-18.09.2020 r w Turznie k/Torunia.

  Zmieniając termin konferencji (pierwotnie miała się odbyć w dniach  28-29 maja 2020 r) mieliśmy nadzieję na uspokojenie się sytuacji,która umożliwiłaby organizację tego wydarzenia.

  Decyzja nasza wynika głównie z troski o nasze wspólne bezpieczeństwo (uczestników konferencji oraz pracowników firm diagnostycznych).Część firm diagnostycznych właśnie ze względu na bezpieczeństwo swoich pracowników odwołała swoje uczestnictwo w tym roku w wielu konferencjach (w tym w Turznie).

  Jednocześnie mamy nadzieję na organizację konferencji w 2021 r,jeśli będzie to możliwe.

   

  Ze względu na to,że obecna sytuacja uniemożliwia organizację tradycyjnych posiedzeń naukowo-szkoleniowych rozważamy od października  przeprowadzanie spotkań on-line.

  Proszę śledzić komunikaty ukazujące się w zakładce Oddziału n/t terminu i tematyki tych spotkań.Oczywiście będziemy na bieżąco obserwować sytuację i jeśli tylko  ulegnie ona znacznej poprawie to rozważymy wznowienie tradycyjnych spotkań.

  Serdecznie pozdrawiamy członków naszego Oddziału i do zobaczenia wkrótce.

  Zarząd Oddziału PTDL w Bydgoszczy

 • Sławomira Balcerak 05/05/2020 00:00

  Szanowni Państwo,

  Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju i zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego jesteśmy zmuszeni zmienić termin konferencji naukowo-szkoleniowej naszego Oddziału,która pierwotnie miała się odbyć w dniach 28-29 maja 2020 r w Turznie k/Torunia.

  Nowy termin konferencji 17-18 września 2020 r  -Hotel Pałac Romantyczny w Turznie

  Mamy nadzieję,że konferencja będzie możliwa do zrealizowania w zaplanowanym terminie.

  Proszę śledzić komunikaty zamieszczane na tej stronie dotyczące warunków rejestracji,programu konferencji oraz ewentualnych decyzji odnośnie realizacji konferencji w zależności od aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju.

  Pozdrawiamy serdecznie wszystkich członków naszego Oddziału. Ubolewamy,że obecna sytuacja uniemożliwia nam organizację posiedzeń i spotkań z Państwem.Wszystkim życzymy zdrowia i dużo sił w walce z koronawirusem, zwłaszcza w naszych miejscach pracy.

  Zarząd Oddziału PTDL w Bydgoszczy

 • Sławomira Balcerak 21/02/2020 00:00

             Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów Oddziału Bydgosko-Toruńskiego

  dr hab.Artur Słomka,profesor UMK

  zaprasza członków naszego Oddziału

  na spotkanie naukowo-szkoleniowe "Hemostaza wczoraj i dziś",

  które odbędzie się 6 marca 2020 r w Muzeum Wodociągów Hala Pomp,ul.Gdańska 242 w Bydgoszczy.

  Organizator prosi o  zgłoszenie uczestnictwa  na adres mailowy PTHIT@CM.UMK.PL do dnia 01.03.2020.

  Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

  Program spotkania został wysłany mailem do członków naszego Oddziału .

  Osoby zainteresowane spotkaniem,które nie otrzymały programu proszę o przysłanie maila na adres slabalcerak@wp.pl

  Początek spotkania - godz.10.00

  Spotkanie zakończy się  lunchem o godz.13.00

   

   


   

  Grupa ds.Hemostazy PTHiT

  zaprasza  lekarzy oraz diagnostów zainteresowanych pogłębieniem wiedzy z zakresu hemostazy

  na warsztaty

  "Zaburzenia hemostazy - od krwawień do zakrzepicy żylnej",

  które odbędą się w dniu 28.02.2020 r w Hotelu Bulwar,ul.Bulwar Filadelfijski 18 w Toruniu.

  Udział w warsztatach jest bezpłatny.

