Aktualności » Bydgoszcz

 • Marzenna Gruszka 28/05/2008 03:49

  Informujemy, że nastąpiła zmiana miejsca przystanku w Toruniu . Nowy przystanek dla dosiadających w Toruniu mieści się przy Miejskiej Przychodni Specjalistycznej przy ul. Uniwersyteckiej 17. Przewidywany czas przyjazdu autokaru do Torunia: 12.45-13.00.
  Do zobaczenia - Marzenna Gruszka

 • Marzenna Gruszka 23/05/2008 03:29

  Informuję, że na stronie internetowej www.osadakarbowko.pl, znajdują się informacje dotyczące Centrum Konferencyjno-rekracyjnego w Karbówku wraz z mapą dojazdu.
  Komitet Organizacyjny

 • Marzenna Gruszka 15/05/2008 06:44

  Uprzejmie informujemy , że dla uczestników Konferencji w Karbówku k/ Torunia został zorganizowany przejazd autokarem.
  Autokar odjedzie w dniu 29.05.2008r o godz.12.00 z Bydgoszczy przez Toruń do Karbówka.
  Zbiórka zainteresowanych uczestników wsiadających w Bydgoszczy o godz. 11.45 przy ulicy M.Skłodowskiej - Curie 9 ( przy wejściu głównym do Szpitala Uniwersyteckiego ). Uczestnicy dosiadający w Toruniu proszeni są o przybycie o godz. 13.00 na parking przy Przychodni Akademickiej - ul.Gagarina 38. Do zobaczenia!
  Komitet Organizacyjny

 • Marzenna Gruszka 17/03/2008 07:52

  RAMOWY PROGRAM NAUKOWY KONFERENCJI PTDL
  W KARBÓWKU ( 29-31 maja 2008 r.)

  CZWARTEK 29 maja 2008
  14.00-16.00 Przyjazd do Karbówka i zakwaterowanie.
  SESJA I. Przewodnicząca sesji : prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska ,Collegium Medicum UMK
  16.30 - 17.30 prof. dr hab. Jan Kanty Kulpa , Centrum Onkologii Kraków -
  „Użyteczność badań markerów nowotworowych – uwagi krytyczne”.
  17.30 - 18.15. dr Henryk Owczarek Prezes KIDL - „Polityka projakościowa KIDL”.
  18.15 - 18.45. Firma Abbott.

  PIĄTEK 30 maja 2008
  SESJA II. Przewodniczący sesji: prof. dr hab. Dariusz Sitkiewicz, Prezes PTDL.
  9.30 - 10.30 prof. dr hab. Milena Dąbrowska,Akademia Medyczna w Białymstoku - „Hemostaza w chorobach nowotworowych”.
  10.30 - 11.30 prof. dr hab. Janusz Kowalewski, Centrum Onkologii , Bydgoszcz - „Powikłania zakrzepowo-zatorowe u chorych leczonych operacyjnie z powodu niedrobnokomórkowego raka płuca”.
  11.30 - 12.00 Przerwa kawowa
  12.00 - 12.45 dr hab. Ewa Żekanowska , prof. UMK , „Udział białek systemu aktywacji plazminogenu w progresji nowotworów”.
  12.45 - 13.30 Firma Roche.

  SESJA III. Przewodnicząca sesji : prof. dr hab. Milena Dąbrowska, Akademia Medyczna w Białymstoku.
  15.30 -16.15 dr hab. Jan Styczyński, prof. UMK , Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii – „ Nowotworowe komórki macierzyste”.
  16.15 -17.00 dr n. med. Małgorzata Kubicka, Katerda i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii „Profil diagnostyczny ostrej białaczki”.
  17.00-17.30 dr n.med. Urszula Rychlik , Centrum Onkologii Kraków– „Niedokrwistość u chorych na raka szyjki macicy- zaburzenia gospodarki żelazem”
  17.30-18.00 Firma Sysmex.

 • Marzenna Gruszka 17/03/2008 07:10

  Serdecznie zapraszamy na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w dniu 10.04.2008 r. o godz. 12.00 w Sali 4 przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 9 ( Budynek Biblioteki ).
  Program spotkania:
  1. Prof. dr hab. Danuta Rość – Katedra Patofizjologii Collegium Medicum UMK - " Udział zaburzeń hemostazy w patogenezie powikłań naczyniowych w cukrzycy."
  2. Oferta handlowa firmy ICN- Instrumencs -Polska sp. z.o.o
  3.Sprawy bieżące.

