Aktualności » Bydgoszcz

 • Ewa Głowacka 25/03/2013 15:24

   
  Dnia 13 maja 2013 roku w godz. 11.15-17.00,

         w sali 209 B Budynku Patomorfologii

             przy ul. Sklodowskiej-Curie 9,

  odbędzie się bezpłatne szkolenie organizowane przez Izbę Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej pod patronatem Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej.

  Celem szkolenia jest przybliżenie problemów etyki w biznesie oraz wskazanie światowych, europejskich i krajowych trendów w tym zakresie. W trakcie szkolenia omówione zostaną obowiązujące przepisy prawa mające zastosowanie w relacjach pomiędzy diagnostami laboratoryjnymi a dostawcami wyrobów do diagnostyki in vitro
   
  Program szkolenia obejmuje tematy:
  • etyki w sektorze diagnostyki laboratoryjnej – otoczenie prawne i regulacyjne;
  • prawidłowej komunikacja w reżimie zamówień publicznych;
  • relacji środowiska medycznego z dostawcami wyrobów do diagnostyki in vitro – przegląd i ocena aktywności, wymogi dokumentacyjne;
   oraz omówienie przykładów praktycznych.

             W przerwach zapewniona będzie kawa, herbata i kanapki

  Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać poprzez stronę internetową
  www.diagkompas.pl

   
  O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń, liczba miejsc ograniczona.
  Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty i 5 punktów edukacyjnych.
  Wszystkie informacje szczegółowe na temat projektu DIAGKOMPAS są dostępne na stronie:
  www.diagkompas.pl 
  oraz przesłane w załącznikach na indywidualne skrzynki pocztowe.

         Zarząd Bydgoskiego Oddziału

         serdecznie zaprasza do uczestnictwa.

   

 • Ewa Głowacka 04/03/2013 11:19

   

  Dnia 20.03.2013 r. w sali 309 Budynku Patomorfologii, o godz. 12:30,odbędzie się spotkanie naukowo - szkoleniowe, którego przedmiotem jest wykład: "Monitorowanie działania leków przeciwzakrzepowych" prowadzony przez dr n.med. Lenę Nowak - Łoś, na które Zarząd Bydgoskiego Oddziału PTDL serdecznie wszystkich zaprasza.

  Spotkanie będzie sponsorowane przez Grupę Werfen

   


 • Ewa Głowacka 07/02/2013 10:55

  UWAGA!
  Przypominamy, iż wysokość składki członkowskiej w 2013 roku wynosi:

  normalna 60,-PLN, emerycka 10,-PLN

   

  Numer konta bankowego Oddziału Bydgoskiego PTDL:

  55 1020 1475 0000 8502 0084 8994

  Jako tytuł płatności należy podać imię i nazwisko oraz rok, za który opłacana jest składka.

  UWAGA! Opłacenie składki członkowskiej do końca lutego 2013 r. gwarantuje otrzymanie
  wszystkich numerów czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna".

   

 • Ewa Głowacka 28/12/2012 10:54

  Styczniowe spotkanie naukowo – szkoleniowe to wykłady Doradcy Medycznego firmy Euroimmunn – Pawła Kiszło:

   

  1. Diagnostyka neurologicznych zespołów paranowotworowych. Produkty firmy Euroimmunn do badania przeciwciał anty- i onkoneuronalnych.

  2. Oferta genetyczna firmy Euroimmunn

   

     dnia 24.01.2013 r. w sali 309 Budynku Patomorfologii

     o godz. 12:30,

   

  na które Zarząd Bydgoskiego Oddziału PTDL serdecznie wszystkich zaprasza.

 • Ewa Głowacka 10/12/2012 14:26

  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej

  Oddział w Bydgoszczy

  Serdecznie zaprasza w dniu 17 grudnia 2012 r. o godzinie 12:30

  do Restauracji Telimena

  przy ul. Fordońskiej 15 na świąteczne zebranie naukowo – szkoleniowe.

  Program spotkania:

  • Powitanie zaproszonych uczestników -prof. dr hab. Grażyna Odrowąż – Sypniewska
  • Podsumowanie jesiennej sesji egzaminacyjnej, oraz informacje ze spotkania w Ministerstwie Zdrowia z Konsultantem Krajowym Panem prof. Janem Kulpa–dr n.med. Grażyna Dymek Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Diagnostyki Laboratoryjnej
  • Wykład: " Diagnostyka WZW" – mgr Aneta Niciejewska
  • Wykład " Co nowego z biomarkerami sercowymi - czyli trzecia uniwersalna definicja zawału serca" - dr hab. Bogdan Solnica - Prezes Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej

                                                             

  Współorganizatorami spotkania będą firma Roche i Abbott.

