Aktualności » Bydgoszcz

 • Sławomira Balcerak 01/03/2022 00:00

  Zarząd Oddziału PTDL w Bydgoszczy oraz firma Perlan Technologies

  serdecznie zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe w formule on-line

  w dniu 17.03.2022 o godz. 17.30.

  Harmonogram posiedzenia

  17.30-17.35  Przywitanie uczestników 

  mgr Sławomira Balcerak - Przewodnicząca PTDL O/Bydgoszcz

  17.35 - 18.35  Wykład : „Ograniczenia metodyczne w testach tarczycowych"

  prof. dr hab. med. Krystyna Sztefko,Zakład Biochemii Klinicznej,Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

  18.35-18.45 Prezentacja firmowa

  18.45 -19.15 Panel dyskusyjny

  19.15.Zakończenie posiedzenia

  mgr Sławomira Balcerak - Przewodnicząca PTDL O/ Bydgoszcz

  Poniżej  link do rejestracji dla uczestników posiedzenia

  https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=5DH3pSYRHEWMNEGyA4VeZFRNUN0PGf5KtWwHU74u8thUNDJKVzFaQlY2VU1LMkY1V1VWQ0JQSVhFVC4u

  Po zarejestrowaniu uczestnika na adres mailowy podany przy rejestracji zostanie przesłany link do posiedzenia.

  Za udział w posiedzeniu przysługują diagnostom 2 punkty edukacyjne „miękkie”.

  Certyfikat uczestnictwa zostanie przysłany uczestnikom posiedzenia e-mailem przez firmę Perlan Technologies

 • Sławomira Balcerak 12/01/2022 00:00

  Zarząd Oddziału PTDL w Bydgoszczy oraz firma Diag-med

  serdecznie zapraszają na posiedzenie naukowo - szkoleniowe,

  które odbędzie się  27 stycznia 2022 r

  w Sali Konferencyjnej (I piętro)  Galerii  Wnętrz Arkada, ul.Fordońska 40 w Bydgoszczy

  Po wejściu do Galerii kierować sie schodami ruchomymi na I piętro.Sala konferencyjna jest obok Bistro Projekt.Parking przed Galerią -bezpłatny

  Początek spotkania godz.13.00

   

  Program spotkania

  1.Wykład: "Interpretacja wyników morfologii uzyskanych w analizatorach hematologicznych Mindray BC 6200,Sysmex XN 2000 i Horiba Yumizen H2500"

   mgr Milena Małecka 

   Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Warszawski  Uniwersytet Medyczny

   2.Prezentacja "Nowości firmy Mindray"

     mgr Mariusz Śliwowski

     Product Specialist, IVD Mindray 

  3. Sprawy bieżące Oddziału-Przewodnicząca Oddziału

              Podczas spotkania odbędzie się prezentacja na żywo analizatora

              hematologicznego  BC-6200 Mindray

       Po części wykładowej zapraszamy na poczęstunek

  Przypominamy o uregulowaniu składki członkowskiej za rok 2022 (oraz ewentualnie zaległych)

  Wysokość składki członkowskiej w 2022 r wynosi 100,-PLN,dla emerytów 20,-PLN

  Wpłata:

  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej

  Oddział w Bydgoszczy

  ul.Marii Skodowskiej-Curie 9

  85-094 Bydgoszcz

  Numer konta bankowego Oddziału PTDL w Bydgoszczy

  55 1020 1475 0000 8502 0084 8994

  Jako tytuł płatności należy podać imię i nazwisko członka Oddziału Bydgoskiego PTDL oraz rok (lub lata) za który(które) opłacana jest składka

  Informację o zaległościach w opłacaniu składek, można sprawdzić wysyłając pytanie pod adresem e-mail:agerth8@wp.pl

 • Sławomira Balcerak 22/12/2021 00:00

  ..." A co nam mówi to istnienie Boga w Dziecku z Betlejem?
  Mówi Tobie,
  mówi mnie
  każdemu człowiekowi mówi:
  dobrze, że jesteś".....
  /bp Klaus Hemmerle/

  ..." A co nam mówi to istnienie Boga w Dziecku z Betlejem?