 • Marzenna Gruszka 14/02/2008 02:30

  Szanowni Państwo,
  Opłacenie składki członkowskiej za 2008r do końca lutego gwarantuje regularne otrzymywanie czasopisma Diagnostyka Laboratoryjna.
  Przypominamy, iż:
  * od 2008r wysokość składki dla członka zwyczajnego PTDL wynosi 60,-zł.
  * w przypadku małżeństw będących członkami PTDL wysokośc składki wynosi dla jednego współmałżonka 60,-zł dla drugiego 30,-zł.
  * w przypadku emerytowanych członków PTDL składka wynosi 10,-zŁ. Jeżeli emerytowany członek PTDL chce nadal otrzymywać Diagnostykę Laboratoryjną to musi opłacić 50,-zł (cena czasopisma 40,-zł plus 10,-zł składka).
  * w przypadku reaktywacji członkowstwa w PTDL, osoba reaktywująca się musi opłacić składkę za bieżący rok i za dwa lata wstecz.

 • Marzenna Gruszka 05/02/2008 02:49

  Sekretarz Oddziału informuje, że będzie można odbierać zaległe certyfikaty uczestnictwa za lata 2006 i 2007 na następnym zebraniu naukowo-szkoleniowym dnia 28 lutego 2008r lub po każdym następnym zebraniu naszego oddziału.
  Sekretarz Oddziału
  Marzenna Gruszka

 • Marzenna Gruszka 05/02/2008 02:41

  Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Oddziału Bydgoskiego PTDL do udziału w wyjazdowej Konferencji "Nowoczesna diagnostyka laboratoryjna wobec wyzwań w hematologii i onkologii", która odbędzie się w dniach 29-31 maja 2008 r. w Karbówku k/Torunia. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej PTDL.
  Komitet Organizacyjny Konferencji

 • Marzenna Gruszka 04/02/2008 06:27

  Serdecznie zapraszamy na kolejne zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w dniu 28.02.2008 r. o godz. 12.00 w Sali 78 przy ul. Jagiellońskiej 13-15 (Rondo Jagiellonów).
  Program spotkania:
  1. dr Krzysztof Lewandowski – Katedra Analityki Klinicznej Akademii Medycznej w Gdańsku „Pacjent z leukocytozą”.
  2. Oferta handlowa firmy CORMAY.
  3.Sprawy bieżące.

 • Marzenna Gruszka 23/01/2008 09:23

  KONFERENCJA NAUKOWO – SZKOLENIOWA
  POLSKIEGO TOWARZYSTWA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ
  ODDZIAŁU BYDGOSKIEGO W KARBÓWKU
  29 – 31 MAJA 2008 r

  KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

  nazwisko……………………………………………………………………….........
  imię……………………………………………………………………………...........
  kod pocztowy………………………… miejscowość……………………….
  ulica……………………………………………………………………………...........
  miejsce pracy i adres……………………………………………………………
  tel./fax………………………………………………………………………….........

  Opłatę rejestracyjną wynoszącą 100 zł prosimy wpłacić do dnia 30 marca 2008 na konto Oddziału Bydgoskiego PTDL-u: 55 1020 1475 0000 8502 0084 8994 wraz z dopiskiem : Konferencja Oddziału Bydgoskiego PTDL-u
  Kartę zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesłać w terminie do 25 marca 2008r:
  - drogą elektroniczną ( e-mail ) na adres:
  kizdiagn@cm.umk.pl
  - lub pocztą na adres:
  Katedra i Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Uniwersyteckiego
  CM w Bydgoszczy ; ul. M. Skłodowskiej – Curie 9; 85-094 Bydgoszcz

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dn.29.08.1997r o ochronie danych osobowych ( Dz. Ust.
  nr 133poz.883 ) dla celów organizacyjnych Konferencji
  ( należy zakreślić odpowiednie pole znakiem X):
  TAK □ NIE □


  imię i nazwisko ( czytelnie)………………………………….....................
  data………………………………………… podpis……………………………………………

Copyright © 2004-2023 PTDL