  Bezpłatna rejestracja online

  https://med-space.pl/97-rejestracja

  Za udział w  warsztatach zostaną przyznane punkty edukacyjne:

  lekarze -5 punktów edukacyjnych

  diagności -2 punkty edukacyjne

  Program warsztatów dostępny przy rejestracji lub wysyłając e-mail na adres slabalcerak@wp.pl

  Początek warsztatów -10.15

  Lunch 13.05-14.05

  zakończenie warsztatów 16.00

  Partnerem strategicznym warsztatów jest firma Roche Polska

   

  Członków naszego Oddziału zachęcamy do uczestnictwa w w/w wydarzeniach

  Zarząd Oddziału PTDL w Bydgoszczy

   

 • Sławomira Balcerak 05/02/2020 00:00

  Zarząd Oddziału Bydgoskiego PTDL  

  serdecznie zaprasza na posiedzenie naukowo-szkoleniowe w formie warsztatów hematologicznych, które odbędą się

  7 marca (sobota) 2020 r

  w Sali Konferencyjnej Innowacyjnego Forum Medycznego

  przy Centrum Onkologii, ul.Doktor Izabeli Romanowskiej 2 w Bydgoszczy.

  Czas trwania warsztatów 9.00-16.45 (w tym przerwa na lunch 13.15-14.00)

  Prowadzącym warsztaty jest lek.Grzegorz Lewandowski (Łódź)

  Koszt uczestnictwa  w warsztatach - 150 zł

  Członkowie Oddziału Bydgoskiego zainteresowani uczestnictwem w warsztatach proszę o przesłanie formularza zgłoszeniowego  mailowo na adres magdalampka@interia.pl   oraz dołączyć dowód wpłaty.

  Warunkami pełnej rejestracji uczestnika są: zgłoszenie oraz dowód wpłaty.

  Osoby ,które spełniły te warunki otrzymają maila z informacją o uczestnictwie i staną się pełnoprawnymi uczestnikami warsztatów. W przypadku, gdy jeden z tych warunków nie zostanie spełniony osoba zainteresowana zostanie umieszczona na liście rezerwowej .Miejsce na liście rezerwowej nie gwarantuje uczestnictwa, gdyż liczba uczestników jest ograniczona.

  W pierwszej kolejności rejestrujemy członków PTDL.

  Rejestrację prowadzi dr n.med.M.Lampka

  tel.kontaktowy 52 58535 98 lub 696 148 738

  Wpłaty należy dokonać na konto: 

  Oddział  PTDL w Bydgoszczy

  ul.M.Skłodowskiej-Curie 9,85-094 Bydgoszcz.

  Bank Pekao BP w Bydgoszczy,nr rachunku 55 1020 1475 0000 8502 0084 8994

  z podaniem tytułu przelewu"Warsztaty hematologiczne 2020".

  Rejestracja uczestników - do 29.02.2020 lub do wyczerpania puli miejsc.

  Liczba miejsc ograniczona (maksymalnie 100 osób).

  W przypadku wyczerpania miejsc przed w/w terminem zamieścimy informację

  Diagności zainteresowani uczestnictwem w warsztatach, które nie są członkami PTDL będą mogli w nich uczestniczyć jeśli po zakończeniu rejestracji będą wolne miejsca, dlatego proszę o kontakt mailowy z zapytaniem, czy jest to możliwe lub telefoniczny z dr n.med.Magdaleną Lampką.

  Za udział w warsztatach zakończonych zdaniem testu końcowego uczestnikom zostanie przyznane 8 punktów edukacyjnych ( "twardych").

  Jednostka szkoląca :Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

  Prosimy o dokładne wypełnienie formularza zgłoszeniowego, z podaniem wszystkich wymaganych danych, w tym aktualnego adresu korespondencyjnego.

  Zaświadczenie o uczestnictwie w kursie zostanie przesłane przez jednostkę szkolącą na wskazany przez Państwa adres.

  Program szkolenia hematologicznego Bydgoszcz 2020

  9.00 - 9.45     – Zrozumieć niedokrwistość

  9.45 – 10.30  –  Małopłytkowość do diagnostyki

  10.30 – 11.15  Eozynofilia odczynowa czy rozrostowa?

  11.15-11.45        Przerwa kawowa

  11.45 – 12.30 –  Etiologia i kryteria rozpoznania dyskrazji nowotworowych

  12.30 – 13.15  -  Etiologia i kryteria rozpoznania MPN

  13.15 – 14.00 –  Przerwa na obiad

  14.00 – 14.45 -   Etiologia i kryteria rozpoznania MDS

   14.45 -15.30 –   Drzewo filogenetyczne AML

  15.30 – 15.45     Przerwa kawowa

  15.45 – 16.15 – CD – do czego służy cluster of diferentation?