  Mówi Tobie,

  mówi mnie

  każdemu człowiekowi mówi:

  dobrze, że jesteś".....

  /bp Klaus Hemmerle/

 • Sławomira Balcerak 15/11/2021 00:00

  Zarząd Oddziału PTDL w Bydgoszczy oraz firma Argenta

  serdecznie zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe w trybie on-line

  w dniu 23.11.2021 o godz. 17.30.


  Harmonogram posiedzenia

  17.30-17.35  Przywitanie uczestników .

  mgr Sławomira Balcerak - Przewodnicząca PTDL Bydgoszcz

  17.35 - 18.05 . Wykład „Choroby rzadkie wcale nie są takie rzadkie”

  dr  n. med. Ewa Starostecka ,konsultant wojewódzki w dziedzinie pediatrii metabolicznej, Koordynator Regionalnego Centrum Chorób Rzadkich Klinika Endokrynologii i Chorób Metabolicznych Instytutu CZMP w Łodzi

  18.05 - 18.35 Wykład „Kompleksowe rozwiązania z zakresu immunologii i biochemii  dla laboratoriów diagnostycznych”

  Izabela Kopańska, Specjalista ds. Aplikacji, Dział Kliniki, Argenta

  18.35-18.55  Q&A        dr n.med.Ewa Starostecka

  18.55-19.00 Zakończenie posiedzenia mgr Sławomira Balcerak - Przewodnicząca PTDL Bydgoszcz

   

  Poniżej  link do rejestracji dla uczestników posiedzenia

  https://argentaspzoospk191.clickmeeting.com/zebranie-naukowo-szkoleniowe-oddzialu-ptdl-w-bydgoszczy/register?_ga=2.84359833.1636562862.1636959792-777443553.1615984396

  Po zarejestrowaniu uczestnika na adres mailowy podany przy rejestracji zostanie przesłany link do posiedzenia.

  Za udział w posiedzeniu przysługują diagnostom 2 punkty edukacyjne „miękkie”.

  Certyfikat uczestnictwa zostanie przysłany uczestnikom posiedzenia e-mailem przez firmę Argenta

  Diagności laboratoryjni -członkowie PTDL powinni uzupełnić wpis w Karcie Ciągłego Szkolenia i uzyskać potwierdzenie w postaci pieczątki Oddziału wraz z podpisem przedstawiciela Zarządu w póżniejszym terminie.

   


   

   

 • Sławomira Balcerak 01/06/2021 00:00

 • Sławomira Balcerak 16/05/2021 00:00

  Zarządy Oddziałów PTDL w Olsztynie i w Bydgoszczy   oraz firma Novo Nordisk

  serdecznie zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe on-line

  w dniu 20.05.2021 w godz. 17.30-19.30


  Harmonogram posiedzenia

  17:30-17:35 Powitanie i rozpoczęcie posiedzenia

  Przewodnicząca PTDL O/Bydgoszcz- mgr Sławomira Balcerak

  17:35-17:50 Wykład I 

  „Zaburzenia hemostazy w ujęciu klinicznym” 

  Prof. dr hab.n.med,Jerzy Windyga

  Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

   

  17:50 -18:05 Wykład  II

  "Laboratoryjna diagnostyka nabytej hemofilii A - od pobrania do wyników badań”

  Dr n.med. Beata Baran, IHiT w Warszawie

  18:05–18:20 Wykład III

  „Wybrane zaburzenia hemostazy na podstawie przypadków klinicznych”

  Dr n.med.  Ewa Stefańska-Windyga,IHiT w Warszawie

  18:20-18:45 Pytania i odpowiedzi                     

   18:45–19:30 Sprawy organizacyjne Oddziałów

  mgr Violetta Brzozowska  -Przewodnicząca PTDL Oddział w Olsztynie 

  mgr Sławomira Balcerak-Przewodnicząca PTDL Oddział w Bydgoszczy

   

  Rejestracja na posiedzenie naukowo-szkoleniowe -za pomocą strony internetowej

  www.webinarptdl.pl

  W prawym górnym rogu kliknąć przycisk "Zarejestruj się"

   Po zarejestrowaniu uczestnika na adres mailowy podany przy rejestracji zostanie przesłany link do zebrania.