  Przewodnicząca Oddziału Bydgoskiego PTDL

  prof. dr hab. Grażyna Odrowąż - Sypniewska

 • Ewa Głowacka 05/11/2012 14:12

  "Witamina D - panaceum czy tylko nadzieja?"  - to temat wykładu Prof. dr hab. Grażyny Odrowąż - Sypniewskiej na najbliższym spotkaniu dnia 27.11.2012 r. o godzinie 13 - tej w Sali 209, budynku Nowej Patomorfologii, na które Zarząd Bydgoskiego Oddziału PTDL wszystkich serdecznie zaprasza.

  Współorganizatorami spotkania będzie firma Bio - Ksel oraz Bio - Rad

   

 • Ewa Głowacka 10/10/2012 06:44

  Zarząd Bydgoskiego Oddziału PTDL uprzejmie zawiadamia o spotkaniu naukowo - szkoleniowym dnia 25 października o godzinie 12- tej w budynku Patomorfologii, w sali wykładowej nr 309.

   

  Program zebrania:

  1. Wstęp - Przewodnicząca Oddziału Prof. dr hab. Grażyna Odrowąż - Sypniewska

  2. "Techniki elektroforetyczne wykorzystywane w analizie proteomicznej" -Specjalista          

     ds. Biotechnologii - Jakub Wielgomas - firma BIO-RAD

  3. "Występowanie czynników prozapalnych i krążących kompleksów immunologicznych

     w surowicy kobiet z poronieniami nawykowymi" - dr n. med. Lena Nowak - Łoś - Katedra

     i Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej CM UMK

  4. " Rozwiązania zewnętrznej oceny jakości firmy BIO - RAD Laboratories" - mgr Michał 

      Kowara - firma BIO-RAD,

   

                                                                 na które serdecznie zapraszamy


 • Ewa Głowacka 06/09/2012 12:12

  Zarząd Bydgoskiego Oddziału PTDL uprzejmie przypomina o planowanym spotkaniu naukowo – szkoleniowym dnia 27-września 2012 r. w Bydgoszczy:

   

  Przedmiotem spotkania będzie:

  - informacja o wynikach ostatniej sesji egzaminacyjnej oraz bieżące sprawy Wojewódzkiego Konsultanta w Dziedzinie Diagnostyki Laboratoryjnej, które przedstawi dr n.med. Grażyna Dymek

  - sprawozdanie naukowe z Kursu Podyplomowego w Dubrowniku oraz wykład: „ Nowoczesna diagnostyka laboratoryjna chorób zapalnych jelit”, który zaprezentuje mgr Kamil Olender – Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy

  - wykład na temat zastosowania technik cytometrii przepływowej w badaniach medycznych, aktualna oferta firmy DIAG-MED referowany przez dr Mariusza Szczepańskiego – firma Grażyna Konecka Diag-Med.

   

  Spotkanie rozpocznie się o godzinie 12-tej w Sali B209 w Budynku Patomorfologii

   

   

                                                                             Serdecznie zapraszamy.

 • Ewa Głowacka 21/06/2012 00:00

  Zarząd Bydgoskiego Oddziału PTDL uprzejmie zawiadamia o planowanym spotkaniu naukowo – szkoleniowym dnia 27-września 2012 r. w Bydgoszczy:

   

  Przedmiotem spotkania będzie:

   

  • Sprawozdanie naukowe z Kursu Podyplomowego w Dubrowniku oraz wykład: " Nowoczesna diagnostyka laboratoryjna chorób zapalnych jelit", który przedstawi mgr Kamil Olender - Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy

   

  •  Wykład na temat zastosowania technik cytometrii przepływowej w badaniach medycznych, aktualna oferta firmy DIAG - MED referowany przez dr Mariusza Szczepańskiego - firma Grażyna Konecka Diag -Med


   

  Serdecznie zapraszamy

 • Ewa Głowacka 04/04/2012 14:59

  Zarząd Bydgoskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w zebraniu naukowo – szkoleniowym dnia 18 kwietnia 2012 r. o godzinei 13-tej, które odbędzie się przy ul. M. Curie Skłodowskiej 9, w Budynku Biblioteki, w Auli im. Prof. Jana Domaniewskiego, nr 4.

  Program:

   

  • Wykład: Patologia i diagnostyka laboratoryjna miopatii – Prof. dr hab. med. Andrzej Szutowicz – Zakład Medycyny Laboratoryjnej, Katedra Biochemii Klinicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

   

  • Wykład: Zastosowanie spektrometrii masowej DNA w diagnostyce medycznej – dr hab. Tadeusz Malewski – Pracownia Technik Molekularnych i Biometrycznych Polskiej Akademii Nauk

   

  • Prezentacja Firmy KAWA-SKA – mgr Monika Młotkowska

   

Copyright © 2004-2023 PTDL