  16.15 -16.45     Test końcowy, ankieta i zakończenie warsztatów

   

  " 

    Pobierz formularz zgłoszeniowy  

 • Sławomira Balcerak 20/01/2020 00:00

  Zarząd Oddziału PTDL w Bydgoszczy

  serdecznie zaprasza na posiedzenie naukowo - szkoleniowe, które odbędzie się

  20 lutego 2020 r

  w Sali Narad Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im.dr J.Biziela w Bydgoszczy,ul.Ujejskiego 75

  Początek spotkania godz.12.30

   

  Program spotkania

  1.Wykład:"Przydatność badań laboratoryjnych w diagnostyce chorób płuc"

  Dr hab n.med.Grzegorz Przybylski, profesor UMK,Katedra Chorób Płuc,Nowotworów i Gruźlicy CM w Bydgoszczy

  Klinika Chorób Płuc,Nowotworów i Gruźlicy ,Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

   2.Wykład "Analiza poziomu wybranych parametrów stanu zapalnego, krążących kompleksów immunologicznych oraz związanych z nimi wskaźników (neutrofil/limfocyt, płytka/limfocyt, CRP/KKI) w chorobach obturacyjnych płuc i w raku płuca"

  Dr n.med.Marta Pilaczyńska-Cemel, Katedra Chorób Płuc, Nowotworów i Gruźlicy CM w Bydgoszczy,

  Klinika Chorób Płuc,Nowotworów i Gruźlicy ,Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy 

  3.Sprawy bieżące Oddziału-Przewodnicząca Oddziału

   

  KOMUNIKATY

  CERTYFIKATY UCZESTNICTWA

  W trakcie powyższego spotkania wydawane będą certyfikaty uczestnictwa w posiedzeniach naukowo-szkoleniowych za 2019 r.Warunkiem otrzymania certyfikatu uczestnictwa w posiedzeniach jest opłacenie składki za 2019 r.

  SKŁADKA CZŁONKOWSKA

  1.Proszę o uregulowanie składki członkowskiej za rok 2020 (oraz ewentualnie zaległych)

  2.Wysokość składki członkowskiej w 2020 r wynosi 100,-PLN,dla emerytów 20,-PLN

  Wpłata:

  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej

  Oddział w Bydgoszczy

  ul.Marii Skodowskiej-Curie 9

  85-094 Bydgoszcz

  Numer konta bankowego Oddziału PTDL w Bydgoszczy

  55 1020 1475 0000 8502 0084 8994

  Tytuł płatności : imię i nazwisko członka Oddziału Bydgoskiego PTDL oraz rok (lub lata) za który(które) opłacana jest składka

  ZMIANA DANYCH CZŁONKÓW PTDL

  1.Osoby,które zmieniły nazwisko,miejsce zamieszkania,miejsce pracy,dane do kontaktu (telefon,mail) proszę o przesłanie zaktualizowanych danych do Sekretarza Oddziału dr n.med.M.Lampki e-mail:magdalampka@interia.pl

  INFORMACJE DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW PTDL

  2.Osoby,które chcą zostać członkami naszego Oddziału prosimy o wypełnienie deklaracji członkowskiej (pobrać ze strony www.ptdl.pl),uiszczenie składki członkowskiej i kontakt z Sekretarzem Oddziału dr n.med.M.Lampką.

   

  KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA ODDZIAŁU PTDL W BYDGOSZCZY ODBĘDZIE SIĘ W

  W DNIACH 28-29 MAJA 2020 r W TURZNIE K/TORUNIA

  INFORMACJE O KONFERENCJI BĘDĄ ZAMIESZCZANE W KOLEJNYCH KOMUNIKATACH.


 • Sławomira Balcerak 22/12/2019 00:00

  Zarząd Oddziału PTDL w Bydgoszczy wraz z firmą Roche Polska

  serdecznie zapraszają na posiedzenie naukowo - szkoleniowe, które odbędzie się

  15 stycznia 2020 r

  w Hotelu City w Bydgoszczy,ul.3 maja 6 (przy Rondzie Jagiellonów)

  Początek spotkania godz.13.00

   

  Program spotkania

  1.Wykład:"Nowe terapie w hemofilii A"

  Dr n.med.Andrzej Kołtan,Klinika Pediatrii,Hematologii i Onkologii,Szpital Uniwersytecki nr 1,Bydgoszcz

  2.Wykład "Aspekty laboratoryjne terapii emicizumabem"

  Dr n.med.Edyta Odnoczko,Instytut Hematologii i Transfuzjologii,Warszawa

  3.Sprawy bieżące Oddziału-Przewodnicząca Oddziału

  4.Lunch

Copyright © 2004-2023 PTDL