  Za udział w posiedzeniu przysługują diagnostom 2 punkty edukacyjne "miękkie".

  Certfikaty zostaną przesłane uczestnikom posiedzenia mailem.

  Diagności laboratoryjni -członkowie PTDL powinni uzupełnić wpis w Karcie Ciągłego Szkolenia i uzyskać potwierdzenie w postaci pieczątki Oddziału wraz z podpisem przedstawiciela Zarządu.

  Prosimy o wcześniejsze przesyłanie pytań do wykładowców na adres:slabalcerak@wp.pl

  Następne posiedzenie naukowo-szkoleniowe odbędzie się 10 czerwca 2021.Szczegóły w następnym komunikacie.

 • Sławomira Balcerak 06/05/2021 00:00

  Zarząd Oddziału PTDL w Bydgoszczy oraz firmy Argenta

  serdecznie zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe w trybie on-line

  w dniu 13.05.2021 o godz. 17.00. 

  Harmonogram posiedzenia

  17.00 Powitanie oraz rozpoczęcie Zebrania.

   mgr Sławomira Balcerak - Przewodnicząca PTDL Bydgoszcz

  17.10 - 18.30 Procesy mieloproliferacyjne, przyczyny i skutki.

  prof. dr hab. n. med. Mirosława Pietruczuk

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Wydział Lekarski; II Katedra Chorób Wewnętrznych Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Norberta Barlickiego w Łodzi

  18.30 - 18.50 Nowoczesne rozwiązania hematologiczne dla każdego laboratorium

  Michał Żarecki

  Product Manager, Dział Klinika Argenta

  18.50 - 19.00 Pytania od uczestników i zakończenie Zebrania

  Poniżej link do rejestracji poprzez formularz w platformie click meeting.

  https://argentaspzoospk191.clickmeeting.com/zebranie-naukowo-szkoleniowe-oddzialu-ptdl-w-bydgoszczy/register?_ga=2.161037631.385966271.1620286642-777443553.1615984396

  W treści zaproszenia (załącznik poniżej) znajduje się link do rejestracji (słowo „zarejestruj się”).

  Po zarejestrowaniu uczestnika na adres mailowy podany przy rejestracji zostanie przesłany link do zebrania.

  Za udział w posiedzeniu przysługują diagnostom 2 punkty edukacyjne "miękkie".

  Certyfikat uczestnictwa zostanie przesłany uczestnikom posiedzenia e-mailem przez firmę Argenta.

  Diagności laboratoryjni -członkowie PTDL powinni uzupełnić wpis w Karcie Ciągłego Szkolenia i uzyskać potwierdzenie w postaci pieczątki Oddziału wraz z podpisem przedstawiciela Zarządu.

  Następne posiedzenie naukowo-szkoleniowe odbędzie się 20 maja 2021.Szczegóły w następnym komunikacie.

 • Sławomira Balcerak 01/04/2021 15:28

 • Sławomira Balcerak 03/03/2021 00:00

  Przewodniczący Bydgosko-Toruńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów dr hab.Artur Słomka przesłał do Zarządu” Oddziału PTDL w Bydgoszczy zaproszenie do udziału w kursie dla diagnostów laboratoryjnych pt” Diagnostyka laboratoryjna w hematologii 2021” realizowanego w ramach XXIX Zjazdu PTHiT, który odbędzie się w dniach 2-4 września 2021 r w Bydgoszczy stacjonarnie (a jeśli to okaże się niemożliwe to Zjazd przeprowadzony zostanie w formule on-line ).

  Każdy członek naszego Oddziału otrzymał maila z zaproszeniem oraz ramowym programem Zjazdu. Uczestnictwo w kursie jest ściśle powiązane z uczestnictwem w Zjeździe. Tematyka związana z diagnostyką hematologiczną oraz  hemostazą  będzie przedstawiana na różnych sesjach Zjazdu. Uczestnicy kursu mogą brać udział we wszystkich sesjach Zjazdu zwłaszcza dotyczących diagnostyki.

  Na zakończenie kursu uczestnicy, którzy przystąpią do testu mają możliwość uzyskania punktów „twardych”.

  Pozostali uczestnicy nie biorący udziału w teście otrzymają punkty ”miękkie”. Zaliczenie testu odbędzie się 4.09.2021

  Test będzie dotyczyć przede wszystkim zagadnień związanych z diagnostyką w hematologii i hemostazie

   

  Rejestracja na kurs na stronie Zjazdu www.pthit2021.pl.

  Podczas rejestracji trzeba zaznaczyć chęć udziału w kursie dla diagnostów.

  Opłata rejestracyjna za kurs jest jednocześnie opłatą zjazdową ( nie ma opłaty odrębnej)

  Informacje n/t kursu na stronie www.pthit2021.pl w zakładce Wydarzenia

 • Sławomira Balcerak 24/02/2021 00:00

  Zarząd Oddziału PTDL w Bydgoszczy oraz firma Euroimmun

  zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe

  COVID-19: rola diagnostyki laboratoryjnej w walce z pandemiąktóre rozpocznie się

  08.03.2021 o godz. 10-tej

  Przewidziany czas trwania wykładów - 2 godz 25 min.

  Posiedzenie naukowo szkoleniowe PTDL odbędzie się w formule on-line na stronie:

  https://euroimmun.pl/spotkanie_PTDL_3/

  Aby wziąć udział, należy założyć konto klikając w zakładkę Rejestracja i podać niezbędne dane. Zalecamy zapisanie loginu i hasła do strony.

  W ustalonym dniu zebrania, 8 marca od godz. 10 w zakładce wykłady zamiast programu będzie dostęp do treści wykładów. Użytkownik, który zarejestrował się na spotkanie będzie mógł wysłuchać prelekcji. Wykłady nagrane przez prelegentów dostępne będą przez 7 dni tj. do 16.03.2021 do godz. 10:00.

  W dniu rozpoczęcia konferencji, 08.03.2021r. należy zalogować się do konta, aby w zakładce Wykłady uzyskać dostęp do ich treści. W tym czasie dostępna będzie opcja „Zadaj pytanie”, dzięki której będzie można wysłać pytania do prelegentów. Odpowiedzi na wszystkie pytania zostaną przesłane Państwu drogą mailową wraz z materiałami pokonferencyjnymi i certyfikatami.

  Za udział w konferencji przysługują 2 punkty edukacyjne (miękkie).

  Program spotkania:

  10:00–10:10 Pandemia COVID-19 – jak zmieniła świat

  dr inż. Małgorzata Kozłowska, EUROIMMUN Polska Sp. z o.o.

  10:10–10:40 Szczepionka przeciwko COVID-19 – czy pomoże zakończyć pandemię?

  prof. dr hab. Marcin Drąg, Politechnika Wrocławska

  10:40–11:10 COVID-19 – opis przypadków klinicznych

  prof. dr hab. n. med. Joanna Zajkowska, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

  11:10–11:55 Diagnostyka COVID-19 zgodna z rekomendacjami

  dr n. med. Barbara Pawłowska, EUROIMMUN Polska Sp. z o.o.

  11:55–12:25 Ocena skuteczności szczepień ochronnych – jakimi narzędziami dysponujemy?

  dr n. farm. inż. Patryk Matuszek, EUROIMMUN Polska

   Zachęcamy do uczestnictwa w posiedzeniu

Copyright © 2004-2023 PTDL